Location: PHPKode > projects > Dev's CMS > devscms/admin/templates/gallery/upload.tpl
<? if (isset($saved)): ?>

	<? if ($saved): ?>
		<h2>Ändringarna sparade!</h2>
	<? else: ?>
		<h2>Misslyckades att spara</h2>
	<? endif; ?>
	
<? elseif (isset($uploaded)): ?>
	<h2>Uppladdade bilder</h2>
	
	<? if (isset($success) && !$success): ?>
		<p>Misslyckades med att ladda upp filen (<?= $error ?>).</p>
	
	<? else: ?>
		
		<div>
			<p>Ändra alla taggar till:</p>
			<input type="text" id="changeall_tags" />
			<input type="button" onclick="$('.tags').val($('#changeall_tags').val());" value="Ändra alla" />
		</div>
		
		<p>Taggar (t.ex: 'Läger, 2009')</p>
		<form action="?p=g&a=u" method="post">
		
		<? if (count($pictures) >= 5): ?>
			<input type="submit" value="Spara alla" />
		<? endif; ?>
		
		<table>
			<? foreach ($pictures as $picture): ?>
				<tr>
					<td rowspan="2">
						<img src="<?=$picture['thumbnail']?>" alt="<?=$picture['name']?>" />
					</td>
					<td>
						<p>Namn:</p>
						<input type="hidden" name="id[]" value="<?=$picture['id']?>" />
						<input type="text" name="name[]" value="<?=$picture['name']?>" style="width:300px" />
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>Taggar:</p>
						<input type="text" name="tags[]" class="tags" value="<?=implode(', ', $picture['tags'])?>" style="width:300px" />
					</td>
				</tr>
			<? endforeach; ?>
		</table>
		
		<input type="submit" value="Spara alla" />
		</form>
	<? endif; ?>


<? else: ?>

	<?= isset($error) ? "<p style=\"color:#f00\">$error</p>" : '' ?>
	<script type="text/javascript">
		function submitasd() {
			$('#submit').html('<p>Laddar upp (detta kan ta väldigt lång tid)...<br /><img src="images/loader.gif" alt="" /></p>');
			return true;
		}
	</script>
	
	<? if (!$writable): ?>
	<p style="color:#f00">
		Uppladdningskatalogen verkar inte vara skrivbar. Detta innebär att det antagligen inte går att ladda upp filer. Vänligen kontakta en administratör.
	</p>
	<? endif; ?>
	
	<p>
		Filer av typerna jpg och zip kan laddas upp. För att ladda upp många bilder kan man med fördel använda zip-formatet.
	</p>
	<form enctype="multipart/form-data" action="?p=g&a=u&uploaded" method="post" onsubmit="return submitasd()">
		<div><input type="file" name="file" /></div>
		<div id="submit"><input type="submit" value="Ladda upp" /><img src="images/loader.gif" alt="" style="display:none;" /></div>
	</form>
	
<? endif; ?>
Return current item: Dev's CMS