Location: PHPKode > projects > BlogPHP > wysiwyg/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/docs/sk/about.htm
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
<TITLE>O TinyMCE</TITLE>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</HEAD>

<BODY>

<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
 <tr> 
  <td><span class="title">O TinyMCE</span></td>
  <td align="right"><a href="index.htm">Obsah</a></td>
 </tr>
</table>
<hr noshade>
<br>
TinyMCE je malý WYSIWYG editor pre webovské prehliadače� ako sú MSIE nebo Mozilla,
ktorým je možné upravovať obsah HTML omnoho jednoduchšie. Obsahuje bežné funkcie,
ktoré je možné nájsť vo väčšine textových editorov, preto by jeho používanie nemalo
byť zložité<br>
<br>
<hr noshade>
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
 <tr> 
  <td>Choď na: <a href="index.htm">Obsah</a></td>
  <td align="right"><a href="#">Nahor</a></td>
 </tr>
</table>
<br>
</BODY>
</HTML>
Return current item: BlogPHP