Location: PHPKode > projects > BlogPHP > wysiwyg/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/docs/da/common_buttons.htm
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="da" lang="da">
<head>
<title>De mest almindelige knapper</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>

<body>

<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
 <tr>
  <td><span class="title">De mest almindelige knapper</span></td>
  <td align="right"><a href="index.htm"><acronym title="Table of contents">TOC</acronym></a></td>
 </tr>
</table>
<hr />
<br />
Herunder finder du en beskrivelse af de enkelte knapper.<br />
<br />
<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="0">
 <tr>
  <td><img src="../../images/bold.gif" width="20" height="20" alt="Fed tekst ikon" /></td>
  <td>Fed tekst (Ctrl+B).</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/italic.gif" width="20" height="20" alt="Kursiv ikon" /></td>
  <td>Kursiv (Ctrl+I).</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/underline.gif" width="20" height="20" alt="Understreg ikon." /></td>
  <td>Understregning (Ctrl+U).</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/strikethrough.gif" width="20" height="20" alt="Gennemstreg ikon." /></td>
  <td>Gennemstregning.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifyleft.gif" width="20" height="20" alt="Juster til venstre ikon." /></td>
  <td>Juster til venstre.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifycenter.gif" width="20" height="20" alt="Centrer ikon." /></td>
  <td>Centrer.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifyright.gif" width="20" height="20" alt="Juster til højre ikon." /></td>
  <td>Juster til højre.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/justifyfull.gif" width="20" height="20" alt="Lige højre margen ikon." /></td>
  <td>Lige højre margen.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/bullist.gif" width="20" height="20" alt="Punktopstillet liste ikon." /></td>
  <td>Punktopstillet liste.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/numlist.gif" width="20" height="20" alt="Nummeret liste ikon." /></td>
  <td>Nummeret liste</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/outdent.gif" width="20" height="20" alt="Flyt tekst til venstre ikon." /></td>
  <td>Flyt tekst til venstre.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/indent.gif" width="20" height="20" alt="Flyt tekst til højre ikon." /></td>
  <td>Flyt tekst til højre.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/undo.gif" width="20" height="20" alt="Fortryd sidste valg ikon." /></td>
  <td>Fortryd sidste valg (Ctrl+Z).</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/redo.gif" width="20" height="20" alt="Gentag sidste valg ikon." /></td>
  <td>Gentag sidste valg (Ctrl+Y).</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/link.gif" width="20" height="20" alt="Indsæt nyt link ikon." /></td>
  <td>Indsæt nyt link - læs mere om denne funktion i afsnittet <a href="insert_link_button.htm">Indsættelse
	af link</a>.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/unlink.gif" width="20" height="20" alt="Fjern link ikon." /></td>
  <td>Fjern aktuelt valgte link(s).</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/anchor.gif" width="20" height="20" alt="Nyt bogmærke ikon." /></td>
  <td>Indsæt nyt bogmærke - læs mere om denne funktion i afsnittet om
	<a href="insert_anchor_button.htm">Bogmærker.</a></td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/image.gif" width="20" height="20" alt="Nyt billede ikon." /></td>
  <td>Indsæt nyt billede - læs mere om denne funktion i afsnittet om
	<a href="insert_image_button.htm">Billedbehandling</a>.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/cleanup.gif" width="20" height="20" alt="Ryd op i koden ikon." /></td>
  <td>Ryd op i koden / fjern uønsket formatering. Denne funktion er brugbar,
	når man indsætter tekst f. eks. fra et office-produkt.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/help.gif" width="20" height="20" alt="Vis dette hjælpevindue ikon." /></td>
  <td>Viser dette hjælpevindue.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/code.gif" width="20" height="20" alt="Rediger HTML-kode ikon." /></td>
  <td>Åbner editoren til redigering af HTML-kode. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table.gif" width="20" height="20" alt="Ny tabel ikon." /></td>
  <td>Indsætter en ny tabel, hvor cursoren aktuelt er anbragt. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_row_before.gif" width="20" height="20" alt="Tilføj række over ikon." /></td>
  <td>Tilføjer en række over den aktuelle. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_row_after.gif" width="20" height="20" alt="Tilføj række under ikon." /></td>
  <td>Tilføjer en række under den aktuelle. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_delete_row.gif" width="20" height="20" alt="Fjern en række ikon." /></td>
  <td>Fjerner en række. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_col_before.gif" width="20" height="20" alt="Tilføj kolonne før ikon." /></td>
  <td>Tilføjer en kolonne før den aktuelle.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_insert_col_after.gif" width="20" height="20" alt="Tilføj kolonne efter ikon." /></td>
  <td>Tilføjer en kolonne efter den aktuelle.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../../../plugins/table/images/table_delete_col.gif" width="20" height="20" alt="Fjern kolonne ikon." /></td>
  <td>Fjerner den aktuelle kolonne.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/hr.gif" width="20" height="20" alt="Indsæt vandret streg ikon." /></td>
  <td>Indsætter en vandret streg.</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/removeformat.gif" width="20" height="20" alt="Fjern formatering ikon." /></td>
  <td>Fjerner al formatering fra den aktuelt valgte tekst. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/sub.gif" width="20" height="20" alt="Sænket skrift ikon." /></td>
  <td>Sætter det valgte som sænket skrift. </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="../../images/sup.gif" width="20" height="20" alt="Hævet skrift ikon." /></td>
  <td>Sætter det valgte som hævet skrift. </td>
 </tr>
</table>
<br />
<hr />
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
 <tr>
  <td>Tilbage til: <a href="index.htm">Indholdsfortegnelse</a></td>
  <td align="right"><a href="#">Top</a></td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
Return current item: BlogPHP