Location: PHPKode > projects > board-tnk > board-tnk/locale/turkish_board.inc
<?

$talk=array(

//0
"Bu sayfa yeni mesajlarýnýzý iþaretlemek için cookie kullanýr.
Tabi eðer web tarayýcýnýz buna izin veriyorsa.
" ,

//1
"Mesajlarýnýz içerisinde basit HTML kodlarý kullanabilirsiniz." ,

//2
"Forum Listesi" ,

//3
"Mesajlar",

//4
"Yeni" ,

//5
"Mesaj Listesine Dön" ,

//6
"Forum Listesine Dön" ,

//7
"Forum" ,

//8
"Cevapla" ,

//9
"Gönder" ,

//10
"yeni bir konu" ,

//1
"Cevaplar" ,

//12
"Kimden" ,

//13
"Web" ,

//14
"On",

//15
"@" ,

//16
"Mesaj yok!" ,

//17
"Ýsim",

//18
"Email" ,

//19
"Konu" ,

//20
"Mesaj" ,

//21
"\"HTML\" usable in messages" ,

//22
"Chose an icon according to you mood..."   ,

//23
"Gönder" ,

//24
"Ýsminizi yazmanýz bizim için daha iyi olacak. Lütfen geri dönüp formu doldurun!" ,

//25
"Doðru bir email adresi verin... Lütfen geri dönüp düzeltin." ,

//26
"Sanýrým konuyu yazmayý unutmuþsunuz... Lütfen geri dönüp formu tamamlayýn!" ,

//27
"Mesajýnýz için teþekkürler!" ,

//28
"Forumda yeni mesaj var" ,

//29
"url baþý" ,

//30
"url sonu" ,

//31
"Email adres baþý" ,

//32
"Email adres sonu" ,

//33
"Koyu baþlangýç" ,

//34
"Koyu son" ,

//35
"Eðri baþlangýç" ,

//36
"Eðri son" ,

//37
"Altý çizili baþlangýç" ,

//38
"Altý çizili son" ,

//39
"List"  ,

//40
"bu konu için" ,

//41
"Mesajýnýzý yazmadýnýz. Lütfen geri dönüp formu doldurun." ,

//42
"URL ile oynamayýn. ~@#ç !! " ,

//43
"Baþlangýç mesajý" ,

//44
"* ile iþaretli alanlar gerekli" ,

//46
"Mesajýnýza eklenmiþ mimikler" ,

//46
"HTML tag ekleme" ,

//47
"Board Yönetimi" ,

//48
"Ýzinsiz URL" ,

//49
" Yanlýþ Login" ,

//50
"Parola" ,

//51
"Yeni Forum Oluþtur" ,

//52
"Forum Sil" ,

//53
"Tüm thread'i sil" ,

//54
"Thread içindeki cevaplarý sil" ,

//55
"Oluþtur" ,

//56
"yeni Forum" ,

//57
"Seçili forumlarý sil" ,

//58
"Sil" ,

//59
"Thread silmek için forum seçin" ,

//60
"Cevaplarý silmek için forum seçin" ,

//61
"Yanlýþ forum sayýsý!" ,

//62
"Forum Oluþturmayý Onayla" ,

//63
"Dikkatli ol: MYSQL hatasý " ,

//64
"Forumlar oluþturuldu!" ,

//65
"Vazgeçildi" ,

//66
"Forum seç!" ,

//67
"Forumun silinmesini onayla" ,

//68
"Onayla" ,

//69
"Sileceðiniz thread'i seçin" ,

//70
"Thread'ler" ,

//71
"Thread seçmedin!" ,

//72
"Seçili thread'leri sil" ,

//73
"Thread'ler silindi!" ,

//74
"Cevap silmek için thread seçin" ,

//75
"Seçili cevabý sil" ,

//76
"Cevaplar" ,

//77
"Cevap seçmediniz!" ,

//78
"Cevaplarýn silinmesini onayla" ,

//79
"Cevaplar silindi!" ,

//80
"Yönetim sayfasýna dön" ,

//81
"Çýkýþ" ,

//82
"Açýkkod.ORG Forumlarýna Hoþgeldiniz!" ,

//83
"Forum listesi" ,

// 84
"Forumlar silindi!" ,

//85
"Cevaplar/cevap oku" ,

//86
"Yes" ,

//87 ,
"No" ,

//88
"Preview" ,

//89
"Modify" ,

//90
"Edit"


);
Return current item: board-tnk