Location: PHPKode > projects > CNStats > cnstats/lang/lang_dutch.php
<?php

/******************************************************************************/
/*                                      */
/*  CNStats STD/PRO                             */
/*                                      */
/* Copyright (c) 2001-2010 CN-Software Ltd. All Rights Reserved.       */
/* This file may not be redistributed in whole or significant part.      */
/*                                      */
/* ---------------------- CNSTATS IS NOT FREE SOFTWARE -----------------------*/
/*                                      */
/* http://www.cnstats.com |                          */
/* http://www.cn-software.com/en/cnstats/CNStats-STD-license-en.rtf      */
/*                                      */
/******************************************************************************/

/* 2008-02-06 */
$LANG["30 days"]="30 Dagen";
$LANG["7 days"]="7 Dagen";
$LANG["Ppage"]="Pagina's";
$LANG["Sspages"]="Populaire pagina's van GISTEREN";
$LANG["accept-languages"]="Geacepteerde-Talen";
$LANG["active"]="Actief";
$LANG["add to partners list"]="Aan Partners lijst toevoegen";
$LANG["add"]="Toevoegen";
$LANG["advert config"]="Adverteer Instellingen";
$LANG["advert list"]="Klanten Lijst";
$LANG["advert prices"]="Kosten";
$LANG["advert referers"]="Klanten Bron";
$LANG["advert show all input"]="Alle Ingangspunten";
$LANG["advert_description"]="\n\n<UL style='margin:10px;'>\n<LI><B>Aanklikkingen</B> - aantal aanklikkingen;\n<LI><B>Aankopen</B> - aantal aankopen;\n<LI><B>SKPK</B> (Som. Kosten Per klik) - totale kosten van aanklikkingen inclusief kosten voor een periode;\n<LI><B>APK</B> (Acties Per Klik) - aantal aankopen per klik;\n<LI><B>Kosten</B> - totale adverterings kosten;\n<LI><B>KPA</B> (Kosten Per Actie) - Kosten voor een klant.\n</UL>\n\n";
$LANG["advert_needconfig"]="Dit raport vereist instelling vooraf.";
$LANG["advert_price apc"]="APK";
$LANG["advert_price clicks"]="Aanklikkingen";
$LANG["advert_price cpa"]="KPA";
$LANG["advert_price cpc"]="KPK";
$LANG["advert_price per click"]="Kosten per klik";
$LANG["advert_price per period"]="Prijs per periode";
$LANG["advert_price purchasers price"]="Prijs";
$LANG["advert_price purchases"]="Aankopen";
$LANG["advertc actions description"]="Deze Instellingen staan het identificeren van een klant toe. Meestal is een klant een bezoeker die een succes volle actie ondergaat (registratie, een order plaatsen etc).";
$LANG["advertc actions"]="Klanten";
$LANG["advertc both ident error"]="U heeft twee identificatie velden geselecteerd. Identificatie moet worden uitgevoerd door een veld te gebruiken.";
$LANG["advertc contains"]="bevat";
$LANG["advertc day"]="dag";
$LANG["advertc ends"]="eindigd met";
$LANG["advertc equals"]="komt overeen met";
$LANG["advertc error"]="Fout";
$LANG["advertc identification"]="Identificatie";
$LANG["advertc month"]="maand";
$LANG["advertc no ident error"]="U heeft geen velden geselecteerd voor identificatie. Identificatie moet worden uitgevoerd door een veld te gebruiken.";
$LANG["advertc per day"]="per dag";
$LANG["advertc per month"]="per maand (30 dagen)";
$LANG["advertc per week"]="per week";
$LANG["advertc places adding"]="Adverteer sites toevoegen";
$LANG["advertc places any"]="is niet belangrijk";
$LANG["advertc places contains"]="moet bevatten";
$LANG["advertc places description"]="Deze Instellingen worden gebruikt om de kosten te berekenen voor klanten die afhankelijk zijn van een adverteer site.";
$LANG["advertc places ends"]="moet eindigen met";
$LANG["advertc places equals"]="moet overeen komen met";
$LANG["advertc places identification"]="Adverteer site identificatie";
$LANG["advertc places list"]="Lijst met adverteer sites:";
$LANG["advertc places page"]="&quot;URL&quot; veld";
$LANG["advertc places price per click example"]="Voorbeeld: 0.05";
$LANG["advertc places price per click hint"]="(Zet op 0 als U niet op klik basis betaald)";
$LANG["advertc places price per click"]="Prijs voor een klik (Kosten per Klik):";
$LANG["advertc places price per period example"]="Voorbeeld: 40 per maand";
$LANG["advertc places price per period hint"]="(Zet op 0 als U niet op periode basis betaald)";
$LANG["advertc places price per period"]="Prijs voor adverteren voor een periode van:";
$LANG["advertc places referer"]="&quot;Verwijzer naar&quot; veld";
$LANG["advertc places starts"]="moet beginnen met";
$LANG["advertc places title example"]="Voorbeeld: Google Adsense, Yandex.Direct";
$LANG["advertc places"]="Adverteer sites";
$LANG["advertc price"]="Prijs";
$LANG["advertc stats"]="begint met";
$LANG["advertc string adding"]="Signaleer reeks toevoegen";
$LANG["advertc string error"]="Signaleer reeks moet worden opgegeven.";
$LANG["advertc string example"]="Voorbeeld: /order/success_purchase.php";
$LANG["advertc string list"]="Lijst met signaleer reeksen";
$LANG["advertc string"]="Signaleer reeks";
$LANG["advertc title error"]="De Naam moet worden opgegeven.";
$LANG["advertc title exaple"]="Voorbeeld: registratie op forum, kopen";
$LANG["advertc title"]="Naam";
$LANG["advertc week"]="week";
$LANG["advert"]="Adverteren";
$LANG["and"]="en";
$LANG["antialias"]="Antialiased diagram.<br><span class=\"hint\">GD 2.0 of later is benodigd.</span>";
$LANG["attendanceper"]="Aanwezigheid van";
$LANG["attendance"]="Site Bezoek-status";
$LANG["auditory"]="Bezoekers";
$LANG["average"]="Gemiddelde";
$LANG["back"]="Terug";
$LANG["baserows"]="Verslagen";
$LANG["basesize"]="Database Grootte ";
$LANG["browsers - more"]="Browsers - details";
$LANG["browsers"]="Browsers";
$LANG["browser"]="Browser";
$LANG["build_by_common"]=" / door samenvattings tabel";
$LANG["build_by_log"]=" / door log tabel";
$LANG["by days"]="Bij Dagen";
$LANG["by hits"]="Tellen per Pagina bezichtigingen";
$LANG["by hosts"]="Tellen per Host";
$LANG["by hours"]="Bij Uren";
$LANG["by moths"]="Bij Maanden";
$LANG["by users"]="Aantal per Gebruiker";
$LANG["by weeks"]="Bij Weken";
$LANG["calccode"]="Code voor het verzamelen van statistieken (benodigd)";
$LANG["catalogs"]="Bezocht vanaf Zoek Directories";
$LANG["catalogues count"]="Directories";
$LANG["charset"]="utf-8";
$LANG["check new version"]="Op nieuwste versie controleren";
$LANG["cities"]="Steden/plaatsen";
$LANG["city"]="Stad/Plaats";
$LANG["close window"]="Sluit dit Venster";
$LANG["closewindow"]="Sluit het Venster";
$LANG["cnstatsfree"]="<P>Het gevraagde Raport is beschikbaar op <a target=\"_blank\" href=\"http://www.cnstats.com/\">Volledige versie van CNStats</a>. U kunt Uw gratis versie upgraden naar CNStats 2.7 <a target=\"_blank\" href=\"http://www.cnstats.com/order.xhtm\">door het te kopen</a>. Alle vooraf vergaarde informatie zal bewaard blijven. <P>U gebruikt de Gratis CNStats . Deze versie heeft gelimiteerde mogelijkheden en is een Demo versie.<p>Gratis CNStats heeft alle basis Raporteringen voor de analyse van\nwebsite prestaties. We hopen dat CNStats U het leven makelijker maakt!<p><small>Bericht suggesties en waarderingen AUB. aan <a href=\"mailto:hide@address.com?subject=CNStats Free Support\">hide@address.com</a>, Subject: CNStats Free Support (NL)</small>";
$LANG["code how to change"]="Hoe moet je het Teller Type veranderen?";
$LANG["code what is it"]="Welke soort Teller Type moet ik gebruiken?";
$LANG["cointer types"]="Mogelijke Teller Type's";
$LANG["colorsdepthc"]["1"]="twee kleuren - zwart en wit";
$LANG["colorsdepthc"]["15"]="65 duizend kleuren";
$LANG["colorsdepthc"]["16"]="65 duizend kleuren";
$LANG["colorsdepthc"]["2"]="vier kleuren";
$LANG["colorsdepthc"]["24"]="16 miljoen kleuren";
$LANG["colorsdepthc"]["32"]="16 miljoen kleuren";
$LANG["colorsdepthc"]["4"]="acht kleuren";
$LANG["colorsdepthc"]["8"]="256 kleuren";
$LANG["colorsdepth"]="Kleur Diepte";
$LANG["compability 0"]="Blanco GIF image";
$LANG["compability 1"]="PNG image";
$LANG["compability 2"]="PHP-include";
$LANG["compability 3"]="Gecombineerd (PHP-include + GIF)";
$LANG["compability"]="<P>Dit Raport kan foutief zijn samengesteld, omdat het niet kan werken met het huidige Tel Type.<P>Dit Raport heeft de volgende Tel Type's nodig:<UL style='margin-left:30px;'>%s</UL><P>U gebruikt Tel Type:<UL style='margin-left:30px;'>%s</UL><P>U kunt incompetabele Raporten verwijderen van het Menu door het aanvinken van &laquo;Laat alleen competabele Raporten zien&raquo; in <a href=\"%s\">de CNStats Instellingen</a>.";
$LANG["conditions"]="Filter instellingen";
$LANG["confaccess description"]="A.U.B., defineer de raporten die voor gasten beschikbaar zijn. (Ja- het raport is beschikbaar; Nee - het raport is niet beschikbaar.)";
$LANG["confaccess"]="Gasten Toegang";
$LANG["config compability warning"]="Laat incompetabel waarschuwing zien";
$LANG["config compability"]="Laat alleen competabele Raporten zien";
$LANG["configdate"]="Datum Instellingen";
$LANG["configgraph"]="Diagram Instellingen";
$LANG["configmain"]="Hoofd Instellingen";
$LANG["config"]="Configuratie";
$LANG["confmail email hint"]="Voer één of meerdere adressen in, gescheiden door<br> een comma.<br>Maximale lengte is 128 symbolen.";
$LANG["confmail"]="Raportage via E-Mail";
$LANG["context help"]="Context help";
$LANG["countries"]="Landen";
$LANG["countrycode"]["AD"]="Andorra";
$LANG["countrycode"]["AE"]="United Arab Emirates";
$LANG["countrycode"]["AF"]="Afghanistan";
$LANG["countrycode"]["AG"]="Antigua and Barbuda";
$LANG["countrycode"]["AI"]="Anguilla";
$LANG["countrycode"]["AL"]="Albania";
$LANG["countrycode"]["AM"]="Armenia";
$LANG["countrycode"]["AN"]="Netherlands Antilles";
$LANG["countrycode"]["AO"]="Angola";
$LANG["countrycode"]["AQ"]="Antarctica";
$LANG["countrycode"]["AR"]="Argentina";
$LANG["countrycode"]["AS"]="American Samoa";
$LANG["countrycode"]["AT"]="Austria";
$LANG["countrycode"]["AU"]="Australia";
$LANG["countrycode"]["AW"]="Aruba";
$LANG["countrycode"]["AZ"]="Azerbaijan";
$LANG["countrycode"]["BA"]="Bosnia and Herzegovina";
$LANG["countrycode"]["BB"]="Barbados";
$LANG["countrycode"]["BD"]="Bangladesh";
$LANG["countrycode"]["BE"]="Belgium";
$LANG["countrycode"]["BF"]="Burkina Faso";
$LANG["countrycode"]["BG"]="Bulgaria";
$LANG["countrycode"]["BH"]="Bahrain";
$LANG["countrycode"]["BI"]="Burundi";
$LANG["countrycode"]["BJ"]="Benin";
$LANG["countrycode"]["BM"]="Bermuda";
$LANG["countrycode"]["BN"]="Brunei Darussalam";
$LANG["countrycode"]["BO"]="Bolivia";
$LANG["countrycode"]["BR"]="Brazil";
$LANG["countrycode"]["BS"]="The Bahamas";
$LANG["countrycode"]["BT"]="Bhutan";
$LANG["countrycode"]["BV"]="Bouvet Island";
$LANG["countrycode"]["BW"]="Botswana";
$LANG["countrycode"]["BY"]="Belarus";
$LANG["countrycode"]["BZ"]="Belize";
$LANG["countrycode"]["CA"]="Canada";
$LANG["countrycode"]["CC"]="Cocos (Keeling) Islands";
$LANG["countrycode"]["CD"]="Congo, Democratic Republic of the";
$LANG["countrycode"]["CF"]="Central African Republic";
$LANG["countrycode"]["CG"]="Congo, Republic of the";
$LANG["countrycode"]["CH"]="Switzerland";
$LANG["countrycode"]["CI"]="Cote d'Ivoire";
$LANG["countrycode"]["CK"]="Cook Islands";
$LANG["countrycode"]["CL"]="Chile";
$LANG["countrycode"]["CM"]="Cameroon";
$LANG["countrycode"]["CN"]="China";
$LANG["countrycode"]["CO"]="Colombia";
$LANG["countrycode"]["CR"]="Costa Rica";
$LANG["countrycode"]["CS"]="Serbia and Montenegro";
$LANG["countrycode"]["CU"]="Cuba";
$LANG["countrycode"]["CV"]="Cape Verde";
$LANG["countrycode"]["CX"]="Christmas Island";
$LANG["countrycode"]["CY"]="Cyprus";
$LANG["countrycode"]["CZ"]="Czech Republic";
$LANG["countrycode"]["DE"]="Germany";
$LANG["countrycode"]["DJ"]="Djibouti";
$LANG["countrycode"]["DK"]="Denmark";
$LANG["countrycode"]["DM"]="Dominica";
$LANG["countrycode"]["DO"]="Dominican Republic";
$LANG["countrycode"]["DZ"]="Algeria";
$LANG["countrycode"]["EC"]="Ecuador";
$LANG["countrycode"]["EE"]="Estonia";
$LANG["countrycode"]["EG"]="Egypt";
$LANG["countrycode"]["EH"]="Western Sahara";
$LANG["countrycode"]["ER"]="Eritrea";
$LANG["countrycode"]["ES"]="Spain";
$LANG["countrycode"]["ET"]="Ethiopia";
$LANG["countrycode"]["EU"]="The European Union";
$LANG["countrycode"]["FI"]="Finland";
$LANG["countrycode"]["FJ"]="Fiji";
$LANG["countrycode"]["FK"]="Falkland Islands (Islas Malvinas)";
$LANG["countrycode"]["FM"]="Micronesia, Federated States of";
$LANG["countrycode"]["FO"]="Faroe Islands";
$LANG["countrycode"]["FR"]="France";
$LANG["countrycode"]["FX"]="France, Metropolitan";
$LANG["countrycode"]["GA"]="Gabon";
$LANG["countrycode"]["GD"]="Grenada";
$LANG["countrycode"]["GE"]="Georgia";
$LANG["countrycode"]["GF"]="French Guiana";
$LANG["countrycode"]["GG"]="Guernsey";
$LANG["countrycode"]["GH"]="Ghana";
$LANG["countrycode"]["GI"]="Gibraltar";
$LANG["countrycode"]["GL"]="Greenland";
$LANG["countrycode"]["GM"]="The Gambia";
$LANG["countrycode"]["GN"]="Guinea";
$LANG["countrycode"]["GP"]="Guadeloupe";
$LANG["countrycode"]["GQ"]="Equatorial Guinea";
$LANG["countrycode"]["GR"]="Greece";
$LANG["countrycode"]["GS"]="South Georgia and the South Sandwich Islands";
$LANG["countrycode"]["GT"]="Guatemala";
$LANG["countrycode"]["GU"]="Guam";
$LANG["countrycode"]["GW"]="Guinea-Bissau";
$LANG["countrycode"]["GY"]="Guyana";
$LANG["countrycode"]["HK"]="Hong Kong (SAR)";
$LANG["countrycode"]["HM"]="Heard Island and McDonald Islands";
$LANG["countrycode"]["HN"]="Honduras";
$LANG["countrycode"]["HR"]="Croatia";
$LANG["countrycode"]["HT"]="Haiti";
$LANG["countrycode"]["HU"]="Hungary";
$LANG["countrycode"]["ID"]="Indonesia";
$LANG["countrycode"]["IE"]="Ireland";
$LANG["countrycode"]["IL"]="Israel";
$LANG["countrycode"]["IM"]="Man, Isle of";
$LANG["countrycode"]["IN"]="India";
$LANG["countrycode"]["IO"]="British Indian Ocean Territory";
$LANG["countrycode"]["IQ"]="Iraq";
$LANG["countrycode"]["IR"]="Iran";
$LANG["countrycode"]["IS"]="Iceland";
$LANG["countrycode"]["IT"]="Italy";
$LANG["countrycode"]["JE"]="Jersey";
$LANG["countrycode"]["JM"]="Jamaica";
$LANG["countrycode"]["JO"]="Jordan";
$LANG["countrycode"]["JP"]="Japan";
$LANG["countrycode"]["KE"]="Kenya";
$LANG["countrycode"]["KG"]="Kyrgyzstan";
$LANG["countrycode"]["KH"]="Cambodia";
$LANG["countrycode"]["KI"]="Kiribati";
$LANG["countrycode"]["KM"]="Comoros";
$LANG["countrycode"]["KN"]="Saint Kitts and Nevis";
$LANG["countrycode"]["KP"]="Korea, North";
$LANG["countrycode"]["KR"]="Korea, South";
$LANG["countrycode"]["KW"]="Kuwait";
$LANG["countrycode"]["KY"]="Cayman Islands";
$LANG["countrycode"]["KZ"]="Kazakhstan";
$LANG["countrycode"]["LA"]="Laos";
$LANG["countrycode"]["LB"]="Lebanon";
$LANG["countrycode"]["LC"]="Saint Lucia";
$LANG["countrycode"]["LI"]="Liechtenstein";
$LANG["countrycode"]["LK"]="Sri Lanka";
$LANG["countrycode"]["LR"]="Liberia";
$LANG["countrycode"]["LS"]="Lesotho";
$LANG["countrycode"]["LT"]="Lithuania";
$LANG["countrycode"]["LU"]="Luxembourg";
$LANG["countrycode"]["LV"]="Latvia";
$LANG["countrycode"]["LY"]="Libya";
$LANG["countrycode"]["MA"]="Morocco";
$LANG["countrycode"]["MC"]="Monaco";
$LANG["countrycode"]["MD"]="Moldova";
$LANG["countrycode"]["MG"]="Madagascar";
$LANG["countrycode"]["MH"]="Marshall Islands";
$LANG["countrycode"]["MK"]="Macedonia, The Former Yugoslav Republic of";
$LANG["countrycode"]["ML"]="Mali";
$LANG["countrycode"]["MM"]="Burma";
$LANG["countrycode"]["MN"]="Mongolia";
$LANG["countrycode"]["MO"]="Macao";
$LANG["countrycode"]["MP"]="Northern Mariana Islands";
$LANG["countrycode"]["MQ"]="Martinique";
$LANG["countrycode"]["MR"]="Mauritania";
$LANG["countrycode"]["MS"]="Montserrat";
$LANG["countrycode"]["MT"]="Malta";
$LANG["countrycode"]["MU"]="Mauritius";
$LANG["countrycode"]["MV"]="Maldives";
$LANG["countrycode"]["MW"]="Malawi";
$LANG["countrycode"]["MX"]="Mexico";
$LANG["countrycode"]["MY"]="Malaysia";
$LANG["countrycode"]["MZ"]="Mozambique";
$LANG["countrycode"]["NA"]="Namibia";
$LANG["countrycode"]["NC"]="New Caledonia";
$LANG["countrycode"]["NE"]="Niger";
$LANG["countrycode"]["NF"]="Norfolk Island";
$LANG["countrycode"]["NG"]="Nigeria";
$LANG["countrycode"]["NI"]="Nicaragua";
$LANG["countrycode"]["NL"]="Netherlands";
$LANG["countrycode"]["NO"]="Norway";
$LANG["countrycode"]["NP"]="Nepal";
$LANG["countrycode"]["NR"]="Nauru";
$LANG["countrycode"]["NU"]="Niue";
$LANG["countrycode"]["NZ"]="New Zealand";
$LANG["countrycode"]["OM"]="Oman";
$LANG["countrycode"]["PA"]="Panama";
$LANG["countrycode"]["PE"]="Peru";
$LANG["countrycode"]["PF"]="French Polynesia";
$LANG["countrycode"]["PG"]="Papua New Guinea";
$LANG["countrycode"]["PH"]="Philippines";
$LANG["countrycode"]["PK"]="Pakistan";
$LANG["countrycode"]["PL"]="Poland";
$LANG["countrycode"]["PM"]="Saint Pierre and Miquelon";
$LANG["countrycode"]["PN"]="Pitcairn Islands";
$LANG["countrycode"]["PR"]="Puerto Rico";
$LANG["countrycode"]["PS"]="Palestinian Territory, Occupied";
$LANG["countrycode"]["PT"]="Portugal";
$LANG["countrycode"]["PW"]="Palau";
$LANG["countrycode"]["PY"]="Paraguay";
$LANG["countrycode"]["QA"]="Qatar";
$LANG["countrycode"]["RE"]="Reunion";
$LANG["countrycode"]["RO"]="Romania";
$LANG["countrycode"]["RU"]="Russia";
$LANG["countrycode"]["RW"]="Rwanda";
$LANG["countrycode"]["SA"]="Saudi Arabia";
$LANG["countrycode"]["SB"]="Solomon Islands";
$LANG["countrycode"]["SC"]="Seychelles";
$LANG["countrycode"]["SD"]="Sudan";
$LANG["countrycode"]["SE"]="Sweden";
$LANG["countrycode"]["SG"]="Singapore";
$LANG["countrycode"]["SH"]="Saint Helena";
$LANG["countrycode"]["SI"]="Slovenia";
$LANG["countrycode"]["SJ"]="Svalbard";
$LANG["countrycode"]["SK"]="Slovakia";
$LANG["countrycode"]["SL"]="Sierra Leone";
$LANG["countrycode"]["SM"]="San Marino";
$LANG["countrycode"]["SN"]="Senegal";
$LANG["countrycode"]["SO"]="Somalia";
$LANG["countrycode"]["SR"]="Suriname";
$LANG["countrycode"]["ST"]="Sao Tome and Principe";
$LANG["countrycode"]["SV"]="El Salvador";
$LANG["countrycode"]["SY"]="Syria";
$LANG["countrycode"]["SZ"]="Swaziland";
$LANG["countrycode"]["TC"]="Turks and Caicos Islands";
$LANG["countrycode"]["TD"]="Chad";
$LANG["countrycode"]["TF"]="French Southern and Antarctic Lands";
$LANG["countrycode"]["TG"]="Togo";
$LANG["countrycode"]["TH"]="Thailand";
$LANG["countrycode"]["TJ"]="Tajikistan";
$LANG["countrycode"]["TK"]="Tokelau";
$LANG["countrycode"]["TM"]="Turkmenistan";
$LANG["countrycode"]["TN"]="Tunisia";
$LANG["countrycode"]["TO"]="Tonga";
$LANG["countrycode"]["TP"]="East Timor";
$LANG["countrycode"]["TR"]="Turkey";
$LANG["countrycode"]["TT"]="Trinidad and Tobago";
$LANG["countrycode"]["TV"]="Tuvalu";
$LANG["countrycode"]["TW"]="Taiwan";
$LANG["countrycode"]["TZ"]="Tanzania";
$LANG["countrycode"]["UA"]="Ukraine";
$LANG["countrycode"]["UG"]="Uganda";
$LANG["countrycode"]["UK"]="United Kingdom";
$LANG["countrycode"]["UM"]="United States Minor Outlying Islands";
$LANG["countrycode"]["US"]="United States";
$LANG["countrycode"]["UY"]="Uruguay";
$LANG["countrycode"]["UZ"]="Uzbekistan";
$LANG["countrycode"]["VA"]="Holy See (Vatican City)";
$LANG["countrycode"]["VC"]="Saint Vincent and the Grenadines";
$LANG["countrycode"]["VE"]="Venezuela";
$LANG["countrycode"]["VG"]="British Virgin Islands";
$LANG["countrycode"]["VI"]="Virgin Islands";
$LANG["countrycode"]["VN"]="Vietnam";
$LANG["countrycode"]["VU"]="Vanuatu";
$LANG["countrycode"]["WF"]="Wallis and Futuna";
$LANG["countrycode"]["WS"]="Samoa";
$LANG["countrycode"]["YE"]="Yemen";
$LANG["countrycode"]["YT"]="Mayotte";
$LANG["countrycode"]["YU"]="Yugoslavia";
$LANG["countrycode"]["ZA"]="South Africa (Zaire)";
$LANG["countrycode"]["ZM"]="Zambia";
$LANG["countrycode"]["ZW"]="Zimbabwe";
$LANG["country"]="Land";
$LANG["count"]="Hoeveelheid";
$LANG["createfilter"]="Een nieuwe Filter maken";
$LANG["create"]="Maken";
$LANG["current time"]="Het is nu";
$LANG["d1"]="Maandag";
$LANG["d2"]="Dinsdag";
$LANG["d3"]="Woensdag";
$LANG["d4"]="Donderdag";
$LANG["d5"]="Vrijdag";
$LANG["d6"]="Zaterdag";
$LANG["d7"]="Zondag";
$LANG["datafiles access denied"]="U heeft geen toegang tot het leden gedeelte van www.cnstats.com";
$LANG["datafiles connect error"]="Kan geen verbinding maken met <a href='http://www.cnstats.com/'>www.cnstats.com</a>";
$LANG["datafiles error"]="Er is een fout opgetreden tijdens het laden van Data. Er zijn geen Tekens geladen.";
$LANG["datafiles imported tokens"]="Tekens geimporteerd";
$LANG["datafiles need update"]="zou moeten worden geupdate";
$LANG["datafiles update date"]="Laatste data update";
$LANG["datafiles updatenow"]="Wij adviseren U om de Data onmiddelijk te Updaten";
$LANG["datafiles update"]="Wij adviseren U om de Data te Updaten";
$LANG["datafiles"]="Data Woordenboeken";
$LANG["date first"]="Eerste toegangs datum ";
$LANG["date_format"]="d.m.Y";
$LANG["datetime_format"]="d.m.Y H:i:s";
$LANG["datetimes_format"]="d.m.Y H:i";
$LANG["date"]="Datum";
$LANG["dbsize"]="Database Grootte";
$LANG["decode"]="decodeer";
$LANG["default diagrams"]="Standaard diagram.<br><span class=\"hint\">GD 1.0 of later is benodigd.</span>";
$LANG["default language"]="Standaard Taal";
$LANG["default_show"]="Toon standaard in de diagrammen.";
$LANG["delete selected"]="Het geselecteerde Verwijderen ";
$LANG["delete"]="Verwijder";
$LANG["demo"]="Dit Raport is niet beschikbaar in de Demo Versie.";
$LANG["depends on"]="Beinvloede Raporten";
$LANG["depth average"]="Gemiddelde diepte";
$LANG["depth page100"]="Meer dan 100 pagina's";
$LANG["depth page10"]="5 tot 9 pagina's";
$LANG["depth page1"]="1 pagina";
$LANG["depth page20"]="10 tot 20 pagina's";
$LANG["depth page2"]="2 pagina's";
$LANG["depth page3"]="3 pagina's";
$LANG["depth page4"]="4 pagina's";
$LANG["depth page50"]="50 tot 100 pagina's";
$LANG["depth page5"]="5 pagina's";
$LANG["depthuser"]="Pag. bezichtigingen per gebruiker";
$LANG["depth"]="Pag. bezichtigingen per host";
$LANG["direct jump"]="Direct Bezoek naar";
$LANG["domain names"]="Domein Namen";
$LANG["endip"]="Eind&nbsp;IP";
$LANG["error connecting to SQL server"]="SQL server verbindings fout";
$LANG["error selecting database"]="Database selectie fout";
$LANG["everyday"]="Elke Dag";
$LANG["example"]="Als Voorbeeld";
$LANG["excludes"]="Uitsluitingen";
$LANG["exclusions"]["1"]="moet bevatten :";
$LANG["exclusions"]["2"]="moet niet bevatten :";
$LANG["exclusions"]["3"]="moet beginnen met :";
$LANG["exclusions"]["4"]="moet niet beginnen met :";
$LANG["exclusions"]["5"]="moet beeindigen met :";
$LANG["exclusions"]["6"]="moet niet beeindigen met :";
$LANG["exclusions"]["7"]="moet overeen komen met";
$LANG["exclusions"]["8"]="moet niet overeen komen met";
$LANG["exclusionw"]["1"]="pagina";
$LANG["exclusionw"]["2"]="door verwijzingen van :";
$LANG["exclusionw"]["3"]="Geaccepteerde-Taal";
$LANG["exclusionw"]["4"]="user-agent";
$LANG["exclusionw"]["5"]="pagina titel";
$LANG["exclusionw"]["6"]="ip adres";
$LANG["exclusionw"]["7"]="proxy-server";
$LANG["export"]="Exporteren";
$LANG["field"]="Veld";
$LANG["filternewcondition"]="Nieuwe Voorwaarde";
$LANG["filters cancel"]="Annuleren";
$LANG["filters close"]="Sluit dialoog venster 'Een Filter maken'";
$LANG["filters creation"]="Een Filter maken";
$LANG["filters description"]="Filter Beschrijving";
$LANG["filters disable"]="Filter uitschakelen";
$LANG["filters jumptoreport"]="Ga naar het Raport van :";
$LANG["filters jump"]="Ga naar";
$LANG["filters legend type"]=" ACCESSKEY=\"N\" ACCESSKEY=Y><u>T</u>ype filter";
$LANG["filters saveb"]="Opslaan";
$LANG["filters save"]="Opslaan";
$LANG["filters stayonpage"]="Blijf op huidige pagina";
$LANG["filters temporary"]="Tijdelijk filter";
$LANG["filters title"]="Filter naam";
$LANG["filterslist"]="Filter lijst";
$LANG["filters"]="Filters";
$LANG["filtertitle"]="Filter naam";
$LANG["filter"]="Filter";
$LANG["firstvisit"]="Het eerst Bezocht";
$LANG["firts level"]="Eerste niveau van Site";
$LANG["for all countries"]="Voor alle Landen";
$LANG["format_html"]="HTML";
$LANG["format_text"]="Textueel";
$LANG["format"]="Het formaat voor versturen";
$LANG["found pages"]="Gevonden Pagina's";
$LANG["fromto"]="Adressen Bereik";
$LANG["full url"]="Volledige URL";
$LANG["fullreport"]="Gedetaileerd raport";
$LANG["geocountries"]="Landen database (Verslagen)";
$LANG["geography"]="Geografie";
$LANG["geoipempty"]="Bezoeken zijn niet geregistreerd of de Database is leeg. Kijk in de Raport beschrijving.";
$LANG["geoipnotfound"]="Bestand <I>GeoIPCountryWhois.csv</I> is niet gevonden. <a href=\"javascript:history.back();\">Terug</a>.";
$LANG["geoipperpage"]="Verslagen per pagina (minimum - 500)";
$LANG["getcode"]="Teller Code verkrijgen";
$LANG["go"]="OK";
$LANG["hitshostssessions"]="Pagina Bezichtigingen, Hosts, Sessies per dag";
$LANG["hitss"]="Pagina Bezichtigingen";
$LANG["hits"]="Pagina bezichtigingen";
$LANG["hostss"]="Hosts";
$LANG["hosts"]="Hosts";
$LANG["hours"]="Uren";
$LANG["html direction"]="ltr";
$LANG["incorrect login"]="Verkeerd Ingelogd";
$LANG["incorrect password"]="Verkeerd Wachtwoord";
$LANG["input notfound"]="Geen door verwijzers gevonden.";
$LANG["input only20"]="De 20 meest populaire pagina's worden getoond. Gebruik tijdelijk Filter om alle adressen te zien.";
$LANG["input pages"]="Begin/Instap Pagina's";
$LANG["input show20"]="Toon de 20 meest populaire door verwijzers";
$LANG["inreport"]="De Inhoud van het Raport";
$LANG["ip adresses"]="IP Adressen";
$LANG["ip"]="IP";
$LANG["js months"]="Array('jan','feb','mar','apr','may','jun','jul','aug','sep','oct','nov','dec');";
$LANG["js pleasewait"]="Loading... wacht Aub.";
$LANG["js_filter accept-language"]="Accept-language";
$LANG["js_filter field"]="Veld \"";
$LANG["js_filter longtitle"]="Te lange Filter Naam. Max lengte - 200 symbolen.";
$LANG["js_filter mustbe"]="\" moet zijn \"";
$LANG["js_filter notitle"]="De Naam van het Filter moet worden opgegeven.";
$LANG["js_filter pagetitle"]="Pagina titel";
$LANG["js_filter page"]="Pagina URL";
$LANG["js_filter proxy"]="Proxy-server";
$LANG["js_filter referer"]="Door verwijzer";
$LANG["js_filter user_agent"]="User-Agent";
$LANG["languages"]="Talen";
$LANG["language"]="Taal";
$LANG["last 5minutes"]="De laatste 5 Minuten";
$LANG["last day"]="Van de laaste 24 Uren";
$LANG["last hour"]="Van het laatste Uur";
$LANG["last7dayes"]="De laatste 7 Dagen";
$LANG["lastrobots"]="Robots - details";
$LANG["lastvisit"]="Het laatst Bezocht";
$LANG["lcount"]="Hoeveelheid";
$LANG["letter day"]="D";
$LANG["letter hour"]="U";
$LANG["letter min"]="min";
$LANG["letter sec"]="sec";
$LANG["letter year"]="J";
$LANG["limited"]="Deze versie heeft gelimiteerde mogelijkheden en is een demo versie.";
$LANG["loadtimereport"]="Laad snelheid";
$LANG["loadtime"]["0"]="minder dan 1 seconde";
$LANG["loadtime"]["1"]="1-2 seconden";
$LANG["loadtime"]["10"]="11-15 seconden";
$LANG["loadtime"]["15"]="16-20 seconden";
$LANG["loadtime"]["2"]="2-3 seconden";
$LANG["loadtime"]["20"]="21-30 seconden";
$LANG["loadtime"]["3"]="3-4 seconden";
$LANG["loadtime"]["30"]="31-45 seconden";
$LANG["loadtime"]["4"]="4-5 seconden";
$LANG["loadtime"]["45"]="46-60 seconden";
$LANG["loadtime"]["5"]="5-10 seconden";
$LANG["loadtime"]["60"]="Meer dan één minuut";
$LANG["local ip"]="Locaal adres";
$LANG["log_additional"]="Toegevoegde parameters";
$LANG["log_any_proxy"]="elke proxy";
$LANG["log_any"]="maakt niet uit";
$LANG["log_calculate"]="gebruikt";
$LANG["log_country"]="Land";
$LANG["log_hidden"]="Verborgen";
$LANG["log_hosts"]="Alleen Unieke hosts";
$LANG["log_ip"]="IP adres";
$LANG["log_language"]="Taal";
$LANG["log_like"]="bevat";
$LANG["log_notlike"]="bevat geen";
$LANG["log_page"]="Pagina";
$LANG["log_proxy1"]="Alleen Gebruikers welke gebruik maken van een specifieke proxy (het is nodig om het IP adres te specificeren)";
$LANG["log_proxy"]="Proxy";
$LANG["log_referer"]="Door Verwijzer";
$LANG["log_show"]="Laat zien";
$LANG["log_useragent"]="User-Agent Veld";
$LANG["log_with_proxy"]="met proxy";
$LANG["log_without_proxy"]="zonder proxy";
$LANG["login"]="Inloggen";
$LANG["logout"]="Uitloggen";
$LANG["log"]="Bekijk Log";
$LANG["longmask"]="Lang masker";
$LANG["mailandmail"]="Mail en Briefhoofd";
$LANG["manual"]="Handleiding";
$LANG["mask"]="Masker";
$LANG["month"]["0"]="";
$LANG["month"]["1"]="Januarie";
$LANG["month"]["10"]="Oktober";
$LANG["month"]["11"]="November";
$LANG["month"]["12"]="December";
$LANG["month"]["2"]="Februarie";
$LANG["month"]["3"]="Maart";
$LANG["month"]["4"]="April";
$LANG["month"]["5"]="Mei";
$LANG["month"]["6"]="Juni";
$LANG["month"]["7"]="Juli";
$LANG["month"]["8"]="Augustus";
$LANG["month"]["9"]="September";
$LANG["most popular pages"]="Populaire Pagina's";
$LANG["most popular titles"]="Populaire Url's";
$LANG["mustselect"]="U moet voor deze Operatie tekst selecteren.";
$LANG["nets"]="Netwerken";
$LANG["new users"]="Nieuwe bezoekers";
$LANG["newusersreport"]="Oude/nieuwe bezoekers";
$LANG["next"]="Volgende";
$LANG["no accessible report"]="Er zijn geen raporten beschikbaar.";
$LANG["no access"]="Geen toegang tot dit Raport";
$LANG["no compability report"]="Geen competabele Raporten";
$LANG["no data"]="Geen data";
$LANG["no filter"]="Zonder filter";
$LANG["no show code"]="Er is geen code benodigd voor dit type Tellen. Het Teller plaatje wordt getoond door de statistieken verzamel code.";
$LANG["nomemory"]="U komt geheugen te kort (limiet: %d, bezet: %d)";
$LANG["noproxy"]="Zonder proxy";
$LANG["noreferer"]="Zonder Herkomst";
$LANG["norobots"]="Er zijn geen Robot ingangen geregistreerd. Totaal aantal robots in de database:";
$LANG["nosubnets"]="Geen subnetten.";
$LANG["not used"]="Niet Gebruikt";
$LANG["old users"]="Oude bezoekers";
$LANG["on-line"]="Op dit moment On-Line";
$LANG["onceperweek"]="Eens per week";
$LANG["one of the search phrases"]="Een van de Trefwoord Combinaties";
$LANG["online manual"]="On-line Handleiding";
$LANG["operating systems"]="Besturings Systemen";
$LANG["operating system"]="Besturings Systemen";
$LANG["original"]="Origineel";
$LANG["or"]="of";
$LANG["other browsers"]="Andere browsers";
$LANG["other countries"]="Niet gedefineerd";
$LANG["other links"]="Andere links";
$LANG["other nets"]="Andere subnetten";
$LANG["other queries"]="Andere query aanvragen";
$LANG["other systems"]="Andere Besturings Systemen";
$LANG["other"]="Diversen";
$LANG["output all"]="Alles Tellen";
$LANG["output exclude random"]="Toevallige bezoekers uitsluiten";
$LANG["output pages"]="Einde/Uitgang Pagina's";
$LANG["pages refered to"]="Naar Pagina's verwezen";
$LANG["pages"]="Pagina's";
$LANG["page"]="Pagina";
$LANG["partner list"]="Partners lijst";
$LANG["partners list"]="Partners lijst";
$LANG["partners"]="Partners";
$LANG["partner"]="Partner";
$LANG["password"]="Wachtwoord";
$LANG["pathes input"]="Ingang Pagina";
$LANG["pathes oneof"]="Een van de Pagina's";
$LANG["pathes referer"]="Door verwijzende pagina";
$LANG["pathes showreferer"]="Laat door verwijzers zien";
$LANG["pathes_userinfo"]="Gebruiker informatie";
$LANG["pathes"]="Browse Volgorde";
$LANG["period"]="Frequentie";
$LANG["popular sites title"]="Populaire servers";
$LANG["popular sites"]="Bezocht vanaf Populaire Sites";
$LANG["prev"]="Vorige";
$LANG["proxy"]="Proxy";
$LANG["purchasing action"]="Actie";
$LANG["purchasing date"]="Datum van koop";
$LANG["purchasing delay"]="Koop vertraging";
$LANG["ratings count"]="Waarderingen";
$LANG["ratings"]="Bezocht vanaf classificatie-sites";
$LANG["recode"]="Recodeer";
$LANG["recordsprocessed"]="Verslagen verwerkt: %d; Âñåãî: %d";
$LANG["redirct_logout"]="Alle cookies zijn verwijderd.";
$LANG["redirect_language"]="De taal is gewijzigd... , even wachten A.U.B.";
$LANG["redirect_login"]="U bent ingelogt... , even wachten A.U.B.";
$LANG["redirect_press"]="A.U.B., klik hier als Uw browser geen Redirect ondersteunt.";
$LANG["refer pages"]="Herkomst";
$LANG["refer sites"]="Hekomst vanaf Servers";
$LANG["referers notfound"]="Geen door verwijzers gevonden.";
$LANG["referers only20"]="De 20 meest populaire adressen worden getoond. Gebruik tijdelijk Filter om alle adressen te zien.";
$LANG["referers show20"]="Toon de 20 meest populaire doel pagina's, bezocht vanaf de huidige pagina.";
$LANG["referers"]="Herkomst";
$LANG["referer"]="Herkomst";
$LANG["refering page"]="Verwijzing naar Pagina";
$LANG["report description"]="Raport beschrijving";
$LANG["report for period from"]="Raportage voor de periode van";
$LANG["report was generated"]="Het Raport is gegenereerd in";
$LANG["reports"]["ipinfo"]="IP-adres info";
$LANG["reports"]["lang2"]="Taal voor het Land: ";
$LANG["reports"]["refto"]=": ";
$LANG["report"]="Raport";
$LANG["resolution"]="Screen Resolutie";
$LANG["returned users"]="mensen die terug keerden";
$LANG["returnsreport"]="Terug keren naar Site";
$LANG["returns"]["0"]="van 15 tot 30 minuten";
$LANG["returns"]["1"]="van 30 minuten tot 1 uur";
$LANG["returns"]["2"]="van 1 tot 3 uren";
$LANG["returns"]["3"]="van 3 tot 12 uren";
$LANG["returns"]["4"]="van 12 tot 24 uren";
$LANG["returns"]["5"]="van 1 tot 3 dagen";
$LANG["returns"]["6"]="van 3 tot 7 dagen";
$LANG["returns"]["7"]="van 7 tot 14 dagen";
$LANG["returns"]["8"]="van 14 tot 31 dagen";
$LANG["returns"]["9"]="van 31 tot 45 dagen";
$LANG["returntofilterslist"]="Terug naar de filter lijst";
$LANG["right additional"]="Optioneel";
$LANG["right bydates"]="Selecteer op datums";
$LANG["right bydays"]="Selecteer op dagen";
$LANG["right enddate"]="Eind datum ";
$LANG["right period"]="Periode";
$LANG["right show"]="Laat Zien";
$LANG["right startdate"]="Start datum ";
$LANG["right time"]="Tijd";
$LANG["robots all"]="Tel alles";
$LANG["robots count"]="Robots";
$LANG["robots hits"]="Hit robot";
$LANG["robots hosts"]="Host robot";
$LANG["robots robots"]="Alleen robots";
$LANG["robots users"]="Alleen Gebruikers";
$LANG["robots"]="Robots";
$LANG["robot"]="Robot";
$LANG["save"]="Opslaan";
$LANG["search links"]="Zoek Links";
$LANG["search phrases"]="Trefwoorden";
$LANG["search systems count"]="Zoek systemen";
$LANG["search systems"]="Bezocht vanaf Zoek Machines";
$LANG["search system"]="Zoek Machine";
$LANG["sec"]="sec";
$LANG["selectdate"]="Selecteer datum";
$LANG["server_response"]="Server reactie:";
$LANG["servers count"]="Servers";
$LANG["sessionss"]="Gebruikers";
$LANG["short url"]="Verkorte URL";
$LANG["shortdate_format"]="m.Y";
$LANG["shortdm_format"]="d.m";
$LANG["shortmask"]="Kort masker";
$LANG["show diagrams"]="Toon diagrammen in tabelen";
$LANG["show hints"]="Laat hints zien";
$LANG["show percents"]="Toon percentage in tabelen";
$LANG["show table"]="Laat Tabel zien";
$LANG["showcode"]="Code voor Teller display (optioneel)";
$LANG["simplereport"]="Kort raport";
$LANG["site statistic"]="Site Statistieken";
$LANG["site url"]="Site URL";
$LANG["site"]="Site";
$LANG["sizeofdbdiff"]="Veranderingen vorige dag";
$LANG["sizeofdb"]="Grootte van database";
$LANG["slow"]="(langzaam, niet aanbevolen wanneer de aanwezigheid de 10000 Pagina-Bezichtigingen overschreid)";
$LANG["smooth graphics"]="Gemiddelde Waarden";
$LANG["sql error"]="SQL query uitvoer fout";
$LANG["startip"]="Start&nbsp;IP";
$LANG["store password"]="Onthoud mij op deze PC";
$LANG["subject"]="Onderwerp";
$LANG["submit"]="Enter";
$LANG["subnets list"]="Subnetten lijst";
$LANG["sunbets title"]="Naam";
$LANG["system"]="Systeem";
$LANG["text_date_format"]="Datum formaat<br><span class=hint>PHP function date()</A>";
$LANG["text_datetime_format"]="Tijd en datum formaat<br><span class=hint>PHP function date()</A>";
$LANG["text_datetimes_format"]="Tijd en datum formaat (seconden worden niet weergegeven)<br><span class=hint>PHP function date()</A>";
$LANG["text_shortdate_format"]="Korte datum formaat - maand en Jaar<br><span class=hint>PHP function date()</A>";
$LANG["text_shortdm_format"]="Korte datum formaat - Dag en Maand<br><span class=hint>PHP function date()</A>";
$LANG["till"]="tot";
$LANG["titles only20"]="De 20 meest populaire adressen worden getoond. Gebruik tijdelijk Filter om alle adressen te zien.";
$LANG["titles show20"]="Toon de 20 meest populaire adressen";
$LANG["title"]="Titel";
$LANG["today"]="Vandaag";
$LANG["tokens"]="Tekens";
$LANG["toppages"]="10 meest populaire Door verwijzings Pagina's";
$LANG["topreferers"]="10 meest populaire pagina's";
$LANG["top"]="Omhoog";
$LANG["total unique users"]="Totale hoeveelheid unieke bezoekers voor een bepaalde periode";
$LANG["total"]="Totaal";
$LANG["unknown colorsdepth"]="Onbekend";
$LANG["unknown resolution"]="Onbekend";
$LANG["unknownip"]="IP is verborgen achter een anonieme proxy";
$LANG["unknown"]="Onbekend";
$LANG["update"]="Vernieuw";
$LANG["url"]="URL";
$LANG["user-agents"]="Agenten";
$LANG["users"]="Gebruikers";
$LANG["viewlogforip"]="Bekijk log van IP adres";
$LANG["visitors"]="Bezoekers";
$LANG["week_0"]="Zondag";
$LANG["week_1"]="Maandag";
$LANG["week_2"]="Dinsdag";
$LANG["week_3"]="Woensdag";
$LANG["week_4"]="Donderdag";
$LANG["week_5"]="Vrijdag";
$LANG["week_6"]="Zaterdag";
$LANG["whatday"]="Kies een Dag (als het eens per week is):";
$LANG["who_history"]="Wie heeft er door Verwezen";
$LANG["whoh_addbuildfromdate"]="Het Raport kan worden volbracht voor een periode van ";
$LANG["whoh_addbuild"]="Volbreng het Raport";
$LANG["whoh_buildedfromdate"]="Het Raport is samengesteld voor een periode van ";
$LANG["whoh_buildedtodate"]="tot ";
$LANG["whoh_buildfromdate"]="Het Raport kan worden samengesteld voor een periode van ";
$LANG["whoh_building"]="Het Raport wordt samengesteld. Even geduld Aub.";
$LANG["whoh_buildtodate"]="tot ";
$LANG["whoh_build"]="Stel het Raport samen";
$LANG["whoh_nobuilddata"]="Er is geen Data om het Raport te volbrengen (er moet data voor 24 uur zijn)";
$LANG["whoh_noreport"]="Samenstellen van het Raport is mislukt";
$LANG["whois_error"]="Voor gedetaileerde informatie, A.U.B., refereer naar<br> <a target=\"_blank\" href=\"http://lacnic.net/cgi-bin/lacnic/whois?lg=EN&query=%IP%\">JOINT WHOIS LACNIC server.</a>";
$LANG["whois_no_info"]="Er is geen informatie gevonden over dit adres.";
$LANG["with domains"]="Met domeinen";
$LANG["with other users"]="Andere Gebruikers Aangaande";
$LANG["with versions"]="Met versies";
$LANG["without domains"]="Zonder domeinen";
$LANG["without ther users"]="Niet Aangaande Andere Gebruikers";
$LANG["without versions"]="Zonder versies";
$LANG["wrong page number"]="Er is geen pagina met zo'n nummer.";
$LANG["wrong period"]="Onjuiste Periode";
$LANG["yesno_no"]="Nee";
$LANG["yesno_yes"]="Ja";
$LANG["yesterdayreferers"]="Door verwijzings Pagina's van GISTEREN";
$LANG["yesterday"]="Gisteren";
$LANG["zoomin"]="Zoom in";

/* 2010-08-13 */
$LANG["_language"]="dutch";
$LANG["_lang"]="nl";

?>
Return current item: CNStats