Location: PHPKode > projects > CMSimple > CMSimple_411/cmsimple/languages/fi.php
<?php
/* utf8-marker = äöüß */
$tx['action']['delete']="Poista";
$tx['action']['download']="Lataa tiedosto";
$tx['action']['edit']="Muokkaus";
$tx['action']['save']="Tallenna";
$tx['action']['upload']="Lähetä tiedosto";
$tx['action']['view']="Näytä";
$tx['adminmenu']['configuration']="CMS";
$tx['adminmenu']['downloads']="Lataukset";
$tx['adminmenu']['edit']="Muokkaustila";
$tx['adminmenu']['files']="Tiedostot";
$tx['adminmenu']['help']="Ohje";
$tx['adminmenu']['images']="Kuvat";
$tx['adminmenu']['langconfig']="Websivu";
$tx['adminmenu']['language']="Kieli";
$tx['adminmenu']['log']="Lokitiedosto";
$tx['adminmenu']['logout']="Kirjaannu ulos";
$tx['adminmenu']['media']="Media";
$tx['adminmenu']['normal']="Näkymätila";
$tx['adminmenu']['pagemanager']="Sivut";
$tx['adminmenu']['plugins']="Lisäosat";
$tx['adminmenu']['settings']="Asetukset";
$tx['adminmenu']['stylesheet']="Tyylisivu";
$tx['adminmenu']['sysinfo']="Info";
$tx['adminmenu']['template']="Sivumalli";
$tx['adminmenu']['userfiles']="Käyttäjätiedostot";
$tx['adminmenu']['validate']="Tarkista linkit";
$tx['error']['401']="Virhe 401: Virhe kirjautumisessa";
$tx['error']['404']="Virhe 404: Ei löydy";
$tx['error']['alreadyexists']="Already exists";
$tx['error']['cntdelete']="Ei voi poistaa";
$tx['error']['cntlocateheading']="Ei sivua valittuna";
$tx['error']['cntopen']="Ei voi avata";
$tx['error']['cntsave']="Ei voi tallentaa";
$tx['error']['cntwriteto']="Ei voi kirjoittaa kohteeseen";
$tx['error']['missing']="Kadonnut";
$tx['error']['notreadable']="Ei luettavissa";
$tx['error']['notwritable']="Ei kirjoitettavissa";
$tx['error']['tolarge']="on liian iso! Suurin koko on";
$tx['error']['undefined']="Tunnistamaton";
$tx['error']['wrongext']="Väärä tunnistepääte tiedostossa";
$tx['filebrowser']['help']="Anna tiedostopääteille jotka haluat sallia kansioissa pilkuilla eroteltuna listassa. <b>*</b> on jokerimerkki kaikille tiedostopääteille.";
$tx['filebrowser']['error_not_deleted']="Tiedostoa <b>%s</b> ei poistettu.";
$tx['filebrowser']['error_file_is_used']="Tiedosto on käytössä seuraavilla sivuilla:";
$tx['filebrowser']['error_file_too_big']="Tiedosto käyttää (%s kb) sallitusta rajasta (%s kb). Voit nostaa kokorajaa konfigutaatiossa. ";
$tx['filebrowser']['error_folder_not_empty']="Kansio ei ole tyhjä.";
$tx['filebrowser']['error_not_writeable']="Kansioon <b>%s</b> ei voi kirjoittaa. Vaihda suojausoikeudet.";
$tx['filebrowser']['error_unknown']="Tapahtui tunnistamaton virhe.";
$tx['filebrowser']['error_not_uploaded']="Tiedostoa <b>%s</b> ei siirretty.";
$tx['filebrowser']['error_file_already_exists']="Tiedosto on jo olemassa.";
$tx['filebrowser']['error_cant_rename']="Tiedostoa <b>%s</b> ei nimetty uudelleen.";
$tx['filebrowser']['error_cant_change_extension']="Et voi muuttaa tiedostotunnistetta.";
$tx['filebrowser']['error_no_proper_extension']="Tiedoston <b>%s</b> tyyppi ei ole sallittu tässä kansiossa.";
$tx['filebrowser']['error_folder_already_exists']="Hakemisto <b>%s</b> on jo olemassa.";
$tx['filebrowser']['error_cant_create_folder']="Hakemistoa ei luotu.";
$tx['filebrowser']['success_deleted']="Tiedosto <b>%s</b> on poistettu.";
$tx['filebrowser']['success_uploaded']="Tiedosto <b>%s</b> siirretty.";
$tx['filebrowser']['success_folder_created']="Tiedosto <b>%s</b> on luotu.";
$tx['filebrowser']['success_renamed']="<b>%s</b> renamed to <b>%s</b>.";
$tx['filebrowser']['upload_file_to']="Siirr&auml; tiedosto hakemistoon <b>%s</b>";
$tx['filebrowser']['create_subfolder_in']="Luo alihakemisto hakemistoon <b>%s</b>";
$tx['filebrowser']['upload_file']="Siirr&auml; tiedosto";
$tx['filebrowser']['create_folder']="Luo alihakemisto";
$tx['filebrowser']['confirm_delete']="Haluatko varmasti poistaa tiedoston %s?";
$tx['filebrowser']['prompt_rename']="Uudelleennimeä tiedosto %s seuraavasti:";
$tx['filebrowser']['cf_confirm_delete']="Tämä teksti on käytössä javascriptin kontekstissä: Älä käytä merkkejä \" tai \\'";
$tx['filebrowser']['cf_prompt_rename']="Tämä teksti on käytössä javascriptin kontekstissä: Älä käytä merkkejä \" tai \\'";
$tx['filebrowser']['folder']="Kansio";
$tx['filebrowser']['files']="Tiedostot:";
$tx['files']['bytes']="tavua";
$tx['files']['totalsize']="Koko";
$tx['filetype']['backup']="Varmuuskopio";
$tx['filetype']['config']="CMS konfiguraatio";
$tx['filetype']['content']="sisältötiedosto";
$tx['filetype']['execute']="Suorita";
$tx['filetype']['file']="Tiedosto";
$tx['filetype']['folder']="Kansio";
$tx['filetype']['langconfig']="Webbisivuston konfiguraatio";
$tx['filetype']['language']="Kielitiedosto";
$tx['filetype']['log']="loki";
$tx['filetype']['pagedata']="sivun datatiedosto";
$tx['filetype']['stylesheet']="tyyliohje";
$tx['filetype']['template']="tyylimalli";
$tx['heading']['error']="VIRHE";
$tx['heading']['warning']="VIRHE / VAROITUS";
$tx['help']['adminmenu_narrow_max']="<p>Lisäosien (plugins) suurin määrä, näykyy Lisäosat -pudotusvalikossa.</p><p>Ylitys on syynä 3. sarakkeen pudostusvalikkoon.</p>";
$tx['help']['adminmenu_scroll']="<p>Jos asetus on <b>true</b> admin -valikko liukuu webbisivustosi kanssa.</p>";
$tx['help']['backup_numberoffiles']="<p>Enimmäismäärä varmuuskopioita tiedostoista content.htm ja pagedata.php on webbipalvelimella.</p><p>Oletus: <b>10</b></p>";
$tx['help']['downloads_maxsize']="<p>Latauksen suurin sallittu koko tavuina.</p>";
$tx['help']['editor_height']="<p>Integer tai JavaScript expression muutti editorin korkeutta pikseleissä.</p>";
$tx['help']['editor_external']="<p>Jos haluat käyttää muuta editoria, asenna lisäosa ja anna sen nimi tähän.</p>";
$tx['help']['editor_tinymce_toolbar']="<p>Valitse TinyMCE valikoiden koko.</p><p><b>!!! Toimii vain TinyMCE:ssä !!!</b> (oletuseditori)</p>";
$tx['help']['filebrowser_external']="<p>Jos haluat käyttää muuta tiedostonhallintaa, esim. hi_kcfinder, asenna lisäosa ja anna sen nimi tähän.</p>";
$tx['help']['filebrowser_extensions_downloads']="<p>Toimii vain alkuperäisessä CMSimplen tiedostoselaimessa.</p>";
$tx['help']['filebrowser_extensions_images']="<p>Toimii vain alkuperäisessä CMSimplen tiedostoselaimessa.</p>";
$tx['help']['filebrowser_extensions_media']="<p>Toimii vain alkuperäisessä CMSimplen tiedostoselaimessa.</p>";
$tx['help']['filebrowser_extensions_userfiles']="<p>Toimii vain alkuperäisessä CMSimplen tiedostoselaimessa.</p>";
$tx['help']['folders_downloads']="<p>Kansio latauksille, käytetään editorissa</p><p>Oletus: <b>userfiles/downloads/</b></p>";
$tx['help']['folders_images']="<p>Kansio kuvatiedostoille, käytetään editorissa</p><p>Oletus: <b>userfiles/images/</b></p>";
$tx['help']['folders_media']="<p>Kansio multimediatiedostoille, käytetään editorissa</p><p>Oletus: <b>userfiles/media/</b></p>";
$tx['help']['folders_userfiles']="<p>Juuripolku userfiles -kansiolle</p><p>Oletus: <b>userfiles/</b></p>";
$tx['help']['functions_file']="<p>Älä muuta</p>";
$tx['help']['hidden_path_locator']="<p>Asetus <b>true</b> näyttää piilotetuten sivun polun in the locator.</p>";
$tx['help']['hidden_pages_search']="<p>Asetus <b>true</b> näyttää piilotetut sivut CMSimlen oman hakutoiminnon tuloksissa.</p>";
$tx['help']['hidden_pages_sitemap']="<p>Asetus <b>true</b> näyttää piilotetut sivut sivukartassa.</p>";
$tx['help']['hidden_pages_toc']="<p>Asetus <b>true</b> näyttää piilotetut sivut navigaatiovalikossa, jos ne ovat kutsuttu. (esimerkiksi linkissä).</p>";
$tx['help']['images_maxsize']="<p>Siirettävän tiedoston suurin sallittu koko tavuina.</p>";
$tx['help']['jquery_autoload']="<p>Aseta arvoon <b>1</b> niin kirjastot ovat käytettävissä jatkuvasti.</p>";
$tx['help']['language_default']="<p>Kielivaihtoehdot 2-digit -kansiossa, aseta kielet pääsivulle tai alasivulle täällä.</p><p>Kielivaihtoehto 2-digit -kansiossa tunnistaa käyttäjän oman kielen automaattisesti.</p>";
$tx['help']['langconfig']="<b>Sivumallin</b> ja <b>salasanan</b><br /> asetukset will substitute sinun CMS konfiguraation asetuksia!";
$tx['help']['locator_show_homepage']="Asetus <b>true</b> näyttää sivusijainnissa linkin kotisivun alkuun.";
$tx['help']['mailform_captcha']="Asetus <b>true</b> asettaa roskapostisuodatuksen captcha–tunnistuksen päälle palautelomakkeeseen.";
$tx['help']['mailform_email']="<p>Jos asetettu palautelomake on käytössä.</p>";
$tx['help']['menu_color']="<p>Ei käytössä CMSimple_XH coressa</p>";
$tx['help']['menu_highlightcolor']="<p>Ei käytössä CMSimple_XH coressa</p>";
$tx['help']['menu_legal']="<p>Varmistaa yhteensopivuuden aikaisempien CMSimplen versioiden kanssa, älä muuta.</p><p>Oletus: <b>CMSimple Legal Notices</b></p>";
$tx['help']['menu_levels']="<p>Tasojen määrä sivuston ja valikon rakenteessa. Mahdolliset asetukset ovat 1 - 6.</p><p><i>Esimerkki:</i> Jos asetus on <b>3</b>, niin otsikot h1-h3 jakaa sisällön uusille sivuille.</p><p>Oletus: <b>3</b></p>";
$tx['help']['menu_levelcatch']="<p>Älä muuta.</p><p>Oletus: <b>10</b></p>";
$tx['help']['menu_sdoc']="<p>Jätä tyhjäksi tai valitse <b>parent</b>. Valinta <i>parent</i> asettaa luokan <i>sdocs</i>  navigaatiovalikon kaikissa näkyvissä haaroissa.</p><p>Oletus: <b>parent</b></p>";
$tx['help']['meta_author']="<p>Webbisivuston tekijä (voi olla tyhjä)</p>";
$tx['help']['meta_description']="<p>Sivuston lyhyt kuvaus hakukoneille</p>";
$tx['help']['meta_keywords']="<p>Aivainsanat hakukoneille pilkuilla erotettuna ilman välilyöntejä.</p>";
$tx['help']['meta_publisher']="<p>Webbisivuston julkaisija (voi olla tyhjä)</p>";
$tx['help']['meta_robots']="<p>Ohjaussanat hakukoneiden indeksoinnin roboteille</p><p>Oletus: <b>index, follow</b></p>";
$tx['help']['pagemanager_external']="<p>Jos haluat käyttää käyttää sivujen hallintaan lisäohjelmaa (external page manager), asenna (plugin) ja anna sen nimi tähän kenttään.</p>";
$tx['help']['pagemanager_pagedata_attribute']="<p><b>published</b> or <b>linked_to_menu</b></p><p>The pagedata attribute for the checkboxes.</p><p><b>Huomatus:</b> Jos valitset sopimattoman määritteen, sotket pagedata.php -tiedostosi!</p><p><b>!!! Toimii vain alkuperäisessä CMSimplen Pagemanagerissa !!!</b></p>";
$tx['help']['plugins_folder']="<p>Älä muuta</p>";
$tx['help']['scripting_regexp']="<p>Älä muuta</p>";
$tx['help']['security_password']="<p>Sivuston salasana kryptataan, anna salasana selväkielisenä tekstinä (clear-text password).</p>";
$tx['help']['security_type']="<p>Oletus: <b>page</b></p>";
$tx['help']['site_allow_config']="<p>Asetus <b>true</b> antaa kirjoittajille pääsyn järjestelmäkonfiguraatioon. Kaikki muut asetukset sallii pääsyn.</p><p><b>!!! VAROITUS !!!</b></p><p>Jos estät pääsyn järjestelmäkonfiguraation,voit palauttaa asetuksen vain ftp:llä.</p>";
$tx['help']['site_full_settings_menu']="<p>Asetus <b>true</b> näyttää asetusvalikon ylläpitäjän valikossa. All others enables the asetusvalikossa.</p><p><b>!!! VAROITUS !!!</b></p><p>Pääsy järjestelmäkonfiguraatioon on edelleen  mahdollista antamalla sivun osoitteen selaimeen.</p>";
$tx['help']['site_content_visible']="<p>Asetus <b>true</b> näyttää sisällön ja navigaatiot käyttäjille jotka eivät ole kirjaantuneet sivustoon.</p><p>Kaikki muut asetukset piilottavat sisällön ja navigaatiot käyttäjiltä jotka eivät ole kirjaantuneet sivustoon.</p><p>Tätä voi käyttää sivuston huoltotilana.</p>";
$tx['help']['site_create_content_textfiles']="<p>Asetus <b>true</b> tekee jokaisesta h1 -sivusta txt-tiedoston, käytöön muualla sisällössä (content) tai muihin asennuksiin samassa domainssa.</p><p>Txt-tiedostot tallentaan kansioon:</p><p>./userfiles/co_author/</p>";
$tx['help']['site_template']="<p>Webbisivuston tyylimalli</p>";
$tx['help']['site_title']="<p>Webbisivuston otsikko</p>";
$tx['help']['uri_length']="<p>URLin maksimi pituus.</p><p>Oletus: <b>256</b></p>";
$tx['help']['uri_seperator']="<p>Merkki mikä erottaaa sivujen ja alasivujen nimet URL:ssa.</p>";
$tx['help']['xhtml_amp']="<p>Asetus <b>true</b> muuttaa merkit <i>&</i> merkeiksi <i>&amp;amp;</i> sisällössä. Asetuksen muuttaminen ei ole suositeltavaa.</p>";
$tx['help']['xhtml_endtags']="<p>Asetus <b>true</b> luo XHTML -sisällössä tarvittavat loppuviivat yksittäisissä tageissa kuten &lt;br&gt; jne.</p>";
$tx['images']['usedin']="Käytetty kohdassa";
$tx['languagemenu']['text']="Valitse kieli: ";
$tx['lastupdate']['dateformat']="d.m.Y H:i:s";
$tx['lastupdate']['text']="Viimeisin päivitys";
$tx['link']['check']="Tarkista: ";
$tx['link']['check_errors']="Huomattu virheitä: ";
$tx['link']['check_ok']="Ei virheitä";
$tx['link']['checked']="Linkit on tarkistettu. ";
$tx['link']['email']="Onko annettu sähköpostiosoite kirjoitettu oikein ja käytössä?";
$tx['link']['error']="Virhe: ";
$tx['link']['errors']="Virheitä: ";
$tx['link']['ext_error_domain']="viallinen ulkoinen linkki, domainia ei ole.";
$tx['link']['ext_error_page']="viallinen ulkoinen linkki, sivua ei löydy.";
$tx['link']['hints']="Vinkit:";
$tx['link']['int_error']="viallinen sisälinkki, sivua ei ole.";
$tx['link']['link']="Linkki: ";
$tx['link']['linked_page']="Linkin kohde: ";
$tx['link']['page']="Sivu: ";
$tx['link']['redirect']="Linkin kohteena oleva sivu ohjautuu muualle. Tarkista ja päivitä linkkisi.";
$tx['link']['returned_status']="Vastauksena http status code -tieto: ";
$tx['link']['unknown']="Tuntematon ongelma, tarkista tämä linkki.";
$tx['locator']['home']="Etusivu";
$tx['locator']['text']="Olet täällä: ";
$tx['log']['dateformat']="Y-m-d H:i:s";
$tx['log']['loggedin']="Kirjaantunut";
$tx['login']['loggedout']="Olet kirjaantunut ulos ylläpidosta";
$tx['login']['warning']="<p>Ylläpidon kirjaantuminen</p><p>Anna salasana.</p><p>!!! <i>JavaScript ja evästeet pitää olla päällä</i> !!!</p>";
$tx['mailform']['captcha']="Anna tämä numero (roskapostituksien torjunta)";
$tx['mailform']['captchafalse']="Anna roskapostisuodatuksen numerokoodi";
$tx['mailform']['mustwritemessage']="Viestiä ei ole kirjoitettu tai se puuttuu";
$tx['mailform']['notaccepted']="Täytä kaikki tarvittavat kentät";
$tx['mailform']['notsend']="Viestiä ei lähetetty";
$tx['mailform']['send']="Viesti lähetetty";
$tx['mailform']['sendbutton']="Lähetä";
$tx['mailform']['sender']="Sähköpostisi (pakollinen)";
$tx['mailform']['sendername']="Nimesi";
$tx['mailform']['senderphone']="Puhelinnumerosi";
$tx['menu']['login']="Kirjaannu";
$tx['menu']['mailform']="Palautelomake";
$tx['menu']['print']="Tulostusnäkymä";
$tx['menu']['sitemap']="Sivukartta";
$tx['message']['maintenance']="<p><b>Sivustoa huolletaan tällä hetkellä.</b></p><p><b>Yritä myöhemmin uudellen. Kiitos vierailusta.</b></p>";
$tx['message']['maintenance_backend']="<b>!!! Sivusto on huoltotilassa !!!</b>";
$tx['message']['own_configfile']="Alasivulla on oma konfiguraatio tai kieliasetus on poistettu käytöstä - Alasivustolla tai kielivalinnalla ei ole config.php -tiedostoa Root Folder -(juuri)kansiossa.<br /><br /><b>Olet muokkaamassa pääsivun konfiguraatiota.</b>";
$tx['message']['plugin_standard1']="Lisäosa on CMSimple Standard Plugin.";
$tx['message']['plugin_standard2']="Muokkaa konfiguraatiota valikossa";
$tx['meta']['codepage']="utf-8";
$tx['meta_tags']['tab']="Meta ";
$tx['meta_tags']['form_title']="Meta-Tags";
$tx['meta_tags']['title']="Otsikot:";
$tx['meta_tags']['description']="Kuvaus:";
$tx['meta_tags']['keywords']="Avainsanat:";
$tx['meta_tags']['robots']="Hakurobotit:";
$tx['meta_tags']['hint_title']="<p>Hyvä otsikko nostaa sivua hakukoneiden tuloksissa.</p>";
$tx['meta_tags']['hint_description']="<p>Tiivistelmä sivun sisällöstä.</p><p>Näkyy hakukoneiden hakutuloksissa.</p>";
$tx['meta_tags']['hint_keywords']="<p>Sivun sisällön tärkeimmät aiheet pilkuilla eroteltuina.</p>";
$tx['meta_tags']['hint_robots']="<p>Asetuksina <b>index, follow</b> » Hakukoneet indeksoivat sivun sisällön ja lisäävät sen hakutuloksiin.</p><p>Asetuksina <b>noindex, nofollow</b> » Hakukoneet <b>EIVÄT</b> seuraa sivua ja lisää sisältöä hakutuloksiin.</p>";
$tx['meta_tags']['submit']="Tallenna";
$tx['navigator']['next']="seuraava »";
$tx['navigator']['previous']="« edellinen";
$tx['navigator']['top']="ylös";
$tx['page_params']['tab']="Sivu";
$tx['page_params']['form_title']="Sivun parameterit";
$tx['page_params']['heading']="Vaihdetaanko sivun otsikointi?";
$tx['page_params']['header_location']="Tehdäänkö sivun uudellenohjaus?";
$tx['page_params']['template']="Sivumalli:";
$tx['page_params']['last_edit']="Viimeisin muokkaus:";
$tx['page_params']['show_last_edit']="Näytetäänkö viime muokkauksen ajankohta?";
$tx['page_params']['published']="Julkaistaanko?";
$tx['page_params']['linked_to_menu']="Näytetäänkö valikossa?";
$tx['page_params']['yes']="Kyllä";
$tx['page_params']['no']="Ei";
$tx['page_params']['submit']="Tallenna";
$tx['page_params']['use_default_template']="Oletussivumalli";
$tx['page_params']['hint_heading']="<p>Voit valita muun otsikon näytettäväksi sivulla.</p><p>Tekstieditorissa alhaalla antamasi otsikko on edelleen käytössä valikoihin</p>";
$tx['page_params']['hint_published']="<p>Jos valitset asetukseksi <b>no</b> sivu piiloitetaan vireilijoilta. Älä unohda palauttaa asetukseksi <b>yes</b> kun haluat sivun näkyvän.</p>";
$tx['page_params']['hint_linked_to_menu']="<p>Valitse <b>No</b> niin sivu piilotetaan valikossa.</p><p>Sivu pysyy kuitenkin näkyvissä newsboxes -taulukoissa ja suorissa linkeissä.</p>";
$tx['page_params']['hint_last_edit']="<p>Valitse asetukseksi <b>yes</b> jos haluat sivun viimeisen muokkauksen näkyvän. Päiväyksen muodon voi muuttaa kieliasetuksissa. Ulkoasun voi vaihtaa tyylimallissa CSS selector, kohdassa <b>#pp_last_update</b>.</p>";
$tx['page_params']['hint_template']="<p>Haluatko valita eri mallin tälle sivulle?</p>";
$tx['page_params']['hint_header_location']="<p>Täällä voit tehdä sivun jälleenohjauksen toiseen linkkiin.</p><p>Ulkoiseen linkkikohteiseen pitää lisätä  http://</p>";
$tx['pagemanager']['cf_verbose']="<p>Näytetäänkö informaatio and vahvistusikkunat? Asetusvaihteoehdot ovat <b>true</b> tai <b>false</b></p><p><strong><b>true</b> on suositus</strong>, paitsi jos sinulla on tehokäyttäjän oikeudet <strong>ja</strong> olet tottunut Pagemanager_XH -käyttöön.</p>";
$tx['pagemanager']['cf_toolbar_show']="<p>Näytetäänkö työkalurivi? Asetus voi olla <b>true</b> tai <b>false</b></p>";
$tx['pagemanager']['cf_toolbar_vertical']="<p>Näytetäänkö työkalurivipystysuorassa? Asetus voi olla <b>true</b> or <b>false</b></p><p>Tämä valinta on tehokäyttäjille, ketkä voivat hallita lisäosien malleja.</p>";
$tx['pagemanager']['cf_pagedata_attribute']="<p>Valinta yes/no (oletuksena yes) pagedata -tiedoston määrite, kuten <b>published</b> or <b>linked_to_menu</b>.</p><p><strong>Huomatus:</strong> Jos valitset sopimattoman määritteen, sotket pagedata.php -tiedostosi!</p>";
$tx['pagemanager']['cf_treeview_theme']="<p>Teema puunäkymän widgetille: <b>cmsimple</b></p><p>Lisää malleja on saatavilla linkissä http://3-magi.net/?CMSimple_XH/Pagemanager_XH.</p>";
$tx['pagemanager']['cf_treeview_animation']="<p>Animaatioiden (open/close) kesto millisekunneissa. Asetus 0 poistaa animaatiot.</p>";
$tx['pagemanager']['cf_utf8_marker']="<p>Järjestelmän käytössä. <strong>Älä vaihda!</strong></p>";
$tx['pagemanager']['menu_main']="Sivujen ylläpito";
$tx['pagemanager']['op_expand']="Laajenna kaikkia sivuja";
$tx['pagemanager']['op_collapse']="Hävitä kaikki sivut";
$tx['pagemanager']['op_create']="Luo sivu (<em>alasivuna</em>)";
$tx['pagemanager']['op_create_after']="Luo sivu (<em>samalle tasolle alasivujen jälkeen</em>)";
$tx['pagemanager']['op_rename']="Uudelleennimeä sivu";
$tx['pagemanager']['op_delete']="Poista sivu (<em>myös alasivut</em>)";
$tx['pagemanager']['op_cut']="Leikkaa";
$tx['pagemanager']['op_copy']="Kopio";
$tx['pagemanager']['op_paste']="Liitä (<em>alasivuna</em>)";
$tx['pagemanager']['op_paste_after']="Liitä (<em>samalle tasolle alasivujen jälkeen</em>)";
$tx['pagemanager']['op_help']="<p>Voit uudelleenjärjestää sivuja <em>vetämällä&amp;pudotamalla</em>. <em>Klikkaamalla sivua hiiren oikealla nappulalla</em> avaat valikon. Lisätietoja pluginin ohjeesta.</p>";
$tx['pagemanager']['treeview_loading']="Lataa...";
$tx['pagemanager']['treeview_new']="Uusi sivu";
$tx['pagemanager']['button_delete']="Poista";
$tx['pagemanager']['button_ok']="OK";
$tx['pagemanager']['button_cancel']="Keskeytä";
$tx['pagemanager']['message_confirm']="Vahvista";
$tx['pagemanager']['message_confirm_deletion']="Sivu ja sen alasivustot poistetaan!";
$tx['pagemanager']['message_warning_leave']="Muutoksesi katoavat!";
$tx['pagemanager']['message_confirm_leave']="*** TALLENTAMATTOMIA MUUTOKSIA***\r\n\r\nTallenna tekemäsi muutokset tai ne voi kadota!\r\n";
$tx['pagemanager']['message_information']="Tietoa";
$tx['pagemanager']['message_menu_level']="Tämä voi ohittaa <em>menu levels</em> -konfiguraatiosi!";
$tx['pagemanager']['message_no_selection']="Sinun täytyy valita sivu ennenkuin voit käyttää tätä toimintoa!";
$tx['pagemanager']['message_delete_last']="Et voi poistaa viimeistä ylätason sivua!";
$tx['pagemanager']['error_phpversion']="Pagemanager_XH tarvitsee uudemman PHP version %s!";
$tx['pagemanager']['error_extension']="Pagemanager_XH tarvitsee PHP:n %s tunnisteen!";
$tx['pagemanager']['error_jquery']="Pagemanager_XH tarvitsee jQuery4CMSimple -lisäaosan (plugin)! Hae asennustiedostot linkistä <a href='http://www.cmsimple-xh.com/wiki/doku.php/plugins:jquery4cmsimple'>download</a> ja asenna lisäosa ennen kuin jatkat.";
$tx['pagemanager']['error_encoding']="Pagemanager_XH tarvitsee UTF-8 merkistökoodauksen!";
$tx['pagemanager']['error_structure_confirmation']="Tiedän <em>varmasti</em> teen! Haluan tietenkin jatkaa.";
$tx['pagemanager']['error_structure_warning']="<strong>Löytyi säännötön sivurakenne.</strong> Yksityiskohdat näet lisäosan ohjeesta ja kerro tiedot sivuston webmasterille!";
$tx['pagemanager']['error_nesting']="Liian hankala toteus sivurakenteelle!";
$tx['pagemanager']['error_cant_rename']="Sivua ei voi uudelleen nimetä ennen kuin otsikko on kokonaan poistettu.";
$tx['pagemanager']['error_offending_extension']="Offending extension using its own jQuery library detected (Katso jQuery -lisäosan ohjeen kohdasta \"Limitations\").";
$tx['result']['created']="on luotu.";
$tx['result']['deleted']="on poistettu.";
$tx['result']['uploaded']="siirretty";
$tx['search']['button']="Etsi";
$tx['search']['foundin']="löytyi sijainissa";
$tx['search']['notfound']="ei löytynyt";
$tx['search']['pgplural']="sivut";
$tx['search']['pgsingular']="sivu";
$tx['search']['result']="Hakusi tulokset";
$tx['settings']['backup']="Varmuuskopiointi";
$tx['settings']['backupexplain1']="Sivuston sisältö (content) varmuuskopioidaan aina järjestelmän uloskirjaantumisessa ja vanhin varmuuskopio poistetaan.";
$tx['settings']['backupexplain2']="Varmuuskopiotiedoston nimi alkaa päiväyksellä ja kelloajalla: YYYYMMDD_HHMMSS";
$tx['settings']['backupexplain3']="Tallenna aina saman ajankohdan Content and Pagedata -tiedostot yhtäaikaa!";
$tx['settings']['ftp']="Käytä FTP:tä tiedostojen etähallintaan.";
$tx['settings']['systemfiles']="Järjestelmätiedostot";
$tx['settings']['warning']="Muuta asetuksia jos varmasti tiedät miten tekemäsi muutokset vaikuttavat! ";
$tx['submenu']['heading']="Alavalikko";
$tx['sysinfo']['helplinks']="Info ja ohje -linkit";
$tx['sysinfo']['php_version']="PHP-Version";
$tx['sysinfo']['phpinfo_hint']="(Avaa uuden ikkunan tai välilehden)";
$tx['sysinfo']['phpinfo_link']="PHP Info &raquo;";
$tx['sysinfo']['plugins']="Asennetut lisäosat";
$tx['sysinfo']['version']="Asennettu CMSimple -versio";
$tx['template']['default']="Oletusmalli";
$tx['template']['text1']="Oletusteksti 1";
$tx['template']['text2']="Oletusteksti 2";
$tx['template']['text3']="Oletusteksti 3";
$tx['template']['text4']="Oletusteksti 4";
$tx['template']['text5']="Oletusteksti 5";
$tx['template']['text6']="Oletusteksti 6";
$tx['template']['text7']="Oletusteksti 7";
$tx['template']['text8']="Oletusteksti 8";
$tx['template']['text9']="Oletusteksti 9";
$tx['title']['downloads']="Lataukset";
$tx['title']['images']="Kuvat";
$tx['title']['mailform']="Palautelomake";
$tx['title']['media']="Mediatiedostot";
$tx['title']['phpinfo']="PHP Info";
$tx['title']['search']="Etsi";
$tx['title']['settings']="Asetukset";
$tx['title']['sitemap']="Sivukartta";
$tx['title']['sysinfo']="Järjestelmätiedot";
$tx['title']['userfiles']="Käyttäjätiedostot";
$tx['title']['validate']="Vahvistetut linkit";
$tx['toc']['dupl']="KAKSOISOTSIKKO";
$tx['toc']['empty']="TYHJÄ OTSIKKO";
$tx['toc']['missing']="KADONNUT OTSIKKO";
$tx['toc']['newpage']="UUSI SIVU";
$tx['urichar']['new']="";
$tx['urichar']['org']="";
$tx['validate']['extfail']="ULKOINEN LINKKI EI TOMI";
$tx['validate']['extok']="ULKOINEN LINKKI OK";
$tx['validate']['intfail']="SISÄLINKKI EI TOIMI";
$tx['validate']['intfilok']="SISÄLINKKI TIEDOSTOON OK";
$tx['validate']['intok']="SISÄLINKKI OK";
$tx['validate']['mailto']="MAILTO LINKKI";
$tx['validate']['notxt']="EI TEKSTIÄ LINKISSÄ";
$tx['utf-8']['marker']="äöü";
?>
Return current item: CMSimple