Location: PHPKode > projects > BlogPHP > wysiwyg/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/docs/cs/insert_link_button.htm
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
<TITLE>Tlaèítko vlo¾it odkaz</TITLE>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</HEAD>

<BODY>

<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pageheader">
 <tr> 
  <td><span class="title">Tlaèítko vlo¾it odkaz</span></td>
  <td align="right"><a href="index.htm">Obsah</a></td>
 </tr>
</table>
<hr noshade>
<br>
Toto tlaèítko otevøe nové okno s mo¾ností vlo¾ení/úpravy odkazu.<br>
<br>
<img src="images/insert_link_window.png" width="328" height="160"><br>
<br>
V tomto oknì jsou dvì políèka. &quot;URL odkazu&quot; je adresa stránky, na 
kterou odkazujeme. &quot;Cíl&quot; urèuje, jak má být odkazovaná stránka otevøena.<br>
<br>
<hr noshade>
<table width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" class="pagefooter">
 <tr> 
  <td>Jdi na: <a href="index.htm">Obsah</a></td>
  <td align="right"><a href="#">Nahoru</a></td>
 </tr>
</table>
<br>
</BODY>
</HTML>
Return current item: BlogPHP