Location: PHPKode > projects > BlogPHP > wysiwyg/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/docs/da/insert_image_button.htm
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="da" lang="da">
<head>
<title>Indsæt billeder</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

<body>

<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
 <tr>
  <td><span class="title">Indsæt billeder</span></td>
  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
 </tr>
</table>
<hr />
<br />
Knappen &quot;Indsæt billede&quot; åbner et vindue, der ser ud som nedenfor.<br />
<br />
<img src="images/insert_image_window.gif" alt="Insert image dialog/window" /><br />
<br />
Her indskriver man ganske enkelt adressen på det billede, man vil linke til samt
en billedbeskrivelse. Denne beskrivelse bliver derefter vist som den alternative
tekstbeskrivelse af billedet. <br />
<br />
<strong>Feltbeskrivelser:</strong><br />
<table border="1" cellspacing="0">
 <tr>
  <td width="150"><strong>Image URL </strong></td>
  <td>Adressen på eller stien til billedet.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="150"><strong>Image description </strong></td>
  <td>Alternativ tekstbeskrivelse af billedet.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><strong>Dimentions</strong></td>
  <td>Billedets bredde / højde. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><strong>Alignment</strong></td>
  <td>Billedets justering - brugbar når der skal sættes tekst på plads omkring
	et billede.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><strong>Border</strong></td>
  <td>Ramme bredde. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><strong>VSpace</strong></td>
  <td>Vertikal margen - brugbart når billedet skal placeres i en tekst.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><strong>HSpace</strong></td>
  <td>Horisontal margen - brugbart når billedet skal placeres i en tekst.</td>
 </tr>
</table>
<br />
<hr />
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
 <tr>
  <td>Tilbage til: <a href="index.htm">Indholdsfortegnelse</a></td>
  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
 </tr>
</table>
<br />
</body>
</html>
Return current item: BlogPHP