Location: PHPKode > projects > BlogPHP > wysiwyg/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/docs/nb/insert_anchor_button.htm
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
<TITLE>Lage/Redigere anker</TITLE>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</HEAD>

<BODY>

<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
 <tr> 
  <td><span class="title">Lage/Redigere anker</span></td>
  <td align="right"><a href="index.htm">IF</a></td>
 </tr>
</table>
<hr noshade>
<br>
Denne funksjon &aring;pner et nytt vindu lik det nedenfor.<br>
<br>
<img src="images/insert_anchor_window.gif" width="330" height="139"><br>
<br>
Dette vinduet har et felt som man skal fylle i med et unikt
navn, denne funksjon gj&oslash;r det mulig &aring; skape
ankerpunkter/bokmerker.<br>
<br>
<hr noshade>
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
 <tr> 
  <td>G&aring; til: <a href="index.htm">Innholdsoversikt</a></td>
  <td align="right"><a href="#">Toppen</a></td>
 </tr>
</table>
<br>
</BODY>
</HTML>
Return current item: BlogPHP