Location: PHPKode > projects > CNStats > cnstats/lang/lang_ukrainian.php
<?php

/******************************************************************************/
/*                                      */
/*  CNStats STD/PRO                             */
/*                                      */
/* Copyright (c) 2001-2010 CN-Software Ltd. All Rights Reserved.       */
/* This file may not be redistributed in whole or significant part.      */
/*                                      */
/* ---------------------- CNSTATS IS NOT FREE SOFTWARE -----------------------*/
/*                                      */
/* http://www.cnstats.com |                          */
/* http://www.cn-software.com/en/cnstats/CNStats-STD-license-en.rtf      */
/*                                      */
/******************************************************************************/

/* 2008-02-06 */
$LANG["30 days"]="30 днів";
$LANG["7 days"]="7 днів";
$LANG["Ppage"]="Сторінка";
$LANG["Sspages"]="Найпопулярніші сторінки за вчора";
$LANG["accept-languages"]="Accept-Languages";
$LANG["active"]="Активний";
$LANG["add to partners list"]="Додати в список партнерів";
$LANG["advert config"]="Налаштування";
$LANG["advert prices"]="Вартість";
$LANG["advert show all input"]="Всі точки входу";
$LANG["advert_needconfig"]="Цей звіт потребує попередніх налаштувань.";
$LANG["advert_price apc"]="APC";
$LANG["advert_price clicks"]="Переходів";
$LANG["advert_price cpa"]="CPA";
$LANG["advert_price cpc"]="CPC";
$LANG["advert_price per click"]="Ціна за один перехід";
$LANG["advert_price per period"]="Ціна за період";
$LANG["advert_price purchasers price"]="Вартість";
$LANG["advert_price purchases"]="Покупок";
$LANG["advertc actions"]="Клієнти";
$LANG["advertc both ident error"]="Ви вибрали два поля для ідентифікації. Ідентифікація може відбуватися тільки по одному полю.";
$LANG["advertc contains"]="містить";
$LANG["advertc day"]="день";
$LANG["advertc ends"]="закінчується на";
$LANG["advertc equals"]="відповідає";
$LANG["advertc error"]="Помилка";
$LANG["advertc identification"]="Ідентифікація";
$LANG["advertc month"]="місяць";
$LANG["advertc no ident error"]="Ви не вибрали жодного поля для ідентифікації. Ідентифікація повинна відбуватися по одному полю.";
$LANG["advertc per day"]="за день";
$LANG["advertc per month"]="за місяць (30 днів)";
$LANG["advertc per week"]="за тиждень";
$LANG["advertc places adding"]="Додавання рекламних майданчиків";
$LANG["advertc places any"]="не важливо";
$LANG["advertc places contains"]="повинно містити";
$LANG["advertc places description"]="Це налаштування використовується для розрахунку вартості клієнта в залежності від використовуваного рекламного майданчика.";
$LANG["advertc places ends"]="повинно закінчуватися на";
$LANG["advertc places equals"]="повинно відповідати";
$LANG["advertc places identification"]="Ідентифікація рекламного майданчику";
$LANG["advertc places list"]="Список рекламних майданчиків:";
$LANG["advertc places page"]="Поле &quot;URL&quot;";
$LANG["advertc places price per click example"]="Приклад: 0.05";
$LANG["advertc places price per period example"]="Приклад: 40 за місяць";
$LANG["advertc places price per period hint"]="(якщо ви не платите за період, то вкажіть 0)";
$LANG["advertc places price per period"]="Вартість реклами за період:";
$LANG["advertc places referer"]="Поле &quot;сторінка з якої є посилання&quot;";
$LANG["advertc places starts"]="повинно починатися з";
$LANG["advertc places title example"]="Приклад: Google Adsense, Яндекс.Директ";
$LANG["advertc places"]="Рекламні майданчики";
$LANG["advertc price"]="Ціна";
$LANG["advertc stats"]="починається з";
$LANG["advertc string adding"]="Додавання сигнального рядка";
$LANG["advertc string error"]="Сигнальний рядок повинен бути вказаний.";
$LANG["advertc string example"]="Приклад: /order/success_purchase.php";
$LANG["advertc string list"]="Список сигнальних рядків";
$LANG["advertc string"]="Сигнальний рядок";
$LANG["advertc title error"]="Назва повинна бути вказана.";
$LANG["advertc title exaple"]="Приклад: реєстрація на форумі, покупка";
$LANG["advertc title"]="Назва";
$LANG["advertc week"]="тиждень";
$LANG["and"]="і";
$LANG["antialias"]="Вирівнювати графіки (Antialiasing).<br><span class=\"hint\">Потребує GD 2.0 і вище.</span>";
$LANG["attendanceper"]="Відвідуваність за";
$LANG["attendance"]="Відвідуваність сайту";
$LANG["auditory"]="Аудиторія";
$LANG["average"]="Середнє";
$LANG["back"]="Назад";
$LANG["baserows"]="Записів";
$LANG["by days"]="По дням";
$LANG["by hits"]="Для переглядів";
$LANG["by hosts"]="Для хостів";
$LANG["by hours"]="По годинам";
$LANG["by moths"]="По місяцям";
$LANG["by users"]="Для користувачів";
$LANG["by weeks"]="По тижням";
$LANG["catalogs"]="Переходи з каталогів";
$LANG["catalogues count"]="Каталогів";
$LANG["charset"]="utf-8";
$LANG["check new version"]="Перевірити на наявність нової версії";
$LANG["cities"]="Міста";
$LANG["city"]="Місто";
$LANG["close window"]="Закрити";
$LANG["closewindow"]="Закрити вікно";
$LANG["cnstatsfree"]="<P>Звіт, що ви запитували є в <a target=\"_blank\" href=\"http://www.cnstats.com/\">повній версії CNStats</a>. Ви можете зробити апгрей своєї версії - для цього <a target=\"_blank\" href=\"http://www.cnstats.com/\">треба купити CNStats</a>. Всі накопиченні дані будуть збережені. <P> Ви користуєтесь CNStats Free. Дана версія призначена для ознайомлення з CNStats.";
$LANG["code how to change"]="Як змінити тип лічильника?";
$LANG["code what is it"]="Який тип лічильника мені краще використовувати?";
$LANG["cointer types"]="Можливі типи лічильників";
$LANG["colorsdepthc"]["1"]="два кольори - чорно-білий";
$LANG["colorsdepthc"]["15"]="65 тис. кольорів";
$LANG["colorsdepthc"]["16"]="65 тис. кольорів";
$LANG["colorsdepthc"]["2"]="чотири кольори";
$LANG["colorsdepthc"]["24"]="16 млн. кольорів";
$LANG["colorsdepthc"]["32"]="16 млн. кольорів";
$LANG["colorsdepthc"]["4"]="вісім кольорів";
$LANG["colorsdepthc"]["8"]="256 кольорів";
$LANG["colorsdepth"]="Глибина кольору";
$LANG["compability 0"]="Невидиме GIF зображення";
$LANG["compability 1"]="PNG зображення";
$LANG["compability 2"]="PHP-Include";
$LANG["compability 3"]="Комбінований (PHP-Include + GIF)";
$LANG["confaccess"]="Гостьовий доступ";
$LANG["config compability warning"]="Показувати попередження про несумісність звітів";
$LANG["config compability"]="Показувати тільки сумісні звіти";
$LANG["config counter"]="Налаштування лічильника";
$LANG["config now"]="Поточне значення";
$LANG["config resolution 1024"]="1024x768 або більше";
$LANG["config resolution 800"]="800x600 або менше";
$LANG["config resolution"]="Роздільна здатність екрану";
$LANG["configdate"]="Налаштування дати";
$LANG["configgraph"]="Налаштування графіків";
$LANG["configmain"]="Основні налаштування";
$LANG["config"]="Конфігурація";
$LANG["confmail email hint"]="Одну або декілька адрес через кому.<br>Максимальна довжина - 128 символів.";
$LANG["confmail"]="Звіт по пошті";
$LANG["context help"]="Коротка довідка";
$LANG["counter_hits"]="Додати до кількості хітів";
$LANG["counter_hosts"]="Додати до кількості хостів";
$LANG["counter_users"]="Додати до кількості користувачів";
$LANG["countries"]="Країни";
$LANG["country"]="Країна";
$LANG["count"]="Кількість";
$LANG["createfilter"]="Створити новий фільтр";
$LANG["current time"]="Зараз";
$LANG["d1"]="Понеділок";
$LANG["d2"]="Вівторок";
$LANG["d3"]="Середа";
$LANG["d4"]="Четвер";
$LANG["d5"]="П'ятниця";
$LANG["d6"]="Субота";
$LANG["d7"]="Неділя";
$LANG["datafiles access denied"]="У вас немає доступу до Members Area сайту www.cnstats.com";
$LANG["datafiles connect error"]="Неможливо встановити з'єднання з сервером<a href='http://www.cnstats.com/'>www.cnstats.com</a>";
$LANG["datafiles need update"]="необхідно поновити";
$LANG["datafiles registration expiried"]="Термін Вашої ліцензії вичерпаний. Ви не можете поновлювати словники даних.";
$LANG["datafiles unregistered"]="Поновлення словників даних можливо тільки в зареєстрованій версії";
$LANG["datafiles update date"]="Дата останнього поновлення даних";
$LANG["datafiles updatenow"]="Рекомендуємо вам зараз поновити дані";
$LANG["datafiles update"]="Рекомендуємо вам поновити дані";
$LANG["datafiles wait"]="Відбувається поновлення";
$LANG["datafiles"]="Словники даних";
$LANG["date_format"]="d.m.Y";
$LANG["datetime_format"]="d.m.Y H:i:s";
$LANG["datetimes_format"]="d.m.Y H:i";
$LANG["date"]="Дата";
$LANG["dbsize"]="Розмір бази даних";
$LANG["default diagrams"]="Графік по замовчуванню.<br><span class=\"hint\">Потребує GD 1.0 і вище.</span>";
$LANG["default language"]="Мова по замовчуванню";
$LANG["default_show"]="По замовчуванню, відображати на графіках.";
$LANG["delete selected"]="видалити відмічене";
$LANG["depends on"]="Впливає на звіти";
$LANG["depth average"]="Середня глибина перегляду";
$LANG["depth page100"]="більше 100 сторінок";
$LANG["depth page10"]="від 5 до 9 сторінок";
$LANG["depth page1"]="1 сторінка";
$LANG["depth page20"]="від 10 до 20 сторінок";
$LANG["depth page2"]="2 сторінки";
$LANG["depth page3"]="3 сторінки";
$LANG["depth page4"]="4 сторінки";
$LANG["depth page50"]="від 50 до 100 сторінок";
$LANG["depth page5"]="5 сторінок";
$LANG["depthuser"]="Переглядів на користувача";
$LANG["depth"]="Переглядів на хост";
$LANG["direct jump"]="Прямий перехід";
$LANG["domain names"]="Доменні імена";
$LANG["endip"]="Кінцевий&nbsp;IP";
$LANG["error connecting to SQL server"]="Помилка з'єднання з SQL сервером";
$LANG["error selecting database"]="Помилка вибору бази даних";
$LANG["everyday"]="Кожний день";
$LANG["example"]="Наприклад";
$LANG["excludes"]="Виключення";
$LANG["exclusions"]["1"]="повинно містити";
$LANG["exclusions"]["10"]="повинно відповідати проміжку адрес (192.168.0.0-192.168.0.255)";
$LANG["exclusions"]["11"]="повинно відповідати мережі і масці (192.168.0.0/24)";
$LANG["exclusions"]["12"]="повинно відповідати мережі і масці (192.168.0.0/255.255.255.0)";
$LANG["exclusions"]["13"]="не повинно відповідати рядку типу 192.168.0.*";
$LANG["exclusions"]["14"]="не повинно відповідати проміжку адрес (192.168.0.0-192.168.0.255)";
$LANG["exclusions"]["15"]="не повинно відповідати мережі і масці (192.168.0.0/24)";
$LANG["exclusions"]["16"]="не повинно відповідати мережі і масці (192.168.0.0/255.255.255.0)";
$LANG["exclusions"]["2"]="не повинно містити";
$LANG["exclusions"]["3"]="повинно починатися з";
$LANG["exclusions"]["4"]="не повинно починатися з";
$LANG["exclusions"]["5"]="повинно закінчуватися на";
$LANG["exclusions"]["6"]="не повинно закінчуватися на";
$LANG["exclusions"]["9"]="повинно відповідати рядку типу 192.168.0.*";
$LANG["exclusionw"]["1"]="сторінка";
$LANG["exclusionw"]["2"]="Сторінка, з якої є посилання";
$LANG["exclusionw"]["3"]="accept-language";
$LANG["exclusionw"]["4"]="user-agent";
$LANG["exclusionw"]["5"]="назва сторінки";
$LANG["exclusionw"]["6"]="ip адреса";
$LANG["exclusionw"]["7"]="проксі-сервер";
$LANG["export pie chart unavailable"]="Побудова діаграми для цього звіту неможлива";
$LANG["export"]="Експорт";
$LANG["field"]="поле";
$LANG["filternewcondition"]="Нова умова";
$LANG["filters close"]="Закрити діалог створення фільтрів";
$LANG["filters creation"]="Створення фільтру";
$LANG["filters description"]="Опис фільтру";
$LANG["filters jumptoreport"]="Перейти до звіту";
$LANG["filters stayonpage"]="Залишитись на поточній сторінці";
$LANG["filters temporary"]="Тимчасовий фільтр";
$LANG["filterslist"]="Список фільтрів";
$LANG["filters"]="Фільтри";
$LANG["filtertitle"]="Назва фільтру";
$LANG["filter"]="Фільтр";
$LANG["firstvisit"]="перший візит";
$LANG["firts level"]="Перший рівень сайту";
$LANG["for all countries"]="для всіх країн";
$LANG["format_html"]="HTML";
$LANG["format_text"]="Текстовий";
$LANG["format"]="Формат листів";
$LANG["found pages"]="Знайденні сторінки";
$LANG["fromto"]="Діапазон адрес";
$LANG["full url"]="Повний URL";
$LANG["fullreport"]="Детальний звіт";
$LANG["geography"]="Географія";
$LANG["geoipnotfound"]="Файл <I>GeoIPCountryWhois.csv</I> не знайдений <a href=\"javascript:history.back();\">Назад</a>.";
$LANG["getcode"]="Код лічильника";
$LANG["go"]="Вибрати";
$LANG["hitshostssessions"]="Перегляди, Хости, Користувачі по дням";
$LANG["hitss"]="Переглядів";
$LANG["hits"]="Перегляди";
$LANG["hostss"]="Хостів";
$LANG["hosts"]="Хости";
$LANG["hours"]="Години";
$LANG["html direction"]="ltr";
$LANG["incorrect password"]="Пароль введений невірно";
$LANG["index registration for domain"]="для домену";
$LANG["index registration license"]="Ліцензія";
$LANG["index registration until"]="до";
$LANG["input only20"]="Відображені тільки 20 найпопулярніших сторінок, з яких є посилання. Для перегляду всіх адрес скористайтеся тимчасовим фільтром.";
$LANG["input pages"]="Точки входу";
$LANG["input show20"]="Показати 20 найпопулярніших сторінок, з яких є посилання";
$LANG["inreport"]="Зміст звіту";
$LANG["ip adresses"]="IP адреси";
$LANG["ip"]="IP";
$LANG["js months"]="Array('січ','лют','бер','кві','тра','чер','лип','сер','вер','жов','лис','гру');";
$LANG["js pleasewait"]="Йде завантаження. Будь ласка, зачекайте.";
$LANG["js_filter accept-language"]="Accept-language";
$LANG["js_filter field"]="Поле \"";
$LANG["js_filter longtitle"]="Дуже довга назва фільтру. Максимальна довжина - 200 символів.";
$LANG["js_filter mustbe"]="\" повинно бути \"";
$LANG["js_filter pagetitle"]="Назва сторінки";
$LANG["js_filter page"]="Адреса сторінки";
$LANG["js_filter proxy"]="Проксі-сервер";
$LANG["js_filter referer"]="Сторінка, з якої є посилання";
$LANG["js_filter user_agent"]="User-Agent";
$LANG["languages"]="Мови";
$LANG["language"]="Мова";
$LANG["last 5minutes"]="За останні 5 хвилин";
$LANG["last day"]="За останні 24 години";
$LANG["last hour"]="За останню годину";
$LANG["last7dayes"]="останні 7 днів";
$LANG["lastrobots"]="Роботи - детальніше";
$LANG["lastvisit"]="останній візит";
$LANG["lcount"]="Кількість";
$LANG["letter day"]="д";
$LANG["letter hour"]="г";
$LANG["letter sec"]="сек";
$LANG["letter year"]="р";
$LANG["limited"]="Ця версія має обмежені можливості и призначена для ознайомлення.";
$LANG["loadtimereport"]="Швидкість завантаження сторінки";
$LANG["loadtime"]["0"]="Менше 1 секунди";
$LANG["loadtime"]["1"]="1-2 секунди";
$LANG["loadtime"]["10"]="11-15 секунд";
$LANG["loadtime"]["15"]="16-20 секунд";
$LANG["loadtime"]["2"]="2-3 секунди";
$LANG["loadtime"]["20"]="21-30 секунд";
$LANG["loadtime"]["3"]="3-4 секунди";
$LANG["loadtime"]["30"]="31-45 секунд";
$LANG["loadtime"]["4"]="4-5 секунд";
$LANG["loadtime"]["45"]="46-60 секунд";
$LANG["loadtime"]["5"]="5-10 секунд";
$LANG["loadtime"]["60"]="Більше 1 хвилини";
$LANG["local ip"]="Локальна адреса";
$LANG["log_additional"]="Додаткові параметри";
$LANG["log_any_proxy"]="з будь-яким проксі";
$LANG["log_any"]="не важливо";
$LANG["log_calculate"]="враховувати";
$LANG["log_country"]="Країна";
$LANG["log_ip"]="IP адреса";
$LANG["log_language"]="Мова";
$LANG["log_like"]="містить";
$LANG["log_notlike"]="не містить";
$LANG["log_page"]="Сторінка";
$LANG["log_proxy"]="Проксі";
$LANG["log_referer"]="Сторінка, з якої є посилання";
$LANG["log_useragent"]="Поле User-Agent";
$LANG["log_with_proxy"]="з проксі";
$LANG["log_without_proxy"]="без проксі";
$LANG["login"]="Логін";
$LANG["log"]="Перегляд Логу";
$LANG["longmask"]="Довга маска";
$LANG["mailandmail"]="Пошта і листи";
$LANG["manual"]="Керівництво";
$LANG["mask"]="Маска";
$LANG["month"]["0"]="";
$LANG["month"]["1"]="Січень";
$LANG["month"]["10"]="Жовтень";
$LANG["month"]["11"]="Листопад";
$LANG["month"]["12"]="Грудень";
$LANG["month"]["2"]="Лютий";
$LANG["month"]["3"]="Березень";
$LANG["month"]["4"]="Квітень";
$LANG["month"]["5"]="Травень";
$LANG["month"]["6"]="Червень";
$LANG["month"]["7"]="Липень";
$LANG["month"]["8"]="Серпень";
$LANG["month"]["9"]="Вересень";
$LANG["most popular pages"]="Популярні сторінки";
$LANG["most popular titles"]="Популярні заголовки";
$LANG["nets"]="Мережі";
$LANG["new users"]="Нові користувачі";
$LANG["newusersreport"]="Старі/нові користувачі";
$LANG["no accessible report"]="Немає доступних звітів";
$LANG["no access"]="До цього звіту немає доступу";
$LANG["no compability report"]="Немає сумісних звітів";
$LANG["no data"]="Немає даних";
$LANG["no filter"]="Без фільтру";
$LANG["nomemory"]="Залишилось дуже мало пам'яті (ліміт: %d, занято: %d)";
$LANG["noproxy"]="Без проксі";
$LANG["noreferer"]="Без реферера";
$LANG["norobots"]="Жодного заходу робота не зафіксовано. Всього в базі даних роботів:";
$LANG["nosubnets"]="Немає підмереж.";
$LANG["not used"]="Не використовувався";
$LANG["old users"]="Старі користувачі";
$LANG["on-line"]="Зараз на сайті";
$LANG["onceperweek"]="Раз на тиждень";
$LANG["one of search systems"]="Одна з пошукових систем";
$LANG["one of the search phrases"]="Одна з пошукових фраз";
$LANG["operating systems"]="Операційні системи";
$LANG["operating system"]="Операційна система";
$LANG["original"]="Оригінал";
$LANG["other countries"]="Не визначено";
$LANG["other"]="Різне";
$LANG["output all"]="Враховувати всіх";
$LANG["output exclude random"]="Виключати випадкових";
$LANG["output pages"]="Точки виходу";
$LANG["pages refered to"]="Сторінки, з яких є посилання на";
$LANG["pages"]="Сторінки";
$LANG["page"]="сторінка";
$LANG["partner list"]="Список партнерів";
$LANG["partners list"]="Список партнерів";
$LANG["partners"]="Партнери";
$LANG["partner"]="Партнер";
$LANG["password"]="Пароль";
$LANG["pathes input"]="Вхідна сторінка";
$LANG["pathes oneof"]="Одна зі сторінок";
$LANG["pathes referer"]="Сторінка, з якої є посилання";
$LANG["pathes_userinfo"]="Інформація про користувача";
$LANG["pathes"]="Шляхи по сайту";
$LANG["period"]="Періодичність";
$LANG["popular sites title"]="Популярні сервери";
$LANG["popular sites"]="Переходи з популярних серверів";
$LANG["proxy"]="Проксі";
$LANG["purchasing action"]="Дія";
$LANG["ratings count"]="Рейтингів";
$LANG["ratings"]="Переходи з рейтингів";
$LANG["recode"]="Перекодувати";
$LANG["recordsprocessed"]="Оброблено записів: %d; Усього: %d";
$LANG["redirect_login"]="Відбувається входження в систему. Дякуємо за терпіння.";
$LANG["referers only20"]="Відображати тільки 20 найпопулярніших адрес. Для перегляду всіх адрес скористайтеся тимчасовим фільтром.";
$LANG["referers show20"]="Показати 20 найпопулярніших сторінок, на які переходять з цієї сторінки";
$LANG["referers"]="Реферери";
$LANG["referer"]="Реферер";
$LANG["refering page"]="Сторінка, з якої є посилання";
$LANG["registration_domain"]="Домен";
$LANG["registration_enter_key"]="Ввести реєстраційний ключ";
$LANG["registration_for_domain1"]="Невірний реєстраційний ключ. Перевірте цілісність ключа і правильність введення домену. Ключ від домену";
$LANG["registration_for_domain2"]="не можливо працювати з доменом";
$LANG["registration_for_domain3"]="<P>Ви повинні правильно вказати домен у файлі config.php:<br> <B>\$STATS_CONF[\"cnsoftwaredomain\"]</B>.";
$LANG["registration_key_enter"]="Скопіюйте реєстраційний ключ у це поле і натисніть кнопку &quot;Зберегти&quot;";
$LANG["registration_key_expire_30"]="<B>Увага:</B> Термін дії реєстраційного ключа закінчується менше ніж за 30 днів.";
$LANG["registration_key_expire_owned"]="Ваш тип ліцензії: &quot;owned&quot;. Ви можете використовувати CNStats навіть після закінчення дії реєстраційного ключа. Після закінчення терміну дії реєстраційного ключа перехід на більш нову версію і поновлення словників даних недоступні.";
$LANG["registration_key_wrong_software"]="Реєстраційний ключ не підходить до CNStats. Можливо цей реєстраційний ключ від іншої програми.";
$LANG["registration_key_wrong_version"]="Реєстраційний ключ не підходить до цієї версії. Якщо ліцензія дійсна, то новий реєстраційний ключ Ви можете отримати у закритій частині офіціального сайту &quot;<a href=\"http://www.cnstats.com/members/\" target=\"_blank\">Для клієнтів</a>&quot;";
$LANG["registration_key"]="Реєстраційний ключ";
$LANG["registration_purchase"]="Купити реєстраційний ключ";
$LANG["registration_reenter_key"]="Ввести інший реєстраційний ключ";
$LANG["registration_title"]="Реєстрація CNStats";
$LANG["registration_unregistered"]="Це незареєстрована копія CNStats";
$LANG["registration_valid_until"]="Реєстраційний ключ дійсний до";
$LANG["registration_version_any"]="будь-яка";
$LANG["registration_version"]="Реєстраційний ключ для версії";
$LANG["registration"]="Реєстрація";
$LANG["report description"]="Опис звіту";
$LANG["report for period from"]="Звіт за період з";
$LANG["report was generated"]="Звіт створювався";
$LANG["reports"]["lang2"]="Мови для країни: ";
$LANG["reports"]["refto"]="Сторінки, з яких є посилання на: ";
$LANG["report"]="Звіт";
$LANG["resolution"]="Роздільна здатність екрану";
$LANG["returned users"]="З них ті, що повернулися";
$LANG["returnsreport"]="Повернення на сайт";
$LANG["returns"]["0"]="від 15 до 30 хвилин";
$LANG["returns"]["1"]="від 30 хвилин до 1 години";
$LANG["returns"]["2"]="від 1 до 3 годин";
$LANG["returns"]["3"]="від 3 до 12 годин";
$LANG["returns"]["4"]="від 12 годин до доби";
$LANG["returns"]["5"]="від 1 до 3 днів";
$LANG["returns"]["6"]="від 3 до 7 днів";
$LANG["returns"]["7"]="від 7 до 14 днів";
$LANG["returns"]["8"]="від 14 до 31 дня";
$LANG["returns"]["9"]="від 31 до 45 днів";
$LANG["returntofilterslist"]="Повернутися до списку фільтрів";
$LANG["right additional"]="Додатково";
$LANG["right bydates"]="Вибір по датам";
$LANG["right bydays"]="Вибір по дням";
$LANG["right enddate"]="Кінцева дата";
$LANG["right period"]="Період";
$LANG["right show"]="Показати";
$LANG["right startdate"]="Початкова дата";
$LANG["right time"]="Час";
$LANG["robots all"]="Враховувати всіх";
$LANG["robots count"]="Роботів";
$LANG["robots hosts"]="Хост-робот";
$LANG["robots robots"]="Тільки роботи";
$LANG["robots users"]="Тільки користувачі";
$LANG["robots"]="Роботи";
$LANG["robot"]="Робот";
$LANG["search phrases"]="Пошукові фрази";
$LANG["search systems count"]="Пошукових систем";
$LANG["search systems"]="Переходи з пошукових систем";
$LANG["search system"]="Пошукова система";
$LANG["sec"]="сек";
$LANG["selectdate"]="Вибрати дату";
$LANG["servers count"]="Серверів";
$LANG["short url"]="Скорочений URL";
$LANG["shortdate_format"]="m.Y";
$LANG["shortdm_format"]="d.m";
$LANG["shortmask"]="Коротка маска";
$LANG["show diagrams"]="Відображати діаграми в таблицях";
$LANG["show hints"]="Відображати підказки";
$LANG["show percents"]="Відображати відсотки в таблицях";
$LANG["show table"]="Відображати таблицю";
$LANG["simplereport"]="Скорочений звіт";
$LANG["site statistic"]="Статистика сайту";
$LANG["site url"]="URL сайту";
$LANG["site"]="Сайт";
$LANG["sizeofdb"]="Розмір БД";
$LANG["slow"]="(повільно, не рекомендується при відвідуваності більше ніж 10000 переглядів на добу)";
$LANG["sql error"]="Помилка виконання SQL запиту";
$LANG["startip"]="Початковий&nbsp;IP";
$LANG["store password"]="Запам'ятати мене на цьому комп'ютері";
$LANG["subject"]="Тема";
$LANG["submit"]="Увійти";
$LANG["subnets list"]="Список підмереж";
$LANG["sunbets title"]="Назва";
$LANG["system"]="Система";
$LANG["text_date_format"]="Формат дати<br><span class=hint>У форматі PHP функції date()</A>";
$LANG["text_datetime_format"]="Формат дати і часу<br><span class=hint>У форматі PHP функції date()</A>";
$LANG["text_datetimes_format"]="Формат дати і часу без секунд<br><span class=hint>У форматі PHP функції date()</A>";
$LANG["text_shortdate_format"]="Короткий формат дати - місяць і рік<br><span class=hint>У форматі PHP функції date()</A>";
$LANG["text_shortdm_format"]="Короткий формат дати - день і рік<br><span class=hint>У форматі PHP функції date()</A>";
$LANG["till"]="до";
$LANG["titles only20"]="Відображені тільки 20 найпопулярніших адрес. Для перегляду всіх адрес скористайтеся тимчасовим фільтром.";
$LANG["titles show20"]="Показати 20 найпопулярніших адрес";
$LANG["title"]="Назва";
$LANG["today"]="Сьогодні";
$LANG["tokens"]="Токенів";
$LANG["toppages"]="20 найпопулярніших сторінок, з яких є посилання";
$LANG["topreferers"]="20 найпопулярніших сторінок";
$LANG["top"]="Наверх";
$LANG["total unique users"]="Всього унікальних користувачів за обраний період";
$LANG["total"]="Всього";
$LANG["unknown colorsdepth"]="Не визначено";
$LANG["unknown resolution"]="Не визначено";
$LANG["unknownip"]="IP схований анонімним проксі";
$LANG["unknown"]="Не визначено";
$LANG["update"]="Поновити";
$LANG["url"]="URL";
$LANG["user-agents"]="Агенти";
$LANG["users"]="Користувачі";
$LANG["viewlogforip"]="Перегляд логу для IP";
$LANG["week_0"]="неділя";
$LANG["week_1"]="понеділок";
$LANG["week_2"]="вівторок";
$LANG["week_3"]="середа";
$LANG["week_4"]="четвер";
$LANG["week_5"]="п'ятниця";
$LANG["week_6"]="субота";
$LANG["who_history build"]="Створення звіту";
$LANG["who_history hint"]="Виберіть від 1 до 3 пошукових систем для відображення звіту.";
$LANG["who_history"]="Історія переходів";
$LANG["whoh_addbuildfromdate"]="Звіт можливо достворювати за період з";
$LANG["whoh_addbuild"]="достворювати звіт";
$LANG["whoh_buildfromdate"]="Звіт можливо створити за період з";
$LANG["whoh_build"]="створити звіт";
$LANG["whoh_nobuilddata"]="Нема даних для достворювання звіту (необхідна повна доба)";
$LANG["whoh_noreport"]="Звіт не створений";
$LANG["whois_error"]="Більш детальну інформацію по цій адресі можна знайти<br> на <a target=\"_blank\" href=\"http://lacnic.net/cgi-bin/lacnic/whois?lg=EN&query=%IP%\">JOINT WHOIS сервері LACNIC</a>";
$LANG["whois_no_info"]="По цій адресі інформації не знайдено.";
$LANG["with domains"]="З урахуванням доменів";
$LANG["with other users"]="З урахуванням ішних користувачів";
$LANG["with versions"]="з версіями";
$LANG["without domains"]="Без урахування доменів";
$LANG["without ther users"]="Без урахуванням ішних користувачів";
$LANG["without versions"]="без версії";
$LANG["wrong page number"]="Сторінки з таким номером не існує";
$LANG["wrong period"]="Невірно вказаний період";
$LANG["yesno_no"]="Ні";
$LANG["yesno_yes"]="Так";
$LANG["yesterdayreferers"]="Посилання зі сторінок за вчора";
$LANG["yesterday"]="Вчора";
$LANG["zoomin"]="Збільшити";

/* 2008-11-05 */
$LANG["1 sec"]="1 сек";
$LANG["20 sec"]="20 сек";
$LANG["30 sec"]="30 сек";
$LANG["5 sec"]="5 сек";
$LANG["7dayspages"]="Популярні сторінки за останніх 7 днів";
$LANG["7daysreferers"]="Сторінки, що посилаються, за останніх 7 днів";
$LANG["admin_email"]="E-Mail адміністратора";
$LANG["do not update"]="не обновлювати";
$LANG["filter parent"]="На основі існуючого фільтру";
$LANG["ip empty alias list"]="Список псевдонімів порожній. Для використання цієї опції необхідно <а href=\"%s\">добавить псевдоніми</a>.";
$LANG["log_empty"]="не визначено";
$LANG["mail_attendanceper_las7days"]="Відвідуваність за останніх 7 днів";
$LANG["registration wrong domain"]="Ви повинні використовувати CNStats за адресою <a href=\"%s\" target=\"_blank\">%s</a> або змінити опцію<nobr><b>%s</b></nobr> у файлі config.php\r\n<ul><li>Доменне ім'я в настройках сервера (\$_SERVER[\"HTTP_HOST\"]): <b>%s</b><li>Доменне ім'я в файлі config.php: <b>%s</b></ul>";
$LANG["report cities"]="Звіт &quot;Міста&quot;";
$LANG["restore_password_button"]="відновити пароль";
$LANG["restore_password_disabled"]="Функція відновлення пароля вимкнена. Включити функцію відновлення пароля можна, додавши наступний рядок у файл config.php: <pre>\$stats_conf[\"allowrestorepassword\"]=true;</pre><p>Більш детально з процедурою відновлення пароля можна ознайомитися в <а href=\"http://www.cn-software.com/ru/docs/#cnstats\" target=\"_blank\">посібнику користувача</a>.";
$LANG["restore_password_mail1_subject"]="Cnstats [%DOMAIN%]: відновлення пароля";
$LANG["restore_password_mail2_body"]="Ваш пароль успішно замінений на новий.\r\n\r\nЛогін: %LOGIN%\r\nНовий пароль: %PASSWORD%\r\n\r\nЛист відправлено з IP: %IP%\r\nДата: %DATE%";
$LANG["restore_password_mail2_subject"]="Cnstats [%DOMAIN%]: відновлення пароля";
$LANG["restore_password_return"]="&laquo; Повернутися на сторінку входу в систему";
$LANG["restore_password_step1"]="За адресою <b>%s</b> було відправлено лист з інструкцією по скиданню пароля.";
$LANG["restore_password_step2"]="За адресою <b>%s</b> було відправлено лист з новим паролем.";
$LANG["restore_password_step3"]="Ви перейшли по невірному посиланню відновлення пароля. Посилання для відновлення пароля активне на протязі 24 години після запиту на скидання пароля.";
$LANG["restore_password_wrong_email"]="Невірно введений E-mail адміністратора";
$LANG["restore_password"]="Забули пароль?";
$LANG["show google maps on reports"]="Відображувати карту Google Maps замість вбудованої карти Flash за замовчуванням";
$LANG["show logout button on top"]="Відображувати кнопку виходу з системи (Logout) у верхній частині меню звітів";
$LANG["statusreport"]="Таблиця активності";
$LANG["time from last load"]="Останнє звернення";
$LANG["yesterdaypages"]="Популярні сторінки за вчора";
$LANG["yesterdayreferers_notfound"]="Дані по сторінках, що посилаються відсутні.";

/* 2008-11-12 */
$LANG["10 sec"]="10 сек";
$LANG["3 sec"]="3 сек";
$LANG["7dayspages_notfound"]="Дані по відвіданих сторінках відсутні.";
$LANG["7daysreferers_notfound"]="Дані по сторінках, що посилаються, відсутні.";
$LANG["config config"]="Загальні налаштування";
$LANG["dbmanage"]="Управління базою даних";
$LANG["get variable quick search"]="Введіть змінну";
$LANG["get variable should be entered"]="Для побудови звіту необхідно ввести змінну HTTP запиту GET.";
$LANG["get variable total pages"]="Всього звернень до сторінок із заданою змінною";
$LANG["get variable total unique values"]="Всього унікальних значень";
$LANG["get variables"]="Значення змінних";
$LANG["mail_attendanceper_yesterday"]="Відвідуваність за вчора";
$LANG["restore_password_mail1_body"]="Хтось, можливо Ви, запитав скидання пароля Cnstats.\r\nЯкщо це зробили не Ви, то просто видаліть цей лист.\r\n\r\nЛогін: %LOGIN%\r\n\r\nДля скидання пароля перейдіть по наступному засланню: %LINK%\r\n\r\nЛист відправлений з IP: %IP%\r\nДата: %DATE%";
$LANG["yesterdaypages_notfound"]="Дані по відвіданих сторінках відсутні.";
$LANG["alias"]="Псевдонім";
$LANG["import upload"]="Завантажити файл на сервер. Максимальний розмір:";
$LANG["ip add alias"]="Додати псевдонім";
$LANG["ip alias empty list"]="Список псевдонімів порожній. Ви можете задати свій псевдонім (ім'я) для кожного IP адреси.";
$LANG["ip alias"]="Псевдонім";
$LANG["ip edit aliases"]="Список псевдонімів";
$LANG["ip show only with aliases"]="Тільки з псевдонімами";
$LANG["dbmanage optimize ok"]="Таблиця %s_log успішно оптимізована. Новий розмір бази даних (байт):";
$LANG["dbmanage warning"]="<P>(*) Операція може зайняти достатню кількість часу. Якщо Ви не упевнені в тому, що Вам дозволений запуск довгопрацюючих PHP скриптів, то рекомендуємо виконати ці запити вручну за допомогою програми управління базою даних. Це може бути як консольний клієнт Mysql, так і спеціально налагоджені програми, такі як phpmyadmin.\r\n\r\n<P>cnstats %s спробує збільшити час виконання PHP скрипта до <b>%s</b> секунд (цей час задається за допомогою опції <b>\$stats_conf[\"slow_reports_time_limit\"]</b> у файлі config.php)";
$LANG["administration"]="Адміністрування";
$LANG["confmail debug description"]="<P>С помощью этой формы Вы можете проверить работу почтовых функций на Вашем сервере.";
$LANG["csv file"]="Файл (*.csv)";
$LANG["dbmanage days title"]="Перебудувати статистику відвідуваності по днях";
$LANG["dbmanage days"]="Перебудувати";
$LANG["dbmanage delete ok"]="Старі записи видалені. Тепер Ви можете провести оптимізацію бази даних для фізичного звільнення місця на диску.";
$LANG["dbmanage delete old stats about"]="<P>Має сенс робити лише в тому випадку, якщо Ви сьогодні змінювали параметр <b>\$COUNTER[\"savelog\"]</b> в меншу сторону (у файлі config.php) </P>";
$LANG["dbmanage delete old stats"]="Видалити із статистики старі дні";
$LANG["dbmanage executes queries"]="Виконує наступні запити";
$LANG["dbmanage executes query"]="Виконує наступний запит";
$LANG["dbmanage ok"]="Операція успішно виконана";
$LANG["dbmanage optimize title"]="Оптимізувати базу даних";
$LANG["dbmanage optimize"]="Оптимізувати";
$LANG["dbmanage repair title"]="Полагодити базу даних ";
$LANG["dbmanage repair"]="Полагодити";
$LANG["default_show_in_table"]="За замовчуванням відображувати в таблиці:";
$LANG["error"]="Помилка";
$LANG["export error 1"]="Неможливо відкрити файл. Доступ заборонений.";
$LANG["export error 2"]="Експортування успішно завершене.";
$LANG["export error 3"]="Помилка завантаження файлу на сервер.";
$LANG["export error 4"]="Імпортування успішно проведене. Далі Вам необхідно %S відновити звідні таблиці по відвідуваності";
$LANG["export error 5"]="Помилка в імпортованому файлі.";
$LANG["export error 6"]="Неможливо відкрити імпортований файл. Файл не знайдений або доступ заборонений.";
$LANG["export error 8"]="Помилка в імпортованому файлі. Рядок";
$LANG["import error"]="Імпортування зупинене із-за помилки в рядку №";
$LANG["import start wait"]="Проводиться імпортування";
$LANG["imported records"]="Імпортовано записів";
$LANG["ip example"]="Секретар";
$LANG["ip exists"]="IP адрес вже є в списку і не може бути доданий повторно.";
$LANG["ip export"]="Викачати список IP адрес у форматі CSV ";
$LANG["ip import"]="Імпортувати список IP адрес з CSV файлу";
$LANG["ip show all ip adresses"]="Показати все ";
$LANG["please wait"]="Будь-ласка, почекайте: йде обробка бази даних";
$LANG["registration nokey"]="Реєстраційний ключ для домена <b>%s</b> не введений ";
$LANG["restorepassword_login"]="Введіть логін<br /><span class=\"hint\">, для якого потрібно відновити пароль</span> ";
$LANG["restorepassword_mailmessage"]="Логін: %s\r\nНовий пароль: %s ";
$LANG["select all"]="Виділити все";
$LANG["advert list"]="Список досягнень цілей";
$LANG["advert_log_logic_and"]="Відображувати користувачів, що досягли всіх вибраних цілей";
$LANG["advert_log_logic_or"]="Відображувати користувачів, що досягли хоч би однієї мети";
$LANG["attendance_group"]="Угрупування";
$LANG["attendance_hits"]="Перегляди";
$LANG["attendance_hosts"]="Хости";
$LANG["attendance_rhits"]="Перегляди";
$LANG["attendance_rhosts"]="Хости";
$LANG["attendance_uhits"]="Перегляди";
$LANG["attendance_uhosts"]="Хости";
$LANG["attendance_users"]="Користувачі";
$LANG["confmail debug call"]="Виклик функції:";
$LANG["confmail debug error"]="Помилка: повідомлення не поставлене в чергу відправляємих повідомлень";
$LANG["confmail debug header"]="Лист №";
$LANG["confmail debug sent"]="Повідомлення успішно поставлене в чергу відправляємих повідомлень";
$LANG["confmail debug test"]="Відправити тестові листи";
$LANG["confmail debug"]="Тестування поштових повідомлень.";
$LANG["dbmanage days ok"]="Звідна статистика по відвідуваності успішно перерахована. ";
$LANG["dbmanage days wrong period"]="За даний період не можна побудувати звідну відвідуваність по днях";
$LANG["dbmanage repair ok"]="База даних успішно перевірена.";
$LANG["debug cookie"]="Cookie";
$LANG["debug hid"]="Ідентифікатор хоста";
$LANG["debug isrobot"]="Прапор робот/користувач";
$LANG["debug tid"]="Постійний ідентифікатор користувача";
$LANG["debug uid"]="Сьогоднішній ідентифікатор користувача";
$LANG["filter delete sure"]="Ви дійсно хочете видалити цей фільтр?";
$LANG["filter group datafiles"]="Фільтри по словниках даних";
$LANG["filter group empty"]="Порожні фільтри";
$LANG["filter group users"]="Користувацькі фільтри";
$LANG["filter no parent"]="Новий фільтр";
$LANG["filter nofilter"]="Список фільтрів порожній";
$LANG["filters combined"]="Комбінаційні фільтри";
$LANG["filters error1"]="Синтаксична помилка.";
$LANG["filters manual description"]="Інструкція по створенню фільтрів";
$LANG["filters simple"]="Прості фільтри";
$LANG["filters title"]="Редагування фільтрів";
$LANG["google users"]="Рекламодавці";
$LANG["google_client"]="Рекламодавець";
$LANG["graph recalc"]="Перебудувати графік";
$LANG["js wrong filtername"]="Невірно введена назва фільтру";
$LANG["js_filter city"]="місто";
$LANG["js_filter country"]="країна";
$LANG["purchasing date"]="Дата досягнення";
$LANG["purchasing delay"]="Затримка досягнення";
$LANG["total pages"]="Всього звернень до сторінок";
$LANG["total referers"]="Всього переходів із сторінок";
$LANG["total servers"]="Всього переходів з серверів";
$LANG["total unique pages"]="Всього унікальних адрес сторінок";
$LANG["total unique referers"]="Всього унікальних сторінок, що посилаються";
$LANG["total unique servers"]="Всього унікальних серверів, що посилаються";
$LANG["advertc places openstat"]="Назва рекламного ресурсу";
$LANG["advertc use openstat"]="Визначати рекламний майданчик по назві рекламного ресурсу OpenStat";
$LANG["advertc use page"]="Визначати рекламний майданчик за адресою сторінки";
$LANG["advertc use referer"]="Визначати рекламний майданчик за адресою сторінки, що посилається";
$LANG["all fields requered"]="Всі поля мають бути заповнені.";
$LANG["all"]="Всі";
$LANG["banner add"]="Додавання оголошення";
$LANG["banner delete sure"]="Ви дійсно хочете видалити це оголошення?";
$LANG["banner"]="Оголошення";
$LANG["campaign add"]="Додавання рекламної компанії";
$LANG["campaign list"]="Список рекламних компаній/оголошень";
$LANG["campaign"]="Компанія";
$LANG["compaign already exists"]="Компанія з таким ідентифікатором вже існує.";
$LANG["compaign delete sure"]="Ви дійсно хочете видалити цю компанію?";
$LANG["file"]="Файл (*.xml)";
$LANG["filter datafiles -21"]="Виключити переходи з пошукових систем";
$LANG["filter datafiles -22"]="Виключити переходи з рейтингів";
$LANG["filter datafiles -23"]="Виключити переходи з каталогів";
$LANG["filter datafiles -24"]="Виключити переходи з популярних серверів";
$LANG["filter datafiles -3"]="Виключити відомих роботів";
$LANG["filter datafiles -4"]="Виключити відомі операційні системи";
$LANG["filter datafiles -6"]="Виключити відомі браузери";
$LANG["filters delete condition"]="Ви дійсно хочете видалити цю умову?";
$LANG["filters error2"]="Знайдені ідентифікатори неіснуючих фільтрів.";
$LANG["filters error3"]="Не введена назва фільтру.";
$LANG["filters error4"]="Не введена назва фільтру.";
$LANG["filters error5"]="Не введений фільтр.";
$LANG["filters error6"]="Не можна видалити фільтр, що використовується в комбінаційному фільтрі.";
$LANG["filters name"]="Назва фільтру";
$LANG["filters saveb"]="Постійний фільтр";
$LANG["id"]="Ідентифікатор";
$LANG["openstat ad-id"]="ідентифікатор рекламного оголошення";
$LANG["openstat banners"]="Рекламні оголошення";
$LANG["openstat campaign-id"]="ідентифікатор рекламної кампанії";
$LANG["openstat config"]="Налаштування оголошень";
$LANG["openstat empty"]="Рекламні компанії не задані.";
$LANG["openstat export download"]="Викачати файл (*.XML)";
$LANG["openstat export"]="Експорт налаштувань в XML файл";
$LANG["openstat places"]="Рекламні майданчики";
$LANG["openstat referers"]="Сторінки, що посилаються";
$LANG["openstat servers"]="Сервера, що посилаються";
$LANG["openstat show places"]="Відображувати рекламні ресурси:";
$LANG["openstat upload"]="Імпорт налаштувань з XML файлу";
$LANG["openstat"]="Реклама openstat";
$LANG["quick search"]="Знайти";
$LANG["slide"]="Зріз";
$LANG["total openstat clicks"]="Всього переходів з рекламних ресурсів";
$LANG["total openstat services"]="Унікальних рекламних ресурсів";
$LANG["type"]="Тип";
$LANG["account disabled"]="Даруйте, але даний акаунт відключений";
$LANG["accounts accessmask"]="Змінити права доступу";
$LANG["accounts access"]="Рівень доступу";
$LANG["accounts add"]="Додавання акаунта";
$LANG["accounts administrator"]="Адміністратор";
$LANG["accounts delete"]="Видалити акаунт";
$LANG["accounts disable"]="Припинити дію акаунта";
$LANG["accounts edit"]="Редагувати акаунт";
$LANG["accounts empty login"]="Логін має бути введений.";
$LANG["accounts empty newpassword"]="Новий пароль має бути введений";
$LANG["accounts empty password"]="Пароль має бути введений.";
$LANG["accounts enable"]="Активувати акаунт";
$LANG["accounts error"]="Помилка";
$LANG["accounts guest"]="Гість";
$LANG["accounts last access"]="Останнє звернення";
$LANG["accounts last noaccess"]="Звернення не зафіксовані";
$LANG["accounts login already exists"]="Акаунт з таким логіном вже існує";
$LANG["accounts login to long"]="Дуже довгий логін. Максимальна довжина - 30 символів.";
$LANG["accounts login"]="Логін";
$LANG["accounts newpassword"]="Новий пароль";
$LANG["accounts not found"]="Акаунт не знайдений";
$LANG["accounts oldpassword"]="Поточний пароль";
$LANG["accounts password to long"]="Дуже довгий пароль. Максимальна довжина - 30 символів.";
$LANG["accounts password"]="Пароль";
$LANG["accounts retype newpassword"]="Підтвердіть новий пароль";
$LANG["accounts retype password"]="Повторіть пароль";
$LANG["accounts sure delete"]="Ви впевнені, що хочете видалити акаунт?";
$LANG["accounts wrong oldpassword"]="Поточний пароль введений невірно";
$LANG["accounts wrong password"]="Дві копії пароля не збігаються";
$LANG["debug id"]="Ідентифікатор звернення";
$LANG["debug slide"]="Маска зрізу";
$LANG["filter icon"]="Вибрати фільтр або зріз";
$LANG["incorrect login or password"]="Невірний логін або пароль";
$LANG["js_filter tid"]="ID користувача";
$LANG["log empty tid"]="Без ідентифікатора";
$LANG["log_tid"]="ID користувача";
$LANG["remove slide"]="Видалити зріз";
$LANG["slide create"]="Створити зріз на базі фільтру";
$LANG["slide list"]="Список зрізів";
$LANG["slide not built"]="Зріз не порахований";
$LANG["slide today description"]="Часовий проміжок буде побудований до поточного часу (лише при використанні зрізу).";
$LANG["slides calc"]="Обчислення...";
$LANG["slides clean"]="Видалення тимчасових даних...";
$LANG["slides disable"]="Деактивувати зріз";
$LANG["slides prepare"]="Підготовка...";
$LANG["slides save"]="Збереження...";
$LANG["slides start"]="Побудова зрізу з %s по %s";
$LANG["slides"]="Зрізи";
$LANG["tid"]="ID користувача";
$LANG["to"]="по";
$LANG["accounts return to list"]="Повернутися до списку акаунтов";
$LANG["advert_referers additional targets"]="Вибір цілей";
$LANG["calccode404"]="Код збору статистики для сторінок 404 - &laquo;не знайдено&raquo;";
$LANG["calccode"]="Основний код для збору статистики (обов'язковий)";
$LANG["confaccess description"]="Звіти, доступні для аккаунта &laquo;%s&raquo;";
$LANG["countercode description1"]="Цей код потрібно встановити на всі сторінки вашого сайту. Цей код нічого не відображує, він лише збирає статистику.";
$LANG["debug newhost"]="Новий хост";
$LANG["debug newuser"]="Новий користувач";
$LANG["expand_collapse"]="Скрутити/розвернути";
$LANG["exportimport max file size"]="Максимальний розмір файлу";
$LANG["gb"]="Гб";
$LANG["kb"]="Кб";
$LANG["log_hosts"]="Відображувати лише перші звернення з хостів (унікальні хости)";
$LANG["log_strangeusers"]="&quot;Непідтверджені користувачі&quot;<br /><span class=\"hint\">Відвідувачі, що є хостами, але не являються користувачами</span>";
$LANG["log_users"]="Відображувати лише перші звернення користувачів (унікальні користувачі)";
$LANG["mb"]="Мб";
$LANG["most popular pages 404"]="Популярні сторінки 404";
$LANG["password successfully changed"]="Пароль успішно змінений";
$LANG["registration_get_free_key"]="Отримати безкоштовний реєстраційний ключ для пробного використання CNStats %s на 15 днів";
$LANG["restorepassword_email"]="Введіть E-Mail адміністратора";
$LANG["restorepassword_mailsubject"]="CNStats - відновлення пароля";
$LANG["restorepassword"]="Відновити пароль";
$LANG["rss all readers"]="Всі читалки";
$LANG["rss browsers"]="Броузери";
$LANG["rss channels not found"]="RSS канали не знайдені. Спочатку має бути побудований звіт &quot;RSS - Підписчики&quot;.";
$LANG["rss channels"]="RSS канали";
$LANG["rss group by date"]="Угрупування";
$LANG["rss history"]="Підписчики";
$LANG["rss notfound"]="За заданими умовами RSS канали не знайдені";
$LANG["rss online readers"]="Сервіси для читання RSS";
$LANG["rss readers count"]="Програм";
$LANG["rss readers"]="Програми читання RSS";
$LANG["rss remove warning1"]="Ви дійсно хочете видалити RSS канал \"";
$LANG["rss remove warning2"]="\" із статистики";
$LANG["rss remove"]="Видалити цей RSS канал із статистики";
$LANG["rss selected readers"]="Вибрані читалки RSS";
$LANG["rss services count"]="Сервісів";
$LANG["rss services"]="Сервіси для читання RSS";
$LANG["rss show 20 channels"]="Показати 20 найпопулярніших каналів RSS";
$LANG["rss software readers"]="Програми для читання RSS каналів";
$LANG["rss standalone readers"]="Програми для читання RSS";
$LANG["rss total access"]="Всього звернень";
$LANG["rss unique readers"]="Всього унікальних програм для читання новин";
$LANG["rss web based readers"]="Сервіси для читання RSS каналів";
$LANG["rss"]="RSS канали";
$LANG["showcode"]="Код для відображення лічильника (опциональний)";
$LANG["total rss"]="Всього звернень до RSS каналів";
$LANG["total unique rss"]="Всього унікальних адрес RSS каналів";
$LANG["userinfo successfully changed"]="Налаштування акаунта успішно змінені";
$LANG["countercode description2"]="Цей код потрібно встановити на всі сторінки &quot;404&quot; вашого сайту. Цей код нічого не відображує, він лише збирає статистику. Якщо ви не використовуєте свої сторінки &quot;404&quot;, то цей код вам не потрібний.";
$LANG["countercode description3"]="Даний код використовується для обліку звернень до RSS-каналів, файлів і інших документів, зміна яких не допускається.";
$LANG["countercode description4"]="Цей код відображує картинку-лічильник. Ви можете встановити його в будь-яке місце сторінки. Код не є обов'язковим - ви можете його не встановлювати. Ви можете змінити зовнішній вигляд картинки замінивши файл <b>button.png</b>.</p><p style=\"margin:5px 0 5px 0;\">На лічильнику відображується (зверху вниз): переглядів всього, переглядів сьогодні, хостів сьогодні.";
$LANG["countercode description5"]="Цей код відображує картинку-лічильник. Ви можете встановити його в будь-яке місце сторінки. Код не є обов'язковим - ви можете його не встановлювати. Ви можете змінити зовнішній вигляд картинки замінивши файл <b>button-rss.png</b>.</p><p style=\"margin:5px 0 5px 0;\">На лічильнику відображується сумарна кількість підписчиків.";
$LANG["countercode rss show"]="Код відображення кількості підписчиків (для RSS каналів) (опціональний)";
$LANG["countercode rss"]="Код для обліку звернення до RSS каналів і файлів";
$LANG["countrycode"]["AD"]="Андорра";
$LANG["countrycode"]["AE"]="ОАЕ (Об'єднані Арабські Емірати)";
$LANG["countrycode"]["AF"]="Афганістан";
$LANG["countrycode"]["AG"]="Антігуа і Барбуда";
$LANG["countrycode"]["AI"]="Ангуйла";
$LANG["countrycode"]["AL"]="Албанія";
$LANG["countrycode"]["AM"]="Вірменія";
$LANG["countrycode"]["AN"]="Нідерландські антильські острови";
$LANG["countrycode"]["AO"]="Ангола";
$LANG["countrycode"]["AQ"]="Антарктика";
$LANG["countrycode"]["AR"]="Аргентина";
$LANG["countrycode"]["AS"]="Американське Самоа";
$LANG["countrycode"]["AT"]="Австрія";
$LANG["countrycode"]["AU"]="Австралія";
$LANG["countrycode"]["AW"]="Аруба";
$LANG["countrycode"]["AZ"]="Азербайджан";
$LANG["countrycode"]["BA"]="Боснія і Герцеговина";
$LANG["countrycode"]["BB"]="Барбадос";
$LANG["countrycode"]["BD"]="Бангладеш";
$LANG["countrycode"]["BE"]="Бельгія";
$LANG["countrycode"]["BF"]="Буркіна-Фасо";
$LANG["countrycode"]["BG"]="Болгарія";
$LANG["countrycode"]["BH"]="Бахрейн";
$LANG["countrycode"]["BI"]="Бурунді";
$LANG["of"]="із";
$LANG["openstat timedepth"]="Час і глибина";
$LANG["timedepth depth"]="<span title=\"середня кількість сторінок, проглянута одним користувачем\">глибина</a>";
$LANG["timedepth onevisit"]="<span title=\"кількість користувачів тих, що проглянули одну сторінку / всього користувачів / відсоток користувачів тих, що проглянули лише одну сторінку\">одиночних</span>";
$LANG["timedepth time"]="<span title=\"средній час, проведений на сайті\">час</a>";
$LANG["timeuser 0"]="менше 10 секунд";
$LANG["timeuser 10"]="від години до трьох";
$LANG["timeuser 11"]="більше трьох годин";
$LANG["timeuser 1"]="від 10 до 30 секунд";
$LANG["timeuser 2"]="від 30 секунд до 1 хвилини";
$LANG["timeuser 3"]="від хвилини до двох";
$LANG["timeuser 4"]="від 2 до 3 хвилин";
$LANG["timeuser 5"]="від 3 до 5 хвилин";
$LANG["timeuser 6"]="від 5 до 10 хвилин";
$LANG["timeuser 7"]="від 10 до 20 хвилин";
$LANG["timeuser 8"]="від 20 до 30 хвилин";
$LANG["timeuser 9"]="від 30 хвилин до 1 години";
$LANG["timeuser average"]="Середній час проведений на сайті";
$LANG["timeuser onevisit"]="Користувачі, що завантажили лише одну сторінку";
$LANG["timeuser"]="Час проведений на сайті";
$LANG["countrycode"]["BJ"]="Бенін";
$LANG["countrycode"]["BM"]="Бермуди";
$LANG["countrycode"]["BN"]="Бруней Даруссалам";
$LANG["countrycode"]["BO"]="Болівія";
$LANG["countrycode"]["BR"]="Бразилія";
$LANG["countrycode"]["BS"]="Багами";
$LANG["countrycode"]["BT"]="Бутан";
$LANG["countrycode"]["BV"]="Острів Бувета";
$LANG["countrycode"]["BW"]="Ботсвана";
$LANG["countrycode"]["BY"]="Білорусь";
$LANG["countrycode"]["BZ"]="Беліз";
$LANG["countrycode"]["CA"]="Канада";
$LANG["countrycode"]["CC"]="Кокосові острови";
$LANG["countrycode"]["CD"]="Конго";
$LANG["countrycode"]["CF"]="Центральноафриканська Республіка";
$LANG["countrycode"]["CG"]="Конго";
$LANG["countrycode"]["CH"]="Швейцарія";
$LANG["countrycode"]["CI"]="Кот-д'Івуар";
$LANG["countrycode"]["CK"]="острови Кука";
$LANG["countrycode"]["CL"]="Чилі";
$LANG["countrycode"]["CM"]="Камерун";
$LANG["countrycode"]["CN"]="Китай";
$LANG["countrycode"]["CO"]="Колумбія";
$LANG["countrycode"]["CR"]="Коста-Ріка";
$LANG["countrycode"]["CS"]="Сербія і Чорногорія";
$LANG["countrycode"]["CU"]="Куба";
$LANG["countrycode"]["CV"]="Кабо-Верде";
$LANG["countrycode"]["CX"]="острів Різдва";
$LANG["countrycode"]["CY"]="Кіпр";
$LANG["countrycode"]["CZ"]="Чехія";
$LANG["countrycode"]["DE"]="Німеччина";
$LANG["countrycode"]["DJ"]="Джібуті";
$LANG["countrycode"]["DK"]="Данія";
$LANG["countrycode"]["DM"]="Доміника";
$LANG["countrycode"]["DO"]="Домініканська республіка";
$LANG["countrycode"]["DZ"]="Алжир";
$LANG["countrycode"]["EC"]="Еквадор";
$LANG["countrycode"]["EE"]="Естонія";
$LANG["countrycode"]["EG"]="Єгипет";
$LANG["countrycode"]["EH"]="Західна Сахара";
$LANG["countrycode"]["ER"]="Ерітрея";
$LANG["countrycode"]["ES"]="Іспанія";
$LANG["countrycode"]["ET"]="Ефіопія";
$LANG["countrycode"]["EU"]="Європейський Союз";
$LANG["countrycode"]["FI"]="Фінляндія";
$LANG["countrycode"]["FJ"]="Фіджі";
$LANG["countrycode"]["FK"]="Фолклендські острови";
$LANG["countrycode"]["FM"]="Мікронезія";
$LANG["countrycode"]["FO"]="Фарерські острови";
$LANG["countrycode"]["FR"]="Франція";
$LANG["countrycode"]["FX"]="Франція, Столичний";
$LANG["countrycode"]["GA"]="Габон";
$LANG["countrycode"]["GB"]="Великобританія";
$LANG["countrycode"]["GD"]="Гренада";
$LANG["countrycode"]["GE"]="Грузія";
$LANG["countrycode"]["GF"]="(Французька) Гвіана";
$LANG["countrycode"]["GG"]="острів Гернси";
$LANG["countrycode"]["GH"]="Гана";
$LANG["countrycode"]["GI"]="Гібралтар ";
$LANG["countrycode"]["GL"]="Гренладнія";
$LANG["countrycode"]["GM"]="Гамбія";
$LANG["countrycode"]["GN"]="Гвінея";
$LANG["countrycode"]["GP"]="Гваделупа";
$LANG["countrycode"]["GQ"]="Екваторіальна Гвінея";
$LANG["countrycode"]["GR"]="Греція";
$LANG["countrycode"]["GS"]="Південна Джорджія і Південні Сандвічеві Острови";
$LANG["countrycode"]["GT"]="Гватемала";
$LANG["countrycode"]["GU"]="острів Гуам";
$LANG["countrycode"]["GW"]="Гвінея-Бісау";
$LANG["countrycode"]["GY"]="Гвінея";
$LANG["countrycode"]["HK"]="Гонк-конг (SAR)";
$LANG["countrycode"]["HM"]="Острова Герда і МакДональда";
$LANG["countrycode"]["HN"]="Гондурас";
$LANG["countrycode"]["HR"]="Хорватія";
$LANG["countrycode"]["HT"]="Гаїті";
$LANG["countrycode"]["HU"]="Угорщина";
$LANG["countrycode"]["ID"]="Індонезія";
$LANG["countrycode"]["IE"]="Ірландія";
$LANG["countrycode"]["IL"]="Ізраїль";
$LANG["countrycode"]["IM"]="острів Мен";
$LANG["countrycode"]["IN"]="Індія";
$LANG["countrycode"]["IO"]="Британська Індійська Океанська Територія";
$LANG["countrycode"]["IQ"]="Ірак";
$LANG["countrycode"]["IR"]="Іран";
$LANG["countrycode"]["IS"]="Ісландія";
$LANG["countrycode"]["IT"]="Італія";
$LANG["countrycode"]["JE"]="острів Джерсі";
$LANG["countrycode"]["JM"]="Ямайка";
$LANG["countrycode"]["JO"]="Йорданія";
$LANG["countrycode"]["JP"]="Японія";
$LANG["countrycode"]["KE"]="Кенія";
$LANG["countrycode"]["KG"]="Киргизстан";
$LANG["countrycode"]["KH"]="Камбоджа";
$LANG["countrycode"]["KI"]="Кирібаті";
$LANG["countrycode"]["KM"]="Коморські острови";
$LANG["countrycode"]["KN"]="Сент-Кітс і Невіс";
$LANG["countrycode"]["KP"]="Північна Корея";
$LANG["countrycode"]["KR"]="Південна Корея";
$LANG["countrycode"]["KW"]="Кувейт";
$LANG["countrycode"]["KY"]=" Кайманові острови";
$LANG["countrycode"]["KZ"]="Казахстан";
$LANG["countrycode"]["LA"]="Лаос";
$LANG["countrycode"]["LB"]="Ліван";
$LANG["countrycode"]["LC"]="Сент-Люсія";
$LANG["countrycode"]["LI"]="Ліхтенштейн";
$LANG["countrycode"]["LK"]="Шрі-Ланка";
$LANG["countrycode"]["LR"]="Ліберія";
$LANG["countrycode"]["LS"]="Лесото";
$LANG["countrycode"]["LT"]="Литва";
$LANG["countrycode"]["LU"]="Люксембург";
$LANG["countrycode"]["LV"]="Латвія";
$LANG["countrycode"]["LY"]="Лівія";
$LANG["countrycode"]["MA"]="Марокко";
$LANG["countrycode"]["MC"]="Монако";
$LANG["countrycode"]["MD"]="Молдова";
$LANG["countrycode"]["MG"]="Мадагаскар";
$LANG["countrycode"]["MH"]="Маршалові острови";
$LANG["countrycode"]["MK"]="Македонія";
$LANG["countrycode"]["ML"]="Малі";
$LANG["countrycode"]["MM"]="Бірма";
$LANG["countrycode"]["MN"]="Монголія";
$LANG["countrycode"]["MO"]="Макао";
$LANG["countrycode"]["MP"]="Північні Маріанські острови ";
$LANG["countrycode"]["MQ"]="острів Мартиніка";
$LANG["countrycode"]["MR"]="Мавританія";
$LANG["countrycode"]["MS"]="Монтсеррат";
$LANG["countrycode"]["MT"]="Мальта";
$LANG["countrycode"]["MU"]="Маврикій";
$LANG["countrycode"]["MV"]="Мальдіви, Мальдівські острови ";
$LANG["countrycode"]["MW"]="Малави";
$LANG["countrycode"]["MX"]="Мексика";
$LANG["countrycode"]["MY"]="Малазія";
$LANG["countrycode"]["MZ"]="Мозамбік";
$LANG["countrycode"]["NA"]="Намібія";
$LANG["countrycode"]["NC"]="острів Нова Каледонія";
$LANG["countrycode"]["NE"]="Нігер";
$LANG["countrycode"]["NF"]="Норфолкські острови";
$LANG["countrycode"]["NG"]="Нігерія";
$LANG["countrycode"]["NI"]="Нікарагуа";
$LANG["countrycode"]["NL"]="Голландія";
$LANG["countrycode"]["NO"]="Норвегія";
$LANG["countrycode"]["NP"]="Непал";
$LANG["countrycode"]["NR"]="Науру";
$LANG["countrycode"]["NU"]="Ніуе";
$LANG["countrycode"]["NZ"]="Нова Зеландія";
$LANG["countrycode"]["OM"]="Оман";
$LANG["countrycode"]["PA"]="Панама";
$LANG["countrycode"]["PE"]="Перу";
$LANG["countrycode"]["PF"]="Французька Полінезія";
$LANG["countrycode"]["PG"]="Папуа - Нова Гвінея";
$LANG["countrycode"]["PH"]="Філіпіни";
$LANG["countrycode"]["PK"]="Пакистан";
$LANG["countrycode"]["PL"]="Польща";
$LANG["countrycode"]["PM"]="Сен-П'єр і Мікелон";
$LANG["countrycode"]["PN"]="острів Піткерн";
$LANG["countrycode"]["PR"]="Пуерто-Ріко";
$LANG["countrycode"]["PS"]="Палестина";
$LANG["countrycode"]["PT"]="Португалія";
$LANG["countrycode"]["PW"]="острови Палау";
$LANG["countrycode"]["PY"]="Парагвай";
$LANG["countrycode"]["QA"]="Катар";
$LANG["countrycode"]["RE"]="острів Реюньон";
$LANG["countrycode"]["RO"]="Румунія";
$LANG["countrycode"]["RU"]="Російська Федерація";
$LANG["countrycode"]["RW"]="Руанда";
$LANG["countrycode"]["SA"]="Саудівська Аравія";
$LANG["countrycode"]["SB"]="Соломонові острови ";
$LANG["countrycode"]["SC"]="Сейшельські острови";
$LANG["countrycode"]["SD"]="Судан";
$LANG["countrycode"]["SE"]="Швеція";
$LANG["countrycode"]["SG"]="Сінгапур";
$LANG["countrycode"]["SH"]="острів Св. Олени";
$LANG["countrycode"]["SI"]="Словенія";
$LANG["countrycode"]["SJ"]="Свалбард";
$LANG["countrycode"]["SK"]="Словаччина";
$LANG["countrycode"]["SL"]="Сьєрра-Леоне ";
$LANG["countrycode"]["SM"]="Сан Маріно";
$LANG["countrycode"]["SN"]="Сенегал";
$LANG["countrycode"]["SO"]="Сомалі";
$LANG["countrycode"]["SR"]="Сурінам";
$LANG["countrycode"]["ST"]="Сан-Томе і Принсіпі";
$LANG["countrycode"]["SV"]="Сальвадор";
$LANG["countrycode"]["SY"]="Сирія";
$LANG["countrycode"]["SZ"]="Свазіленд";
$LANG["countrycode"]["TC"]="Острови Туркс і Кайкос";
$LANG["countrycode"]["TD"]="Чад";
$LANG["countrycode"]["TF"]="Французькі Південна і Антарктична Землі";
$LANG["countrycode"]["TG"]="Того";
$LANG["countrycode"]["TH"]="Таїланд";
$LANG["countrycode"]["TJ"]="Таджикистан";
$LANG["countrycode"]["TK"]="острови Токелау";
$LANG["countrycode"]["TM"]="Туркменістан";
$LANG["countrycode"]["TN"]="Туніс";
$LANG["countrycode"]["TO"]="Тонга";
$LANG["countrycode"]["TP"]="Східний Тимор";
$LANG["countrycode"]["TR"]="Туреччина";
$LANG["countrycode"]["TT"]="Тринідад і Тобаго";
$LANG["countrycode"]["TV"]="Тувалу";
$LANG["countrycode"]["TW"]="Тайвань";
$LANG["countrycode"]["TZ"]="Танзванія";
$LANG["browsers - more"]="Броузери - детальніше";
$LANG["browsers"]="Броузери";
$LANG["countrycode"]["UA"]="Україна";
$LANG["countrycode"]["UG"]="Уганда";
$LANG["countrycode"]["UK"]="Великобританія";
$LANG["countrycode"]["UM"]="США Віддалені острови";
$LANG["countrycode"]["US"]="США";
$LANG["countrycode"]["UY"]="Уругвай";
$LANG["countrycode"]["UZ"]="Узбекистан";
$LANG["countrycode"]["VA"]="Ватикан";
$LANG["countrycode"]["VC"]="Сент-Вінсент і Гренадіни";
$LANG["countrycode"]["VE"]="Венесуела";
$LANG["countrycode"]["VG"]="Британські віргінські острови";
$LANG["countrycode"]["VI"]="Віргінські острови (Карибське море)";
$LANG["countrycode"]["VN"]="В'єтнам";
$LANG["countrycode"]["VU"]="Вануату";
$LANG["countrycode"]["WF"]="Острови Валліс і Футуна";
$LANG["countrycode"]["WS"]="острови Самоа";
$LANG["countrycode"]["YE"]="Єменська Арабська Республіка";
$LANG["countrycode"]["YT"]="Майот";
$LANG["countrycode"]["YU"]="Югославія";
$LANG["countrycode"]["ZA"]="Південно-африканська Республіка (Заїр)";
$LANG["countrycode"]["ZM"]="Замбія";
$LANG["countrycode"]["ZW"]="Зімбабве";
$LANG["refer pages"]="Сторінки, що посилаються";
$LANG["refer sites"]="Сервера, що посилаються";
$LANG["visitors"]="Відвідувачі";
$LANG["browser"]="Броузер";
$LANG["next"]="Далі";
$LANG["other browsers"]="Інші броузери";
$LANG["other links"]="Інші посилання";
$LANG["other nets"]="Інші підмережі";
$LANG["other queries"]="Інші запити";
$LANG["prev"]="Назад";
$LANG["basesize"]="Зайнято байт";
$LANG["demo"]="Цей звіт не доступний у демо-версії.";
$LANG["mustselect"]="Ви повинні виділити текст для цієї операції.";
$LANG["other systems"]="Інші системи";
$LANG["save"]="Зберегти";
$LANG["search links"]="Пошукові посилання";
$LANG["whatday"]="Вкажіть день (у режимі \"Раз на тиждень\"):";
$LANG["add"]="Додати";
$LANG["geocountries"]="База країн (записів)";
$LANG["geoipempty"]="Відвідуваність не зареєстрована чи база країн пуста. Більш детальну інформацію ви можете отримати в звіті.";
$LANG["geoipperpage"]="Записів на сторінку (мінімум - 500)";
$LANG["exclusions"]["7"]="повинно відповідати";
$LANG["exclusions"]["8"]="не повинно відповідати";
$LANG["online manual"]="Посібник користувача он-лайн";
$LANG["smooth graphics"]="Середні значення";
$LANG["conditions"]="Умови для фільтру";
$LANG["create"]="Створити";
$LANG["exclusionw"]["10"]="країна";
$LANG["exclusionw"]["11"]="ID користувача";
$LANG["exclusionw"]["9"]="місто";
$LANG["incorrect login"]="Логін введений невірно";
$LANG["log_hidden"]="сховані";
$LANG["log_proxy1"]="Проксі не враховується";
$LANG["log_proxy2"]="Лише користувачі, що не використовують проксі";
$LANG["logout"]="Вихід";
$LANG["or"]="або";
$LANG["reports"]["ipinfo"]="Інформація по IP адресі";
$LANG["sizeofdbdiff"]="Відмінність від вчорашнього значення";
$LANG["build_by_common"]="/ по вільній таблиці";
$LANG["build_by_log"]="/ по лог-таблиці";
$LANG["datafiles error"]="При завантаженні даних виникла помилка. Жодного токена не було завантажено.";
$LANG["datafiles imported tokens"]="Імпортовано токенів";
$LANG["log_proxy3"]="Лише користувачі, що використовують проксі";
$LANG["log_proxy4"]="Користувачі, що використовують конкретний проксі (необхідно вказати IP адрес)";
$LANG["log_show"]="Показати";
$LANG["filters cancel"]="Відміна";
$LANG["filters disable"]="Виключити фільтр";
$LANG["filters jump"]="Перейти";
$LANG["filters legend type"]="ACCESSKEY=\"N\"><u>Т</u>іп фільтру";
$LANG["filters save"]="Зберегти фільтр";
$LANG["input notfound"]="Сторінки, з яких є посилання не знайдено.";
$LANG["js_filter notitle"]="Назва фільтра повинна бути введена.";
$LANG["referers notfound"]="Сторінки, з яких є посилання не знайдено.";
$LANG["server_response"]="Відповідь сервера:";
$LANG["advert_description"]="<UL style='margin:10px;'>\r\n<LI><B>Переходів</B> - кількість переходів;\r\n<LI><B>Покупок</B> - кількість покупок;\r\n<LI><B>SCPC</B> (Sum. Cost Per Click) - загальна вартість одного переходу з урахуванням вартості за період;\r\n<LI><B>APC</B> (Actions Per Click) - кількість покупок на один клік;\r\n<LI><B>Вартість</B> - загальна вартість реклами;\r\n<LI><B>CPA</B> (Cost Per Actions) - вартість одного покупця.\r\n</UL>";
$LANG["advertc actions description"]="Це налаштування дозволяє визначити кого з ваших користувачів варто вважати клієнтом. Звичайно клієнтом вважається той користувач, який відвідав сторінку з інформацією про успішну реєстрацію, отримання платежу і т.д.";
$LANG["compability"]="<P>Даний звіт може бути створений некоректно, так як він не сумісний з використовуваним типом лічильника.<P>Даний звіт потребує використання одного з наступних типів лічильника:<UL style='margin-left:30px;'>%s</UL><P>Ви використовуєте наступний тип лічильника:<UL style='margin-left:30px;'>%s</UL><P>Ви можете прибрати несумісні звіти з меню, поставте галочку &laquo;Показувати тільки сумісні звіти&raquo; в <a href=\"%s\">настройках CNStats</a>.";
$LANG["date first"]="Дата першого заходу";
$LANG["letter min"]="хв";
$LANG["no show code"]="Для даного типу лічильника не потрібний код для відображення. Лічильник відображується кодом для збирання статистики.";
$LANG["advertc places price per click hint"]="(якщо ви не платите за кліки, то вкажіть 0)";
$LANG["advertc places price per click"]="Вартість 1 переходу (кліка, CPC):";
$LANG["delete"]="Видалити";
$LANG["redirct_logout"]="Всі файли &quot;cookies&quot; були знищені.";
$LANG["redirect_language"]="Проводиться зміна мови... Почекайте, будь-ласка.";
$LANG["redirect_press"]="Натисніть сюди, якщо ви не хочете більше чекати<br>(або якщо ваш броузер не підтримує автоматичні редіректи)";
$LANG["who_history show"]="Показати звіт";
$LANG["registration_key_expire"]="Термін дії реєстраційного ключа закінчився.";
$LANG["robots hits"]="Перегляд-робот ";
$LANG["counter_hint"]="За допомогою цих налаштувань Ви зможете змінювати відвідуваність, що відображується на графічному лічильнику. Значення, що додається може бути як додатнім, так і від'ємним. Пам'ятайте: значення відвідуваності змінюються, поки Ви знаходитесь на сторінці налаштувань.";
$LANG["google_banner_120x240_as"]="Вертикальний банер 120x240";
$LANG["google_banner_120x600_as"]="Хмарочос 120x600";
$LANG["google_banner_125x125_as"]="Кнопка 125x125";
$LANG["google_banner_160x600_as"]="Широкий хмарочос 160x600";
$LANG["google_banner_180x150_as"]="Малий прямокутник 180x150";
$LANG["google_banner_234x60_as"]="Напівбанер 234x60";
$LANG["google_banner_250x250_as"]="Квадрат 250x250";
$LANG["google_banner_300x250_as"]="Середній прямокутник 300x250";
$LANG["google_banner_336x280_as"]="Великий прямокутник 336x280";
$LANG["google_banner_468x60_as"]="Банер 468x60";
$LANG["google_banner_728x90_as"]="Дошка шани 728x90 ";
$LANG["pathes showreferer"]="Відображувати сторінки, з яких є посилання";
$LANG["registration wrong cookiedomain"]="Невірно вказана опція \$STATS_CONF[\"cookiedomain\"]. Мабуть, одне із наступних значень: </P>\r\n<UL>";
$LANG["registration_key_expire_leased"]="Ваш тип ліцензії: &quot;leased&quot;. Ви можете використовувати CNStats після закінчення терміну дії реєстраційного ключа.";
$LANG["site statistics"]="Статистика сайту";
$LANG["whoh_buildedfromdate"]="Звіт створений за період з";
$LANG["whoh_buildedtodate"]="по";
$LANG["whoh_building"]="Створюється звіт. Будь-ласка, зачекайте.";
$LANG["whoh_buildtodate"]="по";
$LANG["advert phrases"]="Фрази, що привели до мети";
$LANG["advert referers"]="Джерела, що привели до мети";
$LANG["advert"]="Відстежування цілей";
$LANG["direct jump with gauge"]="Прямий перехід (без реферера)";
$LANG["from"]="з";
$LANG["google formats"]="Формати оголошень";
$LANG["google log"]="Список переходів";
$LANG["google referers"]="Сторінки, що посилаються";
$LANG["google servers"]="Сервера, що посилаються";
$LANG["google_active_keyword"]="Активна ключова фраза";
$LANG["google_background_color_warning"]="Колір фону може відрізнятися від приведеного в цьому оголошенні";
$LANG["google_cd"]="Кольорів";
$LANG["google_channel"]="Номер каналу";
$LANG["google_clickdate"]="Дата переходу";
$LANG["google_format"]="Розмір банера";
$LANG["google_javascript_no"]="викл.";
$LANG["google_javascript_yes"]="вкл.";
$LANG["google_java"]="JavaScript";
$LANG["google_keyword"]="Ключова фраза";
$LANG["google_nochanel"]="немає каналу";
$LANG["google_output"]="Формат банера";
$LANG["google_resolution"]="Дозвіл";
$LANG["google_showdate"]="Дата показу";
$LANG["google_tz"]="Часовий пояс";
$LANG["google_url"]="URL з банером";
$LANG["google"]="Google AdWords";
$LANG["phrase"]="Фраза";
$LANG["config robots all"]="по всіх";
$LANG["config robots or users"]="По замовчуванню відображувати статистику";
$LANG["config robots robots"]="лише по роботах";
$LANG["config robots users"]="лише по користувачах ";
$LANG["export apache_log description"]="Експортується лише наступна інформація: дата звернення, IP адреса, сторінка, сторінка, що посилається, User-Agent";
$LANG["export apache_log"]="Експортувати в Apache Log";
$LANG["export cnstats_log description"]="Лог відвідуваності експортується повністю.";
$LANG["export cnstats_log"]="Експортувати в CNStats Log";
$LANG["export download"]="Послати файл";
$LANG["export export"]="Експортувати";
$LANG["export filename description"]="Сервер повинен мати доступ на запис в цей файл (або на його створення)";
$LANG["export filename"]="Ім'я файлу";
$LANG["export gzip"]="Використовувати архівацію gzip";
$LANG["export import"]="Експорт/Імпорт";
$LANG["export save"]="Зберегти файл на диск";
$LANG["import apache_log"]="Обробляти імпортований файл як Apache Log";
$LANG["import cnstats_log"]="Обробляти імпортований файл як CNStats Log";
$LANG["import"]="Імпорт";
$LANG["www prefix ignore"]="Ігнорувати &quot;www&quot;";
$LANG["www prefix use"]="Враховувати &quot;www&quot;";
$LANG["export start wait"]="Проводиться експортування";
$LANG["import filename"]="Ім'я файлу";
$LANG["import fromfile"]="Провести імпортування з файлу";
$LANG["import gzip"]="Імпортований файл стиснений gzip";
$LANG["import import"]="Імпортувати";

/* 2008-11-14 */
$LANG["refer pages 404"]="Посилання на сторінки 404";
$LANG["openstat service-name"]="Назва рекламного ресурсу";

/* 2008-12-29 */
$LANG["right additional_0"]="Новини CNStats";

/* 2009-11-11 */
$LANG["advert_price tclicks"]="SCPC";
$LANG["attendance_sessions"]="Сесії";
$LANG["attendatce need select checkbox"]="Для відображення в таблиці необхідно вибрати хоч би один елемент";
$LANG["attendatce no data"]="Зібраних даних не вистачає для відображення звіту за вибраний період.";
$LANG["by sessions"]="Для сесій";
$LANG["config attendance show all"]="Відображати всю статистику, у тому числі і по роботах";
$LANG["config attendance show only users"]="Відображати статистику лише по користувачах";
$LANG["date period size"]="Тривалість періоду";
$LANG["date period"]="Період";
$LANG["depthsession"]="Переглядів за сесію";
$LANG["pageviews"]="Перегляди";
$LANG["reach percent hint"]="Сірим кольором - у відсотках від кількості користувачів";
$LANG["reach percent"]="У відсотках від кількості користувачів";
$LANG["reach set date"]="Вибір періоду";
$LANG["reach_history"]="Недавні обчислення";
$LANG["reach"]="Обхват";
$LANG["sessions average"]="Середня кількість сесій";
$LANG["sessions per users 100"]="більше 100 сесій";
$LANG["sessions per users 10"]="від 5 до 9 сесій";
$LANG["sessions per users 1"]="1 сесія";
$LANG["sessions per users 20"]="від 10 до 19 сесій";
$LANG["sessions per users 2"]="2 сесії";
$LANG["sessions per users 3"]="3 сесії";
$LANG["sessions per users 4"]="4 сесії";
$LANG["sessions per users 50"]="від 20 до 49 сесій";
$LANG["sessions per users 5"]="5 сесій";
$LANG["sessionss"]="Сесій";
$LANG["sessions"]="Сесії";
$LANG["usersessions"]="Сесій на користувача";
$LANG["userss"]="Корист.";

/* 2010-08-13 */
$LANG["_language"]="ukrainian";
$LANG["_lang"]="uk";
$LANG["reach submit"]="Порахувати обхват";

?>
Return current item: CNStats