Location: PHPKode > projects > Dev's CMS > devscms/admin/templates/index.tpl
<p>
Här kan du <a href="?p=d&amp;a=n">skapa ett nytt dokument</a> eller redigera de befintliga dokumenten i kolumnen till vänster.
</p>
Return current item: Dev's CMS