Location: PHPKode > projects > CNStats > cnstats/lang/lang_latvian.php
<?php

/******************************************************************************/
/*                                      */
/*  CNStats STD/PRO                             */
/*                                      */
/* Copyright (c) 2001-2010 CN-Software Ltd. All Rights Reserved.       */
/* This file may not be redistributed in whole or significant part.      */
/*                                      */
/* ---------------------- CNSTATS IS NOT FREE SOFTWARE -----------------------*/
/*                                      */
/* http://www.cnstats.com |                          */
/* http://www.cn-software.com/en/cnstats/CNStats-STD-license-en.rtf      */
/*                                      */
/******************************************************************************/

/* 2008-02-06 */
$LANG["30 days"]="30 dienas";
$LANG["7 days"]="7 dienas";
$LANG["Ppage"]="Lapa";
$LANG["Sspages"]="Populārās lapas pa Ā×ÅŠĄ";
$LANG["accept-languages"]="Accept-Languages";
$LANG["active"]="Aktīvais";
$LANG["add to partners list"]="Pievienot partneru sarakstam";
$LANG["add"]="pielikt";
$LANG["advert config"]="Konfigurācija";
$LANG["advert list"]="Pircēju saraksts";
$LANG["advert prices"]="Cena";
$LANG["advert referers"]="Pircēju avoti";
$LANG["advert show all input"]="Visi ienakošie punkti";
$LANG["advert_description"]="\n\n<UL style='margin:10px;'>\n<LI><B>Pāreju</B> - pāreju skaits;\n<LI><B>Pirkumu</B> - pirkumu skaits;\n<LI><B>SCPC</B> (Sum. Cost Per Click) - kopejā vienas pārejas summa, ar viena pārejas perioda apmaksas uzskaiti;\n<LI><B>APC</B> (Actions Per Click) - pirkumu skaits uz vienu kliku;\n<LI><B>Cena</B> - kopējā reklāmas cena;\n<LI><B>CPA</B> (Cost Per Actions) - viena pircēja cena.\n</UL>\n\n";
$LANG["advert_needconfig"]="Dotai atskaitei nepieciešama papildus konfigurācija.";
$LANG["advert_price apc"]="APC";
$LANG["advert_price clicks"]="Pārejas";
$LANG["advert_price cpa"]="CPA";
$LANG["advert_price cpc"]="CPC";
$LANG["advert_price per click"]="Cena par vienu periodu";
$LANG["advert_price per period"]="Cena par periodu";
$LANG["advert_price purchasers price"]="Cena";
$LANG["advert_price purchases"]="Pirkumu";
$LANG["advertc actions description"]="Šis iestādijums ļauj noradīt ko no jūsu lietotājiem ir jauzskata par klientu. Parasti klients ir tas lietotājs, kas apmeklēja lapu ar informāciju par veiksmīgu reģistrāciju, maksājumu saņemšanu un tā talāk.";
$LANG["advertc actions"]="Klienti";
$LANG["advertc both ident error"]="Jūs izvelējāties divus identifikācijai laukus. Identifikācijai jabūt noradītai pēc viena lauka.";
$LANG["advertc contains"]="Satur";
$LANG["advertc day"]="diena";
$LANG["advertc ends"]="beidžas ar";
$LANG["advertc equals"]="Atbilst";
$LANG["advertc error"]="Kļūda";
$LANG["advertc identification"]="Identifikācija";
$LANG["advertc month"]="mēnesis";
$LANG["advertc no ident error"]="Jūs nenoradījām nevienu identifikācijas lauku. Identifikācijai jabūt noradītai pēc viena lauka.";
$LANG["advertc per day"]="pa dienu";
$LANG["advertc per month"]="pa mēnesi (30 dienas)";
$LANG["advertc per week"]="pa nedēļu";
$LANG["advertc places adding"]="Pievienot reklāmas vietni";
$LANG["advertc places any"]="nav svarīgi";
$LANG["advertc places contains"]="jasatur";
$LANG["advertc places description"]="Šis iestādijums tiek izmantots priekš klienta apmaksas apreiķina, ņemot vērā izvelēto reklāmas vietni.";
$LANG["advertc places ends"]="jabeidzās ar";
$LANG["advertc places equals"]="jabūt vienādam";
$LANG["advertc places identification"]="Reklāmas vietnes identifikācija";
$LANG["advertc places list"]="Reklāmas vietņū saraksts:";
$LANG["advertc places page"]="Lauks &quot;URL&quot;";
$LANG["advertc places price per click example"]="Piemērs: 0.05";
$LANG["advertc places price per click hint"]="(ja Jūs nemaksājiet par klikiem, norādiet 0)";
$LANG["advertc places price per click"]="1 pārejas cena (klika, CPC):";
$LANG["advertc places price per period example"]="Piemērs: 40 par mēnesi";
$LANG["advertc places price per period hint"]="(ja Jūs nemaksājiet par periodu, norādiet 0)";
$LANG["advertc places price per period"]="Reklāmas cena par periodu:";
$LANG["advertc places referer"]="Lauks &quot;referējoša lapa&quot;";
$LANG["advertc places starts"]="jasākās ar";
$LANG["advertc places title example"]="Piemērma: Google Adsense, Yandex.Direct";
$LANG["advertc places"]="Reklāmas vietne";
$LANG["advertc price"]="Cena";
$LANG["advertc stats"]="sakās ar";
$LANG["advertc string adding"]="Pievienot signālu rindu";
$LANG["advertc string error"]="Signālu rinai ir jabūt noradītai.";
$LANG["advertc string example"]="Piemērs: /order/success_purchase.php";
$LANG["advertc string list"]="Signālrindu saraksts";
$LANG["advertc string"]="Signālu rinda";
$LANG["advertc title error"]="Jabūt noradītam nosakumam.";
$LANG["advertc title exaple"]="Piemērs: reģistrācija forumā, pirkums";
$LANG["advertc title"]="Nosaukums";
$LANG["advertc week"]="nedēļa";
$LANG["advert"]="Reklāma";
$LANG["and"]="un";
$LANG["antialias"]="Antialiasing.<br><span class=\"hint\">Nepieciešams GD 2.0 un augstāk.</span>";
$LANG["attendanceper"]="Apmeklējumi pa";
$LANG["attendance"]="Lapas apmeklējumi";
$LANG["auditory"]="Auditorija";
$LANG["average"]="Vidēji";
$LANG["back"]="Atpakaļ";
$LANG["baserows"]="Ieraksti";
$LANG["basesize"]="Aizņēm baitus";
$LANG["browsers - more"]="Pārlūki - papildus";
$LANG["browsers"]="Pārlūki";
$LANG["browser"]="Pārlūks";
$LANG["build_by_common"]=" / pēc kopejās tabulas";
$LANG["build_by_log"]=" / pēc log-tabulas";
$LANG["by days"]="Pēc dienām";
$LANG["by hits"]="Priekš hitiem";
$LANG["by hosts"]="Priekš hostiem";
$LANG["by hours"]="Pēc stundām";
$LANG["by moths"]="Pēc mēnešiem";
$LANG["by users"]="PRiekš lietotājiem";
$LANG["by weeks"]="Pēc nedeļām";
$LANG["calccode"]="Kods statistikas savākšanai (opcionāli)";
$LANG["catalogs"]="Pārejas no katalogiem";
$LANG["catalogues count"]="Katalogu";
$LANG["charset"]="utf-8";
$LANG["check new version"]="Pārbaudīt jaunākās versijas eksistenci";
$LANG["cities"]="Pilsētas";
$LANG["city"]="Pilsēta";
$LANG["close window"]="Aizvērt";
$LANG["closewindow"]="Aizvērt logu";
$LANG["cnstatsfree"]="<P>Pieprasītā atskaite ir <a target=\"_blank\" href=\"http://www.cnstats.com/\">CNStats pilnajā versijā</a>. Jūs varat atjaunot savu versiju - priekš tam ir nepieciešams <a target=\"_blank\" href=\"http://www.cnstats.com/\">iegadāties CNStats</a>. Visi saglabātie dati tiks saglabāti. <P>Jūs lietojat CNStats Free. Dotā versija nepieciešama iepazīšanai ar CNStats.";
$LANG["code how to change"]="Kā pamainīt skaititāja izskatu?";
$LANG["code what is it"]="Kāda veida skaititāju labāk izmantot?";
$LANG["cointer types"]="Iespejamie skaititāja veidi";
$LANG["colorsdepthc"]["1"]="divas krāsas - melnbalts";
$LANG["colorsdepthc"]["15"]="65 tūkst. krāsu";
$LANG["colorsdepthc"]["16"]="65 tūkst. krāsu";
$LANG["colorsdepthc"]["2"]="četras krāsas";
$LANG["colorsdepthc"]["24"]="16 mil. krāsu";
$LANG["colorsdepthc"]["32"]="16 mil. krāsu";
$LANG["colorsdepthc"]["4"]="astoņas krāsas";
$LANG["colorsdepthc"]["8"]="256 krāsas";
$LANG["colorsdepth"]="Krāsas dziļums";
$LANG["compability 0"]="Neredzams GIF attēls";
$LANG["compability 1"]="PNG attēls";
$LANG["compability 2"]="PHP-Include";
$LANG["compability 3"]="Kombinētā (PHP-Include + GIF)";
$LANG["compability"]="<P>Dotā atskaite var tikt izveidota nekorekta, tapēc ka netiek izmantots korekts skaititāja tips.<P>Dotā atskaites gēnerācijai ir nepieciešams viens no šiem skaititājiem:<UL style='margin-left:30px;'>%s</UL><P>Jūs lietojat tekošā tipa skaititāju:<UL style='margin-left:30px;'>%s</UL><P>Jūs varat novākt neatbalstāmās atskaites no saraksta, norādot viņus ar ķeksīti &laquo;Paradīt tikai atbalstāmās atskaites&raquo; <a href=\"%s\">CNStats iestādijumos</a>.";
$LANG["conditions"]="Filtra noteikumi";
$LANG["confaccess description"]="Norādiet atskaites, kas tiks pieejami viesu lietotājam. (Jā - atskaite pieejama, Nē - nepieejama.)";
$LANG["confaccess"]="Viesa pieeja";
$LANG["config compability warning"]="Paradīt brīdinājumu par neatbalstāmām atskaitēm";
$LANG["config compability"]="Paradīt tikai atbalstāmās atskaites";
$LANG["configdate"]="Datuma iestādijumi";
$LANG["configgraph"]="Grafiju iestādijumi";
$LANG["configmain"]="Galvenie konfigurācijas parametri";
$LANG["config"]="Konfigurācija";
$LANG["confmail email hint"]="Ievadiet vienu vai vairākas adreses caur komatu.<br>Maksimālais garums - 128 simboli.";
$LANG["confmail"]="Atskaite pa pastu";
$LANG["context help"]="Īsa pamacības";
$LANG["countries"]="Valstis";
$LANG["countrycode"]["AD"]="Andora";
$LANG["countrycode"]["AE"]="AAE (Apvienotie Arābu Emirāti)";
$LANG["countrycode"]["AF"]="Afganistāna";
$LANG["countrycode"]["AG"]="Antūgia un Barbuda";
$LANG["countrycode"]["AI"]="Anguilla";
$LANG["countrycode"]["AL"]="Albānija";
$LANG["countrycode"]["AM"]="Armēnija";
$LANG["countrycode"]["AN"]="Netherlands Antilles";
$LANG["countrycode"]["AO"]="Angola";
$LANG["countrycode"]["AQ"]="Antarktika";
$LANG["countrycode"]["AR"]="Argentīna";
$LANG["countrycode"]["AS"]="American Samoa";
$LANG["countrycode"]["AT"]="Āustrija";
$LANG["countrycode"]["AU"]="Austrālija";
$LANG["countrycode"]["AW"]="Aruba";
$LANG["countrycode"]["AZ"]="Azerbadžāna";
$LANG["countrycode"]["BA"]="Bosnija un Hercegovina";
$LANG["countrycode"]["BB"]="Barbadosa";
$LANG["countrycode"]["BD"]="Bangladeša";
$LANG["countrycode"]["BE"]="Beļģija";
$LANG["countrycode"]["BF"]="Burkina-Faso";
$LANG["countrycode"]["BG"]="Bulgārija";
$LANG["countrycode"]["BH"]="Bahreina";
$LANG["countrycode"]["BI"]="Burundi";
$LANG["countrycode"]["BJ"]="Benīna";
$LANG["countrycode"]["BM"]="Bermudas";
$LANG["countrycode"]["BN"]="Bruneja Darussalam";
$LANG["countrycode"]["BO"]="Bolīvija";
$LANG["countrycode"]["BR"]="Brazīlija";
$LANG["countrycode"]["BS"]="Bahāmas";
$LANG["countrycode"]["BT"]="Butan";
$LANG["countrycode"]["BV"]="Bouvet sala";
$LANG["countrycode"]["BW"]="Botsvana";
$LANG["countrycode"]["BY"]="Baltkrievija";
$LANG["countrycode"]["BZ"]="Belīze";
$LANG["countrycode"]["CA"]="Kanāda";
$LANG["countrycode"]["CC"]="Kokosu salas";
$LANG["countrycode"]["CD"]="Kongo";
$LANG["countrycode"]["CF"]="Centrālāfrikas Republika";
$LANG["countrycode"]["CG"]="Kongo";
$LANG["countrycode"]["CH"]="Å veice";
$LANG["countrycode"]["CI"]="Kot-d`Ivuar";
$LANG["countrycode"]["CK"]="Kuka salas";
$LANG["countrycode"]["CL"]="Čīle";
$LANG["countrycode"]["CM"]="Kamerūna";
$LANG["countrycode"]["CN"]="Ķīna";
$LANG["countrycode"]["CO"]="Kolumbija";
$LANG["countrycode"]["CR"]="Kosta-Rika";
$LANG["countrycode"]["CS"]="Serbija un Melngorija";
$LANG["countrycode"]["CU"]="Kuba";
$LANG["countrycode"]["CV"]="Kabo-Verde";
$LANG["countrycode"]["CX"]="Ziemassvētku sala";
$LANG["countrycode"]["CY"]="Kipra";
$LANG["countrycode"]["CZ"]="Čehija";
$LANG["countrycode"]["DE"]="Vācija";
$LANG["countrycode"]["DJ"]="Džibuti";
$LANG["countrycode"]["DK"]="Dānija";
$LANG["countrycode"]["DM"]="Dominika";
$LANG["countrycode"]["DO"]="Dominikas republika";
$LANG["countrycode"]["DZ"]="Alžīra";
$LANG["countrycode"]["EC"]="Ekvadorra";
$LANG["countrycode"]["EE"]="Igaunija";
$LANG["countrycode"]["EG"]="Ēģipte";
$LANG["countrycode"]["EH"]="Ziemeļu Sahāra";
$LANG["countrycode"]["ER"]="Epitreja";
$LANG["countrycode"]["ES"]="Spānija";
$LANG["countrycode"]["ET"]="Efiopija";
$LANG["countrycode"]["EU"]="Eiropas Savienība";
$LANG["countrycode"]["FI"]="Somija";
$LANG["countrycode"]["FJ"]="Fidži";
$LANG["countrycode"]["FK"]="Folklendu salas";
$LANG["countrycode"]["FM"]="Mikronēzija";
$LANG["countrycode"]["FO"]="Fareju salas";
$LANG["countrycode"]["FR"]="Francija";
$LANG["countrycode"]["FX"]="France, Metropolitan";
$LANG["countrycode"]["GA"]="Gabona";
$LANG["countrycode"]["GD"]="Grenāda";
$LANG["countrycode"]["GE"]="Grūzija";
$LANG["countrycode"]["GF"]="(Franču) Gvineja";
$LANG["countrycode"]["GG"]="Gernsi salas";
$LANG["countrycode"]["GH"]="Gana";
$LANG["countrycode"]["GI"]="Gibraltārs";
$LANG["countrycode"]["GL"]="Grenlande";
$LANG["countrycode"]["GM"]="Gambija";
$LANG["countrycode"]["GN"]="Gvineja";
$LANG["countrycode"]["GP"]="Gvadelupa";
$LANG["countrycode"]["GQ"]="Ekvatoriālā Gvineja";
$LANG["countrycode"]["GR"]="GrieÄ·ija";
$LANG["countrycode"]["GS"]="South Georgia and the South Sandwich Islands";
$LANG["countrycode"]["GT"]="Gvademala";
$LANG["countrycode"]["GU"]="Guama salas";
$LANG["countrycode"]["GW"]="Gvineja-Busau";
$LANG["countrycode"]["GY"]="Gvineja";
$LANG["countrycode"]["HK"]="HOnk-Konga (SAR)";
$LANG["countrycode"]["HM"]="Heard Island and McDonald Islands";
$LANG["countrycode"]["HN"]="Gonduras";
$LANG["countrycode"]["HR"]="Horvātija";
$LANG["countrycode"]["HT"]="Gaiti";
$LANG["countrycode"]["HU"]="Vengrija";
$LANG["countrycode"]["ID"]="Indonēzija";
$LANG["countrycode"]["IE"]="Irlande";
$LANG["countrycode"]["IL"]="Izraela";
$LANG["countrycode"]["IM"]="Men salas";
$LANG["countrycode"]["IN"]="Indija";
$LANG["countrycode"]["IO"]="British Indian Ocean Territory";
$LANG["countrycode"]["IQ"]="Irāka";
$LANG["countrycode"]["IR"]="Irāna";
$LANG["countrycode"]["IS"]="Islande";
$LANG["countrycode"]["IT"]="Itālija";
$LANG["countrycode"]["JE"]="Džersī salas";
$LANG["countrycode"]["JM"]="Jamaika";
$LANG["countrycode"]["JO"]="Iordānija";
$LANG["countrycode"]["JP"]="Ķīna";
$LANG["countrycode"]["KE"]="Kēnija";
$LANG["countrycode"]["KG"]="Kirgistāna";
$LANG["countrycode"]["KH"]="Kambodža";
$LANG["countrycode"]["KI"]="Kiribati";
$LANG["countrycode"]["KM"]="Komorsa salas";
$LANG["countrycode"]["KN"]="Sent-Kitsa un Nevisa";
$LANG["countrycode"]["KP"]="Ziemeļkoreja";
$LANG["countrycode"]["KR"]="Dienvidkoreja";
$LANG["countrycode"]["KW"]="Kuveita";
$LANG["countrycode"]["KY"]="Kaimānu salas";
$LANG["countrycode"]["KZ"]="Kazahstāna";
$LANG["countrycode"]["LA"]="Laosa";
$LANG["countrycode"]["LB"]="Livāna";
$LANG["countrycode"]["LC"]="Sent-Luisa";
$LANG["countrycode"]["LI"]="Lihtenšteina";
$LANG["countrycode"]["LK"]="Å ri-Lanka";
$LANG["countrycode"]["LR"]="Libērija";
$LANG["countrycode"]["LS"]="Lesoto";
$LANG["countrycode"]["LT"]="Lietuva";
$LANG["countrycode"]["LU"]="Luksemburga";
$LANG["countrycode"]["LV"]="Latvija";
$LANG["countrycode"]["LY"]="LÄ«vija";
$LANG["countrycode"]["MA"]="Morokko";
$LANG["countrycode"]["MC"]="Monāko";
$LANG["countrycode"]["MD"]="Moldāvija";
$LANG["countrycode"]["MG"]="Madagaskara";
$LANG["countrycode"]["MH"]="Maršalu salas";
$LANG["countrycode"]["MK"]="MaÄ·edonija";
$LANG["countrycode"]["ML"]="Mali";
$LANG["countrycode"]["MM"]="Birma";
$LANG["countrycode"]["MN"]="Mongolija";
$LANG["countrycode"]["MO"]="Makao";
$LANG["countrycode"]["MP"]="Ziemeļu Marianu salas";
$LANG["countrycode"]["MQ"]="Martinika salas";
$LANG["countrycode"]["MR"]="Mavritānija";
$LANG["countrycode"]["MS"]="Montserrat";
$LANG["countrycode"]["MT"]="Malta";
$LANG["countrycode"]["MU"]="Mavrīkija";
$LANG["countrycode"]["MV"]="Maldīvas, Maldīvu salas";
$LANG["countrycode"]["MW"]="Malavi";
$LANG["countrycode"]["MX"]="Meksika";
$LANG["countrycode"]["MY"]="Malaizija";
$LANG["countrycode"]["MZ"]="Mozambika";
$LANG["countrycode"]["NA"]="Namibija";
$LANG["countrycode"]["NC"]="Jaunās Kaledonijas sala";
$LANG["countrycode"]["NE"]="Nigēra";
$LANG["countrycode"]["NF"]="Norfolkas salas";
$LANG["countrycode"]["NG"]="Nigērija";
$LANG["countrycode"]["NI"]="Nukaragua";
$LANG["countrycode"]["NL"]="Holande";
$LANG["countrycode"]["NO"]="Norvēģija";
$LANG["countrycode"]["NP"]="Nepāla";
$LANG["countrycode"]["NR"]="Nauru";
$LANG["countrycode"]["NU"]="Niue";
$LANG["countrycode"]["NZ"]="Jaunā Zēlande";
$LANG["countrycode"]["OM"]="Omāna";
$LANG["countrycode"]["PA"]="Panama";
$LANG["countrycode"]["PE"]="Peru";
$LANG["countrycode"]["PF"]="Franču Polinēzija";
$LANG["countrycode"]["PG"]="Papua - Jaunā Gvineja";
$LANG["countrycode"]["PH"]="Filipīnas";
$LANG["countrycode"]["PK"]="Pakistāna";
$LANG["countrycode"]["PL"]="Polija";
$LANG["countrycode"]["PM"]="Sen-Pjer un Mikelona";
$LANG["countrycode"]["PN"]="Pitkerna sala";
$LANG["countrycode"]["PR"]="Puerto-Riko";
$LANG["countrycode"]["PS"]="Palestīna";
$LANG["countrycode"]["PT"]="Portugāle";
$LANG["countrycode"]["PW"]="Palau salas";
$LANG["countrycode"]["PY"]="Paragvaja";
$LANG["countrycode"]["QA"]="Katara";
$LANG["countrycode"]["RE"]="Reuņjon sala";
$LANG["countrycode"]["RO"]="Rumānija";
$LANG["countrycode"]["RU"]="Krievijas Federācija";
$LANG["countrycode"]["RW"]="Ruanda";
$LANG["countrycode"]["SA"]="Saūdu Arābija";
$LANG["countrycode"]["SB"]="Solomonu salas";
$LANG["countrycode"]["SC"]="Seišēņu salas";
$LANG["countrycode"]["SD"]="Sudana";
$LANG["countrycode"]["SE"]="Å veice";
$LANG["countrycode"]["SG"]="Singapūra";
$LANG["countrycode"]["SH"]="Sv. Elēnas salas";
$LANG["countrycode"]["SI"]="Slovēnija";
$LANG["countrycode"]["SJ"]="Svalbard";
$LANG["countrycode"]["SK"]="Slovākija";
$LANG["countrycode"]["SL"]="Sierra-Leone";
$LANG["countrycode"]["SM"]="San-Marino";
$LANG["countrycode"]["SN"]="Senegāle";
$LANG["countrycode"]["SO"]="Somali";
$LANG["countrycode"]["SR"]="Surinam";
$LANG["countrycode"]["ST"]="San-Tome un Prinsli";
$LANG["countrycode"]["SV"]="Salvadora";
$LANG["countrycode"]["SY"]="SÄ«rija";
$LANG["countrycode"]["SZ"]="Svazilenda";
$LANG["countrycode"]["TC"]="Turks and Caicos Islands";
$LANG["countrycode"]["TD"]="Čada";
$LANG["countrycode"]["TF"]="French Southern and Antarctic Lands";
$LANG["countrycode"]["TG"]="Togo";
$LANG["countrycode"]["TH"]="Tailande";
$LANG["countrycode"]["TJ"]="Takžikistāna";
$LANG["countrycode"]["TK"]="Tokelau salas";
$LANG["countrycode"]["TM"]="Turkmenistāna";
$LANG["countrycode"]["TN"]="Tunisa";
$LANG["countrycode"]["TO"]="Tonga";
$LANG["countrycode"]["TP"]="Austrumu Timora";
$LANG["countrycode"]["TR"]="Turcija";
$LANG["countrycode"]["TT"]="Trinidada un Tobago";
$LANG["countrycode"]["TV"]="Tuvalu";
$LANG["countrycode"]["TW"]="Taivāna";
$LANG["countrycode"]["TZ"]="Tanzānja";
$LANG["countrycode"]["UA"]="Ukraina";
$LANG["countrycode"]["UG"]="Unanda";
$LANG["countrycode"]["UK"]="Lielbritānija";
$LANG["countrycode"]["UM"]="United States Minor Outlying Islands";
$LANG["countrycode"]["US"]="Amerikas Savienotās Valstits";
$LANG["countrycode"]["UY"]="Urugvaja";
$LANG["countrycode"]["UZ"]="Uzbekistāna";
$LANG["countrycode"]["VA"]="Vatikāna";
$LANG["countrycode"]["VC"]="Sent-Vincenta un Grenādīnes";
$LANG["countrycode"]["VE"]="Venecuēla";
$LANG["countrycode"]["VG"]="Angļu Virģīnu salas";
$LANG["countrycode"]["VI"]="Virģīnu Salas (Karību Jūra)";
$LANG["countrycode"]["VN"]="Vjetnama";
$LANG["countrycode"]["VU"]="Vanuātu";
$LANG["countrycode"]["WF"]="Wallis and Futuna";
$LANG["countrycode"]["WS"]="Samoa salas";
$LANG["countrycode"]["YE"]="Jēmenas Arābu Republika";
$LANG["countrycode"]["YT"]="Mayotte";
$LANG["countrycode"]["YU"]="Jugoslāvija";
$LANG["countrycode"]["ZA"]="Zaīra";
$LANG["countrycode"]["ZM"]="Zambija";
$LANG["countrycode"]["ZW"]="Zimbabe";
$LANG["country"]="Valsts";
$LANG["count"]="Kopā";
$LANG["createfilter"]="Izveidot jaunu filtru";
$LANG["create"]="izveidot";
$LANG["current time"]="Tulīt";
$LANG["d1"]="Pirmdiena";
$LANG["d2"]="Otrdiena";
$LANG["d3"]="Trešdiena";
$LANG["d4"]="Ceturdiena";
$LANG["d5"]="Piekdiena";
$LANG["d6"]="Sestdiena";
$LANG["d7"]="Svētdiena";
$LANG["datafiles access denied"]="Jums nav pieejas lietotāju sadaļai lapā www.cnstats.com";
$LANG["datafiles connect error"]="Nav iespejams sazināties ar <a href='http://www.cnstats.com/'>www.cnstats.com</a>";
$LANG["datafiles error"]="Pie ielādes notika kļūda. Toneki nav ieladēti.";
$LANG["datafiles imported tokens"]="Importēts tokenu";
$LANG["datafiles need update"]="Nepieciešams atjaunot";
$LANG["datafiles update date"]="Pedējais datu atjaunošanas datums";
$LANG["datafiles updatenow"]="Iesakām tulīt atjaunot datus";
$LANG["datafiles update"]="Iesakām atjaunot datus";
$LANG["datafiles"]="Datu vietnes";
$LANG["date first"]="Pirmās ienākšanas datums";
$LANG["date_format"]="d.m.Y";
$LANG["datetime_format"]="d.m.Y H:i:s";
$LANG["datetimes_format"]="d.m.Y H:i";
$LANG["date"]="Datums";
$LANG["dbsize"]="Datubāzes izmērs";
$LANG["default diagrams"]="Frafiks pēc noklusējuma.<br><span class=\"hint\">Nepieciešams GD 1.0 un augstāk.</span>";
$LANG["default language"]="Valoda pēc noklusējuma";
$LANG["default_show"]="Pēc noklusējuma, radīt grafikos.";
$LANG["delete selected"]="dzēst atzimētos";
$LANG["delete"]="dzēst";
$LANG["demo"]="Šī atskaite nav pieejama demo variantā.";
$LANG["depends on"]="Ietekmē uz atskaitēm";
$LANG["depth average"]="Vidējais apskates dziļums";
$LANG["depth page100"]="vairāk 100 lapas";
$LANG["depth page10"]="no 5 lidz 9 lapas";
$LANG["depth page1"]="1 lapa";
$LANG["depth page20"]="īņ 10 äī 20 lapas";
$LANG["depth page2"]="2 lapas";
$LANG["depth page3"]="3 lapas";
$LANG["depth page4"]="4 lapas";
$LANG["depth page50"]="īņ 50 äī 100 lapas";
$LANG["depth page5"]="5 lapas";
$LANG["depthuser"]="Apskates uz lietotāju";
$LANG["depth"]="Apskates uz hostu";
$LANG["direct jump"]="Tiešā pāreja";
$LANG["domain names"]="Domēnu vārdi";
$LANG["endip"]="Beigu&nbsp;IP";
$LANG["error connecting to SQL server"]="Klūda savienojumā ar SQL serveri";
$LANG["error selecting database"]="Kļūda izvēloties SQL datubāzi";
$LANG["everyday"]="Katru dienu";
$LANG["example"]="Piemēram";
$LANG["excludes"]="Izņēmumi";
$LANG["exclusions"]["1"]="Jāsatur";
$LANG["exclusions"]["2"]="Nav jāsatur";
$LANG["exclusions"]["3"]="Jasākās ar";
$LANG["exclusions"]["4"]="Nav jasākās ar";
$LANG["exclusions"]["5"]="Jabeidzās ar";
$LANG["exclusions"]["6"]="Nav jabeidzās ar";
$LANG["exclusions"]["7"]="Jabūt vienādam";
$LANG["exclusions"]["8"]="Nav jabūt vienādam";
$LANG["exclusionw"]["1"]="lapa";
$LANG["exclusionw"]["2"]="referejoša lapa";
$LANG["exclusionw"]["3"]="accept-language";
$LANG["exclusionw"]["4"]="user-agent";
$LANG["exclusionw"]["5"]="Lapas nosaukums";
$LANG["exclusionw"]["6"]="ip adrese";
$LANG["exclusionw"]["7"]="proxy-servers";
$LANG["export"]="Eksportēšana";
$LANG["field"]="lauks";
$LANG["filternewcondition"]="Jauns noteikums";
$LANG["filters cancel"]="Atcelt";
$LANG["filters close"]="Aizvērt filtra izveides logu";
$LANG["filters creation"]="Filtra izveide";
$LANG["filters description"]="Filtra apraksts";
$LANG["filters disable"]="Izslēgt filtru";
$LANG["filters jumptoreport"]="Pāriet pie filtra";
$LANG["filters jump"]="Pāriet";
$LANG["filters legend type"]=" ACCESSKEY=\"N\">Filtra <u>Ņ</u>ips";
$LANG["filters saveb"]="Saglabāt";
$LANG["filters save"]="Saglabāt";
$LANG["filters stayonpage"]="Palikt uz tekošās lapas";
$LANG["filters temporary"]="Pagaidu filtrs";
$LANG["filters title"]="Filtra nosaukums";
$LANG["filterslist"]="Filtru saraksts";
$LANG["filters"]="Filtri";
$LANG["filtertitle"]="Filtra nosaukums";
$LANG["filter"]="Filtrs";
$LANG["firstvisit"]="Pirmais apmeklējums";
$LANG["firts level"]="Pirmā līmeņa lapas";
$LANG["for all countries"]="priekš visām valstīm";
$LANG["format_html"]="HTML";
$LANG["format_text"]="Teksts";
$LANG["format"]="Vēstuļu formāts";
$LANG["found pages"]="Atrastās lapas";
$LANG["fromto"]="Adrešu diapazons";
$LANG["full url"]="Pilns URL";
$LANG["fullreport"]="Detalizēta atskaite";
$LANG["geocountries"]="Valstu bāze (ieraksti";
$LANG["geography"]="Geogrāfija";
$LANG["geoipempty"]="Apmeklējumi nav reģistrēti vai valstu datubāze ir tukša. Papildus informāciju varat saņemt atskaites aprakstā.\n";
$LANG["geoipnotfound"]="Fails <I>GeoIPCountryWhois.csv</I> nav atrasts. <a href=\"javascript:history.back();\">Atpakaļ</a>.";
$LANG["geoipperpage"]="Ierakstu skaits lapā (minimums - 500)";
$LANG["getcode"]="Skaitītāja kods";
$LANG["go"]="Izvelēties";
$LANG["hitshostssessions"]="Hiti, Hosti, Lietotāji pa dienām";
$LANG["hitss"]="Hiti";
$LANG["hits"]="Hiti";
$LANG["hostss"]="Hosti";
$LANG["hosts"]="Hosti";
$LANG["hours"]="Stundas";
$LANG["html direction"]="ltr";
$LANG["incorrect login"]="Lietotājs nav ievadīts pareizs";
$LANG["incorrect password"]="Parole nav ievadīta pareiza";
$LANG["input notfound"]="Refereru lapu nav atrasts.";
$LANG["input only20"]="Tiek attēloti tikai 20 populārākās refereru lapas. Lai apskatīt visas lapas - lūdzu lietojiet pagaidu filtru.";
$LANG["input pages"]="Ienākšanas punkti";
$LANG["input show20"]="Paradīt 20 pašu popularākas referer lapas";
$LANG["inreport"]="Atskaites saturs";
$LANG["ip adresses"]="IP adreses";
$LANG["ip"]="IP";
$LANG["js months"]="Array('jan','feb','mar','apr','mai','jūn','jūl','aug','sep','okt','nov','dec');";
$LANG["js pleasewait"]="Notiek ielāde. Lūdzam pagaidīt.";
$LANG["js_filter accept-language"]="Accept-language";
$LANG["js_filter field"]="Laukam \"";
$LANG["js_filter longtitle"]="Parāk garšs filtra nosaukums. Maksimālais garums - 200 simboli.";
$LANG["js_filter mustbe"]="\" jabūt vienādam \"";
$LANG["js_filter notitle"]="Filtra nosaukumam jabūt ievadītam.";
$LANG["js_filter pagetitle"]="Lapas nosaukums";
$LANG["js_filter page"]="Lapas adrese";
$LANG["js_filter proxy"]="Proxy servers";
$LANG["js_filter referer"]="Referejoša lapa";
$LANG["js_filter user_agent"]="User-Agent";
$LANG["languages"]="Valodas";
$LANG["language"]="Valoda";
$LANG["last 5minutes"]="Pa pedējām 5 minutēm";
$LANG["last day"]="Pa pedejām 24 stundām";
$LANG["last hour"]="Pa pēdējo stundu";
$LANG["last7dayes"]="Pedējās 7 dienas";
$LANG["lastrobots"]="Roboti - papildus";
$LANG["lastvisit"]="Pedejais apmeklējums";
$LANG["lcount"]="Daudzums";
$LANG["letter day"]="d";
$LANG["letter hour"]="s";
$LANG["letter min"]="min";
$LANG["letter sec"]="sek";
$LANG["letter year"]="g";
$LANG["limited"]="Sī versija ir ierobežota un ir domāta iepazīšanai.";
$LANG["loadtimereport"]="Lapu ielādes laiks";
$LANG["loadtime"]["0"]="Mazāk par 1 sekundi";
$LANG["loadtime"]["1"]="1-2 sekundes";
$LANG["loadtime"]["10"]="11-15 sekundes";
$LANG["loadtime"]["15"]="16-20 sekundes";
$LANG["loadtime"]["2"]="2-3 sekundes";
$LANG["loadtime"]["20"]="21-30 sekundes";
$LANG["loadtime"]["3"]="3-4 sekundes";
$LANG["loadtime"]["30"]="31-45 sekundes";
$LANG["loadtime"]["4"]="4-5 sekundes";
$LANG["loadtime"]["45"]="46-60 sekundes";
$LANG["loadtime"]["5"]="5-10 sekundes";
$LANG["loadtime"]["60"]="Vairāk par 1 minūti";
$LANG["local ip"]="Lokāla adrese";
$LANG["log_additional"]="Papildus iestādijumi";
$LANG["log_any_proxy"]="ar jebkuru proxy";
$LANG["log_any"]="Nav svarīgi";
$LANG["log_calculate"]="uzskatīt";
$LANG["log_country"]="Valsts";
$LANG["log_hidden"]="Slēptie";
$LANG["log_hosts"]="Tikai unikālie hosti";
$LANG["log_ip"]="IP adrese";
$LANG["log_language"]="Valoda";
$LANG["log_like"]="Satur";
$LANG["log_notlike"]="Nesatur";
$LANG["log_page"]="Lapa";
$LANG["log_proxy1"]="Lietotāji, kas izmanto konkrētu proxy (janorāda IP adresi)";
$LANG["log_proxy"]="Proxy";
$LANG["log_referer"]="Referejoša lapa";
$LANG["log_show"]="Paradīt";
$LANG["log_useragent"]="Lauks User-Agent";
$LANG["log_with_proxy"]="ar proxy";
$LANG["log_without_proxy"]="bez proxy";
$LANG["login"]="Lietotājs";
$LANG["logout"]="Izžurnalēties (Logout)";
$LANG["log"]="Loga skatīšana";
$LANG["longmask"]="Garā maska";
$LANG["mailandmail"]="Pasts un vēstules";
$LANG["manual"]="Palidzība";
$LANG["mask"]="Maska";
$LANG["month"]["0"]="";
$LANG["month"]["1"]="Janvāris";
$LANG["month"]["10"]="Oktobris";
$LANG["month"]["11"]="Novembris";
$LANG["month"]["12"]="Decembris";
$LANG["month"]["2"]="Februāris";
$LANG["month"]["3"]="Marts";
$LANG["month"]["4"]="Aprīlis";
$LANG["month"]["5"]="Maijs";
$LANG["month"]["6"]="Junījs";
$LANG["month"]["7"]="Julījs";
$LANG["month"]["8"]="Augusts";
$LANG["month"]["9"]="Septembris";
$LANG["most popular pages"]="Populāras lapas";
$LANG["most popular titles"]="Populāras tēmas";
$LANG["mustselect"]="Jums jaizvēlās teksts dotai operācijai !!!";
$LANG["nets"]="TÄ«kli";
$LANG["new users"]="Jaunie lietotāji";
$LANG["newusersreport"]="Vecie/jaunie lietotāji";
$LANG["next"]="Talāk";
$LANG["no accessible report"]="Nav pieejamu atskaišu";
$LANG["no access"]="Pie Å¡Ä«s atskaites nav pieejas";
$LANG["no compability report"]="Nav atbalstāmas atskaites";
$LANG["no data"]="Nav datu";
$LANG["no filter"]="Bez filtra";
$LANG["no show code"]="Dotā tipa skaititājam, nav nepieciešamas paradīšanas kods. Skaititās tiek paradīts ar statistikas savākšanas kodu.";
$LANG["nomemory"]="Palika parām maz atmiņas (limits: %d, aizņemts: %d)";
$LANG["noproxy"]="Bez proxy";
$LANG["noreferer"]="Bez referera";
$LANG["norobots"]="Neviena robota nav fiksēts. Kopā robotu datubāzē:";
$LANG["nosubnets"]="Nav apakštīklu.";
$LANG["not used"]="Netiek izmantots";
$LANG["old users"]="Vecie lietotāji";
$LANG["on-line"]="Šobrīd lapā";
$LANG["onceperweek"]="Reizi nedēļā";
$LANG["one of the search phrases"]="Viena no meklēšanas frāzēm";
$LANG["online manual"]="Īnline palidzība";
$LANG["operating systems"]="Operāciju sistēmas";
$LANG["operating system"]="Operāciju sistēma";
$LANG["original"]="Oriģināls";
$LANG["or"]="vai";
$LANG["other browsers"]="Citi pārlūki";
$LANG["other countries"]="Nenoteikts";
$LANG["other links"]="Citi linki";
$LANG["other nets"]="Citi apakštīkli";
$LANG["other queries"]="Citi pieteikumi";
$LANG["other systems"]="Citas sistēmas";
$LANG["other"]="Dažādi";
$LANG["output all"]="Uzskaitīt visus";
$LANG["output exclude random"]="Neuzrādīt nejaušos";
$LANG["output pages"]="Izejas punkts";
$LANG["pages refered to"]="Lapas, kas refero uz";
$LANG["pages"]="Lapas";
$LANG["page"]="Laba";
$LANG["partner list"]="Partneru sarakts";
$LANG["partners list"]="Partneru saraksts";
$LANG["partners"]="Partneri";
$LANG["partner"]="Partners";
$LANG["password"]="Parole";
$LANG["pathes input"]="Ienākošā lapa";
$LANG["pathes oneof"]="Viena no lapām";
$LANG["pathes referer"]="Referejoša lapa";
$LANG["pathes showreferer"]="Uzskaitīt referejošas lapas";
$LANG["pathes_userinfo"]="Informācija par lietotāju";
$LANG["pathes"]="Ceļi pa lapu";
$LANG["period"]="Periods";
$LANG["popular sites title"]="Populārie serveri";
$LANG["popular sites"]="Pārejas no populārām lapām";
$LANG["prev"]="Atpakaļ";
$LANG["proxy"]="Proxy";
$LANG["purchasing action"]="Darbība";
$LANG["purchasing date"]="Pirkuma datums";
$LANG["purchasing delay"]="Pirkuma aizkavējums";
$LANG["ratings count"]="Reitingu";
$LANG["ratings"]="Pārejas no reitingiem";
$LANG["recode"]="Pārkodēt";
$LANG["recordsprocessed"]="Apstradāts ierakstu: %d; Kopā: %d";
$LANG["redirct_logout"]="Visi &quot;cookies&quot; tika dzēsti.";
$LANG["redirect_language"]="Notiek valodas nomaiņa... Lūdzu pagaidiet....";
$LANG["redirect_login"]="Notiek iežurnalēšanās sistemā... Pagaidiet lūdzu...";
$LANG["redirect_press"]="Spiediet šeit, ja nevēlaties vairs gaidīt<br>(vai arī Jūsu pārlūks neatbalsta automātiskās pārejas)";
$LANG["refer pages"]="Lapas-refereri";
$LANG["refer sites"]="Serveri-refereri";
$LANG["referers notfound"]="Referejošu lapu nav atrasts.";
$LANG["referers only20"]="Tiek attēlotas tikai 20 pašas popularākās lapas. Lai apskatīt visas lapas - lūdzu lietojiet pagaidu filtru.";
$LANG["referers show20"]="Paradīt 20 pašas populārākās lapas, kas satur norādes uz šo lapu.";
$LANG["referers"]="Refereri";
$LANG["referer"]="Referers";
$LANG["refering page"]="Referejoša lapa";
$LANG["report description"]="Atskaites aprakstts";
$LANG["report for period from"]="Atskaite par periodu no";
$LANG["report was generated"]="Atskaite ģenerējās";
$LANG["reports"]["ipinfo"]="Informācija par IP adresi";
$LANG["reports"]["lang2"]="Valodas priekš valsts: ";
$LANG["reports"]["refto"]="Lapas, kas refero uz: ";
$LANG["report"]="Atskaite";
$LANG["resolution"]="Ekrāna rezolūcija";
$LANG["returned users"]="no viņiem atgriezušies";
$LANG["returnsreport"]="Atgriežšanās uz lapu";
$LANG["returns"]["0"]="no 15 līdz 30 minutēm";
$LANG["returns"]["1"]="no 30 minutēm līdz 1 stundai";
$LANG["returns"]["2"]="no 1 līdz 3 stundām";
$LANG["returns"]["3"]="no 3 līdz 12 stundām";
$LANG["returns"]["4"]="no 12 stundām līdz 24 stundām";
$LANG["returns"]["5"]="no 1 līdz 3 dienām";
$LANG["returns"]["6"]="no 3 līdz 7 dienām";
$LANG["returns"]["7"]="no 7 līdz 14 dienām";
$LANG["returns"]["8"]="no 14 līdz 31 dienām";
$LANG["returns"]["9"]="no 31 līdz 45 dienām";
$LANG["returntofilterslist"]="Atgriezties pie filtu sarakstu";
$LANG["right additional"]="Papildus";
$LANG["right bydates"]="Izvēle pa datumiem";
$LANG["right bydays"]="Izvēle pa dienām";
$LANG["right enddate"]="Beigu datums";
$LANG["right period"]="Periods";
$LANG["right show"]="Paradīt";
$LANG["right startdate"]="Sākumu datums";
$LANG["right time"]="Laiks";
$LANG["robots all"]="Uzskaitīt visus";
$LANG["robots count"]="Robotu";
$LANG["robots hits"]="Hits-robots";
$LANG["robots hosts"]="Hosts-robots";
$LANG["robots robots"]="Tikai roboti";
$LANG["robots users"]="Tikai lietotāji";
$LANG["robots"]="Roboti";
$LANG["robot"]="Robots";
$LANG["save"]="Saglabāt";
$LANG["search links"]="Meklēšanas linki";
$LANG["search phrases"]="Meklēšanas frāzes";
$LANG["search systems count"]="Meklēšanas sistēmu";
$LANG["search systems"]="Pārejas no meklētājiem";
$LANG["search system"]="Meklēšanas sistēma";
$LANG["sec"]="sek";
$LANG["selectdate"]="Izvelēties datumu";
$LANG["server_response"]="Servera atbilde:";
$LANG["servers count"]="Serveru";
$LANG["sessionss"]="Liet.";
$LANG["short url"]="Saisināts URL";
$LANG["shortdate_format"]="m.Y";
$LANG["shortdm_format"]="d.m";
$LANG["shortmask"]="Ä«sa maska";
$LANG["show diagrams"]="Attēlot grafikus tabulās";
$LANG["show hints"]="Radīt palidzības zīmes";
$LANG["show percents"]="Attēlot procentus tabulās";
$LANG["show table"]="Paradīt tabulu";
$LANG["showcode"]="Kods skaititāja attēlošanai (opcionāli)";
$LANG["simplereport"]="Saisināta atskaite";
$LANG["site statistic"]="Lapas statistika";
$LANG["site url"]="Lapas URL";
$LANG["site"]="Lapa";
$LANG["sizeofdbdiff"]="Atšķirība no vakardienas";
$LANG["sizeofdb"]="DB izmērs";
$LANG["slow"]="(lenām, nerekomendējam pie apmeklējumiem >10000 apskatēm pa dienu)";
$LANG["smooth graphics"]="Precizēt vienības";
$LANG["sql error"]="Kļūda SQL pieprasijuma izpildē";
$LANG["startip"]="Sākuma&nbsp;IP";
$LANG["store password"]="Atcerēties mani uz šī datora";
$LANG["subject"]="Tēma";
$LANG["submit"]="Ienākt";
$LANG["subnets list"]="Apakštīklu saraksts";
$LANG["sunbets title"]="Nosaukums";
$LANG["system"]="Sistēma";
$LANG["text_date_format"]="Datuma formāts<br><span class=hint>PHP funkcijas date() formātā</A>";
$LANG["text_datetime_format"]="Datuma un laika formāts<br><span class=hint>PHP funkcijas date() formātā</A>";
$LANG["text_datetimes_format"]="Datuma un laika formāts bez sekundēm<br><span class=hint>PHP funkcijas date() formātā</A>";
$LANG["text_shortdate_format"]="Saisinātais datuma formāts - mēnesis un gads<br><span class=hint>PHP funkcijas date() formātā</A>";
$LANG["text_shortdm_format"]="Saisinātais datuma formāts - diena un mēnesis<br><span class=hint>PHP funkcijas date() formātā</A>";
$LANG["till"]="līdz";
$LANG["titles only20"]="Tiek attēlotas tikai 20 pašas tēmas. Lai apskatīt visas tēmas - lūdzu lietojiet pagaidu filtru.";
$LANG["titles show20"]="Paradīt 20 pašas popularākās adreses";
$LANG["title"]="Nosaukums";
$LANG["today"]="Å odien";
$LANG["tokens"]="Tokeni";
$LANG["toppages"]="20 pašas populārākās referejošas lapas";
$LANG["topreferers"]="20 pašas popularākās lapas";
$LANG["top"]="Augšā";
$LANG["total unique users"]="Kopā unikālo lietotāju par izvelēto periodu";
$LANG["total"]="Kopā";
$LANG["unknown colorsdepth"]="Nav noteikts";
$LANG["unknown resolution"]="Nav noteikts";
$LANG["unknownip"]="IP slēpts zem anonīma proxy";
$LANG["unknown"]="Nav noteikts";
$LANG["update"]="Atjaunot";
$LANG["url"]="URL";
$LANG["user-agents"]="AÄ£enti";
$LANG["users"]="Lietotāji";
$LANG["viewlogforip"]="Logu apskate priekš IP";
$LANG["visitors"]="Apmekletāji";
$LANG["week_0"]="svētdiena";
$LANG["week_1"]="pirmdiena";
$LANG["week_2"]="otrdiena";
$LANG["week_3"]="trešdiena";
$LANG["week_4"]="ceturdiena";
$LANG["week_5"]="piekdiena";
$LANG["week_6"]="sestdiena";
$LANG["whatday"]="Ja reizi nedēļā, tad kurā dienā:";
$LANG["who_history build"]="Atskaites ģenerācija";
$LANG["who_history hint"]="Izvēlieties no 1 līdz 3 meklēšanas sistēmām priekš atskaites attēlošanas.";
$LANG["who_history show"]="Attēlot";
$LANG["who_history"]="Pāreju vēsture";
$LANG["whoh_addbuildfromdate"]="Atskaiti ir iespejams pieveidot no";
$LANG["whoh_addbuild"]="Pieveidot atskaiti";
$LANG["whoh_buildedfromdate"]="Atskaite izveidota par periodu no ";
$LANG["whoh_buildedtodate"]="līdz ";
$LANG["whoh_buildfromdate"]="Atskaiti ir iespejams izveidot no";
$LANG["whoh_building"]="Tiek veidota atskaite. LÅ«dzu pagaidiet.";
$LANG["whoh_buildtodate"]="lidz ";
$LANG["whoh_build"]="Izveidot atskaiti";
$LANG["whoh_nobuilddata"]="Nav datu priekš atskaites izveides (Nepieciešama pilna diennakts)";
$LANG["whoh_noreport"]="Atskaite nav izveidota";
$LANG["whois_error"]="Papildus informāciju par šo adresi var saņemt pēc adreses<br><a target=\"_blank\" href=\"http://lacnic.net/cgi-bin/lacnic/whois?lg=EN&query=%IP%\">JOINT WHOIS ńåšāåšå LACNIC</a>";
$LANG["whois_no_info"]="Par doto adresi informācija nav pieejama.";
$LANG["with domains"]="Ar domēnu uzskaiti";
$LANG["with other users"]="Ar parējo lietotāju uzskaiti";
$LANG["with versions"]="ar versijām";
$LANG["without domains"]="Bez domēnu uzskaites";
$LANG["without ther users"]="Bez parējo lieltotāju uzskaites";
$LANG["without versions"]="bez versijām";
$LANG["wrong page number"]="Lapas ar tādu numuru neeksistē";
$LANG["wrong period"]="Nepareizi noradīts periods";
$LANG["yesno_no"]="Nē";
$LANG["yesno_yes"]="Jā";
$LANG["yesterdayreferers"]="Referejošas lapas pa VAKARDIENU";
$LANG["yesterday"]="Vakar";
$LANG["zoomin"]="Palielināt";

/* 2010-08-13 */
$LANG["_language"]="latvian";
$LANG["_lang"]="lv";

?>
Return current item: CNStats