Location: PHPKode > projects > Dev's CMS > devscms/admin/templates/news/index.tpl
<p>
Här kan du <a href="?p=n&amp;a=n">lägga till</a> en nyhet eller redigera en befintlig i kolumnen till vänster.
</p>
Return current item: Dev's CMS