Location: PHPKode > projects > BlogPHP > wysiwyg/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/docs/pl/about.htm
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
<meta name="generator" content="WebSite PRO 4.3" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<TITLE>O TinyMCE</TITLE>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</HEAD>

<BODY>

<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
 <tr> 
  <td><span class="title">O TinyMCE</span></td>
  <td align="right"><a href="index.htm">Spis tre¶ci</a></td>
 </tr>
</table>
<hr noshade>
<br>
TinyMCE jest ma³ym edytorem WYSWIWYG dla przegl±darek internetowych takich jak MSIE
lub Mozilla, pozwalaj±cym na edytowanie zawarto¶ci strony HTML w sposób przyjazny dla
u¿ytkownika. Posiada szeref funkcji znanych z popularnych edytorów tekstu, wiêc powinien
byæ ³atwy w u¿yciu.<br>
<br>
<hr noshade>
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
 <tr> 
  <td>Go to: <a href="index.htm">Spis tre¶ci</a></td>
  <td align="right"><a href="#">Do góry</a></td>
 </tr>
</table>
<br>
</BODY>
</HTML>
Return current item: BlogPHP