Location: PHPKode > projects > Dev's CMS > devscms/admin/templates/404.tpl
<table id="content_container" cellspacing="0">
	<tr>
		<!-- LEFT PANEL -->
		<td id="left_panel">
			
		</td>
		
		<!-- RIGHT PANEL -->
		<td id="right_panel">
			<h1>Denna sida existerar inte!</h1>
			
			<p>
				För att gå till startsidan, <a href="/">tryck här</a>.
			</p>
		</td>
	</tr>
</table>
Return current item: Dev's CMS