Location: PHPKode > projects > BlogPHP > wysiwyg/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/docs/sk/common_buttons.htm
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
<TITLE>B��tla�tka</TITLE>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</HEAD>

<BODY>

<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
 <tr> 
  <td><span class="title">Bežné tlačítka</span></td>
  <td align="right"><a href="index.htm">Obsah</a></td>
 </tr>
</table>
<hr noshade>
<br>
Nižšie je popísané každé tlačitko.
<img src="../../images/spacer.gif" width="1" height="1"> 
<br>
<br>
<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0">
 <tr>
  <td><img src="../../images/cut.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Kopíruje aktuálne vybraný obsah do schránky. (Ctrl+C)</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/copy.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Odstráni aktuálne vybraný obsah do schránky. (Ctrl+X)</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/paste.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Vloží obsah schránky do okna editoru. (Ctrl+P)</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/bold.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Zhrubne text.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/italic.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Naformatuje text kurzívou.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/underline.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Podčiarkne text.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/strikethrough.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Preškrtne text.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifyleft.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Zarovná vľavo.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifycenter.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Zarovná na sted.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifyright.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Zarovná vpravo.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifyfull.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Zarovná do bloku.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/bullist.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Zoznam s odrážkami.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/numlist.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Číslovaný zoznam.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/outdent.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Predsadí/zníži odsadenie</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/indent.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Odsadenie/zvýši odsadenie</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/undo.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Vráti späť naposledy vykonanú akciu.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/redo.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Obnový poslednú akciu.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/link.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Vloží nový odkaz, viac o tejto funkcií v časti<a href="insert_link_button.htm">Vložiť odkaz</a>.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/unlink.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Zruši odkaz v aktuálnom výbere/odstráni všetky vybrané odkazy.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/image.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Vloží nový obrázok, viac o tejto funkcii v časti<a href="insert_image_button.htm">Vložiť obrázok</a>.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/cleanup.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Vyčistí kód/odstráni nechcené formatovanie. Táto funkcia sa hodí keď kopírujete 
    obsah napríklad z kancelárskeho balíka.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/help.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Zobrazí túto nápovedu.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/code.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Otevorý editor s HTML zdrojom. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../../plugins/table/images/table.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Do aktuálnej pozície vloží novú 2x2 tabulku.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../../plugins/table/images/table_insert_row_before.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pridá riadok pred akruálny.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../../plugins/table/images/table_insert_row_after.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pridá riadok po aktuálny.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../../plugins/table/images/table_delete_row.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Odstráni riadok.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../../plugins/table/images/table_insert_col_before.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pridá stĺpec pred aktuálny.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../../plugins/table/images/table_insert_col_after.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pridá stĺpec za aktuálny.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../../plugins/table/images/table_delete_col.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Odstráni aktuálny stĺpec.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/hr.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pridá nový vodorovný oddeľovač.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/removeformat.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Odstráni z výberu formatovanie.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/sub.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Vytvorý z vybraného textu dolný index. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/sup.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Vytvorý z vybreného textu horný index. </td>
 </tr>
</table>
<br>
<hr noshade>
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
 <tr> 
  <td>Choď na: <a href="index.htm">Obsah</a></td>
  <td align="right"><a href="#">Nahor</a></td>
 </tr>
</table>
</BODY>
</HTML>
Return current item: BlogPHP