Location: PHPKode > projects > Centralized Timeregistration System > website/languages/dutch.lng.php
<?php
/* 
name: "dutch"
code: "nl"
*/
/***************************************************************************
       dutch.lng.php - Dutch language pack for the website
               -------------------
  begin        : May 26, 2002
  copyright      : (C) 2002 by Harm Kolk & Onno de Jong
  email        : hide@address.com
             : hide@address.com

  $Id: dutch.lng.php,v 1.17 2002/06/13 14:07:26 lyon Exp $

  This file is part of the myCts project, specifically it belongs to
  the website.
 ***************************************************************************/

/***************************************************************************
 *                                     *
 *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify *
 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by *
 *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or   *
 *  (at your option) any later version.                  *
 *                                     *
 ***************************************************************************/


/* BEGIN_LANGUAGE_INFO */
$lang['info']['author'] 	= 'Lyon';
$lang['info']['author_email'] 	= 'hide@address.com';
$lang['info']['id'] 		= '$Id: dutch.lng.php,v 1.17 2002/06/13 14:07:26 lyon Exp $';
$lang['info']['version'] 	= '0.1';
$lang['info']['name'] 		= 'Dutch';
$lang['info']['mime_id'] 	= 'nl';
$lang['info']['description'] 	= 'this lang pack is made for all dutch dweebs';
/* END_LANGUAGE_INFO */


$lang['global']['submit'] = 'Submit Query';
$lang['global']['no_help'] = 'No help available.';

/* login.php language vars */
$lang[LOGIN]['forgot_password'] = 'Paswoord vergeten?';
$lang[LOGIN]['title'] = 'Inloggen';
$lang[LOGIN]['help'] = '
<p>Om gebruik te maken van de services van de website moet u eerst inloggen.</p>
<p>U kunt inloggen door uw gebruikersnaam en uw paswoord in te vullen en daarna op inloggen te drukken.</p>
<p>Als u uw paswoord vergeten bent kunt u op "paswoord vergeten" drukken, en daar de instructies te volgen.</p>';
$lang[LOGIN]['username_name'] = 'Gebruikersnaam';
$lang[LOGIN]['password_name'] = 'Paswoord';
$lang[LOGIN]['button_login_value'] = 'Inloggen';
$lang[LOGIN]['error_username_invalid'] = 'Uw gebruikersnaam is niet geldig';
$lang[LOGIN]['error_username_empty'] = 'Vul uw gebruikersnaam in';
$lang[LOGIN]['error_password_empty'] = 'Vul uw paswoord in';
$lang[LOGIN]['error_password_match'] = 'Verkeerde paswoord';
$lang[LOGIN]['error_username_not_in_database'] = 'Gebruiker bestaat niet';
$lang[LOGIN]['complete'] = 'Bedankt voor het inloggen. U wordt automatisch in 3 seconden naar uw persoonlijke hoofdpagina gevoerd. Als de redirect niet werkt druk dan <a href="index.php">hier</a>';

/* forgotpassword.php language vars */
$lang[FORGOTPASSWORD]['help'] = '
<p>Als u uw paswoord vergeten bent vul dan uw gebruikersnaam en email adres in. Uw ingevoerde email moet hetzelfde zijn als wanneer u zichzelf heeft geregistreerd.</p>
<p>Een email met een nieuw paswoord/activeer code wordt u zo snel mogelijk toegezonden.</p>';
$lang[FORGOTPASSWORD]['title'] = 'Paswoord vergeten?';
$lang[FORGOTPASSWORD]['username_name'] = 'Gebruikersnaam';
$lang[FORGOTPASSWORD]['email_name'] = 'Email';
$lang[FORGOTPASSWORD]['send_email'] = 'Verstuur';
$lang[FORGOTPASSWORD]['go_back'] = '&lt;-- Terug';
$lang[FORGOTPASSWORD]['error_username_empty'] = 'Vul uw gebruikersnaam in';
$lang[FORGOTPASSWORD]['error_email_empty'] = 'Vul uw email adres in';
$lang[FORGOTPASSWORD]['update_done'] = 'U hebt succesvol uw nieuwe paswoord aangevraag.<br>klik <a href="login.php">hier</a> om terug te gaan naar uw persoonlijke pagina.';
$lang[FORGOTPASSWORD]['invalid_hash'] = 'De hash in ongeldig.';
$lang[FORGOTPASSWORD]['error_pass_nomatch'] = 'Uw paswoorden komen niet overeen';
$lang[FORGOTPASSWORD]['mail_sent'] = 'De email is naar de na u gespecificeerde email adres.';

/* faq.php language vars */
$lang[FAQ]['title'] = 'Veel Voorkomende Vragen';
$lang[FAQ]['help'] = '
<p>Hier kunt u de veel voorkomende vragen vinden.</p>
<p>Als u geen antwoord kunt vinden op uw vraag kunt u contact op nemen met de ontwikkelaars van MYCTS. <a href="http://mycts.sourceforge.net/index.php?pagenm=contact">Kontakt</a> de ontwikkelaars</p>';
$lang[FAQ]['question'][1] = 'Ik ben mijn email vergeten. Hoe krijg ik mijn login terug?';
$lang[FAQ]['answer'][1] = 'Als u uw email vergeten bent kunt u uw systeem beheerder een email sturen om te vragen of hij/zij het even op wil zoeken. Als u uw email terug heeft kunt u uw paswoord weer terug krijgen door het formulier paswoord vergeten in te vullen.';
$lang[FAQ]['question'][2] = 'Als ik mijn statistieken check krijg ik geen resultaten. Ik ben er wel zeker van dat er registraties zijn. Hoe kan dat?';
$lang[FAQ]['answer'][2] = 'Dat kan komen doordat er registraties/activiteiten zijn die of geen registraties bevatten of dat ze maar 0 seconden duren. Deze worden niet afgedrukt.';

/* search.php language vars */
$lang[SEARCH]['title'] = 'Zoek resultaten';
$lang[SEARCH]['error_no_search'] = '
	<p>Probeer het zoek gebied boven het menu.</p>';
$lang[SEARCH]['help'] = '
<p>Deze pagina geeft de resultaten weer van uw zoek querie.</p>';

/* memberinfo.php language vars */
$lang[MEMBERINFO]['title'] = 'Leden informatie';
$lang[MEMBERINFO]['help'] = '
<p>Hier kunt u alle informatie over de desbetreffende lid vinden.</p>';
$lang[MEMBERINFO]['go_back'] = '&lt;-- Terug';
$lang[MEMBERINFO]['username_name'] = 'Gebruikersnaam: ';
$lang[MEMBERINFO]['firstname_name'] = 'Voornaam: ';
$lang[MEMBERINFO]['lastname_name'] = 'Achternaam: ';
$lang[MEMBERINFO]['email_name'] = 'Email: ';
$lang[MEMBERINFO]['error_no_id'] = 'U heeft geen id opgegeven.Benader deze pagina op de juiste manier om de goede informatie te geven.';

/* registration.php language vars */
$lang[REGISTRATION]['title'] = 'Registratie';
$lang[REGISTRATION]['username_name'] = 'Gebruikersnaam';
$lang[REGISTRATION]['password_name'] = 'Paswoord';
$lang[REGISTRATION]['confirm_password_name'] = 'Bevestig password';
$lang[REGISTRATION]['firstname_name'] = 'Voornaam';
$lang[REGISTRATION]['lastname_name'] = 'Achternaam';
$lang[REGISTRATION]['email_name'] = 'Email';
$lang[REGISTRATION]['public_name'] = 'Wilt u uw email publiek maken?';
$lang[REGISTRATION]['languagepack_name'] = 'taalpakket';
$lang[REGISTRATION]['submit'] = 'Verstuur';
$lang[REGISTRATION]['reset'] = 'Rest';
$lang[REGISTRATION]['help'] 	= '
	<p>Hier kunt u zichzelf registreren. Nadat u uzelf geregistreerd heeft kunt u gebruik maken van de services van de website en de clients.</p>
	<p>Uw gebruikersnaam moet uniek zijn. Het is toegestaan vage tekens te gebruiken.</p>
	<p>Het is het meest veiligst om uw paswoord minstens 6 karakters lang te maken. U kunt gebruik maken kleine letters, 1-9 en ASCII tekens. Er zal geen onderscheid worden gemaakt tussen hoofdletters en kleie letters.</p>';
$lang[REGISTRATION]['complete'] = 'Bedankt voor het registreren. U wordt binnen 3 seconden naar uw persoonlijke pagina gevoerd. Als het niet werkt druk dan <a href="">hier</a>';
$lang[REGISTRATION]['error_username_empty'] 	= 'Vul uw gebruikersnaam in';
$lang[REGISTRATION]['error_username_indatabase'] = 'Deze gebruikersnaam bestaat al';
$lang[REGISTRATION]['error_password_empty'] 	= 'Vul uw paswoord in';
$lang[REGISTRATION]['error_confirm_password_empty'] 	= 'U moet uw paswoord bevestigen';
$lang[REGISTRATION]['error_firstname_empty'] 	= 'Vul uw voornaam in';
$lang[REGISTRATION]['error_lastname_empty'] = 'Vul uw achternaam in';
$lang[REGISTRATION]['error_email_empty'] ='Vul uw email adres in';
$lang[REGISTRATION]['error_languagepack_empty'] = 'Selecteer een talenpakket';
$lang[REGISTRATION]['error_username_invalid'] = 'Uw gebruikersnaam is niet geldig';
$lang[REGISTRATION]['error_password_invalid'] = 'Uw paswoord is groter dan 16 karakters.';
$lang[REGISTRATION]['error_password_match'] = 'De paswoorden komen niet overeen';
$lang[REGISTRATION]['error_firstname_size'] = 'Uw voornaam is te lang';
$lang[REGISTRATION]['error_lastname_size'] = 'Uw achternaam is te lang';
$lang[REGISTRATION]['error_email_size'] = 'Uw email adres is te groot';
$lang[REGISTRATION]['error_email_invalid'] = 'Uw email is niet geldig';


/* modifyprofile.php language vars */
$lang[MODIFYPROFILE]['title'] = 'Gebruikers profile wijzigen';
$lang[MODIFYPROFILE]['username_name'] = 'Gebruikersnaam';
$lang[MODIFYPROFILE]['old_password_name'] = 'Oude paswoord';
$lang[MODIFYPROFILE]['new_password_name'] = 'Nieuwe paswoord';
$lang[MODIFYPROFILE]['confirm_password_name'] = 'Bevestig paswoord';
$lang[MODIFYPROFILE]['firstname_name'] = 'Voornaam';
$lang[MODIFYPROFILE]['lastname_name'] = 'Achternaam';
$lang[MODIFYPROFILE]['email_name'] = 'Email';
$lang[MODIFYPROFILE]['public_name'] = 'Wilt u uw email publiek maken?';
$lang[MODIFYPROFILE]['languagepack_name'] = 'Talenpakket';
$lang[MODIFYPROFILE]['submit'] = 'Wijzigen doorvoeren';
$lang[MODIFYPROFILE]['reset'] = 'Reset';
$lang[MODIFYPROFILE]['help'] 	= '<p>Hier kunt u uw profiel wijzigen.</p>
	<p>U kunt uw gebruikersnaam niet wijzigen.
	Om uw paswoord te wijzigen moet u uw oude paswoord, het nieuwe paswoord invullen. Tevens moet uw dit paswoord bevestigen.
	Druk dan op wijzingen doorvoeren.</p>
	<p>Als u uw email publiek wilt maken voor andere gebruikers moet u dit vakje aanvinken. Uw email zal dan voor elke user opvraagbaar zijn.</p>';
$lang[MODIFYPROFILE]['complete'] = 'U hebt uw profiel succesvol gewijzigd.U wordt binnen 3 seconden naar uw persoonlijke pagina gevoerd. Werkt dit niet druk dan <a href="index.php">hier</a>';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_old_password_empty'] = 'Vul in uw oude paswoord';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_old_password_match'] = 'Paswoord komt niet overeen';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_new_password_empty'] = 'Vul uw nieuwe paswoord in';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_new_password_size'] = 'Uw nieuwe paswoord is te lang';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_confirm_password_empty'] = 'Bevestig uw nieuwe paswoord';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_confirm_password_match'] = 'De paswoorden komen niet overeen';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_firstname_empty'] 	= 'Vul uw voornaam in';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_lastname_empty'] = 'Vul uw achternaam in';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_email_empty'] ='Vul uw email adres in';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_languagepack_empty'] = 'Selecteer een talenpakket';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_password_invalid'] = 'Uw paswoord bevat meer dan 16 karakters';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_password_match'] = 'De paswoorden komen niet overeen';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_firstname_size'] = 'Uw voornaam is te lang';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_lastname_size'] = 'Uw achternaam is te lang';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_email_size'] = 'Uw email is te lang';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_email_invalid'] = 'Ongeldige email';
$lang[MODIFYPROFILE]['error_not_logged_in'] = 'U bent niet ingelogd. U moet ingelogd zijn om uw profiel te wijzigen.';


/* Project Admin Language Vars */
$lang[PROJECTADMIN]['title'] = 'Activiteit administratie';
$lang[PROJECTADMIN]['help'] = '
<p>Hier kunt u uw activiteiten waarvan u admin bent beheren .</p>
<p>Bovenaan de pagina kunt u de leden van de activiteit zien. Waarschuwing, het laat aleen een lijst met mensen zien die direct aan de activiteit zijn toegevoegd. De mensen die indirect rechten hebben worden niet weergegeven.</p>
<p>Het onderste deel laat alle kinder activiteiten zien. gebruik de diepte om de diepte van de lijst weer te geven. U kunt activiteiten toevoegen, verwijderen en wijzigen</p>
';
$lang[PROJECTADMIN]['members_header'] = 'activiteits leden';
$lang[PROJECTADMIN]['rights_header'] = 'Rechten van de leden';
$lang[PROJECTADMIN]['del_mod_header'] = 'Verwijden en wijzig';
$lang[PROJECTADMIN]['del_user'] = 'Verwijder gebruiker';
$lang[PROJECTADMIN]['mod_rights'] = 'Wijzig de rechten';
$lang[PROJECTADMIN]['add_user'] = 'Voeg een nieuwe gebruiker to aan deze activiteit.';
$lang[PROJECTADMIN]['child_overview'] = 'Overzicht van de kinder activiteiten';
$lang[PROJECTADMIN]['del_child'] = 'Verwijder activiteit';
$lang[PROJECTADMIN]['mod_child'] = 'Wijzig activiteit';
$lang[PROJECTADMIN]['add_child'] = 'Voeg een nieuwe kinder activteit toe';
$lang[PROJECTADMIN]['go_up'] = 'Ga naar moeder activiteit';
$lang[PROJECTADMIN]['sure_yes'] = 'Ja, ik ben er zeker van';
$lang[PROJECTADMIN]['sure_no'] = 'Nee, breng me terug naar de vorige pagina';
$lang[PROJECTADMIN]['set_depth'] = 'Set de diepte:';

/* right names */
$lang[PROJECTADMIN]['rights'][AUTH_ADMIN] = 'Admin';
$lang[PROJECTADMIN]['rights'][AUTH_USER] = 'Gebruiker';
$lang[PROJECTADMIN]['rights'][AUTH_VIEW] = 'Alleen kijken';

/* no act id */
$lang[PROJECTADMIN]['select_act_id'] = 'Selecteer de activiteit waar u admin van wilt zijn';
$lang[PROJECTADMIN]['title_noactid'] = 'Activiteits selectie';
$lang[PROJECTADMIN]['help_noactid'] = 'Selecteer de activiteit die u wilt beheren.';

/* projectadmin add child */
$lang[PROJECTADMIN]['title_addchild'] = 'Voeg een kinder activiteit toe';
$lang[PROJECTADMIN]['help_addchild'] = '
<p>Hier kunt u een nieuw kinder activieit toevoegen</p>
<p>De naam van de activiteit is verplicht. De andere velden zijn opties</p>
';
$lang[PROJECTADMIN]['addchild_done'] = 'U hebt succesvol een kinder activiteit toegevoegd. U zal nu teruggaan naar uw pagina waar u vandaan kwam.';
$lang[PROJECTADMIN]['actname'] = 'Activity naam';
$lang[PROJECTADMIN]['description'] = 'Omschrijving';
$lang[PROJECTADMIN]['planned'] = 'Uren gepland voor deze activiteiten';
$lang[PROJECTADMIN]['deadline'] = 'Deadline voor deze activteit';
$lang[PROJECTADMIN]['actname_not_set'] = 'Activiteitsnaam is leeg';
$lang[PROJECTADMIN]['actname_to_long'] = 'Activiteitsnaam is te lang';
$lang[PROJECTADMIN]['description_to_long'] = 'De omschrijving is te lang';
$lang[PROJECTADMIN]['planned_no_int'] = 'De planning is niet numeriek';
$lang[PROJECTADMIN]['deadline_day_no_int'] = 'De dag van de deadline is niet numeriek';
$lang[PROJECTADMIN]['no_correct_date'] = 'Deadline is niet een geldige datum';

/* projectadmin mod child */
$lang[PROJECTADMIN]['title_modchild'] = 'Wijzig kinder activiteit';
$lang[PROJECTADMIN]['help_modchild'] = '
<p>Hier kunt u uw activiteit wijzigen</p>
<p>De naam van het project is verplicht. De andere velden zijn opties</p>
';
$lang[PROJECTADMIN]['modchild_done'] = 'Succesfully modified activity %s';

/* projectadmin del child */
$lang[PROJECTADMIN]['are_you_sure_act'] = 'Bent u er zeker van dat u deze activiteit met onderliggende kinderen wilt verwijderen?';
$lang[PROJECTADMIN]['delchild_done'] = 'U heeft succesvol de %s activiteit met onderliggende kinderen verwijderd.';
$lang[PROJECTADMIN]['help_delchild'] = '
<p>Hier verwijderd uw een activiteit</p>
<p>Houd in uw achterhoofd.Als u een activiteit verwijderd, verwijder je ook haar kinder activiteiten en de bijbehorende tijdregistraties.</p>
<p><b>U KUNT HET NIET TERUGDRAAIEN</b></p>
';
$lang[PROJECTADMIN]['title_delchild'] = 'Verwijder een kind activiteit';

/* projectadmin add user */
$lang[PROJECTADMIN]['title_adduser'] = 'Voeg een project/activiteit gebruiken toe.';
$lang[PROJECTADMIN]['adduser_done'] = 'U heeft succesvol uw lid toegevoegd aan het project/activiteit.';
$lang[PROJECTADMIN]['help_adduser'] = '
<p>Hier kunt uw een gebruiker aan een activiteit toevoegen</p>
';
$lang[PROJECTADMIN]['username'] = 'gebruikersnaam:';
$lang[PROJECTADMIN]['lang_rights'] = 'Rechten:';

/* mod rights */
$lang[PROJECTADMIN]['title_moduser'] = 'Wijzig gebruikers rechten';
$lang[PROJECTADMIN]['moduser_done'] = 'U heeft succesvol de rechten van de gebruiker gewijzigd.';
$lang[PROJECTADMIN]['help_moduser'] = '
<p>Hier kunt u de rechten van een gebruiker van een bepaalde activiteit wijzigen</p>
';


/* projectadmin del user */
$lang[PROJECTADMIN]['title_deluser'] = 'Verwijder gebruiker van activiteit';
$lang[PROJECTADMIN]['are_you_sure_user'] = 'Weet u zeker dan u deze gebruiker van deze activiteit wilt verwijderen?';
$lang[PROJECTADMIN]['deluser_done'] = 'U heeft succesvol de gebruiker van de activiteit verwijderd';
$lang[PROJECTADMIN]['help_deluser'] = '
<p>Hier kunt u een gebruiker van een activiteit verwijderen.</p>
';

/* admin.php language vars */
$lang[ADMIN]['title'] = 'Admin Configuratie paneel';
$lang[ADMIN]['update_language'] = 'klik hier om de talenpakketten te updaten';
$lang[ADMIN]['yes'] = 'ja';
$lang[ADMIN]['no'] = 'nee';
$lang[ADMIN]['done'] = 'De configuratie is succesvol geupdate.';
$lang[ADMIN]['help'] = '<p>Hier kunt u verschillende configuratie opties instellen en tevens de talenpakket updaten.';
$lang[ADMIN]['update_languagepacks'] = 'talenpakketten updaten';
$lang[ADMIN]['lang_done'] = 'De taalpakket records zijn succesvol geupdate.';

/* configuration vars */
$lang[ADMIN]['admin_email'] = 'Voer hier uw email adres van de MyCTS beheerder in';
$lang[ADMIN]['email_signature'] = 'This is the text that will be printed under every email leaving the server';

/* logout vars */
$lang[LOGOUT]['succesfull'] = 'U bent succesvol uitgelogd.';
$lang[LOGOUT]['title'] = 'Uitlog pagina';

/* license.php language vars */
$lang[LICENSE]['agree'] = 'Ik ga akkoord met dfe algemene voorwaarden.';
$lang[LICENSE]['disagree'] = 'Ik ga niet akkoord met dfe algemene voorwaarden.';
$lang[LICENSE]['submit'] = 'Verstuur';
$lang[LICENSE]['title'] = 'Algemene voorwaarden';
$lang[LICENSE]['help'] = '';

/* header.php language vars */
$lang[HEADER]['no_help'] = 'Geen help beschikbaar';
$lang[HEADER]['search_for'] = 'Zoeken naar';
$lang[HEADER]['in_the'] = 'in de ';
$lang[HEADER]['activity'] = 'Activiteiten gebied';
$lang[HEADER]['members'] = 'Gebruikers gebied';
$lang[HEADER]['go'] = 'Ga';

/* Menu language vars */
$lang[MENU]['modify_profile'] = 'profiel wijzigen';
$lang[MENU]['statistics'] = 'statistieken';
$lang[MENU]['downloads'] = 'downloads';
$lang[MENU]['faq'] = 'FAQ';
$lang[MENU]['logout'] = 'Uitloggen';
$lang[MENU]['login'] = 'Inloggen';
$lang[MENU]['registration'] = 'Registreren';
$lang[MENU]['about'] = 'Over MyCTS';
$lang[MENU]['license'] = 'Voorwaarden';
$lang[MENU]['project_admin'] = 'Project beheer';

/*Search language vars */
$lang[SEARCH]['hits'] = '%s resultaten gevonden.';
$lang[SEARCH]['records'] = '%s records doorzocht';

/* Selectstats language vars */
$lang[SELECTSTATS]['title'] = 'Selecteer hoe u uw resultaten wilt weergeven';
$lang[SELECTSTATS]['help'] = '
<p>Hier kunt u activteiten en tijdregistraties zoeken.</p>
<p>Met andere gebruikers betekend dat ook de registraties van de andere gebruikers in de activiteit zal worden laten zien.</p>
<p>Om in een periode te zoeken moet u een geldige begin datum en eind datum invoeren.</p>
<p>Als u de resultaten in een grafiek wilt laten zien, selecteer dan de grafiek optie.</p>
<p>Om de resultaten in een rooster te laten zien selecteer dan de rooster optie.</p>
<p>U kunt ook beide selecteren wat soms leidt tot een beter overzicht.</p>
<p>Om resultaten te vergelijken met de planning moet u de optie planning selecteren. De resultaten zullen alleen vergeleken worden als er daadwerkelijk een planning is.</p>
<p>Om commentaar van uw tijdregistraties te zien, moet u de commentaar optie selecteer selecteren.</p>';

$lang[SELECTSTATS]['selection'] = 'Selectie optie';
$lang[SELECTSTATS]['selection_all_user_activities'] = 'Selecteer mijn activiteiten';
$lang[SELECTSTATS]['selection_all_users'] = 'Andere gebruikers geinclude';
$lang[SELECTSTATS]['selection_per_activity'] = 'Selecteer per activiteit';
$lang[SELECTSTATS]['selection_period'] = 'Periode tussen';
$lang[SELECTSTATS]['selection_period_day'] = 'dag';
$lang[SELECTSTATS]['selection_period_month'] = 'maand';
$lang[SELECTSTATS]['selection_period_year'] = 'jaar';
$lang[SELECTSTATS]['selection_period_hour'] = 'uur';
$lang[SELECTSTATS]['selection_period_and'] = 'en';
$lang[SELECTSTATS]['view'] = 'Weergaven opties';
$lang[SELECTSTATS]['view_graph'] = 'Geef de resultaten weer in een grafiek';
$lang[SELECTSTATS]['view_grid'] = 'Geef de resultaten weer in een roosten';
$lang[SELECTSTATS]['various'] = 'Algemene opties';
$lang[SELECTSTATS]['various_compare_to_planning'] = 'Vergelijk de resultaten met de planning';
$lang[SELECTSTATS]['various_childs'] = 'Alleen de kinder activiteiten van de activiteit';
$lang[SELECTSTATS]['various_go'] = 'Geef de resultaten weer';
$lang[SELECTSTATS]['show_comments'] = 'Laat de commentaar zien';
$lang[SELECTSTATS]['combo_month_1'] = 'januari';
$lang[SELECTSTATS]['combo_month_2'] = 'februari';
$lang[SELECTSTATS]['combo_month_3'] = 'maart';
$lang[SELECTSTATS]['combo_month_4'] = 'april';
$lang[SELECTSTATS]['combo_month_5'] = 'mei';
$lang[SELECTSTATS]['combo_month_6'] = 'juni';
$lang[SELECTSTATS]['combo_month_7'] = 'juli';
$lang[SELECTSTATS]['combo_month_8'] = 'augustus';
$lang[SELECTSTATS]['combo_month_9'] = 'september';
$lang[SELECTSTATS]['combo_month_10'] = 'october' ;
$lang[SELECTSTATS]['combo_month_11'] = 'november' ;
$lang[SELECTSTATS]['combo_month_12'] = 'december' ;
$lang[SELECTSTATS]['error_from_day_empty'] = 'Vul een start dag in';
$lang[SELECTSTATS]['error_till_day_empty'] = 'Vul een eind dag in';
$lang[SELECTSTATS]['error_from_date_bigger_then_till_date'] = 'Start datum moet eerder zijn dan de eind datum';
$lang[SELECTSTATS]['error_date'] = 'De periode in niet geldig.';
$lang[SELECTSTATS]['error_view_options_empty'] = 'Selecteer Rooster of Grafiek of beide.';
$lang[SELECTSTATS]['error_selection_options'] = 'Selecteer OF al mijn activiteiten OF per activiteit';
$lang[SELECTSTATS]['error_not_logged_in'] = 'U moet inloggen voordat u gebruik kunt maken van de statistieken pagina.';

$lang[STATS]['activities'] = 'Activiteiten';
$lang[STATS]['planned_hours'] = 'Geplande uren';
$lang[STATS]['total_reg'] = 'Totaal registraties';
$lang[STATS]['error_not_planned'] = 'Geen planning';
$lang[STATS]['error_no_stats_available'] = 'Geen statistieken beschikbaar';
$lang[STATS]['error_no_registrations_were_found'] = 'er zijn geen tijdregistratie gevonden';
$lang[STATS]['help'] = '';
$lang[STATS]['title'] = 'Resultaten van de statistieken';

$lang[INDEX]['title'] = 'peroonlijke pagina';
$lang[INDEX]['help'] = '
<p>Dit is de hoofdpagina van MyCTS.<p>
<p>MyCTS is de afkorting voor Mijn Centrale Tijdregistratie Systeem.</p>
<p>Door gebruik te maken van de server/clients en de website kunt u een goed overzicht krijgen van alle activiteiten en tijdregistraties waar u aan gewerkt heeft.</p>
<p>U moet gebruik maken van de clients om tijd te registreren. De website geeft een overzicht van alle activiteiten waar u aan gewerkt heeft.</p>';
$lang[INDEX]['user_welcome'] = 'Welkom terug ';
$lang[INDEX]['activities'] = 'De activiteiten waar je rechten op hebt';
$lang[INDEX]['welcome'] = 'Welkom';
$lang[INDEX]['welcome_visitors'] = '
<p>
 Login om toegang te krijgen to uw persoonlijke tijdregistraties.
 U kunt navigeren door op het menu te klikken.
</p>
<p>
 Deze applicatie geeft toegan to alle activiteiten waar u actief in bent geweest.
 Door te klikken op profiel wijzigen kunt u uw profiel wijzigen.
 De statistieken pagina geeft een overzicht van alle tijdregistraties die u gemaakt heeft. Dit kan in een grafiek maar ook in een normaal rooster.
 De download area zal u naar de <a href="http://mycts.sf.net/index.php?pagenm=download">MyCTS downloadpagina</a> brengen. Deze pagina bevat de laatste versies van alle componenten.
</p>
<p>
 Aan de linkerkant zal u per pagina de HELP vinden wanneer deze beschikbaar is.
 Voor overige vragen kunt u kijken op de <a href="faq.php">FAQ</a> pagina of u kunt de MyCTS ontwikkelaars mailen.
 Als u ons wilt mailen moet u voor de email adressen naar de <a href="http://mycts.sf.net">MYCTS hoofdpagina</a> gaan.
</p>
<br />
';
?>
Return current item: Centralized Timeregistration System