Location: PHPKode > projects > CcMail > ccmail/lang/pl.php
<?php
/*********************************************************************/
/*               CcMail 1.0              */
/* Written by Emanuele Guadagnoli - cicoandcico[at]cicoandcico.com */
/*   Reference page: http://www.cicoandcico.com/products.php   */
/*              License: GPL              */
/*       DO NOT EDIT UNLESS YOU KNOW WHAT YOU'RE DOING     */
/*********************************************************************/

//PL.PHP - CcMail Polish language pack - Traslated by Mi_Yagi email: anty_idol [at] o2 [dot] pl

$CCMAIL_LANG = array();

$CCMAIL_LANG['invalid_syntax']	= "Niepoprawna składnia";
$CCMAIL_LANG['not_allowed']	= "Nie dozwolone";
$CCMAIL_LANG['val_suc']		= "Sprawdzono poprawność!";
$CCMAIL_LANG['val_code_err']	= "Błąd, niepoprawne dane!";
$CCMAIL_LANG['wrong_val_code']	= "Zły kod!";
$CCMAIL_LANG['insert_addr']	= "Podaj Twój adres email:";
$CCMAIL_LANG['subscribe']	= "Subskrybuj";
$CCMAIL_LANG['unsubscribe']	= "Usuń mnie z listy";
$CCMAIL_LANG['modify']		= "Zmień";
$CCMAIL_LANG['idlike']		= "Chciałbym otrzymywać informacje o:";
$CCMAIL_LANG['everything']	= "Wszystko";
$CCMAIL_LANG['wanna_unsub']	= "Być może chcesz <a href=\"$PHP_SELF?address=$address&action=unsubscribe\" class=\"link\">wypisać się</a> z listy mailingowej?";
$CCMAIL_LANG['mod_suc']		= "Zastosowano zmiany!";
$CCMAIL_LANG['mod_err']		= "Nie udało się wprowadzić zmian! Skontaktuj się z administratorem.";
$CCMAIL_LANG['go_back']		= "Cofnij";
$CCMAIL_LANG['go']		= "Dalej";
$CCMAIL_LANG['edit_group']	= "Ustaw preferowane grupy:";
$CCMAIL_LANG['usr_not_sub']	= "Użytkownik nie zapisyny.";
$CCMAIL_LANG['unsub_suc']	= "Użytkownik pomyślnie wypisany z listy.";
$CCMAIL_LANG['unsub_err']	= "Nie udało się wypisać użytkownika! Administrator zostanie powiadomiony.";
$CCMAIL_LANG['waiting_val']	= "Czekamy na Twoją aktywację.<br>Kopia Twojego kodu aktywującego została wysłana na Twój adres email.";
$CCMAIL_LANG['val_sent']	= "został pomyślnie zasubskrybowany.<br>Została wysłana wiadomość w celu potwierdzenia Twojej subkrybcji. Wystarczy tylko kliknąć na link w mailu.";
$CCMAIL_LANG['val_err']		= "Nie udało się zapisać żądania subskrybcji! Skontaktuj się z administratorem.";
$CCMAIL_LANG['sub_suc']		= "został pomyślnie zasubskrybowany. Kliknij <a href=\"$PHP_SELF?address=$address&action=modify\" class=\"link\">tutaj</a> aby zmodyfikowań swoje dane.";
$CCMAIL_LANG['sub_confirm']	= "Została wysłana wiadomość w celu potwierdzenia Twojej subskrybcji.";
$CCMAIL_LANG['sub_err']		= "Nie udało się zachować danych o Twojej subskrybcji! Skontaktuj się z administratorem.";
$CCMAIL_LANG['usr_alr_sub']	= "Użytkownik już jest zasubskrybowany!";

?>
Return current item: CcMail