Location: PHPKode > projects > Dev's CMS > devscms/admin/templates/files/index.tpl
<p>
Här kan du <a href="?p=f&amp;a=u">ladda upp</a> filer eller redigera redan uppladdade i kolumnen till vänster.
</p>
Return current item: Dev's CMS