Location: PHPKode > projects > Dev's CMS > devscms/admin/templates/start/index.tpl
<h2>Välkommen</h2>

<p>
Detta är administrationsverktyget för denna webbsida. För att redigera något kan du antingen välja det objektet här under, eller klicka på respektive kategori här ovan.
För att lägga till något nytt kan du välja respektive kategori ovanför, eller klicka på en av genvägarna till vänster.
</p>

<table id="menus" cellspacing="0"><tr>

<? foreach ($previews as $preview): ?>

<td>
	<?= $preview['title'] ?>
	<? if (empty($preview['items'])): ?>
		<i><?= $preview['empty'] ?></i>

	<? else: ?>
		<ul>
		<? foreach ($preview['items'] as $item): ?>
			
			<li>
				<? if (isset($item['level'])): ?>
					<?= str_repeat('-', $item['level']) ?>
				<? endif; ?>
				
				<a href="<?= $item['href'] ?>"><?= $item['title'] ?></a>
			</li>
					
		<? endforeach; ?>
		</ul>
	<? endif; ?>
</td>

<? endforeach; ?>

</tr></table>
Return current item: Dev's CMS