Location: PHPKode > projects > Datenator > Datenator-0.3.0/debugtimes.php
<?php
class PHP_dtime {
  /*
   * @array points
   * muuttuja johon timestampit tallennetaan
   */
  var $points = array();
  /*
   * void start(void)
   * public
   * aloitetaan
   */
  function start() {
    if(!function_exists("bcsub"))
       trigger_error("function bcsub() doesn't exist",256);
    $this->addmark("Start");
  }
  /*
   * void stop(void)
   * public
   * lopetetaan
   */
  function stop() {
    $this->addmark("Stop");
  }
  /*
   * void addmark(string mark_name)
   * public
   * lisätään timestamppi merkille
   */
  function addmark($name) {
    $markertime = $this->__jointime(microtime());
    $ae = count($this->points);
    $this->points[$ae][0] = $markertime;
    $this->points[$ae][1] = $name;
  }
  /*
   * float __jointime(string mtime)
   * private
   * muutetaan liukuluvuksi muotoon
   */
  function __jointime($mtime) {
    $timeparts = explode(" ",$mtime);
    $finaltime = $timeparts[1].substr($timeparts[0],1);
    return $finaltime;
  }
  /*
   * void output(void)
   * public
   * tulostetaan kerätty data
   */
  function output() {
    echo '<table border="1" cellpadding="5">';
    echo '<tr><td>id</td><td>point</td><td>chunk</td><td>total</td></tr>';
    echo '<tr>';
    echo '<td>0</td>';
    echo '<td>'.$this->points[0][1].'</td>';
    echo '<td>0.0000000000</td><td>0.00000000000</td>';
    echo '</tr>';
    $last = (float)0;
    for ($i = 1; $i < count($this->points);$i++) {
      echo '<tr>';
      echo '<td>'.$i.'</td>';
      echo '<td>'.$this->points[$i][1].'</td>';
      $time = round(((float)$this->points[$i][0]-(float)$this->points[$i-1][0]),10);
      $gap = (float)round($this->points[$i][0]-$this->points[0][0],11);
      $last = $time;
      echo '<td>'.$time.'</td>';
      echo '<td>'.$gap.'</td>';
      echo '</tr>';
    }
    echo '</table>';
  }
}
?>
Return current item: Datenator