Location: PHPKode > projects > DigiOz Guestbook > language/language_swedish.php
<?php 

$yournametxt       = "Ditt Namn:"; 
$youremailtxt   = "Din E-mail:"; 
$yourMessagetxt  = "Ditt Meddelande:"; 
$submitbutton    = "Skriv i Gästboken"; 
$headingtitletxt  = "Gästbok"; 
$addentrytxt    = "Skriv ett meddelande"; 
$viewguestbooktxt  = "Titta i gästboken"; 
$newpostfirsttxt  = "Nya meddelanden överst"; 
$newpostlasttxt  = "Nya meddelanden nederst"; 
$addentryheadtxt  = "Antalet meddelanden i gästboken:"; 
$error1     = "Namnet du valt att använda är för långt."; 
$error2     = "Din mailadress är för lång."; 
$error3     = "Felaktig E-mail. Du får inte komma in!"; 
$error4     = "Tomt fält: <b>Ditt Namn</b>"; 
$error5     = "Tomt fält: <b>Din E-mail</b>"; 
$error6     = "Tomt fält: <b>Meddelande</b>"; 
$error7     = "Just nu kan du inte skriva i gästboken"; 
$error8     = "Vänligen försök igen om en lietn stund"; 
$goback     = "Klicka här för att komma tillbaka"; 
$result1   = "Följande meddelande adderades till gästboken den"; 
$result2   = "Meddelande"; 
$listnametxt   = "Från"; 
$listemailtxt   = "Email"; 
$listMessagetxt   = "Meddelande"; 
$listDatetxt   = "Datum"; 

?>
Return current item: DigiOz Guestbook