Location: PHPKode > projects > Dev's CMS > devscms/admin/templates/files/upload.tpl
<? if ($success): ?>

	<h2>Uppladdning lyckades!</h2>
	
<? elseif ($error): ?>

	<h2>Misslyckades med att ladda upp filen</h2>

<? else: ?>
	
	<? if (!$writable): ?>
	<p style="color:#f00">
		Uppladdningskatalogen verkar inte vara skrivbar. Detta innebär att det antagligen inte går att ladda upp filer. Vänligen kontakta en administratör.
	</p>
	<? endif; ?>
	
	<form enctype="multipart/form-data" action="?p=f&amp;a=u" method="post" onsubmit="return uploadBar()">
	
	<fieldset>
	<legend>Ladda upp fil</legend>
	
	<div>
		<label for="file">Välj fil</label>
		<input type="file" id="file" name="file" />
	</div>
	
	<div>
		<label for="title">Titel</label>
		<input type="text" name="title" class="text" />
	</div>
	
	<div>
		<label for="description">Beskrivning</label>
		<textarea name="description" id="description" class="text" rows="4" cols="50"></textarea>
	</div>
	
	<div id="submit">
		<input type="submit" value="Ladda upp" />
		eller <a href="?p=f">Avbryt</a>
		<img src="images/loader.gif" alt="Laddar.." style="display:none;" />
	</div>
	
	<script type="text/javascript">
	/* <![CDATA[ */
		function uploadBar() {
			$('#submit').html('<p>Laddar upp... <img src="images/loader.gif" alt="Laddar.." style="vertical-align:text-top" /><\/p>');
			return true;
		}
	/* ]]> */
	</script>
	
	</fieldset>
	
	</form>
	
<? endif; ?>
Return current item: Dev's CMS