Location: PHPKode > projects > CMSimple > CMSimple_411/cmsimple/languages/tr.php
<?php
/* utf8-marker = äöüß */
$tx['action']['delete']="sil";
$tx['action']['download']="indir";
$tx['action']['edit']="güncelle";
$tx['action']['save']="kaydet";
$tx['action']['upload']="yükle";
$tx['action']['view']="izle";
$tx['adminmenu']['configuration']="Ä°YS";
$tx['adminmenu']['downloads']="Dosya indirmeler";
$tx['adminmenu']['edit']="Güncelleme modu";
$tx['adminmenu']['files']="Dosyalar";
$tx['adminmenu']['help']="Yardım";
$tx['adminmenu']['images']="Resimler";
$tx['adminmenu']['langconfig']="Web sitesi";
$tx['adminmenu']['language']="Dil";
$tx['adminmenu']['log']="Kütük dosyası";
$tx['adminmenu']['logout']="Çıkış";
$tx['adminmenu']['media']="Medya";
$tx['adminmenu']['normal']="Ä°zleme modu";
$tx['adminmenu']['pagemanager']="Sayfalar";
$tx['adminmenu']['plugins']="Yamalar";
$tx['adminmenu']['settings']="Ayarlar";
$tx['adminmenu']['stylesheet']="Biçimlendirme";
$tx['adminmenu']['sysinfo']="Bilgi";
$tx['adminmenu']['template']="Tema";
$tx['adminmenu']['userfiles']="Kullanıcı dosyaları";
$tx['adminmenu']['validate']="Linkleri onayla";
$tx['error']['401']="Hata 401: Yetkisiz giriş";
$tx['error']['404']="Hata 404: Bulunamadı";
$tx['error']['alreadyexists']="Zaten mevcut";
$tx['error']['cntdelete']="Silinemedi";
$tx['error']['cntlocateheading']="Sayfa seçilmedi";
$tx['error']['cntopen']="Açılamadı";
$tx['error']['cntsave']="Kaydedilemedi";
$tx['error']['cntwriteto']="Yazılamadı";
$tx['error']['missing']="Eksik";
$tx['error']['notreadable']="Okunamaz";
$tx['error']['notwritable']="Yazılamaz";
$tx['error']['tolarge']="çok büyük! En fazla boyut";
$tx['error']['undefined']="Tanımsız";
$tx['error']['wrongext']="Hatalı dosya uzantısı -";
$tx['filebrowser']['help']="Virgüllerle ayrılmış liste halinde, her bir klasör için dosya eklentilerini yazın. Tüm dosya eklentileri için <b>*</b> kullanın.";
$tx['filebrowser']['error_not_deleted']="<b>%s</b> silinmedi.";
$tx['filebrowser']['error_file_is_used']="Dosya şu sayfalarda kullanımda:";
$tx['filebrowser']['error_file_too_big']="Dosya boyutu (%s kb) izin verilen sınırı (%s kb) aşıyor. Ayarlar yoluyla sınırı artırabilirsiniz.";
$tx['filebrowser']['error_folder_not_empty']="Klasör boş değil.";
$tx['filebrowser']['error_not_writeable']="<b>%s</b> klasörü yazılabilir değil. Dosya izinlerini değiştirin.";
$tx['filebrowser']['error_unknown']="Bir hata oluştu.";
$tx['filebrowser']['error_not_uploaded']="<b>%s</b> yüklenemedi.";
$tx['filebrowser']['error_file_already_exists']="Dosya zaten var.";
$tx['filebrowser']['error_cant_rename']="<b>%s</b> yeniden adlandırılamadı.";
$tx['filebrowser']['error_cant_change_extension']="Dosya uzantısını değiştiremezsiniz.";
$tx['filebrowser']['error_no_proper_extension']="<b>%s</b> dosya tipine bu klasörde izin yok.";
$tx['filebrowser']['error_folder_already_exists']="<b>%s</b> klasörü zaten mevcut.";
$tx['filebrowser']['error_cant_create_folder']="Klasör oluşturulamadı.";
$tx['filebrowser']['success_deleted']="<b>%s</b> silindi.";
$tx['filebrowser']['success_uploaded']="<b>%s</b> yüklendi.";
$tx['filebrowser']['success_folder_created']="<b>%s</b> oluşturuldu.";
$tx['filebrowser']['success_renamed']="<b>%s</b>, <b>%s</b> olarak yeniden adlandırıldı.";
$tx['filebrowser']['upload_file_to']="Dosyayı <b>%s</b> içinde yükle";
$tx['filebrowser']['create_subfolder_in']="<b>%s</b> içinde alt klasör oluştur";
$tx['filebrowser']['upload_file']="Dosya yükle";
$tx['filebrowser']['create_folder']="Alt klasör oluştur";
$tx['filebrowser']['confirm_delete']="%s silinsin mi?";
$tx['filebrowser']['prompt_rename']="%s için yeni ad:";
$tx['filebrowser']['cf_confirm_delete']="Bu metin javascript içerikte kullanılıyor: Yazarken \" ya da \\' kullanmayın";
$tx['filebrowser']['cf_prompt_rename']="Bu metin javascript içerikte kullanılıyor: Yazarken \" or \\' kullanmayın";
$tx['filebrowser']['folder']="Klasör";
$tx['filebrowser']['files']="Dosyalar:";
$tx['files']['bytes']="bit";
$tx['files']['totalsize']="Toplam boyut";
$tx['filetype']['backup']="yedekle";
$tx['filetype']['config']="İYS ayarları";
$tx['filetype']['content']="içerik dosyası";
$tx['filetype']['execute']="uygula";
$tx['filetype']['file']="dosya";
$tx['filetype']['folder']="klasör";
$tx['filetype']['langconfig']="Web sitesi ayarları";
$tx['filetype']['language']="dil dosyası";
$tx['filetype']['log']="kütük";
$tx['filetype']['pagedata']="sayfa verisi dosyası";
$tx['filetype']['stylesheet']="biçimlendirme";
$tx['filetype']['template']="tema";
$tx['heading']['error']="HATA";
$tx['heading']['warning']="HATA / UYARI";
$tx['help']['adminmenu_narrow_max']="<p>Dar bir Yama Açılır Mönüsünde gösterilen en fazla yama sayısı.</p><p>Daha fazla yama 3 sütunlu bir açılır mönü yaratır.</p>";
$tx['help']['adminmenu_scroll']="<p>Eğer <b>true</b> olarak seçilirse yönetici mönüsü sayfayla birlikte hareket eder.</p>";
$tx['help']['backup_numberoffiles']="<p>Web sürücüsü üzerinde content.htm ve pagedata.htm için en fazla yedekleme sayısı.</p><p>Varsayılan: <b>10</b></p>";
$tx['help']['downloads_maxsize']="<p>Bit değeriyle en fazla dosya indirme boyutu</p>";
$tx['help']['editor_height']="<p>Piksel değeriyle editör yüksekliği için tamsayı ya da Javascript ifadesi.</p>";
$tx['help']['editor_external']="<p>Eğer harici bir editör kullanmak isterseniz yama olarak yükleyin ve adını buraya yazın.</p>";
$tx['help']['editor_tinymce_toolbar']="<p>TinyMCE editörü araç çubuğunun boyutunu seçin.</p><p><b>!!! Yalnızca TinyMCE için geçerlidir !!!</b> (varsayılan editör)</p>";
$tx['help']['filebrowser_external']="<p>Eğer harici bir dosya tarayıcı - örneğin hi_kcfinder - kullanmak isterseniz yama olarak yükleyin ve adını buraya yazın.</p>";
$tx['help']['filebrowser_extensions_downloads']="<p>Yalnızca orijinal CMSimple Dosya Tarayıcısı için geçerlidir.</p>";
$tx['help']['filebrowser_extensions_images']="<p>Yalnızca orijinal CMSimple Dosya Tarayıcısı için geçerlidir.</p>";
$tx['help']['filebrowser_extensions_media']="<p>Yalnızca orijinal CMSimple Dosya Tarayıcısı için geçerlidir.</p>";
$tx['help']['filebrowser_extensions_userfiles']="<p>Yalnızca orijinal CMSimple Dosya Tarayıcısı için geçerlidir.</p>";
$tx['help']['folders_downloads']="<p>Editör işlemleri için kullanılan dosya indirme klasörü</p><p>Varsayılan: <b>userfiles/downloads/</b></p>";
$tx['help']['folders_images']="<p>Editör işlemleri için kullanılan resim klasörü</p><p>Varsayılan: <b>userfiles/images/</b></p>";
$tx['help']['folders_media']="<p>Editör işlemleri için kullanılan multimedya klasörü</p><p>Varsayılan: <b>userfiles/media/</b></p>";
$tx['help']['folders_userfiles']="<p>Ana userfiles (kullanıcı dosyaları) klasörü</p><p>Varsayılan: <b>userfiles/</b></p>";
$tx['help']['functions_file']="<p>Değiştirmeyin</p>";
$tx['help']['hidden_path_locator']="<p><b>true</b> gizli dosyanın yolunu gösterir.</p>";
$tx['help']['hidden_pages_search']="<p><b>true</b> dahili arama işlemi sonuçlarında gizli sayfaları gösterir.</p>";
$tx['help']['hidden_pages_sitemap']="<p><b>true</b> site haritasında gizli sayfaları gösterir.</p>";
$tx['help']['hidden_pages_toc']="<p><b>true</b> TOC (site içinde dolaşma mönüsü) üzeinde gizli sayfaları gösterir - eğer, örneğin, bir link tarafından isteniyorlarsa.</p>";
$tx['help']['images_maxsize']="<p>Bit değeriyle en fazla yüklenecek resim boyutu</p>";
$tx['help']['jquery_autoload']="<p><b>1</b> olarak ayarlandığında kitaplıklar sürekli mevcut hale gelir.</p>";
$tx['help']['language_default']="<p>2 haneli klasörlerdeki ikinci dillerde ana sayfanın ya da alt sitenin dilini burada belirleyin.</p><p>2 haneli klasörlerdeki ikinci diller kendiliğinden algılanır.</p>";
$tx['help']['langconfig']="Yapılacak <b>Tema</b> ve <b>Şifre</b><br /> ayarları İYS Ayarlarındaki düzenlemeyi geçersiz kılar!";
$tx['help']['locator_show_homepage']="<b>true</b> en başta ana sayfaya bir link gösterir";
$tx['help']['mailform_captcha']="<b>true</b> posta formunda Captcha seçeneğini açar";
$tx['help']['mailform_email']="<p>Eğer açılırsa posta formu devreye sokulur</p>";
$tx['help']['menu_color']="<p>CMSimple_XH çekirdeği tarafından kullanılmıyor</p>";
$tx['help']['menu_highlightcolor']="<p>CMSimple_XH çekirdeği tarafından kullanılmıyor</p>";
$tx['help']['menu_legal']="<p>Eski sürümlerle uyumluluk açısından, değiştirmeyin.</p><p>Varsayılan: <b>CMSimple Yasal Uyarıları</b></p>";
$tx['help']['menu_levels']="<p>Site ve mönü yapısında düzey sayısı. Olası ayarlar 1 ile 6 arasındadır.</p><p><i>Örnek:</i> Eğer <b>3</b> olarak belirlerseniz, h1-h3 yeni sayfalarda içeriği paylaşır.</p><p>Varsayılan: <b>3</b></p>";
$tx['help']['menu_levelcatch']="<p>Değiştirmeyin.</p><p>Varsayılan: <b>10</b></p>";
$tx['help']['menu_sdoc']="<p>Boş bırakın ya da <b>parent</b> olarak belirleyin; <i>parent</i> ile <i>sdocs</i> sınıfı site içi dolaşım mönüsünün açık dallarına atanır.</p><p>Varsayılan: <b>parent</b></p>";
$tx['help']['meta_author']="<p>Web sitesinin yazarı (boş kalabilir)</p>";
$tx['help']['meta_description']="<p>Arama motorları için web sitesinin kısa açıklaması</p>";
$tx['help']['meta_keywords']="<p>Arama motorları için anahtar sözcükler; virgüllerle ayırın ve virgüllerden sonra boşluk bırakmayın</p>";
$tx['help']['meta_publisher']="<p>Web sitesinin yayıncısı (boş kalabilir)</p>";
$tx['help']['meta_robots']="<p>Arama motorları için yönergeler</p><p>Varsayılan: <b>index, follow</b></p>";
$tx['help']['pagemanager_external']="<p>Eğer harici bir sayfa yöneticisi kullanmak isterseniz yama olarak yükleyin ve adını buraya yazın</p>";
$tx['help']['pagemanager_pagedata_attribute']="<p><b>published</b> ya da <b>linked_to_menu</b></p><p>Onay kutuları için sayfa verisi değeri.</p><p><b>Dikkat:</b> Yanlış bir değer seçerseniz pagedata.php dosyası bozulur!</p><p><b>!!! Yalnızca orijinal CMSimple Sayfa Yöneticisi (Pagemanager) için geçerlidir !!!</b></p>";
$tx['help']['plugins_folder']="<p>Değiştirmeyin</p>";
$tx['help']['scripting_regexp']="<p>Değiştirmeyin</p>";
$tx['help']['security_password']="<p>Sitenin kriptolanmış şifresi; yeni şifreyi metin olarak yazın.</p>";
$tx['help']['security_type']="<p>Varsayılan: <b>page</b></p>";
$tx['help']['site_allow_config']="<p><b>true</b> yazara sistem ayarlarına erişim sağlar. Diğerleri erişimi gerçekleştirir. .</p><p><b>!!! UYARI !!!</b></p><p>Sistem ayarlarına erişimi kapatırsanız yalnızca FTP yoluyla yeniden açabilirsiniz.</p>";
$tx['help']['site_full_settings_menu']="<p><b>true</b> yönetici mönüsünde ayarlar mönüsünü açar. Diğerleri erişimi gerçekleştirir.</p><p><b>!!! UYARI !!!</b></p><p>Sistem ayarları erişim tarayıcının adres çubuğu yoluyla da mümkündür.</p>";
$tx['help']['site_content_visible']="<p><b>true</b> web sitesine giriş yapmamış ziyaretçilere içeriği ve site içinde dolaşmayı gösterir.</p><p>Tüm diğerleri web sitesine giriş yapmamış ziyaretçilerden içeriği ve site içi dolaşımı saklar.</p><p>Bunu sitede bakım yapacağınız zaman kullanabilirsiniz.</p>";
$tx['help']['site_create_content_textfiles']="<p><b>true</b> ile her bir h1 sayfası için bir txt dosyası oluşturulur ve bu da içerik için ya da başka kurulumlar için kullanılır.</p><p>Txt uzantılı dosyalar şu klasörde saklanır:</p><p>./userfiles/co_author/</p>";
$tx['help']['site_template']="<p>Web sitesinin teması</p>";
$tx['help']['site_title']="<p>Web sitesinin başlığı</p>";
$tx['help']['uri_length']="<p>URL için en fazla uzunluk.</p><p>Varsayılan: <b>256</b></p>";
$tx['help']['uri_seperator']="<p>URL içinde sayfa ve alt sayfa adlarını ayıran karakter.</p>";
$tx['help']['xhtml_amp']="<p><b>true</b> ile <i>&</i> işareti içerik içinde <i>&amp;amp;</i> işaretine dönüşür. Bu ayarın değiştirilmesi önerilmez.</p>";
$tx['help']['xhtml_endtags']="<p><b>true</b> ile XHTML içerik içinde gerekli  &lt;br&gt; gibi imler oluşturulur.</p>";
$tx['images']['usedin']="Kullanıldığı yer";
$tx['languagemenu']['text']="dil seç: ";
$tx['lastupdate']['dateformat']="F d, Y, H:i";
$tx['lastupdate']['text']="En son güncelleme";
$tx['link']['check']="Kontrol edin: ";
$tx['link']['check_errors']="Bulunan sorunlar: ";
$tx['link']['check_ok']="Hata bulunmadı";
$tx['link']['checked']="link kontrol edildi. ";
$tx['link']['email']="Bu e-posta adresi geçerli ve kullanımda mı?";
$tx['link']['error']="Hata: ";
$tx['link']['errors']="Hatalar: ";
$tx['link']['ext_error_domain']="hatalı harici link; adrese erişilemedi.";
$tx['link']['ext_error_page']="hatalı dahili link; sayfaya erişilemedi.";
$tx['link']['hints']="İpuçları:";
$tx['link']['int_error']="hatalı dahili link; sayfa mevcut değil.";
$tx['link']['link']="Link: ";
$tx['link']['linked_page']="Linkin hedefi: ";
$tx['link']['page']="Sayfa: ";
$tx['link']['redirect']="Hedeflenen sayfa başka bir konuma yönlendirme yapıyor. Kontrol edip linki güncelleyin.";
$tx['link']['returned_status']="Alınan http statü kodu: ";
$tx['link']['unknown']="Bilinmeyen sorun - bu linki kontrol edin.";
$tx['locator']['home']="Ana Sayfa";
$tx['locator']['text']="Buradasınız: ";
$tx['log']['dateformat']="Y-m-d H:i:s";
$tx['log']['loggedin']="giriş yaptı";
$tx['login']['loggedout']="Çıkış yaptınız";
$tx['login']['warning']="<p>Site yönetimi</p><p>Şifreyi yazın.</p><p>!!! <i>JavaScript ve çerezler devrede olmalı</i> !!!</p>";
$tx['mailform']['captcha']="Bu sayıyı yazın (spam için önlem)";
$tx['mailform']['captchafalse']="Spam önlemi için kodu yazın";
$tx['mailform']['mustwritemessage']="Mesaj yazılmadı";
$tx['mailform']['notaccepted']="Gerekli alanları doldurun";
$tx['mailform']['notsend']="Mesaj gönderilemedi";
$tx['mailform']['send']="Mesaj gönderildi";
$tx['mailform']['sendbutton']="Gönder";
$tx['mailform']['sender']="E-postanız (gerekli)";
$tx['mailform']['sendername']="Adınız";
$tx['mailform']['senderphone']="Telefon numaranız";
$tx['menu']['login']="Giriş";
$tx['menu']['mailform']="Posta formu";
$tx['menu']['print']="Yazdırılabilir sürüm";
$tx['menu']['sitemap']="Site haritası";
$tx['message']['maintenance']="<p><b>Site şu anda bakımdan geçiriliyor.</b></p><p><b>Daha sonra yeniden deneyin.</b></p>";
$tx['message']['maintenance_backend']="<b>!!! Bu site bakımdan geçiriliyor !!!</b>";
$tx['message']['own_configfile']="Bu alt site ya da ikinci dil için ayar kapalı - bu alt sitenin ya da ikinci sitenin kök dizininde config.php yok.<br /><br /><b>Ana sitenin ayarlarını güncelliyorsunuz.</b>";
$tx['message']['plugin_standard1']="Bu yama bir CMSimple Standard Yaması.";
$tx['message']['plugin_standard2']="Ayarların güncelleneceği yer";
$tx['meta']['codepage']="utf-8";
$tx['meta_tags']['tab']="Meta";
$tx['meta_tags']['form_title']="Meta-Etiketler";
$tx['meta_tags']['title']="Başlık:";
$tx['meta_tags']['description']="Açıklama:";
$tx['meta_tags']['keywords']="Anahtar sözcükler:";
$tx['meta_tags']['robots']="Robotlar:";
$tx['meta_tags']['hint_title']="<p>İyi bir başlık arama motorları değerlendirmesini artırabilir.</p>";
$tx['meta_tags']['hint_description']="<p>Bu yazı için kısa bir özet yazın.</p><p>Çoğu durumda, arama motorlarının sonuç sayfalarında gösterilir.</p>";
$tx['meta_tags']['hint_keywords']="<p>Bu yazının en önemli unsurlarının virgüllerle ayrılmış bir listesi.</p>";
$tx['meta_tags']['hint_robots']="<p><b>index, follow</b> » Arama motorlarının bu sayfayı endekslemesine izin var.</p><p><b>noindex, nofollow</b> » Aama motorlarının bu sayfayı endekslemesine izin <b>YOK</b>.</p>";
$tx['meta_tags']['submit']="GÖNDER";
$tx['navigator']['next']="sonraki »";
$tx['navigator']['previous']="« önceki";
$tx['navigator']['top']="yukarı";
$tx['page_params']['tab']="Sayfa";
$tx['page_params']['form_title']="Sayfa parametreleri";
$tx['page_params']['heading']="Alternatif başlık?";
$tx['page_params']['header_location']="Sayfa yeniden yönlendirilsin mi?";
$tx['page_params']['template']="Sayfa teması:";
$tx['page_params']['last_edit']="En son güncelleme:";
$tx['page_params']['show_last_edit']="En son güncelleme gösterilsin mi?";
$tx['page_params']['published']="Yayınlansın mı?";
$tx['page_params']['linked_to_menu']="Mönüde gösterilsin mi?";
$tx['page_params']['yes']="Evet";
$tx['page_params']['no']="Hayır";
$tx['page_params']['submit']="kaydet";
$tx['page_params']['use_default_template']="varsayılan tema";
$tx['page_params']['hint_heading']="<p>Sayfada gösterilecek farklı bir başlık seçebilirsiniz.</p><p>Aşağıda metin editöründe yazacağınız başlık mönülerde kullanılır.</p>";
$tx['page_params']['hint_published']="<p>Eğer <b>hayır</b> seçerseniz bu sayfa ziyaretçilerden saklanır. Hazır olduğunda <b>evet</b> olarak değiştirmeyi unutmayın.</p>";
$tx['page_params']['hint_linked_to_menu']="<p>Bu sayfanın site içi yönlendirmeden gizlenmesi için <b>hayır</b> seçin.</p><p>Sayfa içeriği yine de haber kutularında ve doğrudan linklerle erişilebilir olur.</p>";
$tx['page_params']['hint_last_edit']="<p>Bu sayfanın en son güncellendiği tarihi göstermek için  <b>evet</b> seçilebilir. Tarih formatı dil ayarlarından, nasıl görüneceği de <b>#pp_last_update</b> CSS değeri ile belirlenebilir.</p>";
$tx['page_params']['hint_template']="<p>Bu sayfa için başka bir tema seçmek istiyor musunuz?</p>";
$tx['page_params']['hint_header_location']="<p>Buradan bu sayfayı başka bir dahili ya da harici sayfaya yönlendirebilirsiniz.</p><p>Harici hedefler eksiksiz olarak ve http:// eklenerek yazılmalı</p>";
$tx['pagemanager']['cf_verbose']="<p>Bilgi ve onay diyalogları gösterilsin mi? <b>evet</b> ya da <b>hayır</b></p><p><strong><b>evet</b> önerilir</strong> - eğer deneyimli bir kullanıcı <strong>ve</strong> Pagemanager_XH konusunda deneyimli değilseniz</p>";
$tx['pagemanager']['cf_toolbar_show']="<p>Araç çubuğu gösterilsin mi? <b>evet</b> ya da <b>hayır</b></p>";
$tx['pagemanager']['cf_toolbar_vertical']="<p>Araç çubuğu dikey olarak gösterilsin mi? <b>true</b> ya da <b>false</b></p><p>bu seçenek Plugin Stylesheet içinden yerleşimi ayarlayabilecek uzman kullanıcılar içindir.</p>";
$tx['pagemanager']['cf_pagedata_attribute']="<p>Onay kutuları için evet / hayır (varsayılan değer evet) sayfa verisi değerleri; örneğin <b>published</b> ya da <b>linked_to_menu</b>.</p><p><strong>Uyarı:</strong> Yanlış bir değer seçerseniz pagedata.php dosyası bozulur!</p>";
$tx['pagemanager']['cf_treeview_theme']="<p>Ağaç görünüm gerecinin teması: <b>cmsimple</b></p><p>Diğer temalar için adres http://3-magi.net/?CMSimple_XH/Pagemanager_XH.</p>";
$tx['pagemanager']['cf_treeview_animation']="<p>Milisaniye değerinden açma/kapama animasyonlarının süresi. 0 animasyonu kapamak anlamına gelir.</p>";
$tx['pagemanager']['cf_utf8_marker']="<p>Dahili kullanım. <strong>Değiştirmeyin!</strong></p>";
$tx['pagemanager']['menu_main']="Sayfa yönetimi";
$tx['pagemanager']['op_expand']="Tüm sayfaları genişlet";
$tx['pagemanager']['op_collapse']="Tüm sayfaları daralt";
$tx['pagemanager']['op_create']="Sayfa yarat (<em>alt sayfa olarak</em>)";
$tx['pagemanager']['op_create_after']="Sayfa yarat (<em>aynı düzeyde - alt sayfalardan sonra</em>)";
$tx['pagemanager']['op_rename']="Sayfayı yeniden adlandır";
$tx['pagemanager']['op_delete']="Sayfayı sil (<em>alt sayfaları ile</em>)";
$tx['pagemanager']['op_cut']="Kes";
$tx['pagemanager']['op_copy']="Kopyala";
$tx['pagemanager']['op_paste']="Yapıştır (<em>alt sayfa olarak</em>)";
$tx['pagemanager']['op_paste_after']="Yapıştır (<em>aynı düzeyde - alt sayfalardan sonra</em>)";
$tx['pagemanager']['op_help']="<p>Sayfaları <em>sürükle&amp;bırak</em> ile yeniden düzenleyebilirsiniz. <em>Bir sayfa üzerinde sağ tıklama</em> içerik mönüsünü açar. Daha ayrıntılı yönergeler yamanın yardım dosyasında.</p>";
$tx['pagemanager']['treeview_loading']="Yükleniyor ...";
$tx['pagemanager']['treeview_new']="Yeni sayfa";
$tx['pagemanager']['button_delete']="Sil";
$tx['pagemanager']['button_ok']="Tamam";
$tx['pagemanager']['button_cancel']="Ä°ptal";
$tx['pagemanager']['message_confirm']="Onay";
$tx['pagemanager']['message_confirm_deletion']="Sayfa tüm alt sayfalarıyla silinecek!";
$tx['pagemanager']['message_warning_leave']="Ayarlarınız kaybolacak!";
$tx['pagemanager']['message_confirm_leave']="*** KAYDEDİLMEMİŞ AYARLAR! ***\r\n\r\nKaydetmek için onaylayın, aksi halde ayarlar silinecek!\r\n";
$tx['pagemanager']['message_information']="Bilgi";
$tx['pagemanager']['message_menu_level']="Bu işlem <em>mönü düzeyleri</em> ayarlarını aşmakta!";
$tx['pagemanager']['message_no_selection']="Bu gereci kullanmadan önce bir sayfa seçin!";
$tx['pagemanager']['message_delete_last']="En son üst düzey sayfayı silmeyin!";
$tx['pagemanager']['error_phpversion']="Pagemanager_XH için en az PHP sürüm %s gerekli!";
$tx['pagemanager']['error_extension']="Pagemanager_XH için PHP'nin %s uzantısı gerekli!";
$tx['pagemanager']['error_jquery']="Pagemanager_XH için jQuery4CMSimple yaması gerekli! Yamayı <a href='http://www.cmsimple-xh.com/wiki/doku.php/plugins:jquery4cmsimple'>indirin</a> ve yükleyin.";
$tx['pagemanager']['error_encoding']="Pagemanager_XH için UTF-8 kodlama gerekli!";
$tx['pagemanager']['error_structure_confirmation']="Ben ne yaptığımı <em>iyi</em> biliyorum! Devam etmek istiyorum.";
$tx['pagemanager']['error_structure_warning']="<strong>Düzensiz sayfa yapısı bulundu.</strong> Ayrıntılar için yamanın yardım dosyasına bakın ve web yöneticisine danışın!";
$tx['pagemanager']['error_nesting']="Sayfa yapısında gereğinden çok derin gömülü içerik!";
$tx['pagemanager']['error_cant_rename']="Başlığı kısmen biçimlendirildiği için bu sayfa yeniden adlandırılamaz.";
$tx['pagemanager']['error_offending_extension']="Kendi jQuery kitaplığını kullanan hatalı uzantı belirlendi (bakınız kullanım notları, bölüm \"Limitations\").";
$tx['result']['created']="oluşturuldu";
$tx['result']['deleted']="silindi";
$tx['result']['uploaded']="yüklendi";
$tx['search']['button']="Ara";
$tx['search']['foundin']="bulundu; yeri";
$tx['search']['notfound']="bulunamadı";
$tx['search']['pgplural']="sayfa";
$tx['search']['pgsingular']="sayfa";
$tx['search']['result']="Aramanızın sonucu";
$tx['settings']['backup']="Yedekleme";
$tx['settings']['backupexplain1']="Çıkış sonrasında içerik yedeklenir ve önceki yedekleme dosyası silinir.";
$tx['settings']['backupexplain2']="Yedekleme dosyalarının adı yedekleme tarih ve saatiyle başlamalı, örneğin: YILAYGUN_SAATDAKIKASANIYE";
$tx['settings']['backupexplain3']="Content ve Pagedata dosyalarını daima birlikte kaydedin!";
$tx['settings']['ftp']="Uzaktan dosya yönetimi için FTP kullan";
$tx['settings']['systemfiles']="Sistem dosyaları";
$tx['settings']['warning']="Yalnızca sonucundan emin olduğunuz değişiklikleri yapın!";
$tx['submenu']['heading']="Alt mönü";
$tx['sysinfo']['helplinks']="Bilgi ve Yardım Linkleri";
$tx['sysinfo']['php_version']="PHP sürümü";
$tx['sysinfo']['phpinfo_hint']="(yeni bir pencere ya da sekmede açılır)";
$tx['sysinfo']['phpinfo_link']="PHP Bilgisi &raquo;";
$tx['sysinfo']['plugins']="Yüklü Yamalar";
$tx['sysinfo']['version']="Yüklü CMSimple Sürümü";
$tx['template']['default']="varsayılan tema";
$tx['template']['text1']="Tema Metni 1";
$tx['template']['text2']="Tema Metni 2";
$tx['template']['text3']="Tema Metni 3";
$tx['template']['text4']="Tema Metni 4";
$tx['template']['text5']="Tema Metni 5";
$tx['template']['text6']="Tema Metni 6";
$tx['template']['text7']="Tema Metni 7";
$tx['template']['text8']="Tema Metni 8";
$tx['template']['text9']="Tema Metni 9";
$tx['title']['downloads']="Ä°ndirilen dosyalar";
$tx['title']['images']="Resimler";
$tx['title']['mailform']="Posta formları";
$tx['title']['media']="Medya dosyaları";
$tx['title']['phpinfo']="PHP Bilgisi";
$tx['title']['search']="Arama";
$tx['title']['settings']="Ayarlar";
$tx['title']['sitemap']="Site Haritası";
$tx['title']['sysinfo']="Sistem Bilgisi";
$tx['title']['userfiles']="Kullanıcı dosyaları";
$tx['title']['validate']="Linkleri onayla";
$tx['toc']['dupl']="YİNELENEN BAŞLIK";
$tx['toc']['empty']="BOŞ BAŞLIK";
$tx['toc']['missing']="EKSİK BAŞLIK";
$tx['toc']['newpage']="YENÄ° SAYFA";
$tx['urichar']['new']="";
$tx['urichar']['org']="";
$tx['validate']['extfail']="HARİCİ LİNK BAŞARISIZ";
$tx['validate']['extok']="HARÄ°CÄ° LÄ°NK TAMAM";
$tx['validate']['intfail']="DAHİLİ LİNK BAŞARISIZ";
$tx['validate']['intfilok']="DOSYAYA DAHÄ°LÄ° LÄ°NK TAMAM";
$tx['validate']['intok']="DAHÄ°LÄ° LÄ°NK TAMAM";
$tx['validate']['mailto']="POSTA GÖNDERME LİNKİ";
$tx['validate']['notxt']="LÄ°NKTE METÄ°N YOK";
$tx['utf-8']['marker']="çğıİöşü";
?>
Return current item: CMSimple