Location: PHPKode > projects > CNStats > cnstats/lang/lang_czech.php
<?php

/******************************************************************************/
/*                                      */
/*  CNStats STD/PRO                             */
/*                                      */
/* Copyright (c) 2001-2010 CN-Software Ltd. All Rights Reserved.       */
/* This file may not be redistributed in whole or significant part.      */
/*                                      */
/* ---------------------- CNSTATS IS NOT FREE SOFTWARE -----------------------*/
/*                                      */
/* http://www.cnstats.com |                          */
/* http://www.cn-software.com/en/cnstats/CNStats-STD-license-en.rtf      */
/*                                      */
/******************************************************************************/

/* 2008-02-06 */
$LANG["30 days"]="30 dní";
$LANG["7 days"]="7 dní";
$LANG["Ppage"]="Stránky";
$LANG["Sspages"]="Včera populární stránky";
$LANG["accept-languages"]="Jazyky";
$LANG["active"]="Aktivní";
$LANG["add to partners list"]="Přidat do seznamu partnerů";
$LANG["add"]="Přidat";
$LANG["advert config"]="Nastavení reklamy";
$LANG["advert phrases"]="Fráze vedoucí k cíli";
$LANG["advert prices"]="Cena";
$LANG["advert referers"]="Zdroje vedoucí k cíli";
$LANG["advert show all input"]="Všechny vstupní body ";
$LANG["advert_needconfig"]="Tento report vyžaduje předběžné nastavení.";
$LANG["advert_price apc"]="APC";
$LANG["advert_price clicks"]="Přechody";
$LANG["advert_price cpa"]="CPA";
$LANG["advert_price cpc"]="CPC";
$LANG["advert_price per click"]="Cena za kliknutí";
$LANG["advert_price per period"]="Cena za období";
$LANG["advert_price purchasers price"]="Cena";
$LANG["advert_price purchases"]="Zakoupení";
$LANG["advertc actions description"]="Tyto předvolby povolí identifikaci klienta. Obvykle je klient návštěvníkem, který úspěšně provedl nějakou akci (registraci, objednávku, atd.).";
$LANG["advertc actions"]="Klienti";
$LANG["advertc both ident error"]="Máte vybrána dvě identifikační pole. Identifikace může být provedena pouze s jedním polem.";
$LANG["advertc contains"]="obsahuje";
$LANG["advertc day"]="den";
$LANG["advertc ends"]="končí na";
$LANG["advertc equals"]="shoduje se";
$LANG["advertc error"]="Chyba";
$LANG["advertc identification"]="Identifikace";
$LANG["advertc month"]="měsíc";
$LANG["advertc no ident error"]="Nemáte pro identifikaci žádné pole. Identifikace může být provedena pouze s jedním polem.";
$LANG["advertc per day"]="za den";
$LANG["advertc per month"]="za měsíc (30 dní)";
$LANG["advertc per week"]="za týden";
$LANG["advertc places adding"]="Přidat reklamní stránky (sítě)";
$LANG["advertc places any"]="není důležitá";
$LANG["advertc places contains"]="musí obsahovat";
$LANG["advertc places description"]="Tyto předvolby jsou používány pro kalkulaci cen pro klienty v závislosti na reklamních sítích.";
$LANG["advertc places ends"]="musí končit na";
$LANG["advertc places equals"]="musí se rovnat";
$LANG["advertc places identification"]="Ientifikace inzertních stánek";
$LANG["advertc places list"]="Seznam inzertních sítí:";
$LANG["advertc places page"]="&quot;URL&quot; field";
$LANG["advertc places price per click example"]="Příklad: 0.05";
$LANG["advertc places price per click hint"]="(nastavte 0 pokud neplatíte na základě kliknutí)";
$LANG["advertc places price per click"]="Cena za 1 skok (kliknutí, CPC):";
$LANG["advertc places price per period example"]="Příklad: 40 za měsíc";
$LANG["advertc places price per period hint"]="(nastavte 0 pokud neplatíte podle období)";
$LANG["advertc places price per period"]="Cena reklamy za období:";
$LANG["advertc places referer"]="Pole &quot;Reference&quot;";
$LANG["advertc places starts"]="musí začínat na";
$LANG["advertc places title example"]="Příklad: Google Adsense, Yandex.Direct";
$LANG["advertc places"]="Inzertní sítě";
$LANG["advertc price"]="Cena";
$LANG["advertc stats"]="začíná na";
$LANG["advertc string adding"]="Přidat signální řetězec";
$LANG["advertc string error"]="Měl by být indikován signální řetězec.";
$LANG["advertc string example"]="Příklad: /order/success_purchase.php";
$LANG["advertc string list"]="Seznam signálních řetězců";
$LANG["advertc string"]="Signální řetězec";
$LANG["advertc title error"]="Mělo by být indikováno jméno.";
$LANG["advertc title exaple"]="Příklad: registrace ve fóru, nákup";
$LANG["advertc title"]="Název";
$LANG["advertc week"]="týden";
$LANG["advert"]="Sledování cílů";
$LANG["and"]="a";
$LANG["antialias"]="Graf s vyhlazením.<br><span class=\"hint\">Vyžaduje GD 2.0 a vyšší.</span>";
$LANG["attendanceper"]="Návštěvnost pro";
$LANG["attendance"]="Návštěvnost stránek";
$LANG["auditory"]="Audience";
$LANG["average"]="Průměr";
$LANG["back"]="Zpět";
$LANG["baserows"]="Záznamy";
$LANG["basesize"]="Velikost databáze ";
$LANG["browsers - more"]="Prohlížeče - detaily";
$LANG["browsers"]="Prohlížeče";
$LANG["browser"]="Prohlížeč";
$LANG["by days"]="Po dnech";
$LANG["by hits"]="Podle prohlédnutých stran";
$LANG["by hosts"]="Podle hostitelů";
$LANG["by hours"]="Po hodinách";
$LANG["by moths"]="Po měsících";
$LANG["by users"]="Podle uživatelů";
$LANG["by weeks"]="Po týdnech";
$LANG["calccode"]="Kód pro sběr statistik (povinný)";
$LANG["catalogs"]="Příchozí z katalogů";
$LANG["catalogues count"]="Seznamy";
$LANG["charset"]="utf-8";
$LANG["check new version"]="Ověřit dostupnost nové verze";
$LANG["cities"]="Města";
$LANG["city"]="Město";
$LANG["close window"]="Zavřít okno";
$LANG["closewindow"]="Zavřít okno";
$LANG["code how to change"]="Jak změnit typ počítadla?";
$LANG["code what is it"]="Jaký typ počítadla mohu použít?";
$LANG["cointer types"]="Možné typy počítadla";
$LANG["colorsdepthc"]["1"]="dvě barvy - černá a bílá";
$LANG["colorsdepthc"]["15"]="65 tisíc barev";
$LANG["colorsdepthc"]["16"]="65 tisíc barev";
$LANG["colorsdepthc"]["2"]="čtyři barvy";
$LANG["colorsdepthc"]["24"]="16 mil. barev";
$LANG["colorsdepthc"]["32"]="16 mil. barev";
$LANG["colorsdepthc"]["4"]="osm barev";
$LANG["colorsdepthc"]["8"]="256 barev";
$LANG["colorsdepth"]="Hloubka barev";
$LANG["compability 0"]="Prázdný GIF obrázek";
$LANG["compability 1"]="PNG obrázek";
$LANG["compability 2"]="Obsahuje PHP";
$LANG["compability 3"]="Kombinované (obsahuje PHP + GIF)";
$LANG["compability"]="<P>Tento report nemusí být vytvořen správně, protože není kompatibilní s aktuálním typem počítadla.<P>Tento report potřebuje jeden z následujících typů počítadla:<UL style='margin-left:30px;'>%s</UL><P>Používáte počítadlo:<UL style='margin-left:30px;'>%s</UL><P>Nekompatiblilní report můžete odstranit pokud zaškrtnete &laquo;Zobrazit pouze kompatibilní reporty&raquo; v <a href=\"%s\">nastavení CNStats</a>.";
$LANG["conditions"]="Nastavení filtru";
$LANG["confaccess description"]="Definujte prosím reporty, které jsou dostupné hostům. (Ano - report je dostupný; Ne - report není dostupný.)";
$LANG["confaccess"]="Přístup hostů";
$LANG["config compability warning"]="Zobrazit varování o nekopabilitě";
$LANG["config compability"]="Zobrazit pouze kompatibilní reporty";
$LANG["config counter"]="Nastavení počítadla";
$LANG["config now"]="Aktuální hodnota";
$LANG["config resolution 1024"]="1024x768 nebo více";
$LANG["config resolution 800"]="800x600 nebo méně";
$LANG["config resolution"]="Rozlišení obrazovky";
$LANG["config robots all"]="všechny";
$LANG["config robots or users"]="Výchozí zobrazení statistik";
$LANG["config robots robots"]="pouze pro roboty";
$LANG["config robots users"]="pouze pro uživatele";
$LANG["configdate"]="Nastavení datumu";
$LANG["configgraph"]="Nastavení grafu";
$LANG["configmain"]="Hlavní nastavení";
$LANG["config"]="Konfigurace";
$LANG["confmail email hint"]="Zadejte jednu nebo více adres, oddělte je čárkou.<br>Maximální délka je 128 znaků.";
$LANG["confmail"]="Report e-mailem";
$LANG["context help"]="Kontextová nápověda";
$LANG["counter_hint"]="Můžete změnit data návštěvnosti, která jsou zobrazovaná počítadlem, a to za pomocí následujících nastavení. Zadávané hodnoty mohou být kladné nebo záporné. Uvědomte si prosím, že data návštěvnosti se změní jste-li na stránce předvoleb.";
$LANG["counter_hits"]="Přidat počet přístupů";
$LANG["counter_hosts"]="Přidat počet hostitelů";
$LANG["counter_users"]="Přidat počet návštěvníků";
$LANG["countries"]="Země";
$LANG["country"]="Země";
$LANG["count"]="Kolik";
$LANG["createfilter"]="Vytvořit nový filtr";
$LANG["create"]="Vytvořit";
$LANG["current time"]="Vytvořen v";
$LANG["d1"]="Pondělí";
$LANG["d2"]="Úterý";
$LANG["d3"]="Středa";
$LANG["d4"]="Čtvrtek";
$LANG["d5"]="Pátek";
$LANG["d6"]="Sobota";
$LANG["d7"]="Neděle";
$LANG["datafiles access denied"]="Nemáte přístup do uživatelské zóny na www.cn-software.com";
$LANG["datafiles connect error"]="Nelze vytvořit spojení s <a href='http://www.cn-software.com/'>www.cn-software.com</a>";
$LANG["datafiles error"]="Při nahrávání se vyskytla chyba. Žádné tokeny nebyly nahrány.";
$LANG["datafiles imported tokens"]="Importováno tokenů";
$LANG["datafiles need update"]="vyžadují aktualizaci";
$LANG["datafiles registration expiried"]="Vaše licence vypršela. Nemůžete aktualizovat data slovníků.";
$LANG["datafiles unregistered"]="Aktualizace dat slovníků je dostupná pouze v registrované verzi";
$LANG["datafiles update date"]="Poslední aktualizace dat";
$LANG["datafiles wait"]="Je prováděna aktualizace";
$LANG["datafiles"]="Slovníky dat";
$LANG["date first"]="Datum prvního příchodu";
$LANG["date_format"]="d.m.Y";
$LANG["datetime_format"]="d.m.Y H:i:s";
$LANG["datetimes_format"]="d.m.Y H:i";
$LANG["date"]="Datum";
$LANG["dbmanage days"]="Obnovit";
$LANG["dbmanage delete old stats about"]="<P>Má smysl pouze tehdy pokud jste dnes měnili parametr <B>\$COUNTER[\"savelog\"]</B> (v souboru config.php) </P>";
$LANG["dbmanage delete old stats"]="Smazat ze statistiky pro staré dny";
$LANG["dbmanage executes queries"]="Následující dotazy byly vykonány";
$LANG["dbmanage executes query"]="Následující dotaz byl vykonán";
$LANG["dbmanage optimize title"]="Optimizovat databázi";
$LANG["dbmanage optimize"]="Optimizovat";
$LANG["dbmanage repair title"]="Opravit databázi";
$LANG["dbmanage repair"]="Opravit";
$LANG["dbsize"]="Velikost databáze";
$LANG["decode"]="dekódovat";
$LANG["default diagrams"]="Výchozí graf.<br><span class=\"hint\">Vyžaduje GD 1.0 a vyšší.</span>";
$LANG["default language"]="Výchozí jazyk";
$LANG["default_show"]="Zobrazit v diagramech jako výchozí.";
$LANG["delete selected"]="Smazat vybrané ";
$LANG["delete"]="Smazat";
$LANG["demo"]="Tento report není dostupný v demo verzi.";
$LANG["depends on"]="Závislé reporty";
$LANG["depth average"]="Průměrná hloubka";
$LANG["depth page100"]="více než 100 stránek";
$LANG["depth page10"]="5 až 9 stránek";
$LANG["depth page1"]="1 stránka";
$LANG["depth page20"]="10 až 20 stránek";
$LANG["depth page2"]="2 stránky";
$LANG["depth page3"]="3 stránky";
$LANG["depth page4"]="4 stránky";
$LANG["depth page50"]="50 až 100 stránek";
$LANG["depth page5"]="5 stránek";
$LANG["depthuser"]="Shlédnutí pro uživatele";
$LANG["depth"]="Shlédnutí pro hostitele";
$LANG["direct jump with gauge"]="Přímé přístupy (bez odkazovače)";
$LANG["direct jump"]="Přímé příchody";
$LANG["domain names"]="Domény";
$LANG["endip"]="Koncová&nbsp;IP";
$LANG["error connecting to SQL server"]="Chyba připojení SQL serveru";
$LANG["error selecting database"]="Chyba výběru databáze";
$LANG["error"]="Chyba";
$LANG["everyday"]="Každý den";
$LANG["example"]="Například";
$LANG["excludes"]="Odepření";
$LANG["exclusions"]["1"]="měl by obsahovat";
$LANG["exclusions"]["10"]="should match the address range (192.168.0.0-192.168.0.255)";
$LANG["exclusions"]["11"]="should match the subnet and the mask (192.168.0.0/24)";
$LANG["exclusions"]["12"]="should match the subnet and the mask (192.168.0.0/255.255.255.0)";
$LANG["exclusions"]["13"]="should not match the string of the type 192.168.0.*";
$LANG["exclusions"]["14"]="should not match the address range (192.168.0.0-192.168.0.255)";
$LANG["exclusions"]["15"]="should not match the subnet and the mask (192.168.0.0/24)";
$LANG["exclusions"]["16"]="should not match the subnet and the mask (192.168.0.0/255.255.255.0)";
$LANG["exclusions"]["2"]="nesmí obsahovat";
$LANG["exclusions"]["3"]="měl začínat na";
$LANG["exclusions"]["4"]="nesmí začínat na";
$LANG["exclusions"]["5"]="měl by končit na";
$LANG["exclusions"]["6"]="nesmí končit na";
$LANG["exclusions"]["7"]="shodné";
$LANG["exclusions"]["8"]="nesmí se rovnat";
$LANG["exclusions"]["9"]="should match the string of the type 192.168.0.*";
$LANG["exclusionw"]["1"]="stránka";
$LANG["exclusionw"]["2"]="odkazující";
$LANG["exclusionw"]["3"]="jazyk";
$LANG["exclusionw"]["4"]="použitý prohlížeč";
$LANG["exclusionw"]["5"]="název stránky";
$LANG["exclusionw"]["6"]="ip adresa";
$LANG["exclusionw"]["7"]="proxy-server";
$LANG["export apache_log description"]="Budou exportována pouze následující data: datum žádosti, IP addresa, stránka, odkazující, User-Agent";
$LANG["export apache_log"]="Exportovat jako Apache Log";
$LANG["export cnstats_log"]="Exportovat jako CNStats Log";
$LANG["export download"]="Poslat soubor";
$LANG["export error 1"]="Není možné otevřít soubor. Přístup není povolen.";
$LANG["export error 2"]="Export byl úspěšně dokončen.";
$LANG["export error 3"]="Chyba stažení souboru.";
$LANG["export error 5"]="Chyba importovaného souboru.";
$LANG["export error 6"]="Nelze otevřít importovaný soubor. Soubor nebyl nalezen nebo je k němu zapovězen přístup.";
$LANG["export error 8"]="Chyba importovaného souboru. Řetězec";
$LANG["export export"]="Export";
$LANG["export filename description"]="Server musí mít nastavená práva umožňující aktualizaci nebo vytvoření tohoto souboru";
$LANG["export filename"]="Jméno souboru";
$LANG["export gzip"]="Použít gzip archivaci";
$LANG["export import"]="Export/Import";
$LANG["export pie chart unavailable"]="pro tento report není možné vygenerovat graf";
$LANG["export save"]="Uložit soubor na disk";
$LANG["export start wait"]="Exportování...";
$LANG["export"]="Export";
$LANG["field"]="pole";
$LANG["filternewcondition"]="Nová podmínka";
$LANG["filters cancel"]="Zrušit";
$LANG["filters close"]="Zavřít dialog vytváření filtru";
$LANG["filters creation"]="Vytvořit filtr";
$LANG["filters description"]="Popis filtru";
$LANG["filters disable"]="Vypnout filtr";
$LANG["filters jumptoreport"]="Jít na report";
$LANG["filters jump"]="Jít na";
$LANG["filters saveb"]="Uložit";
$LANG["filters save"]="Uložit filtr";
$LANG["filters stayonpage"]="Zůstat na aktuální stránce";
$LANG["filters temporary"]="Dočasný filtr";
$LANG["filters title"]="Jméno filtru";
$LANG["filterslist"]="Seznam filtrů";
$LANG["filters"]="Filtry";
$LANG["filtertitle"]="Název filtru";
$LANG["filter"]="Filtr";
$LANG["firstvisit"]="Poslední návštěva";
$LANG["firts level"]="První úroveň stránek";
$LANG["for all countries"]="Pro všechny země";
$LANG["format_html"]="HTML";
$LANG["format_text"]="Text";
$LANG["format"]="Formát zprávy";
$LANG["found pages"]="Nalezené stránky";
$LANG["fromto"]="Rozsah adres";
$LANG["from"]="z";
$LANG["full url"]="Plné URL";
$LANG["fullreport"]="Detailní report";
$LANG["geocountries"]="Databáze zemí (zpět)";
$LANG["geography"]="Geografie";
$LANG["geoipempty"]="Návštěvník nebyl zaregistrován nebo databáze je prázdná. Ověřte popis reportu.";
$LANG["geoipnotfound"]="Soubor <I>GeoIPCountryWhois.csv</I> nebyl nalezen. <a href=\"javascript:history.back();\">Zpět</a>.";
$LANG["geoipperpage"]="Počet záznamů na stránku (minimum - 500)";
$LANG["getcode"]="Získat kód počítadla";
$LANG["google formats"]="Reklamní formáty";
$LANG["google log"]="Seznam příchodů";
$LANG["google referers"]="Odkazující";
$LANG["google servers"]="Odkazující servery";
$LANG["google_active_keyword"]="Aktivní klíčová fráze";
$LANG["google_background_color_warning"]="Barva pozadí může být odlišná od barvy reklamy";
$LANG["google_banner_120x240_as"]="Vertikální banner 120x240";
$LANG["google_banner_120x600_as"]="Skyscraper 120x600";
$LANG["google_banner_125x125_as"]="Button 125x125";
$LANG["google_banner_160x600_as"]="Široký skyscraper 160x600";
$LANG["google_banner_180x150_as"]="Malý obdélník 180x150";
$LANG["google_banner_234x60_as"]="Poloviční banner 234x60";
$LANG["google_banner_250x250_as"]="Čtverec 250x250";
$LANG["google_banner_300x250_as"]="Střední obdélník 300x250";
$LANG["google_banner_336x280_as"]="Velký obdéllník 336x280";
$LANG["google_banner_468x60_as"]="Banner 468x60";
$LANG["google_banner_728x90_as"]="Leaderboard 728x90";
$LANG["google_cd"]="Barvy";
$LANG["google_channel"]="Číslo kanálu";
$LANG["google_clickdate"]="Jump date";
$LANG["google_format"]="Velikost banneru";
$LANG["google_javascript_no"]="vypnuto";
$LANG["google_javascript_yes"]="zapnuto";
$LANG["google_java"]="JavaScript";
$LANG["google_keyword"]="Klíčová fráze";
$LANG["google_nochanel"]="žádný kanál";
$LANG["google_output"]="Formát banneru";
$LANG["google_resolution"]="Rozlišení";
$LANG["google_showdate"]="Datum zobrazení";
$LANG["google_tz"]="Časové pásmo";
$LANG["google_url"]="URL s bannerem";
$LANG["google"]="Google AdWords";
$LANG["go"]="Vyberte";
$LANG["hitshostssessions"]="Shlédnuté strany, hostitelé, sessions podle dnů";
$LANG["hitss"]="Shlédnutí";
$LANG["hits"]="Počet prohlédnutých stran";
$LANG["hostss"]="Hostitelé";
$LANG["hosts"]="Hostitelé";
$LANG["hours"]="Hodin";
$LANG["html direction"]="ltr";
$LANG["import apache_log"]="Zpracovat importovaný soubor jako Apache Log";
$LANG["import cnstats_log"]="Zpracovat importovaný soubor jako CNStats Log";
$LANG["import error"]="Importování bylo přerušeno, protože se vyskytla chyba v řetězci #";
$LANG["import filename"]="Jméno souboru";
$LANG["import fromfile"]="Importovat ze souboru";
$LANG["import gzip"]="Importovaný soubor je komprimován pomocí gzip";
$LANG["import import"]="Import";
$LANG["import start wait"]="Importování...";
$LANG["import upload"]="Nahrání souboru na server. Maximální velikost: ";
$LANG["imported records"]="Importované záznamy";
$LANG["import"]="Import";
$LANG["incorrect login"]="Neplatný login";
$LANG["incorrect password"]="Neplatné heslo";
$LANG["index registration for domain"]="pro doménu";
$LANG["index registration license"]="Licence";
$LANG["index registration until"]="do";
$LANG["input notfound"]="Žádné odkazující nenalezeny.";
$LANG["input only20"]="Je zobrazeno 20 nejpopulárnějších stránek. Použijte dočasný filtr pro zobrazení všech adres.";
$LANG["input pages"]="Vstupní stránky";
$LANG["input show20"]="Zobrazit 20 nepopulárnějších odkazujících";
$LANG["inreport"]="Obsah reportu";
$LANG["ip adresses"]="IP adresy";
$LANG["ip"]="IP";
$LANG["js months"]="Array('led','úno','bře','dub','kvě','čer','čec','srp','zář','říj','lis','pro');";
$LANG["js pleasewait"]="Nahrává se... Počkejte, prosím.";
$LANG["js_filter accept-language"]="Jazyky";
$LANG["js_filter field"]="Pole \"";
$LANG["js_filter longtitle"]="Příliš dlouhý název filtru. Max. délka - 200 znaků.";
$LANG["js_filter mustbe"]="\" musí být \"";
$LANG["js_filter notitle"]="Musí být zadán název filtru.";
$LANG["js_filter pagetitle"]="Název stránky";
$LANG["js_filter page"]="URL stránky";
$LANG["js_filter proxy"]="Proxy-server";
$LANG["js_filter referer"]="Reference";
$LANG["js_filter user_agent"]="Použitý prohlížeč";
$LANG["languages"]="Jazyky";
$LANG["language"]="Jazyk";
$LANG["last 5minutes"]="Za posledních 5 minut";
$LANG["last day"]="Za posledních 24 hodin";
$LANG["last hour"]="Za poslední hodinu";
$LANG["last7dayes"]="Posledních 7 dní";
$LANG["lastrobots"]="Roboti - detaily";
$LANG["lastvisit"]="První návštěva";
$LANG["lcount"]="Počet";
$LANG["letter day"]="d";
$LANG["letter hour"]="h";
$LANG["letter min"]="min";
$LANG["letter sec"]="sec";
$LANG["letter year"]="y";
$LANG["loadtimereport"]="Rychlost nahrání";
$LANG["loadtime"]["0"]="méně než 1 vteřinu";
$LANG["loadtime"]["1"]="1-2 vteřin";
$LANG["loadtime"]["10"]="11-15 vteřin";
$LANG["loadtime"]["15"]="16-20 vteřin";
$LANG["loadtime"]["2"]="2-3 vteřin";
$LANG["loadtime"]["20"]="21-30 vteřin";
$LANG["loadtime"]["3"]="3-4 vteřin";
$LANG["loadtime"]["30"]="31-45 vteřin";
$LANG["loadtime"]["4"]="4-5 vteřin";
$LANG["loadtime"]["45"]="46-60 vteřin";
$LANG["loadtime"]["5"]="5-10 vteřin";
$LANG["loadtime"]["60"]="Více než 1 minutu";
$LANG["local ip"]="Lokální adresa";
$LANG["log_additional"]="Rozšiřující parametry";
$LANG["log_any_proxy"]="jakákoliv proxy";
$LANG["log_any"]="není důležité";
$LANG["log_calculate"]="evidovaná";
$LANG["log_country"]="Země";
$LANG["log_hidden"]="skrytá";
$LANG["log_hosts"]="Pouze unikátní hostitelé";
$LANG["log_ip"]="IP adresa";
$LANG["log_language"]="Jazyk";
$LANG["log_like"]="obsahuje";
$LANG["log_notlike"]="neobsahuje";
$LANG["log_page"]="Stránka";
$LANG["log_proxy1"]="Proxy není brána v úvahu";
$LANG["log_proxy2"]="Pouze uživatelé nepoužívající proxy servery";
$LANG["log_proxy3"]="Pouze uživatelé používající proxy servery";
$LANG["log_proxy4"]="Pouze uživatelé používajcí specifickou proxy (je zapotřebí specifikovat IP adresu)";
$LANG["log_proxy"]="Proxy";
$LANG["log_referer"]="Odkazující";
$LANG["log_show"]="Zobrazit";
$LANG["log_useragent"]="Pole User-Agent";
$LANG["log_with_proxy"]="s proxy";
$LANG["log_without_proxy"]="bez proxy";
$LANG["login"]="Login";
$LANG["logout"]="Odhlásit";
$LANG["log"]="Zobrazit Log";
$LANG["longmask"]="Dlouhá maska";
$LANG["mailandmail"]="Pošta a zprávy";
$LANG["manual"]="Nápověda";
$LANG["mask"]="Maska";
$LANG["month"]["0"]="";
$LANG["month"]["1"]="Leden";
$LANG["month"]["10"]="Říjen";
$LANG["month"]["11"]="Listopad";
$LANG["month"]["12"]="Prosinec";
$LANG["month"]["2"]="Únor";
$LANG["month"]["3"]="Březen";
$LANG["month"]["4"]="Duben";
$LANG["month"]["5"]="Květen";
$LANG["month"]["6"]="Červen";
$LANG["month"]["7"]="Červenec";
$LANG["month"]["8"]="Srpen";
$LANG["month"]["9"]="Září";
$LANG["most popular pages"]="Populární stránky";
$LANG["most popular titles"]="Populární názvy";
$LANG["mustselect"]="Pro tuto operaci musíte vybrat nějaký text.";
$LANG["nets"]="Sítě";
$LANG["new users"]="Noví návštěvníci";
$LANG["newusersreport"]="Staří/noví návštěvníci";
$LANG["next"]="Následující";
$LANG["no accessible report"]="Není dostupný žádný report.";
$LANG["no access"]="Žádný přístup k tomuto reportu";
$LANG["no compability report"]="Žádné kompatibilní reporty";
$LANG["no data"]="Žádná data";
$LANG["no filter"]="Bez filtru";
$LANG["no show code"]="Pro zobrazení tohoto typu počítadla není zapotřebí žádný kód. Obrázek počítadla je zobrazen kódem sběru statistik.";
$LANG["nomemory"]="Málo paměti (limit: %d, obsazeno: %d)";
$LANG["noproxy"]="Bez proxy";
$LANG["noreferer"]="Bez odkazujících";
$LANG["norobots"]="Nebyla zaregistrována řádná aktivita robotů. Celkem robotů v databázi:";
$LANG["nosubnets"]="žádné podsítě.";
$LANG["not used"]="Nepoužíván";
$LANG["old users"]="Staří návštěvníci";
$LANG["on-line"]="Aktuálně on-line";
$LANG["onceperweek"]="Jednou za týden";
$LANG["one of search systems"]="Jeden z vyhledávačů";
$LANG["one of the search phrases"]="Jedna z hledaných frází";
$LANG["online manual"]="On-line nápověda";
$LANG["operating systems"]="Operační systémy";
$LANG["operating system"]="Operační systém";
$LANG["original"]="Originál";
$LANG["or"]="nebo";
$LANG["other browsers"]="Ostatní prohlížeče";
$LANG["other countries"]="Není definováno";
$LANG["other links"]="Ostatní odkazy";
$LANG["other nets"]="Ostatní podsítě";
$LANG["other queries"]="Ostatní žádosti";
$LANG["other systems"]="Ostatní operační systémy";
$LANG["other"]="Různé";
$LANG["output all"]="Započítávat všechny";
$LANG["output exclude random"]="Baz náhodných návštěvníků";
$LANG["output pages"]="Výstupní stránky";
$LANG["pages refered to"]="Stránky odkazující na";
$LANG["pages"]="Stránky";
$LANG["page"]="Stránka";
$LANG["partner list"]="Seznam partnerů";
$LANG["partners list"]="Seznam partnerů";
$LANG["partners"]="Partneři";
$LANG["partner"]="Partner";
$LANG["password"]="Heslo";
$LANG["pathes input"]="Vstupní stránka";
$LANG["pathes oneof"]="Jedna ze stránek";
$LANG["pathes referer"]="Odkazující stránka";
$LANG["pathes showreferer"]="Zobrazit odkazující";
$LANG["pathes_userinfo"]="Informace o uživateli";
$LANG["pathes"]="Trasa návštěv";
$LANG["period"]="Frekvence";
$LANG["phrase"]="Fráze";
$LANG["popular sites title"]="Populární servery";
$LANG["popular sites"]="Příchozí z populárních serverů";
$LANG["prev"]="Předchozí";
$LANG["proxy"]="Proxy";
$LANG["purchasing action"]="Akce";
$LANG["ratings count"]="Ratingy";
$LANG["ratings"]="Příchozí z ratingů";
$LANG["recode"]="Překódovat";
$LANG["recordsprocessed"]="Zpracováno záznamů: %d; Všech: %d";
$LANG["redirct_logout"]="Všechny cookies byly smazány.";
$LANG["redirect_language"]="Probíhá změna jazyka... Počkejte, prosím.";
$LANG["redirect_login"]="Jste přihlašován... Počkejte, prosím.";
$LANG["redirect_press"]="Prosím, pokud nedojde k automatickému přesměrování klikněte zde.";
$LANG["refer pages"]="Odkazující stránky";
$LANG["refer sites"]="Odkazující servery";
$LANG["referers notfound"]="Žádné odkazující nebyly nalezeny.";
$LANG["referers only20"]="Je zobrazeno 20 nejpopulárnějších odkazujících.";
$LANG["referers show20"]="Ukázat 20 nejpopulárnějších stránek, navštěvované z uvedené.";
$LANG["referers"]="Odkazující";
$LANG["referer"]="Odkazující";
$LANG["refering page"]="Odkazující stránka";
$LANG["registration wrong domain"]="Můžet používat CNStats na <a href=\"%s\" target=\"_blank\">%s</a> nebo změňte <nobr><B>%s</B></nobr> volby v souboru config.php.";
$LANG["registration_domain"]="Doména";
$LANG["registration_enter_key"]="Vložit registrační klíč";
$LANG["registration_for_domain1"]="Špatný registrační klíč. Ověřte prosím identity klíce a zadání domény. Zadaný klíč přináleží k doméně";
$LANG["registration_for_domain2"]="nebude pracovat s touto doménou";
$LANG["registration_for_domain3"]="<P>Doménu musíte specifikovat v config.php file:<br> <B>\$STATS_CONF[\"cnsoftwaredomain\"]</B>.";
$LANG["registration_get_free_key"]="Získat zkušební registrační klíč na 30 dní";
$LANG["registration_key_enter"]="Zkopírujte registrační klíc, vložte jej do pole a stiskněte &quot;Uložit&quot;";
$LANG["registration_key_expire_30"]="<B>Poznámka:</B> Registrační klíč vyprší za méně než 30 dní.";
$LANG["registration_key_expire_leased"]="Vaše licence je typu: &quot;leased (pronajato)&quot;. Po expiraci registračního klíče již nebudete moci dále používat CNStats %s.";
$LANG["registration_key_expire_owned"]="Vaše licence je typu: &quot;owned (vlastník)&quot;. Budete moci používat CNStats %s i po expiraci registračního klíče. Nebude však mít dostupné aktualizace na novou verzi ani aktualizace dat slovníků.";
$LANG["registration_key_expire"]="Registrační klíč vypršel.";
$LANG["registration_key_wrong_software"]="Registrační klíč není nelze použít pro CNStats. Může se jednat o klíč určený jiné aplikaci.";
$LANG["registration_key"]="Registrační klíč";
$LANG["registration_purchase"]="Koupit registrační klíč";
$LANG["registration_reenter_key"]="Vložit jiný registrační klíč";
$LANG["registration_title"]="Registrace CNStats %s";
$LANG["registration_unregistered"]="Toto je neregistrovaná kopie CNStats %s";
$LANG["registration_valid_until"]="Registrační klíč je platný do";
$LANG["registration_version_any"]="jakákoliv";
$LANG["registration_version"]="Registrovat klíč pro verzi";
$LANG["registration"]="Registrace";
$LANG["report description"]="Popis reportu";
$LANG["report for period from"]="Report za období od";
$LANG["report was generated"]="Report byl vygenerován za";
$LANG["reports"]["ipinfo"]="Informace pro IP adresu";
$LANG["reports"]["lang2"]="Jazyky pro zemi: ";
$LANG["reports"]["refto"]=": ";
$LANG["report"]="Report";
$LANG["resolution"]="Rozlišení obrazovky";
$LANG["returned users"]="Z nich se vrátilo";
$LANG["returnsreport"]="Návraty na stránky";
$LANG["returns"]["0"]="od 15 do 30 minut";
$LANG["returns"]["1"]="od 30 minut do 1 hodiny";
$LANG["returns"]["2"]="od 1 do 3 hodin";
$LANG["returns"]["3"]="od 3 to 12 hodin";
$LANG["returns"]["4"]="od 12 hodin do 24 hodin";
$LANG["returns"]["5"]="od 1 do 3 dnů";
$LANG["returns"]["6"]="od 3 do 7 dnů";
$LANG["returns"]["7"]="od 7 do 14 dnů";
$LANG["returns"]["8"]="od 14 do 31 dnů";
$LANG["returns"]["9"]="od 31 do 45 dnů";
$LANG["returntofilterslist"]="Návrat na seznam filtrů";
$LANG["right additional"]="Volitelně";
$LANG["right bydates"]="Vybrat podle data";
$LANG["right bydays"]="Vybrat podle dnů";
$LANG["right enddate"]="Koncové datum ";
$LANG["right period"]="Perioda";
$LANG["right show"]="Zobrazit";
$LANG["right startdate"]="Počáteční datum ";
$LANG["right time"]="Čas";
$LANG["robots all"]="Započítat všechny";
$LANG["robots count"]="Roboti";
$LANG["robots hits"]="Robot shlédnutých stran";
$LANG["robots hosts"]="Robot hostitelů";
$LANG["robots robots"]="Pouze roboty";
$LANG["robots users"]="Pouze uživatele";
$LANG["robots"]="Roboti";
$LANG["robot"]="Robot";
$LANG["save"]="Uložit";
$LANG["search links"]="Hledané odkazy";
$LANG["search phrases"]="Klíčová slova";
$LANG["search systems count"]="Vyhledávače";
$LANG["search systems"]="Příchozí z vyhledávačů";
$LANG["search system"]="Vyhledávače";
$LANG["sec"]="sec";
$LANG["selectdate"]="Vybrat datum";
$LANG["server_response"]="Odezva serveru:";
$LANG["servers count"]="Servery";
$LANG["short url"]="Zkrácené URL";
$LANG["shortdate_format"]="m.Y";
$LANG["shortdm_format"]="d.m";
$LANG["shortmask"]="Krátká maska";
$LANG["show diagrams"]="Zobrazovat diagramy v tabulkách";
$LANG["show hints"]="Zobrazit přístupy";
$LANG["show percents"]="Zobrazovat procenta v tabulkách";
$LANG["show table"]="Zobrazit tabulku";
$LANG["showcode"]="Kód pro zobrazení počítadla (volitelný)";
$LANG["simplereport"]="Zkrácený report";
$LANG["site statistics"]="Statistiky stránek";
$LANG["site statistic"]="Statistika stránek";
$LANG["site url"]="URL stránek";
$LANG["site"]="Stránky";
$LANG["sizeofdbdiff"]="Změny od předchozího dne";
$LANG["sizeofdb"]="Velikost databáze";
$LANG["slow"]="(pomalé, nedoporučuje se při návštěvnosti nad 10000 shlédnutých stránek)";
$LANG["smooth graphics"]="Průměrné hodnoty";
$LANG["sql error"]="Chyba vykonání SQL dotazu";
$LANG["startip"]="Počáteční&nbsp;IP";
$LANG["store password"]="Zapamatovat si na tomto počítači";
$LANG["subject"]="Předmět";
$LANG["submit"]="Přihlásit se";
$LANG["subnets list"]="Seznam podsítí";
$LANG["sunbets title"]="Název";
$LANG["system"]="Systém";
$LANG["text_date_format"]="Formát data<br><span class=hint>PHP function date()</A>";
$LANG["text_datetime_format"]="Formát času a datumu<br><span class=hint>PHP funkce date()</A>";
$LANG["text_datetimes_format"]="Formát času a datumu (vteřiny nejsou zobrazovány)<br><span class=hint>PHP funkce date()</A>";
$LANG["text_shortdate_format"]="Zkrácený formát datumu - měsíc a rok<br><span class=hint>PHP function date()</A>";
$LANG["text_shortdm_format"]="Zkrácený formát datumu - měsíc a rok<br><span class=hint>PHP funkce date()</A>";
$LANG["till"]="do";
$LANG["titles only20"]="20 nejpopulárnějších stránek je zobrazeno. Použijte dočasný filt pro zobrazení všech adres.";
$LANG["titles show20"]="Zobrazit 20 nejpopulárnějších addresses";
$LANG["title"]="Název";
$LANG["today"]="Dnes";
$LANG["tokens"]="Tokeny";
$LANG["toppages"]="10 nejpopulárnějších odkazujících stránek";
$LANG["topreferers"]="10 nejpopulárnějších stránek";
$LANG["top"]="Nahoru";
$LANG["total unique users"]="Absolutní návštěvnost unikátních návštěvníků za danou periodu";
$LANG["total"]="Celkem";
$LANG["unknown colorsdepth"]="Neznámé";
$LANG["unknown resolution"]="Neznámé";
$LANG["unknownip"]="IP je ukryta za anonymní proxy";
$LANG["unknown"]="Neznámý";
$LANG["update"]="Obnovit";
$LANG["url"]="URL";
$LANG["user-agents"]="Použité prohlížeče";
$LANG["users"]="Uživatelé";
$LANG["viewlogforip"]="Zobrazit log pro IP adresu";
$LANG["visitors"]="Návštěvníci";
$LANG["week_0"]="Neděle";
$LANG["week_1"]="Pondělí";
$LANG["week_2"]="Úterý";
$LANG["week_3"]="Středa";
$LANG["week_4"]="Čtvrtek";
$LANG["week_5"]="Pátek";
$LANG["week_6"]="Sobota";
$LANG["whatday"]="Vyberte den (v režimu \"Jednou týdně\"):";
$LANG["who_history build"]="Generování reportu";
$LANG["who_history hint"]="Vyberte 1 až 3 vyhledávače pro zobrazení reportu.";
$LANG["who_history show"]="Zobrazení reportu";
$LANG["who_history"]="Historie příchodů";
$LANG["whoh_addbuildfromdate"]="Report může být dokončen pro období od";
$LANG["whoh_addbuild"]="Dokončit report";
$LANG["whoh_buildedfromdate"]="Report bude vytvořen pro období od";
$LANG["whoh_buildedtodate"]="do ";
$LANG["whoh_buildfromdate"]="Report může být vytvořen pro období od";
$LANG["whoh_building"]="Report je vytvářen. Čekejte, prosím.";
$LANG["whoh_buildtodate"]="do ";
$LANG["whoh_build"]="Vytvořit report";
$LANG["whoh_nobuilddata"]="Neexistují data pro vytvoření reportu (musí být dostupná data za 24 hodin)";
$LANG["whoh_noreport"]="Vytváření reportu selhalo";
$LANG["whois_error"]="Pro podrobnější informace, prosím, navštivte <br> <a target=\"_blank\" href=\"http://lacnic.net/cgi-bin/lacnic/whois?lg=EN&query=%IP%\">JOINT WHOIS LACNIC server.</a>";
$LANG["whois_no_info"]="Pro tuto adresu nebyly nalezeny žádné informace.";
$LANG["with domains"]="S doménou";
$LANG["with other users"]="Společně s ostatními uživateli";
$LANG["with versions"]="S verzemi";
$LANG["without domains"]="Bez domény";
$LANG["without ther users"]="Bez ostatních uživatelů";
$LANG["without versions"]="Bez verzí";
$LANG["wrong page number"]="Neexistuje stránka s takovým číslem.";
$LANG["wrong period"]="Neplatná perioda";
$LANG["www prefix ignore"]="Ignorovat &quot;www&quot;";
$LANG["www prefix use"]="Brát v potaz &quot;www&quot;";
$LANG["yesno_no"]="Ne";
$LANG["yesno_yes"]="Ano";
$LANG["yesterdayreferers"]="Včera odkazující stránky";
$LANG["yesterday"]="Včera";
$LANG["zoomin"]="Zvětšit";
$LANG["advert list"]="Seznam dosažených cílů";
$LANG["advert_log_logic_and"]="Zobrazit uživatele, kteří dosáhli všech zvolených cílů";
$LANG["advert_log_logic_or"]="Zobrazit uživatele, kteří dosáhli aspoň jednoho zvoleného cíle";
$LANG["countrycode"]["AD"]="Andora";
$LANG["countrycode"]["AE"]="Spojené Arabské Emiráty";
$LANG["countrycode"]["AF"]="Afghánistán";
$LANG["countrycode"]["AG"]="Antigua a Barbuda";
$LANG["countrycode"]["AI"]="Anguilla";
$LANG["countrycode"]["AL"]="Albánie";
$LANG["countrycode"]["AM"]="Arménie";
$LANG["countrycode"]["AN"]="Nizozemské Antilly";
$LANG["countrycode"]["AO"]="Angola";
$LANG["countrycode"]["AQ"]="Antarktida";
$LANG["countrycode"]["AR"]="Argentina";
$LANG["countrycode"]["AS"]="Americká Samoa";
$LANG["countrycode"]["AT"]="Rakousko";
$LANG["countrycode"]["AU"]="Austrálie";
$LANG["countrycode"]["AW"]="Aruba";
$LANG["countrycode"]["AZ"]="Ázerbajdžán";
$LANG["countrycode"]["BA"]="Bosna a Hercegovina";
$LANG["countrycode"]["BB"]="Barbados";
$LANG["countrycode"]["BD"]="Bangladéš";
$LANG["countrycode"]["BE"]="Belgie";
$LANG["countrycode"]["BF"]="Burkina Faso";
$LANG["countrycode"]["BG"]="Bulharsko";
$LANG["countrycode"]["BH"]="Bahrajn";
$LANG["countrycode"]["BI"]="Burundi";
$LANG["countrycode"]["BJ"]="Benin";
$LANG["countrycode"]["BM"]="Bermudy";
$LANG["countrycode"]["BN"]="Brunej";
$LANG["countrycode"]["BO"]="Bolívie";
$LANG["countrycode"]["BR"]="Brazílie";
$LANG["countrycode"]["BS"]="Bahamy";
$LANG["countrycode"]["BT"]="Bhútán";
$LANG["countrycode"]["BV"]="Ostrov Bouvet";
$LANG["countrycode"]["BW"]="Botswana";
$LANG["countrycode"]["BY"]="Bělorusko";
$LANG["countrycode"]["BZ"]="Belize";
$LANG["countrycode"]["CA"]="Kanada";
$LANG["countrycode"]["CC"]="Kokosové ostrovy";
$LANG["countrycode"]["CD"]="Kongo";
$LANG["countrycode"]["CF"]="Středoafrická republika";
$LANG["countrycode"]["CG"]="Kongo";
$LANG["countrycode"]["CH"]="Švýcarsko";
$LANG["countrycode"]["CI"]="Pobřeží slonoviny";
$LANG["countrycode"]["CK"]="Cookovy ostrovy";
$LANG["countrycode"]["CL"]="Chile";
$LANG["countrycode"]["CM"]="Kamerun";
$LANG["countrycode"]["CN"]="Čína";
$LANG["countrycode"]["CO"]="Kolumbie";
$LANG["countrycode"]["CR"]="Kostarika";
$LANG["countrycode"]["CS"]="Srbsko a Černá hora";
$LANG["countrycode"]["CU"]="Kuba";
$LANG["countrycode"]["CV"]="Kapverdy";
$LANG["countrycode"]["CX"]="Vánoční ostrov";
$LANG["countrycode"]["CY"]="Kypr";
$LANG["countrycode"]["CZ"]="Česká republika";
$LANG["countrycode"]["DE"]="Německo";
$LANG["countrycode"]["DJ"]="Džibuti";
$LANG["countrycode"]["DK"]="Dánsko";
$LANG["countrycode"]["DM"]="Dominika";
$LANG["countrycode"]["DO"]="Dominikánská republika";
$LANG["countrycode"]["DZ"]="Alžír";
$LANG["countrycode"]["EC"]="Ekvádor";
$LANG["countrycode"]["EE"]="Estonsko";
$LANG["countrycode"]["EG"]="Egypt";
$LANG["countrycode"]["EH"]="Západní Sahara";
$LANG["countrycode"]["ER"]="Eritrea";
$LANG["countrycode"]["ES"]="Španělsko";
$LANG["countrycode"]["ET"]="Etiopie";
$LANG["countrycode"]["EU"]="Evropská unie";
$LANG["countrycode"]["FI"]="Finsko";
$LANG["countrycode"]["FJ"]="Fidži";
$LANG["countrycode"]["FK"]="Falklandské ostrovy";
$LANG["countrycode"]["FM"]="Mikronésie";
$LANG["countrycode"]["FO"]="Faerské ostrovy";
$LANG["countrycode"]["FR"]="Francie";
$LANG["countrycode"]["FX"]="France; Metropolitan";
$LANG["countrycode"]["GA"]="Gabun";
$LANG["countrycode"]["GD"]="Grenada";
$LANG["countrycode"]["GE"]="Gruzie";
$LANG["countrycode"]["GF"]="Francouzská Guyana";
$LANG["countrycode"]["GG"]="Guernsey";
$LANG["countrycode"]["GH"]="Ghana";
$LANG["countrycode"]["GI"]="Gibraltar";
$LANG["countrycode"]["GL"]="Grónsko";
$LANG["countrycode"]["GM"]="Gambie";
$LANG["countrycode"]["GN"]="Guinea";
$LANG["countrycode"]["GP"]="Guadelup";
$LANG["countrycode"]["GQ"]="Rovníková Guinea";
$LANG["countrycode"]["GR"]="Řecko";
$LANG["countrycode"]["GS"]="Jižní Georgia a Jižní Sandwichovy ostrovy";
$LANG["countrycode"]["GT"]="Guatemala";
$LANG["countrycode"]["GU"]="Guam";
$LANG["countrycode"]["GW"]="Guinea-Bissau";
$LANG["countrycode"]["GY"]="Guyana";
$LANG["countrycode"]["HK"]="Hong Kong";
$LANG["countrycode"]["HM"]="Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy";
$LANG["countrycode"]["HN"]="Honduras";
$LANG["countrycode"]["HR"]="Chorvatsko";
$LANG["countrycode"]["HT"]="Haiti";
$LANG["countrycode"]["HU"]="Maďarsko";
$LANG["countrycode"]["ID"]="Indonésie";
$LANG["countrycode"]["IE"]="Irsko";
$LANG["countrycode"]["IL"]="Izrael";
$LANG["countrycode"]["IM"]="Ostrov Man";
$LANG["countrycode"]["IN"]="Indie";
$LANG["countrycode"]["IO"]="Britské indickooceánské území";
$LANG["countrycode"]["IQ"]="Irák";
$LANG["countrycode"]["IR"]="Írán";
$LANG["countrycode"]["IS"]="Island";
$LANG["countrycode"]["IT"]="Itálie";
$LANG["countrycode"]["JE"]="Jersey";
$LANG["countrycode"]["JM"]="Jamajka";
$LANG["countrycode"]["JO"]="Jordánsko";
$LANG["countrycode"]["JP"]="Japonsko";
$LANG["countrycode"]["KE"]="Keňa";
$LANG["countrycode"]["KG"]="Kyrgyzstán";
$LANG["countrycode"]["KH"]="Kambodža";
$LANG["countrycode"]["KI"]="Kiribati";
$LANG["countrycode"]["KM"]="Komory";
$LANG["countrycode"]["KN"]="Svatý Kryštof a Nevis";
$LANG["countrycode"]["KP"]="KLDR";
$LANG["countrycode"]["KR"]="Rebublika Korea";
$LANG["countrycode"]["KW"]="Kuvajt";
$LANG["countrycode"]["KY"]="Kajmanské ostrovy";
$LANG["countrycode"]["KZ"]="Kazachstán";
$LANG["countrycode"]["LA"]="Laos";
$LANG["countrycode"]["LB"]="Libanon";
$LANG["countrycode"]["LC"]="Svatá Lucie";
$LANG["countrycode"]["LI"]="Lichtenštejnsko";
$LANG["countrycode"]["LK"]="Srí Lanka";
$LANG["countrycode"]["LR"]="Liberia";
$LANG["countrycode"]["LS"]="Lesotho";
$LANG["countrycode"]["LT"]="Litva";
$LANG["countrycode"]["LU"]="Lucembursko";
$LANG["countrycode"]["LV"]="Lotyšsko";
$LANG["countrycode"]["LY"]="Lybie";
$LANG["countrycode"]["MA"]="Maroko";
$LANG["countrycode"]["MC"]="Monako";
$LANG["countrycode"]["MD"]="Moldávie";
$LANG["countrycode"]["MG"]="Madagaskar";
$LANG["countrycode"]["MH"]="Marshallovy ostrovy";
$LANG["countrycode"]["MK"]="Makedonie";
$LANG["countrycode"]["ML"]="Mali";
$LANG["countrycode"]["MM"]="Myanmar";
$LANG["countrycode"]["MN"]="Mongolsko";
$LANG["countrycode"]["MO"]="Macao";
$LANG["countrycode"]["MP"]="Severní Mariany";
$LANG["countrycode"]["MQ"]="Martinik";
$LANG["countrycode"]["MR"]="Mauretánie";
$LANG["countrycode"]["MS"]="Montserrat";
$LANG["countrycode"]["MT"]="Malta";
$LANG["countrycode"]["MU"]="Mauricius";
$LANG["countrycode"]["MV"]="Maledivy";
$LANG["countrycode"]["MW"]="Malawi";
$LANG["countrycode"]["MX"]="Mexiko";
$LANG["countrycode"]["MY"]="Malajsie";
$LANG["countrycode"]["MZ"]="Mozambik";
$LANG["countrycode"]["NA"]="Namibie";
$LANG["countrycode"]["NC"]="Nová Kaledonie";
$LANG["countrycode"]["NE"]="Niger";
$LANG["countrycode"]["NF"]="Ostrov Norfolk";
$LANG["countrycode"]["NG"]="Nigérie";
$LANG["countrycode"]["NI"]="Nikaragua";
$LANG["countrycode"]["NL"]="Nizozemí";
$LANG["countrycode"]["NO"]="Norsko";
$LANG["countrycode"]["NP"]="Nepál";
$LANG["countrycode"]["NR"]="Nauru";
$LANG["countrycode"]["NU"]="Niue";
$LANG["countrycode"]["NZ"]="Nový Zéland";
$LANG["countrycode"]["OM"]="Omán";
$LANG["countrycode"]["PA"]="Panama";
$LANG["countrycode"]["PE"]="Peru";
$LANG["countrycode"]["PF"]="Francouzská Polynésie";
$LANG["countrycode"]["PG"]="Papua Nová Guinea";
$LANG["countrycode"]["PH"]="Filipíny";
$LANG["countrycode"]["PK"]="Pákistán";
$LANG["countrycode"]["PL"]="Polsko";
$LANG["countrycode"]["PM"]="Svatý Pierre a Miquelon";
$LANG["countrycode"]["PN"]="Pitcairn";
$LANG["countrycode"]["PR"]="Portoriko";
$LANG["countrycode"]["PS"]="Palestina";
$LANG["countrycode"]["PT"]="Portugalsko";
$LANG["countrycode"]["PW"]="Palau";
$LANG["countrycode"]["PY"]="Paraguay";
$LANG["countrycode"]["QA"]="Katar";
$LANG["countrycode"]["RE"]="Ostrov Reunion";
$LANG["countrycode"]["RO"]="Rumunsko";
$LANG["countrycode"]["RU"]="Ruská federace";
$LANG["countrycode"]["RW"]="Rwanda";
$LANG["countrycode"]["SA"]="Saudská Arábie";
$LANG["countrycode"]["SB"]="Å alamounovy ostrovy";
$LANG["countrycode"]["SC"]="Seychely";
$LANG["countrycode"]["SD"]="Súdán";
$LANG["countrycode"]["SE"]="Švédsko";
$LANG["countrycode"]["SG"]="Singapur";
$LANG["countrycode"]["SH"]="Svatá Helena";
$LANG["countrycode"]["SI"]="Slovinsko";
$LANG["countrycode"]["SJ"]="Svalbard";
$LANG["countrycode"]["SK"]="Slovensko";
$LANG["countrycode"]["SL"]="Sierra Leone";
$LANG["countrycode"]["SM"]="San Marino";
$LANG["countrycode"]["SN"]="Senegal";
$LANG["countrycode"]["SO"]="Somálsko";
$LANG["countrycode"]["SR"]="Surinam";
$LANG["countrycode"]["ST"]="Svatý Tomáš a Princův ostrov";
$LANG["countrycode"]["SV"]="Salvádor";
$LANG["countrycode"]["SY"]="Syrská arabská republika";
$LANG["countrycode"]["SZ"]="Swaziland";
$LANG["countrycode"]["TC"]="Ostrovy Turks a Caicos";
$LANG["countrycode"]["TD"]="Čad";
$LANG["countrycode"]["TF"]="Francouzské jížní teritorium";
$LANG["countrycode"]["TG"]="Togo";
$LANG["countrycode"]["TH"]="Thajsko";
$LANG["countrycode"]["TJ"]="Tadžikistán";
$LANG["countrycode"]["TK"]="Tokelau";
$LANG["countrycode"]["TM"]="Turkmenistán";
$LANG["countrycode"]["TN"]="Tunisko";
$LANG["countrycode"]["TO"]="Tonga";
$LANG["countrycode"]["TP"]="Východní Timor";
$LANG["countrycode"]["TR"]="Turecko";
$LANG["countrycode"]["TT"]="Trinidad a Tobago";
$LANG["countrycode"]["TV"]="Tuvalu";
$LANG["countrycode"]["TW"]="Taiwan";
$LANG["countrycode"]["TZ"]="Tanzanie";
$LANG["countrycode"]["UA"]="Ukrajina";
$LANG["countrycode"]["UG"]="Uganda";
$LANG["countrycode"]["UK"]="Spojené království";
$LANG["countrycode"]["UM"]="Austrálie a oceánie";
$LANG["countrycode"]["US"]="USA";
$LANG["countrycode"]["UY"]="Uruguay";
$LANG["countrycode"]["UZ"]="Uzbekistán";
$LANG["countrycode"]["VA"]="Vatikán";
$LANG["countrycode"]["VC"]="Svatý Vincent a Grenadiny";
$LANG["countrycode"]["VE"]="Venezuela";
$LANG["countrycode"]["VG"]="Britské Panenské ostrovy";
$LANG["countrycode"]["VI"]="Americké Panenské ostrovy";
$LANG["countrycode"]["VN"]="Vietnam";
$LANG["countrycode"]["VU"]="Vanuatu";
$LANG["countrycode"]["WF"]="Wallis a Futuna";
$LANG["countrycode"]["WS"]="Samoa";
$LANG["countrycode"]["YE"]="Jemen";
$LANG["countrycode"]["YT"]="Mayotte";
$LANG["countrycode"]["YU"]="Jugoslávie";
$LANG["countrycode"]["ZA"]="Jižní Afrika";
$LANG["countrycode"]["ZM"]="Zambie";
$LANG["countrycode"]["ZW"]="Zimbabwe";
$LANG["dbmanage days ok"]="Sumární statistika návštěvnosti byla úspěšně přepočítána.";
$LANG["dbmanage delete ok"]="Staré záznamy byly smazány. Nyní můžete optimalizovat databázi a získat tak více volného místa na disku.";
$LANG["dbmanage ok"]="Operace byla úspěšně dokončena";
$LANG["dbmanage optimize ok"]="_log tabulky byly úspěšně optimalizovány. Nová velikost databáze (byty): ";
$LANG["dbmanage repair ok"]="Databáze byla úspěšně ověřena.";
$LANG["filter datafiles $$21"]="Mimo přístupy z vyhledávačů";
$LANG["filter datafiles $$22"]="Mimo přístupy z ratingů";
$LANG["filter datafiles $$23"]="Mimo přístupy z katalagů";
$LANG["filter datafiles $$24"]="Mimo přístupy z populární stránek";
$LANG["filter datafiles $$3"]="Mimo známé roboty";
$LANG["filter datafiles $$4"]="Mimo známé operační systémy";
$LANG["filter datafiles $$6"]="Mimo známé prohlížeče";
$LANG["filter group datafiles"]="Filtry datových souborů";
$LANG["filter group empty"]="Prázdné filtry";
$LANG["filter group users"]="Filtry definované uživatelem";
$LANG["google users"]="Inzerenti";
$LANG["google_client"]="Inzerent";
$LANG["please wait"]="Čekejte, prosím: databáze se právě zpracovává ";
$LANG["purchasing date"]="Datum dosažení";
$LANG["purchasing delay"]="Prodleva v dosažení";

/* 2008-07-13 */
$LANG["config config"]="Předvolby";
$LANG["dbmanage warning"]="<P>(*) Operace může trvat poměrně dlouho. Pokud si nejte jistí, že máte oprávnění k vykonávání dlouho trvajících PHP skriptů, můžete tyto dotazy vykonat ručně, to znamená pomocí programu pro správu databáze. Může to být klient pro MySql nebo speciální program, např. phpMyAdmin.\r\n\r\n<P>CNStats se pokusí navýšit čas potřebný pro vykonání skriptu na <B>%s</B> vteřin (tento čas se zadává pomocí nastavení <B>\$STATS_CONF[\"slow_reports_time_limit\"]</B> v souboru config.php)";
$LANG["dbmanage"]="Správa databáze";
$LANG["openstat export"]="Exportovat nastavení do XML souboru";
$LANG["openstat upload"]="Importovat nastavení z XML souboru";
$LANG["timeuser 3"]="od 1 do 2 minut";

/* 2008-07-17 */
$LANG["alias"]="Alias";
$LANG["filter datafiles -4"]="Mimo známé operační systémy";
$LANG["graph recalc"]="Přepočítat graf";
$LANG["ip add alias"]="Přidat alias";
$LANG["ip show only with aliases"]="Pouze s aliasy";
$LANG["most popular pages 404"]="Populární stránky 404";
$LANG["refer pages 404"]="Odkazy vedoucí na stránky 404";
$LANG["restorepassword_login"]="Zadejte přihlašovací jméno<br /><span class=\"hint\">heslo bude obnoveno pro</span>";
$LANG["rss web based readers"]="On-line čtečky RSS kanálů";
$LANG["select all"]="Vybrat vše";
$LANG["total unique pages"]="Celkový počet unikátních stránek";
$LANG["administration"]="Správa";
$LANG["attendance_group"]="Seskupování";
$LANG["attendance_hits"]="Shlédnutých stran";
$LANG["attendance_uhits"]="Shlédnutých stran";
$LANG["attendance_users"]="Uživatele";
$LANG["csv file"]="Soubor (*.csv)";
$LANG["debug cookie"]="Cookie";
$LANG["exclusionw"]["10"]="Země";
$LANG["exclusionw"]["11"]="ID uživatele";
$LANG["exclusionw"]["9"]="Město";
$LANG["ip alias"]="Alias";
$LANG["ip edit aliases"]="Seznam aliasů";
$LANG["ip export"]="Stáhnout seznam IP adres z CSV souboru";
$LANG["ip import"]="Importovat seznam IP adres z CSV souboru";
$LANG["ip show all ip adresses"]="Zobrazit všechny";
$LANG["js_filter city"]="Město";
$LANG["js_filter country"]="Země";
$LANG["openstat config"]="Předvolby reklamy";
$LANG["openstat places"]="Reklamní sítě";
$LANG["openstat servers"]="Odkazující servery";
$LANG["openstat timedepth"]="Čas a hloubka";
$LANG["restorepassword_mailmessage"]="Přihlašovací jméno: %s\r\nNové heslo: %s";
$LANG["rss channels"]="RSS kanály";
$LANG["rss standalone readers"]="RSS čtečky";
$LANG["rss"]="RSS kanály";
$LANG["timeuser"]="Čas strávený na síti";
$LANG["attendance_rhits"]="Počet shlédnutí stran";
$LANG["confmail debug call"]="Volání funkce:";
$LANG["confmail debug header"]="Zpráva ¹";
$LANG["confmail debug test"]="Poslat ověřovací zprávu";
$LANG["confmail debug"]="Test e-mailové notifikace.";
$LANG["filter no parent"]="Nový filtr";
$LANG["filters combined"]="Kombinované filtry";
$LANG["ip exists"]="Tato IP adresa již v seznamu existuje a nemůže být opětovně přidána.";
$LANG["openstat referers"]="Odkazující";
$LANG["accounts administrator"]="Administrátor";
$LANG["accounts delete"]="Smazání účtu";
$LANG["accounts guest"]="Návštěvník";
$LANG["accounts login"]="Přihlašovací jméno";
$LANG["accounts sure delete"]="Opravdu chcete smazat následující účet?";
$LANG["banner add"]="Přidat reklamu";
$LANG["banner"]="Reklama";
$LANG["campaign add"]="Přidat inzertní kampaň";
$LANG["campaign list"]="Seznam inzertních/reklamních kampaní";
$LANG["campaign"]="Kampaň";
$LANG["compaign already exists"]="Kampaň se stejným identifikátorem již existuje.";
$LANG["file"]="Soubor (*.xml)";
$LANG["openstat export download"]="Stažení souboru (*.XML)";
$LANG["quick search"]="Hledat";
$LANG["slides calc"]="Kalkulace...";
$LANG["slides clean"]="Mazání dočasných dat...";
$LANG["slides prepare"]="Příprava...";
$LANG["slides save"]="Ukládání...";
$LANG["type"]="Typ";

/* 2008-07-18 */
$LANG["debug newuser"]="Nový uživatel";
$LANG["expand_collapse"]="Minimalizovat/Maximalizovat";
$LANG["gb"]="Gb";
$LANG["kb"]="Kb";
$LANG["mb"]="Mb";
$LANG["password successfully changed"]="Heslo bylo úspěšně změněno";
$LANG["restorepassword_email"]="Zadejte e-mail administrátora";
$LANG["restorepassword"]="Obnovit heslo";
$LANG["rss browsers"]="Prohlížeče";
$LANG["rss group by date"]="Seskupování";
$LANG["rss show 20 channels"]="Zobrazit 20 nejpopulárnějších RSS kanálů";

/* 2008-07-30 */
$LANG["get variable quick search"]="Zadat proměnnou";
$LANG["get variables"]="Hodnoty proměnných";
$LANG["filter datafiles -3"]="Vyloučit známé roboty";
$LANG["filter datafiles -6"]="Vyloučit známé prohlížeče";
$LANG["filters error1"]="Chyba syntaxe.";
$LANG["openstat ad-id"]="Identifikátor reklamy";
$LANG["openstat banners"]="Reklamy";
$LANG["rss online readers"]="On-line čtečky RSS";
$LANG["total referers"]="Celkový počet odskočení ze stránek";
$LANG["total unique referers"]="Celkový počet odkazujících";
$LANG["account disabled"]="Promiňte, tento účet by uzavřen";
$LANG["accounts accessmask"]="Změnit práva přístupu";
$LANG["accounts access"]="Úroveň přístupu";
$LANG["accounts add"]="Přidat účet";
$LANG["accounts disable"]="Vypnout účet";
$LANG["accounts edit"]="Upravit účet";
$LANG["accounts empty login"]="Musí být zadáno přihlašovací jméno";
$LANG["accounts empty newpassword"]="Musí být zadáno nové heslo";
$LANG["accounts empty password"]="Musí být zadáno heslo.";
$LANG["accounts enable"]="Zapnout účet";
$LANG["accounts error"]="Chyba";
$LANG["accounts last access"]="Poslední požadavky";
$LANG["accounts last noaccess"]="Žádné požadavky nebyly zaznamenány";
$LANG["accounts login already exists"]="Účet se stejným přihlašovacím jménem již existuje";
$LANG["accounts login to long"]="Přihlašovací jméno je příliš dlouhé. Maximální délka je 30 znaků.";
$LANG["accounts newpassword"]="Nové heslo";
$LANG["accounts not found"]="Účet nebyl nalezen";
$LANG["accounts oldpassword"]="Aktuální heslo";
$LANG["accounts password to long"]="Heslo je příliš dlouhé. Maximální délka je 30 znaků.";
$LANG["accounts password"]="Heslo";
$LANG["accounts retype newpassword"]="Ověření nového hesla";
$LANG["accounts retype password"]="Ověření hesla";
$LANG["accounts wrong oldpassword"]="Aktuálně platné heslo bylo zadáno špatně";
$LANG["accounts wrong password"]="Kopie hesla navzájem nesouhlasí";
$LANG["banner delete sure"]="Opravdu chcete smazat tuto reklamu?";
$LANG["compaign delete sure"]="Opravdu chcete smazat tuto kampaň?";
$LANG["filters name"]="Jméno filtru";
$LANG["incorrect login or password"]="Nesprávné přihlašovací jméno nebo heslo";
$LANG["openstat empty"]="Reklamní kampaně nebyly zadány.";
$LANG["to"]="do";
$LANG["of"]="od";
$LANG["timeuser onevisit"]="Návštěvníci, kteří si stáhli pouze jednu stránku";
$LANG["timedepth time"]="<span title=\"průměrný čas strávený na stránkách\">čas</a>";
$LANG["timeuser 0"]="méně než 10 vteřin";
$LANG["timeuser average"]="Průměrný čas strávený na stránkách";
$LANG["rss readers count"]="Softwarové programy";
$LANG["rss remove warning1"]="Opravdu chcete smazat RSS kanál \"";
$LANG["rss remove warning2"]="\" ze statistik";
$LANG["rss services count"]="Služby";
$LANG["rss total access"]="Požadavky celkem";
$LANG["rss unique readers"]="Celkem jedinečných softwarových programů pro čtení zpráv";
$LANG["timeuser 1"]="od 10 do 30 vteřin";
$LANG["timeuser 2"]="od 30 vteřin do 1 minuty";
$LANG["timeuser 4"]="od 2 do 3 minut";
$LANG["total rss"]="Celkem požadavků na RSS kanály";
$LANG["total unique rss"]="Celkem jedinečných adres RSS kanálů";
$LANG["countrycode"]["GB"]="Velká Británie";
$LANG["get variable total unique values"]="Celkový počet unikátních hodnot";
$LANG["get variable should be entered"]="Chcete-li vygenerovat report, měli byste zadat GET proměnnou do HTTP požadavku.";
$LANG["get variable total pages"]="Celkový počet požadavků na stránky s definovanými proměnnými.";
$LANG["all"]="VÅ¡echno";
$LANG["id"]="Identifikátor";
$LANG["filter delete sure"]="Opravdu chcete smazat tento filtr?";
$LANG["filter nofilter"]="Seznam filtrů je prázdný";
$LANG["filters delete condition"]="Opravdu chcete smazat tuto podmínku";
$LANG["filters error3"]="Nebyl zadán název filtru.";
$LANG["filters error4"]="Nebyl zadán název filtru.";
$LANG["filters error5"]="Nebyl zadán filtr.";
$LANG["filters manual description"]="Instrukce pro vytvoření filtru";
$LANG["ip alias empty list"]="Seznam aliasů je prázdný. Můžete specifikovat vlastní aliasy (jména) pro každou IP adresu.";
$LANG["total pages"]="Celkem požadavků na stránky";

/* 2008-07-31 */
$LANG["rss history"]="Odběratelé RSS";
$LANG["countercode rss show"]="Kód zobrazující počet odběratelů (RSS kanálů) (volitelně)";
$LANG["rss channels not found"]="Nebyly nalezeny RSS kanály. Nejprve musí být vytvořen report pro &quot;Odběratelé RSS&quot;.";
$LANG["advert_referers additional targets"]="Vybrat cíl";
$LANG["advertc use openstat"]="Definujte reklamní síť pomocí názvu využívaného v rámci OpenStat (pozn. překladatele: http://openstat.ru )";
$LANG["openstat"]="OpenStat reklamy";
$LANG["accounts return to list"]="Návrat na seznam účtů";
$LANG["all fields requered"]="Musí být vyplněna všechna pole.";
$LANG["confmail debug error"]="Chyba: zpráva nebyla zařazena do fronty e-mailů.";
$LANG["confmail debug sent"]="Zpráva byla úspěšně zařazena do fronty e-mailů.";
$LANG["default_show_in_table"]="Zobraz v tabulce ve výchozím nastavení:";
$LANG["filter parent"]="Na základě existujícího filtru:";
$LANG["js wrong filtername"]="Jméno filtru bylo zadáno špatně.";
$LANG["log empty tid"]="Bez identifikátoru";
$LANG["total servers"]="Celkem příchozích ze serverů";
$LANG["total unique servers"]="Celkem jedinečných odkazujících serverů";
$LANG["debug tid"]="Trvalý identifikátor uživatele";
$LANG["filter datafiles -21"]="Vyloučit příchozí z vyhledávačů";
$LANG["filter datafiles -22"]="Vyloučit příchozí z ratingů";
$LANG["filter datafiles -23"]="Vyloučit příchozí z katalogů";
$LANG["filter datafiles -24"]="Vyloučit příchozí z populárních serverů";
$LANG["filters error6"]="Nelze smazat filtr, který je používán v kombinovaném filtru.";
$LANG["countercode description1"]="Tento kód by měl být nainstalován na každé webové stránce vašeho webu. Tento kód nic nezobrazuje, pouze shromažďuje statistiky.";
$LANG["countercode rss"]="Kód počítající přístupy k RSS kanálům a souborům.";

/* 2008-08-01 */
$LANG["rss all readers"]="Všechny druhy čteček";
$LANG["filters error2"]="Byly nalezeny identifikátory neexistujících filtrů.";
$LANG["filters simple"]="Jednoduché filtry";
$LANG["restorepassword_mailsubject"]="CNStats - obnovení hesla";
$LANG["rss notfound"]="Nedaří se najít RSS kanály odpovídající specifikované podmínce";
$LANG["rss remove"]="Smazat tento kanál ze statistik";
$LANG["rss selected readers"]="Vybrat RRS čtečku";
$LANG["rss software readers"]="Softwarový program pro čtení RSS kanálů";
$LANG["timeuser 5"]="od 3 do 5 minut";
$LANG["timedepth depth"]="<span title=\"průměrný počet webových stránek prohlédnutých jedním návštěvníkem\"> hloubka </ a>";
$LANG["timeuser 10"]="od 1 do 3 hodin";
$LANG["timeuser 11"]="více než 3 hodina";
$LANG["timeuser 6"]="od 5 do 10 minut";
$LANG["timeuser 7"]="od 10 do 20 minut";
$LANG["timeuser 8"]="od 20 do 30 minut";
$LANG["timeuser 9"]="od 30 minut do 1 hodin";
$LANG["rss readers"]="RSS čtečky";
$LANG["rss services"]="Služby čtení RSS";
$LANG["countercode description3"]="Tento kód je využívá při dotazech na RSS kanály, soubory a další dokumenty, u kterých není povolena modifikace.";

/* 2008-09-26 */
$LANG["countercode description2"]="Тento kód by měl být nainstalován na všech &quot;404&quot; stránkách vašeho webu. Tento kód nic nezobrazuje, pouze slouží ke sběru statistik. Pokud nemáte vlastní webové stránky, pak tento kód nepotřebujete.";
$LANG["advertc places openstat"]="Jméno reklamního zdroje";
$LANG["openstat campaign-id"]="Identifikátor reklamní kampaně";
$LANG["openstat service-name"]="Jméno reklamního zdroje";
$LANG["openstat show places"]="Zobrazení reklamních zdrojů:";
$LANG["total openstat clicks"]="Celkový počet příchodů z reklamních zdrojů";
$LANG["total openstat services"]="Jedinečné reklamní zdroje";
$LANG["debug id"]="Požadovaný identifikátor";
$LANG["exportimport max file size"]="Maximální velikost souboru";
$LANG["filter icon"]="Vybrat filtr nebo řez";
$LANG["js_filter tid"]="Uživatelské ID";
$LANG["log_tid"]="Uživatelské ID";
$LANG["remove slide"]="Smazat řez";
$LANG["slide create"]="Vytvořit řez na základě filtru";
$LANG["slide list"]="Seznam řezů";
$LANG["slide not built"]="Řez nebyl vytvořen";
$LANG["slides disable"]="Zavřít řez";
$LANG["slides"]="Řezy";
$LANG["slide"]="Řez";
$LANG["tid"]="Uživatelské ID";
$LANG["userinfo successfully changed"]="Nastavení účtu bylo úspěšně změněno";
$LANG["slides start"]="Příprava řezu od %s do %s";
$LANG["attendance_hosts"]="Hostitelé";
$LANG["attendance_rhosts"]="Hostitelé";
$LANG["attendance_uhosts"]="Hostitelé";
$LANG["debug hid"]="Identifikátor hostitele";
$LANG["debug isrobot"]="Příznak robot/uživatel";
$LANG["debug slide"]="Maska řezu";
$LANG["advertc use page"]="Definovat reklamní síť pomocí adresy stránky";
$LANG["advertc use referer"]="Definovat reklamní síť pomocí referující adresy";
$LANG["debug uid"]="Aktuální identifikátor uživatele";
$LANG["calccode404"]="Sběrný kód statistik pro stránky 404 - &laquo;nenalezeno&raquo;";
$LANG["debug newhost"]="Nový hostitel";

/* 2008-09-30 */
$LANG["timedepth onevisit"]="<span title=\"množství návštěvníků, kteří viděli pouze jednu stránku / všichni uživatelé / procento návštěvníků, kteří viděli pouze jednu stránku\">jedinečných</span>";

/* 2008-10-15 */
$LANG["build_by_common"]="/ podle sumární tabulky";
$LANG["dbmanage days title"]="Znovuobnovit statistiku návštěvnosti po dnech";
$LANG["dbmanage days wrong period"]="Není možné vytvořit sumář návštěvnosti pro danou periodu";
$LANG["export error 4"]="Import byl úspěšně dokončen. Nyní musíte %S aktualizovat sumární tabulky návštěvnosti";
$LANG["registration nokey"]="Registrační klíč nebyl vložen";
$LANG["registration_key_wrong_version"]="Registrační klíč neodpovídá této verzi. Je-li vaše licence platná, pak můžete získat nový registrační klíč na oficiálních stránkách v sekci &quot;<a href=\"http://www.cn-software.com/members/\" target=\"_blank\">Members</a>&quot;";
$LANG["log_users"]="Zobrazit pouze první požadavky ze strany uživatelů (unikátních uživatelů)";
$LANG["log_strangeusers"]="&quot;Nedefinovaní návštěvníci&quot;<br /><span class=\"hint\">Návštěvníci, kteří jsou hosty, ale nejsou uživateli</span>";
$LANG["countercode description5"]="Tento kód zobrazí obrázek počítadla. Můžete si jej vložit kamkoliv do internetových stránkách. Tento kód není povinný - nemusíte si jej vybrat . V případě potřeby si můžete změnit obrázek nahrazením souboru <b> button.png </ b>. </ P> <p style=\"margin:5px 0 5px 0;\"> Počítadlo zobrazuje celkový počet odběratelů.";

/* 2008-11-11 */
$LANG["7dayspages"]="Populární stránky za posledních 7 dní";
$LANG["7daysreferers"]="Odkazující stránky za posledních 7 dní";
$LANG["restore_password_mail2_body"]="Vaše heslo bylo úspěšně změněno.\r\n\r\nLogin: %LOGIN%\r\nNové heslo: %PASSWORD%\r\n\r\nE-mail byl zaslán z IP: %IP%\r\nDatum: %DATE%";
$LANG["show google maps on reports"]="Použít jako výchozí k zobrazení Google Maps místo vestavěné flash mapy";
$LANG["1 sec"]="1 sekunda";
$LANG["10 sec"]="10 sekund";
$LANG["20 sec"]="20 sekund";
$LANG["3 sec"]="3 sekundy";
$LANG["30 sec"]="30 sekund";
$LANG["5 sec"]="5 sekund";
$LANG["admin_email"]="E-mail administrátora";
$LANG["restore_password_button"]="Obnovení hesla";
$LANG["restore_password_wrong_email"]="E-mail administrátora není správný";
$LANG["restore_password"]="Zapomenuté heslo?";
$LANG["time from last load"]="Poslední shlédnutí";
$LANG["statusreport"]="Tabulka aktivit";
$LANG["do not update"]="neaktualizovat";
$LANG["restore_password_mail1_subject"]="CNStats [% DOMAIN%]: obnovení hesla";
$LANG["restore_password_mail2_subject"]="CNStats [% DOMAIN%]: obnovení hesla";
$LANG["log_empty"]="není definován";
$LANG["report cities"]="Report &quot;Města&quot;";
$LANG["restore_password_return"]="&laquo; Zpět na stránku přihlášení do systému";
$LANG["restore_password_step1"]="E-mail s instrukcemi pro obnovu hesla byl zaslán na<b>%s</b>.";
$LANG["restore_password_step2"]="E-mail s novým heslem byl zaslán na <b>%s</b>.";
$LANG["show logout button on top"]="Zobrazit tlačítko odhlášení v horní části menu přehledů";
$LANG["yesterdaypages_notfound"]="Neexistují data pro zobrazené stránky.";
$LANG["yesterdaypages"]="Včera populární stránky";

/* 2008-12-19 */
$LANG["right additional_0"]="Novinky CNStats";
$LANG["mail_attendanceper_yesterday"]="Návštěvnost za včerejšek";
$LANG["restore_password_mail1_body"]="Někdo, možná vy, požádal o zadání hesla CNStats.\r\nPokud jste to nebyli vy, pak jednoduše zprávu smažte.\r\n\r\nPřihlašovací jméno: LOGIN%%\r\n\r\nChcete-li obnovit vaše heslo, klikněte na následující odkaz:% LINK%\r\n\r\nZpráva byla odeslána z IP:% IP%\r\nDatum:% DATE%";

/* 2008-12-29 */
$LANG["restore_password_step3"]="Použil jste neplatný odkaz pro obnovení hesla. Odkaz pro obnovení hesla je platná 24 hodin, poté dojde k vypršení jeho platnosti.";
$LANG["ip empty alias list"]="Seznam aliasů je prázdný. Pro použití této volby musíte <a href=\"%s\">přidat aliasy</a>.";
$LANG["7dayspages_notfound"]="Neexistují žádná data o prohlédnutých stránkách.";

/* 2009-04-15 */
$LANG["export cnstats_log description"]="Je exportován celý log návštěvnosti.";
$LANG["countercode description4"]="Toto je kód zobrazující obrázek počítadla. Můžete ho umístit kdekoliv na stránce. Kód není povinný - můžete si zvolit i jeho nepoužití. Obrázek můžete změnit nahrazením souboru <b>button.png</b>.</p><p style=\"margin:5px 0 5px 0;\"> Počítadlo zobrazuje (shora dolů): celkový počet shlédnutí, dnešní shlédnutí, počet dnešních hostů";
$LANG["restore_password_disabled"]="Funkce obnovení hesla je vypnuta. Chcete-li povolit funkci obnovení funkce, přidejte následující řetězec do souboru config.php: <pre> \$ STATS_CONF [ \"allowrestorepassword\"] = true; </ pre> <p> Více informací o možnosti obnovení hesla naleznete v <a href = \"# http://www.cn-software.com/en/docs/ cnstats\" target = \"_blank\"> Uživatelské příručce </ a>.";

/* 2009-11-11 */
$LANG["config attendance show all"]="Zobrazit všechny statistiky, včetně robotů";
$LANG["config attendance show only users"]="Zobrazit statistiky pouze pro uživatele";
$LANG["date period"]="Časový interval";
$LANG["reach set date"]="Vyberte časový interval";
$LANG["userss"]="Uživatelé";
$LANG["date period size"]="Délka časového intervalu";
$LANG["mail_attendanceper_las7days"]="Využití stránek za posledních 7 dní";
$LANG["mysql error"]="Došlo k fatální chybě MySQL";
$LANG["attendance_sessions"]="Sezení (sessions)";
$LANG["by sessions"]="Pro sezení (sessions)";
$LANG["sessions per users 100"]="více než 100 sezení (sessions)";
$LANG["sessions per users 10"]="od 5 do 9 sezení (sessions)";
$LANG["sessions per users 1"]="1 sezení (sessions)";
$LANG["sessions per users 20"]="od 10 do 19 sezení (sessions)";
$LANG["sessions per users 2"]="2 sezení (sessions)";
$LANG["sessions per users 3"]="3 sezení (sessions)";
$LANG["sessions per users 4"]="4 sezení (sessions)";
$LANG["sessions per users 50"]="od 20 do 49 sezení (sessions)";
$LANG["sessions per users 5"]="5 sezení (sessions)";
$LANG["sessionss"]="Sezení (sessions)";
$LANG["sessions"]="Sezení (sessions)";
$LANG["usersessions"]="Sezení (sessions) pro uživatele";
$LANG["reach submit"]="Vypočítat dosah";
$LANG["sessions average"]="Průměrný počet sezení (session)";
$LANG["reach_history"]="Kalkulace dosahu";
$LANG["reach"]="Dosah";
$LANG["advert_price tclicks"]="SCPC";
$LANG["attendatce need select checkbox"]="Chcete-li zobrazení v tabulce, pak je nutné vybrat alespoň jednu položku";
$LANG["depthsession"]="Shlédnutí za sezení (sessionns)";
$LANG["pageviews"]="Shlédnutí";
$LANG["reach percent hint"]="Šedou barvou - jako procento z množství uživatelů";
$LANG["reach percent"]="Jako procento z množství uživatelů";
$LANG["attendatce no data"]="Shromážděná data nepostačují ke zobrazení sestavy pro vybrané období.";
$LANG["7daysreferers_notfound"]="Pro odkazující nejsou žádná data.";
$LANG["slide today description"]="Časové období bude použito do aktuálního času (pouze při použití řezu).";
$LANG["yesterdayreferers_notfound"]="Pro odkazující nejsou žádná data.";
$LANG["confmail debug description"]="<P> Pomocí tohoto formuláře můžete ověřit funkčnost mailu funkce na vašem serveru.\r\n<P> Po stisknutí tlačítka Vám bude zaslán čtyři zprávy: dva z nich - na adresu <b>&laquo;%s&raquo;</b>;, další dvě - na adresu <b>&laquo;%s&raquo;</b>. \r\n<P> Pokud dostanete všechny čtyři zprávy (nebo více, pokud zadáte více adres, oddělených čárkou), pak to znamená, že pošta funguje správně. Pokud obdržíte pouze dvě zprávy, pošta nepracuje správně, a některé ze zpráv nedostane. Pokud nedostanete ani jedinou zprávu, pak pošta nefunguje vůbec. Upozorňujeme, že dopisy může přijít se zpožděním 5-10 minut.\r\n<P>Pozor: CNStats pouze vytváří e-mailové zprávy a ukládá je do seznamu odeslaných zpráv. Všechny zbývající kroky pro odesílání, a příjem zpráv zajišťuje software jiných výrobců. </ P>";
$LANG["advert_description"]="<UL style='margin:10px;'>\r\n<LI><B>Přechody</B> - počet přechodů;\r\n<LI><B>Zakoupení</B> - počet zakoupení;\r\n<LI><B>SCPC</B> (Sum. Cost Per Click) - total cost of a jump including costs for the period;\r\n<LI><B>APC</B> (Actions Per Click) - number of purchases per click;\r\n<LI><B>Costs</B> - total advertising costs;\r\n<LI><B>CPA</B> (Cost Per Actions) - costs for a customer.\r\n</UL>";
$LANG["build_by_log"]="/ podle log tabulky";
$LANG["filters legend type"]="ACCESSKEY=\"N\" ACCESSKEY=Y><u>T</u>yp filtru";
$LANG["ip example"]="Sekretář (?)";
$LANG["registration wrong cookiedomain"]="\$STATS_CONF[\"cookiedomain\"] nastavení není správně. Chybí jedna z následujících hodnot: </P>\r\n<UL>";

/* 2010-01-21 */
$LANG["config geo_rebuild"]="Geografická databáze";
$LANG["geobase apifile"]="Soubor API";
$LANG["geobase connected"]="Geografická databáze byla úspěšně zapnuta";
$LANG["geobase datafile"]="Soubor databáze";
$LANG["geobase error"]="Chyba při zapnutí geografické databáze";
$LANG["geobase title"]="Typ databáze";
$LANG["geobase type"]="\$CONFIG[\"geobase\"]";
$LANG["getcode non php site code"]="Kód počítadla pro stránky které NEJSOU napsány v PHP";
$LANG["getcode php site code"]="Kód počítadla pro stránky napsané v PHP";
$LANG["getcode show code"]="Kód pro zobrazení počítadla.";
$LANG["more"]="Více";
$LANG["php_support"]="podpora PHP";
$LANG["whois security error"]="Další informace o IP adrese nemohou být zobrazeny v rozhraní CNStats, protože správcem serveru jsou vypnuty funkce exec a fsockopen.";
$LANG["geobase datafile ctime"]="Čas vytvoření datového suuboru";
$LANG["geobase datafile size"]="Velikost datového souboru";
$LANG["geobase info title"]="Informace o geografické databázi";
$LANG["geobase wrong geobase type"]="Typ databáze je nesprávný v proměnné \$ CONFIG [\"geobase\"] (soubor config.php)";
$LANG["geo new base message"]="<b>Pozor</b>: byla nalezena nová geografická databáze.";
$LANG["geobase autodetect error"]="Nedaří se automaticky identifikovat typ geografické databáze. Ověřte jestli jsou datové soubory a API soubory uloženy správně.";
$LANG["geo submit"]="Obnovení";
$LANG["geobase rebuild hint"]="Obnovení informací o městech a zemích může spotřebovat mnoho prostředků, což je důvod, proč se důrazně doporučuje spustit regeneraci při nižší zatížení serveru. Regenerace není povinná. Použijte ji, pokud geografická databáze instalována poprvé, nebo předchozí verze nepracovala správně. V případě, že nová databáze nedefinuje umístění uživatele, budou dostupné informace ze staré geo databáze odstraněny.";
$LANG["geobase rebuild title"]="Obnovené informace o městech a zemích";

/* 2010-08-07 */
$LANG["pages404 report no data"]="Nebyla nalezena žádná data pro report. Může to být způsobeno následujícím:<ul><li>Speciální kód počítadla pro &quot;Nebylo nalezeno&quot; není nainstalován na stránce 404.n<li>Nedostatečná data pro tento typ reportu. Některé statistické reporty jsou dostupné až 24 hodin po instalaci<ul>";
$LANG["time report only for php"]="Nebyla nalezena žádná data pro report. Může to být způsobeno následujícím:<ul><li>Pro počítadlo používáte kód v JavaScriptu. Tento report je dostupný pouze při použití PHP kódu počítadla.\n<li>Nedostatečná data pro tento typ reportu. Některé statistické reporty jsou dostupné až 24 hodin po instalaci<ul>";
$LANG["datafiles updatenow"]="Doporučujeme ihned aktualizovat data slovníků";
$LANG["datafiles update"]="Doporučujeme aktualizovat data slovníků";

/* 2010-08-13 */
$LANG["_language"]="czech";
$LANG["_lang"]="cs";

/* 2010-08-21 */
$LANG["empty filter group"]="Ostatní filtry";
$LANG["found"]="Nalezeno";
$LANG["not found"]="Nenalezeno";
$LANG["supported geobases"]="Ostatní podporované geografické databáze";
$LANG["userfield1 title"]="Jméno uživatelského pole 1";
$LANG["userfield1 use"]="Použít uživatelské pole 1";
$LANG["userfield2 title"]="Jméno uživatelského pole 2";
$LANG["userfield2 use"]="Použít uživatelské pole 2";
$LANG["userfield3 title"]="Jméno uživatelského pole 3";
$LANG["userfield3 use"]="Použít uživatelské pole 3";
$LANG["userfields title"]="Uživatelská pole";

?>
Return current item: CNStats