Location: PHPKode > projects > BlogPHP > wysiwyg/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/docs/fi/common_buttons.htm
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
<TITLE>Common buttons</TITLE>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</HEAD>

<BODY>

<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
 <tr> 
  <td><span class="title">Yleiset napit</span></td>
  <td align="right"><a href="index.htm">Sisällysluettelo</a></td>
 </tr>
</table>
<hr noshade>
<br>
Alla on lyhyt selostus kaikista toimintonapeista.<img src="../../images/spacer.gif" width="1" height="1"> 
<br>
<br>
<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0">
 <tr>
  <td><img src="../../images/bold.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Lihavointi.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/italic.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Kursivointi.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/underline.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Alleviivaus.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/strikethrough.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Yliviivaus.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifyleft.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>vasen tasaus.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifycenter.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Keskitys.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifyright.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Oikea tasaus.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifyfull.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Pakotettu tasaus.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/bullist.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Järjestämätön lista.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/numlist.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Järjestetty lista/numeroitu lista</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/outdent.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Poista / vähennä sisennystä.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/indent.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Sisennä.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/undo.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Peruuta viimeinen muutos.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/redo.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Tee uudelleen viimeinen peruutettu muutos.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/link.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Lisää linkki. Lisätietoa tästä toiminnosta <a href="insert_link_button.htm">lisää linkki -osiosta</a>.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/unlink.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Poista linkki valitusta tekstistä.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/image.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Lisää kuva. Lue lisää tästä toiminnosta <a href="insert_image_button.htm"> lisää kuva -osiosta</a>.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/cleanup.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Siisti koodi. Tämä toiminto on käytännöllinen kun liität tekstiä toimistosovelluksista.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/help.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Näyttäää tämän apuikkunan.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/code.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Avaa HTML lähdekoodieditorin. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Lisää tualu. Lue lisää tästä toiminnosta <a href="insert_table_button.htm"> lisää taulu -osiosta</a>. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_row_before.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Lisää rivi valitun rivin edelle. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_row_after.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Lisää rivi valitun rivin jälkeen. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_delete_row.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Poista valittu rivi. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_col_before.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Lisää saraka valitun sarakkeen jälkeen.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_col_after.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Lisää sarake valitun sarakkeen edelle.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_delete_col.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Poistaa valitun sarakkeen.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/hr.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Lisää vaakaviiva. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/removeformat.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Poista muotoilu valitusta tekstistä. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/sub.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Tekee valitusta tekstistä alamääreistä. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/sup.gif" width="20" height="20"></td>
  <td>Tekee valitusta tekstistä ylämääreistä. </td>
 </tr>
</table>
<br>
<hr noshade>
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
 <tr> 
  <td>Mene: <a href="index.htm">Sisällysluetteloon</a></td>
  <td align="right"><a href="#">Alkuun</a></td>
 </tr>
</table>
<br>
</BODY>
</HTML>
Return current item: BlogPHP