Location: PHPKode > projects > Community Learning Network > cln/modules/phpDigSearch/locales/no-language.php
<?php

//Norske ord for PhpDig
//Oversatt av Martin Kristiansen - Nettmedia (hide@address.com)

//'keyword' => 'translation'
$GLOBALS['phpdig_mess'] = array ( // :CHANGED:
'mode'     =>'mode',
'query'     =>'query',
'list_meanings' =>'• Total - lists the total number of searches for each query
• Query - lists the various keywords for each search query
• Mode - lists the "and, exact, or" search mode per query
• Links - lists the average number of links found per query
• Time - lists the most recent GMT timestamp of each query',
'with_no_results' =>'with no results',
'with_results' =>'with results',
'searches'   =>'searches',
'page'     =>'Page',
'of'      =>'of',
'to'      =>'to',
'listing'   =>'Listing',
'viewList'   =>'View List of Queries',
'one_per_line' =>'Enter one link per line',

'StopSpider'  =>'Stop spider',
'id'      =>'ID',
'url'     =>'URL',
'days'     =>'Days',
'links'    =>'Links',
'depth'    =>'Depth',
'viewRSS'   =>'View RSS for this Page',
'powered_by'  =>'Powered by PhpDig',
'searchall'  =>'Search All',
'wait'     =>'Wait... ',
'done'     =>'Done!',
'limit'    =>'Limit',
'manage'    =>'Here you can manage:',
'dayscron'   =>'- the number of <b>days</b> crontab waits to reindex (0 = ignore)',
'links_mean'  =>'- the max number of <b>links</b> per depth per site (0 = unlimited)',
'depth_mean'  =>'- the max search <b>depth</b> per site (0 = none, depth trumps links)',
'max_found'  =>'Maximum links found is ((links * depth) + 1) when links is greater than zero.',
'default_vals' =>'Default values',
'use_vals_from' =>'Use values from',
'table_present' =>'table if present and use<br/>default values if values absent from table?',
'admin_msg_1'  =>'- To empty tempspider table click delete button <i>without</i> selecting a site',
'admin_msg_2'  =>'- Search depth of zero tries to crawl just that page regardless of links per',
'admin_msg_3'  =>'- Set links per depth to the max number of links to check at each depth',
'admin_msg_4'  =>'- Links per depth of zero means to check for all links at each seach depth',
'admin_msg_5'  =>'- Clean dashes removes \'-\' index pages from blue arrow listings of pages',
'admin_panel'  =>'Admin Panel',

'choose_temp' =>'Choose a template',
'select_site' =>'Select a site to search',
'restart'   =>'Restart',
'narrow_path' =>'Narrow Path to Search',
'upd_sites'  =>'Update sites',
'upd2'     =>'Update Done',
'links_per'  =>'Links per',
'yes'     =>'ja',
'no'      =>'nei',
'delete'    =>'Slett',
'reindex'   =>'Oppdater indeks',
'back'     =>'Tilbake',
'files'    =>'filer',
'admin'    =>'Administrasjon',
'warning'   =>'Advarsel!',
'index_uri'  =>'Hvilken nettadresse vil du indeksere?',
'spider_depth' =>'Søkedybde',
'spider_warn' =>'Forsikre deg om at ingen andre prøver å oppdatere det samme nettstedet nŒ.',
'site_update' =>'Oppdatere et nettsted eller en katalog i nettstedet',
'clean'    =>'Rydd',
't_index'   =>'Indeks',
't_dic'    =>'Ordbok',
't_stopw'   =>'Vanlige ord',
't_dash'    =>'dashes',

'update'    =>'Oppdater',
'exclude'   =>'Sletter og ekskluderer kataloger',
'excludes'   =>'Analyserer filstier',
'tree_found'  =>'Grunntre',
'update_mess' =>'Reindekser eller slett et tre ',
'update_warn' =>'Ekskludering og sletting fører til permanente endringer i indeksen',
'update_help' =>'Klikk i krysset for å slette en katalog. Klikk på det grønne merket for å oppdatere den. Klikk på «Stoppskiltet» for å ekskludere den for all fremtidig indeksering',
'branch_start' =>'Bruk menyen i venstre side for å merke katalogen du vil undersøke. vise Velg katalogen som skal vises på venstre side',
'branch_help1' =>'Velg der dokumenter som skal oppdateres individiuelt',
'branch_help2' =>'Klikk i krysset for å slette et dokument. Klikk på det grønne merket for å oppdatere dokumentets indeks',
'redepth'   =>'nivådybde',
'branch_warn' =>'Endringene er permanente',
'to_admin'   =>'Til kontrollpanelet',
'to_update'  =>'Til indeksen',

'search'    =>'Søk',
'results'   =>'funn per side',
'display'   =>'vis',
'w_begin'   =>'ord starter med',
'w_whole'   =>'eksakt uttrykk',
'w_part'    =>'deler av et ord',
'alt_try'   =>'Did you mean',

'limit_to'   =>'begrens til',
'this_path'  =>'denne filstien',
'total'    =>'totalt',
'seconds'   =>'sekunder',
'w_common_sing'   =>'er veldig vanlige ord og blir ignorert.',
'w_short_sing'   =>'er for korte ord og blir ignorert.',
'w_common_plur'   =>'er veldig vanlige ord og blir ignorert.',
'w_short_plur'   =>'er for korte ord og blir ignorert.',
's_results'  =>'Resultat av søket',
'previous'   =>'Forrige',
'next'     =>'Neste',
'on'      =>'på',

'id_start'   =>'Indekserer nettsted',
'id_end'    =>'Indekseringen er ferdig!',
'id_recent'  =>'Er nettopp indeksert',
'num_words'  =>'Antall ord',
'time'     =>'tid',
'error'    =>'Feil',
'no_spider'  =>'Søkemotoren er ikke sparket i gang',
'no_site'   =>'Finner ikke dette nettstedet i databasen',
'no_temp'   =>'Ingen lenke i mellomlagret',
'no_toindex'  =>'Innholdet ble ikke indeksert',
'double'    =>'Dokumentet er funnet flere ganger',

'spidering'  =>'Indekseringen er i gang...',
'links_more'  =>'flere nye lenker',
'level'    =>'nivå',
'links_found' =>'lenker funnet',
'define_ex'  =>'Definer utestenginger',
'index_all'  =>'indekser alt',

'end'     =>'slutt',
'no_query'   =>'Vennligst fyll ut s¿keskjemaet',
'pwait'    =>'Vennligst vent',
'statistics'  =>'Statistikk',

// INSTALL
'slogan'  =>'Universets minste søkemotor, versjon',
'installation'  =>'Innstallasjon',
'instructions' =>'Skriv inn MySql-oppsettet. Velg en eksisterende bruker, som har tillatelse til å opprette databaser, dersom du velger Opprett eller Oppdater.',
'hostname'  =>'Vertsnavn:',
'port'  =>'Port (ingenting = default):',
'sock'  =>'Sock (ingenting = default):',
'user'  =>'Bruker:',
'password'  =>'Passord:',
'phpdigdatabase'  =>'PhpDig database:',
'tablesprefix'  =>'Prefiks for databasetabeller:',
'instructions2'  =>'* valgfritt. Bruk små bokstaver. Ikke mer enn 16 tegn.',
'installdatabase'  =>'Installer phpdig database',
'error1'  =>'Finner ikke malen (template) for tilkobling. ',
'error2'  =>'Klarer ikke å skrive til connexion template. ',
'error3'  =>'Finner ikke filen init_db.sql. ',
'error4'  =>'Klarer ikke å opprette tabeller. ',
'error5'  =>'Finner ikke konfigurasjonsfilene til databasen. ',
'error6'  =>'Klarer ikke å opprette databasen.<br />Vennligst kontroller brukerens rettigheter. ',
'error7'  =>'Klarer ikke å koble til databasen.<br />Vennligst kontroller mySql-oppsettet. ',
'createdb' =>'Opprett database',
'createtables' =>'Opprett kun databasens tabeller',
'updatedb' =>'Oppdater en eksisterende database',
'existingdb' =>'Kun lagre tilkoblingsdataene',
// CLEANUP_ENGINE
'cleaningindex'  =>'Rydder opp i indeksen',
'enginenotok'  =>' Fant et nøkkelord som ikke passet i referanseindeksen.',
'engineok'  =>'Søkemotoren er nå oppdatert.',
// CLEANUP_KEYWORDS
'cleaningdictionnary'  =>'Rydder opp i ordboka',
'keywordsok'  =>'Alle nøkkelordene finnes i en eller flere sider.',
'keywordsnotok'  =>' av nøkkelordene mangler i minst en side.',
// CLEANUP_COMMON
'cleanupcommon' =>'Rydd opp i vanlig ord',
'cleanuptotal' =>'Totalt ',
'cleaned' =>' ryddet.',
'deletedfor' =>' slettet for ',
// INDEX ADMIN
'digthis' =>'Søk',
'databasestatus' =>'Status for database',
'entries' =>' Oppføringer ',
'updateform' =>'Oppdater skjema',
'deletesite' =>'Slett nettsted',
// SPIDER
'spiderresults' =>'Resultat av indekseringen',
// STATISTICS
'mostkeywords' =>'Vanligste nøkkelordene',
'richestpages' =>'Fyldigste sidene',
'mostterms'  =>'Vanligste søkeordene',
'largestresults'=>'Søkeord som finnes på flest sider',
'mostempty'   =>'Søkeord som finnes på færrest sider',
'lastqueries'  =>'De siste søkene',
'responsebyhour'=>'Response time by hour',
// UPDATE
'userpasschanged' =>'Brukernavn/Passord endret!',
'uri' =>'URI: ',
'change' =>'Endre',
'root' =>'Rot',
'pages' =>' sider',
'locked' => 'Låst',
'unlock' => 'Lås opp indeks',
'onelock' => 'Et nettsted er låst fordi det indekseres nå. Du kan derfor ikke gjøre dette nå',
// PHPDIG_FORM
'go' =>'Start ...',
// SEARCH_FUNCTION
'noresults' =>'Fant ikke noe som passet for søket.'
);
?>
Return current item: Community Learning Network