Location: PHPKode > projects > Betterawstats > betterawstats/language/lang_nl.inc.php
<?php

// since we are merging this here with the message file from AWSTATS, we have to
// add these internal messages to the ones from AWSTATS. Please remember NOT to
// use any numeric indexes since they are used by AWSTATS.

// this language files is kindly translated into Dutch by Edwin de Ruijter

global $BAW_MES;
$BAW_MES += array(

  // display.inc.php
  'data_file_stats' => 'Gegevens bestand bijwerken statistieken:',
  'parsed_records' => 'Geanalyseerde records:',
  'old_records' => 'Oude records:',
  'new_records' => 'Nieuwe records:',
  'corrupted' => 'Onbetrouwbaar:',
  'dropped' => 'Niet meegenomen:',
  'ratio_pages_hits' => 'Verhouding'.BR.'(Hits/Pagina\'s)',
  'files_paths' => 'Bestanden/directories',
  'user_agent' => 'User Agent',
  'size' => 'Grootte',
  'by_domains' => '%s per domeinen',
  'visits' => 'Bezoeken',
  'averages' => ' (Gemiddelden)',
  'assumedscript' => 'Verondersteld Robots/Spiders',
  'weekday_averages' => $BAW_MES[91] . ' (Gemiddelden)',
  'hours_averages' => $BAW_MES[20] . ' (Gemiddelden)',
  'os_versions' => "{$BAW_MES[59]} (+{$BAW_MES[58]})",
  'browser_versions' => "{$BAW_MES[21]} (+{$BAW_MES[58]})",
  'referer_hotlinks' => 'Hotlinks',
  'hl_by_domains ' => "Hotlinks per domeinen",
  'hotlinks_proxies' => 'Hotlinks/Proxies',

  // baw_raise_error
  'baw_error' => 'BetterAWstats Fout',
  'datafile' =>
    "Gegevens bestand is onbetrouwbaar, gegevens konden niet worden gelezen: %s;<br>'%s' moet zijn BEGIN_...".BR
    . "Lees a.u.b. de FAQ (/doc/FAQ.txt)",
  'datafileindex' =>
    "Gegevens bestand is onbetrouwbaar, gegevens-index kon niet worden gelezen: %s;<br>'%s' moet zijn BEGIN_...".BR
    . "Lees a.u.b. de FAQ (/doc/FAQ.txt)",
  'datafilesdir' =>
    "De gegevens bestanden konden niet gevonden worden in deze lokatie: %s".BR
    . "Controleer a.u.b. uw config.php. De waarde van \$BAW_CONF['path_data'] moet "
    . "verwijzen naar de directory waar awstats zijn gegevens bestanden bewaart "
    . "(typisch iets als /cgi-bin/awstats/data). Controleer a.u.b. ook "
    . "dat php lees-rechten heeft op deze directory.",
  'languagefile' =>
    "Het taal bestand kon niet gevonden worden in deze lokatie: %s".BR
    . "Controleer a.u.b. uw config.php. De waarde van \$BAW_CONF['path_lang'] moet "
    . "verwijzen naar de directory waar awstats zijn taal bestand bewaart "
    . "(typisch iets als /cgi-bin/awstats/lang). Controleer a.u.b. ook "
    . "dat php lees-rechten heeft op deze directory.",
  'libraryfiles' =>
    "De library bestanden konden niet gevonden worden in deze lokatie: %s".BR
    . "Controleer a.u.b. uw config.php. De wwarde van \$BAW_CONF['path_lib'] moet "
    . "verwijzen naar de directory waar awstats zijn library bestanden bewaart "
    . "(typisch iets als /cgi-bin/awstats/lib). Controleer a.u.b. ook "
    . "dat php lees-rechten heeft op deze directory.",
  'configwrite' =>
    "Het configuratie bestand is niet overschrijfbaar. Controleer a.u.b. dat het script "
    . "naar dit bestand kan schrijven of wijzig simpelweg dit bestand direct op de server "
    . "in plaats van de configuratie Editor te gebruiken.",
  'configread' =>
    "Het configuratie bestand kon niet worden geopend voor lees/schrijf toegang",
  'configdisabled' =>
    "De online configureerder is uitgeschakeld. Zet a.u.b. "
    . "\$BAW_CONF['online_config'] = true in uw config.php",
  'libraryeval' =>
    "Een fout is opgetreden bij het analyseren van het awstats library bestand %s dat wordt gebruikt bij "
    . "het ontleden van de variabele %s. Schakel a.u.b. debugging aan in config.php en "
    . "zend de getoonde PHP foutboodschappen naar het support forum zodat het probleem verholpen kan worden.",
  'jpgraph_path' =>
    "De bestanden voor jpgraph konden niet gevonden worden in %s. Schakel dit onderdeel uit in "
    . "config.php of corrigeer het pad naar de bestanden.",
  'gd2notavailable' =>
    "De PHP graphics library GD2 is niet beschikbaar. Schakel a.u.b. de map functie uit of installeer GD2."
    . "U kunt meer informatie verkrijgen op http://php.net/manual/en/ref.image.php",
  'mapnotavailable' =>
    "De afbeeldingen om de Map (%s) te maken zijn niet beschikbaar. Controleer a.u.b. dat u "
    . "alle bestanden van de setup heeft en dat deze leesbaar zijn door "
    . "de server.",
  'iconpath' =>
    "De AWSTATS icons konden niet gevonden worden in deze locatie: %s".BR
    . "Controlleer a.u.b. uw config.php. De waarde van \$BAW_CONF['icons_url'] moet "
    . "wijzen naar de URL waar awstats zijn library bestanden bewaart "
    . "(typisch iets als http://awstats.local/awstats/icon).",
  'site_path' =>
    "Het pad naar awstats is niet goed gezet naar directory: %s".BR
    . "Controlleer a.u.b. uw config.php. De waarde van \$BAW_CONF['site_path'] moet "
    . "wijzen naar de directory waar BetterAWStats is ge-installeerd "
    . "(typisch iets als /home/user/public_html/baw).".BR
    . "Het schijnt dat uw script is ge-installeerd in '%s'.",
  'site_url' =>
    'De URL naar BetterAWStats is niet goed gezet in uw config.php. Hij staat momenteel '
    . 'op %s, maar dat is niet goed. Het zou kunnen dat de URL %s moet zijn.',
  'password_match' =>
    'De ingevoerde wachtwoorden komen niet overeen. Ga a.u.b. terug en probeer opnieuw.',
  'password_change' =>
    'U probeert het standaard wachtwoord te gebruiken. Ga a.u.b. terug en wijzig hetnaar een '
    . 'ander wachtwoord.',
  'password_short' =>
    'Uw wachtwoord dient minimaal uit 6 tekens te bestaan. Ga a.u.b. terug en '
    . 'kies een langer wachtwoord.',
  'xmldata' =>
    'Your AWStats data files are stored in XML format. Unfortunately, BetterAWSTats '
    . 'does not support XML data yet. Please store your datafiles in plain text.',

  // $BAW_LIB['item_groups']
  'time' => 'Tijd',
  'user_information' => 'Gebruiker informatie',
  'user_actions' => 'Gebruiker akties',
  'user_origin' => 'Gebruiker herkomst',
  'other_access' => 'Andere toegang',

  // debug messages
  'dbg_detect_language' => "Bezig de taal te vinden",
  'dbg_detected_language' => "Gevonden taal %s",
  'dbg_test_writable' => "Bezig te controleren of %s overschrijfbaar is",
  'dbg_test_writable_false' => "IS NIET overschrijfbaar: %s",
  'dbg_test_writable_true' => 'IS overschrijfbaar: %s',
  'dbg_found_dir' => 'Gevonden directory %s',
  'dbg_found_file' => 'Gevonden bestand: %s',
  'dbg_finished_parse_dir' => "Klaar met analyseren directory %s",
  'dbg_start_parse_dir' => "Start analyseren directory %s",

  // config_default.inc.php
  'cfg_enable' => 'Schakel in',
  'cfg_disable' => 'Schakel uit',
  'cfg_show_all' => 'Toon alle',
  'monday' => 'Maandag',
  'sunday' => 'Zondag',
  'cfg_hide' => 'Verberg',
  'cfg_show' => 'Toon',
  'cfg_site_settings' => 'Site instellingen',
  'cfg_path_to_aws_data' => 'Pad naar AWStats gegevens',
  'cfg_path_to_aws_data_hlp' => "Zet deze waarde op de directory waar AWStats "
    . "zijn gegevens bestanden in bewaart. ATTENTIE: Als u deze bestanden met "
    . "windows leest, maar u heeft ze met Linux aangemaakt of vice versa, let er dan op "
    . "dat u ze 'BINARY' overzet. Anders kunnen ze niet goed gelezen worden. "
    . "Niet afsluiten met een slash.",
  'cfg_path_to_aws_lib' => 'Pad naar AWStats libraries',
  'cfg_path_to_aws_lib_hlp' => "Zet deze waarde op de directory waar AWStats "
    . "zijn library bestanden in bewaart. Niet afsluiten met een slash.",
  'cfg_path_to_aws_lang' => 'Pad naar AWStats taal bestanden',
  'cfg_path_to_aws_lang_hlp' => 'Zet deze waarde op de directory waar AWStats '
    . 'zijn language bestanden in bewaart. Niet afsluiten met een slash.',
  'cfg_script_url' => 'Script URL',
  'cfg_script_url_hlp' => "De url van BetterAWstats' directory, Niet afsluiten met een slash.",
  'cfg_script_path' => 'Script pad',
  'cfg_script_path_hlp' => 'Het pad van BetterAWstats, Niet afsluiten met een slash.',
  'cfg_aws_icons_url' => 'URL naar AWStats icons',
  'cfg_aws_icons_url_hlp' => 'De url naar de awstats icons, moet bevatten de '
    . 'gehele http://..., niet afsluiten met een slash.',
  'cfg_web_config' => 'Web configuratie',
  'cfg_web_config_hlp' => 'De online configuratie editor inschakelen? LET OP: '
    . 'Uw config.php bestand moet schrijfbaar zijn om dit in te schakelen. Het is AF TE RADEN '
    . 'om dit te gebruiken, tenzij de directory wachtwoord-beveiligd is met een '
    . '.htaccess bestand.',
  'cfg_web_config_pw' => 'Wijzig configuratie wachtwoord?',
  'cfg_web_config_pw_hlp' => 'Dit wachtwoord is nodig om toegang tot de online configuratie '
    . 'te krijgen.',
  'cfg_limit_server' => 'Beperken tot server?',
  'cfg_limit_server_hlp' => 'Zet dit naar een enkele server waartoe u zich wilt beperken '
    . 'of "false" om allen te tonen. De server naam moet degene zijn die gebruikt wordt voor awstats.',
  'cfg_layout_settings' => 'Opmaak instellingen',
  'cfg_layout_type' => 'Opmaak type',
  'cfg_layout_type_hlp' => 'Toon page in verticale of horizontale opmaak?',
  'cfg_vertical' => 'Verticaal',
  'cfg_horizontal' => 'Horizontaal',
  'cfg_language' => 'Taal',
  'cfg_language_hlp' => 'Zet uw taal. Zet op "auto" om de browserwaarde te nemen.',
  'cfg_firstweekday' => 'Eerste dag van de week',
  'cfg_firstweekday_hlp' => 'Moet Zondag de eerste dag van de weekzijn of maandag?',
  'cfg_decimalpoint' => 'Decimale punt',
  'cfg_decimalpoint_hlp' => "Decimale punt teken (99.9)",
  'cfg_thous_sep' => 'Duizendtal scheidingsteken',
  'cfg_thous_sep_hlp' => "Duizendtal scheidingsteken (1'000)",
  'cfg_date_form' => 'Datum formaat (2007-31-12)',
  'cfg_date_form_hlp' => 'Hoe moet een datum er uit zien? Voor formattering, raadpleeg '
    . 'a.u.b. http://php.net/manual/en/function.date.php',
  'cfg_date_time_form' => 'Datum &amp; tijd formaat (2007-31-12 23:59)',
  'cfg_date_time_form_hlp' => 'Hoe moet een datum &amp; tijd er uit zien? Voor formattering, raadpleeg '
    . 'a.u.b http://php.net/manual/en/function.date.php',
  'cfg_percent_dec' => 'Percentage decimalen',
  'cfg_percent_dec_hlp' => "Hoeveel decimalen voor percentages? (99.9%)",
  'cfg_field_length' => 'Veld lengte',
  'cfg_field_length_hlp' => 'Wat is de maximale tekstlengte van tabel velden? '
    . "(Alleen van toepassing op links)",
  'cfg_max_lines' => 'Maximaal aantal tabel rijen',
  'cfg_max_lines_hlp' => 'Wat is het maximale aantal rijen dat een tabel kan hebben? '
    . 'Zet op "false" om uit te schakelen. Als een tabel dit aantal rijen bereikt, '
    . 'wordt de rest geaggregeerd in 1 regel. Dit gaat ook op voor de "full list view"'
    . ' van een tabel.',
  'cfg_hide_empty' => 'Verberg lege gegevens',
  'cfg_hide_empty_hlp' => 'Volledig verbergen van grafieken met nul-entries? '
    . '(Het menu wordt ook verborgen)',
  'cfg_auto_submit_form' => 'Voer dropdown-wijzigingen meteen uit',
  'cfg_auto_submit_form_hlp' => 'Als dit is ingeschakeld, zullen de site/datum dropdowns geen '
    . '"OK"-button hebben. De pagina wordt aangeroepen zodra u een nieuwe waarde '
    . 'kiest. Niet aanbevolen voor grote sites.',
  'cfg_chart_settings' => 'Grafiek instellingen',
  'cfg_max_scale_visitors' => 'Maximale schaal voor Bezoekers',
  'cfg_max_scale_visitors_hlp' => 'De maximum waarde van de gekozen optie zal '
    . 'de maximum hoogte van de Bezoekers staven in de grafiek bepalen.',
  'cfg_max_scale_visits' => 'Maximale schaal voor Bezoeken',
  'cfg_max_scale_visits_hlp' => 'De maximum waarde van de gekozen optie zal '
    . 'de maximum hoogte van de Bezoeken staven in de grafiek bepalen.',
  'cfg_max_scale_pages' => 'Maximale schaal voor Paginas',
  'cfg_max_scale_pages_hlp' => 'De maximum waarde van de gekozen optie zal '
    . 'de maximum hoogte van de Paginas staven in de grafiek bepalen.',
  'cfg_max_scale_hits' => 'Maximale schaal voor Hits',
  'cfg_max_scale_hits_hlp' => 'De maximum waarde van de gekozen optie zal '
    . 'de maximum hoogte van de Hits staven in de grafiek bepalen.',
  'cfg_max_chart_items' => 'Maximaal aantal grafiek rijen',
  'cfg_max_chart_items_hlp' => 'Wanneer grafieken getoond worden met de volledige lijsten, '
    . 'hoeveel items kunnen dan getoond worden? De rest wordt gesommeerd in "'.$BAW_MES[2].'". '
    . 'Dit wordt zo gedaan om te brede grafieken te voorkomen.',
  'cfg_chart_titles' => 'Grafiek Titels?',
  'cfg_chart_titles_hlp' => 'Indien ingeschakeld, zal er een titel boven iedere grafiek getoond worden.',
  'cfg_jpgraph_settings' => 'JPGraph instellingen',
  'cfg_jpgraph_enable' => 'Schakel JPgraph in?',
  'cfg_jpgraph_enable_hlp' => 'Om JPGraph te gebruiken, zult u dit moeten downloaden van '
    . 'http://www.aditus.nu/jpgraph/jpdownload.php.',
  'cfg_jpgraph_path' => 'Pad naar JPGraph',
  'cfg_jpgraph_path_hlp' => 'Waar staat uw JPGraph installatie? (De directory '
    . 'waar jpgraph.php in staat. Niet afsluiten met een slash.)',
  'cfg_table_settings' => 'Tabel instellingen',
  'cfg_advanced_settings' => 'Geavanceerde instellingen',
  'cfg_version' => 'Versie',
  'cfg_version_hlp' => 'Versie van deze software',
  'cfg_xhtml' => 'XHTML/ HTML',
  'cfg_xhtml_hlp' => 'Wilt u uw output in HTML or XHTML?',
  'cfg_debug' => 'Debug',
  'cfg_debug_hlp' => 'Wilt u debug-output tonen (ZEER gedetaileerd)?',
  'cfg_parser' => 'Analyse statistieken',
  'cfg_parser_hlp' => 'Wilt u log file analyse gegevens tonen onder de statistiek samenvatting?',
  'cfg_module' => 'Module instellingen',
  'cfg_module_hlp' => 'Gebruikt u BetterAWstats als module voor andere '
    . 'software? (Momenteel is alleen Drupal ondersteund)',
  'cfg_type_order' => 'Sorteer volgorde',
  'cfg_type_show' => 'Toon deze gegevens?',
  'cfg_type_collapse' => 'Ingeklapt?',
  'cfg_type_table' => 'Toon gegevens tabel?',
  'cfg_type_sort' => 'Gesorteerd op welke kolom?',
  'cfg_possible_values'=> ' Mogelijke waarden zijn:',
  'cfg_type_sort_dir' => 'Sorteer richting?',
  'cfg_type_sort_dir_opts' => 'SORT_ASC=Oplopend, SORT_DESC=Aflopend',
  'cfg_type_chart' => 'Toon HTML grafiek?',
  'cfg_type_map' => 'Toon landkaart afbeelding?',
  'cfg_type_avg' => 'Toon geniddelden?',
  'cfg_type_total' => 'Toon totalen som?',
  'cfg_type_top_x' => 'Toon hoeveel entries?',
  'cfg_type_assumebot' => 'Verberg visitors waar Hits = Paginas?',
  'cfg_type_showmonths' => 'Toon hoeveel maanden?',
  'cfg_type_favicon' => 'Favicons ophalen voor externe URLs?',
  'cfg_type_domain_lvls' => 'Verkort URL naar hoeveel domein levels? (-1 om uit te schakelen)',
  'cfg_dis_overview' => 'Algemeen overzicht van kentallen en datums',
  'cfg_dis_months' => 'Maandelijkse gegevens',
  'cfg_dis_days' => 'Dagelijkse gegevens',
  'cfg_dis_weekdays' => 'Weekdagen',
  'cfg_dis_hours' => 'Uren van de dag',
  'cfg_dis_domains' => 'Domeinen van bezoekers',
  'cfg_dis_visitors' => 'IP addressen van bezoekers',
  'cfg_dis_logins' => 'Logins voor gebruikersnaam/wachtwoord beschermde paginas',
  'cfg_dis_robots' => 'Spiders, Robots van Zoek machines etc.',
  'cfg_dis_worms' => 'Worms die beveiligingslekken zoeken',
  'cfg_dis_sessions' => 'Hoe lang is men op de site geweest?',
  'cfg_dis_filetype' => 'Welke bestandstypen zijn op de site',
  'cfg_dis_urls' => 'Paginas op de site',
  'cfg_dis_paths_hlp' => 'Bestanden/paden op de site',
  'cfg_dis_paths' => 'Bestanden/paden',
  'cfg_dis_os' => 'Besturingssysteem van gebruikers',
  'cfg_dis_unknownos' => 'Onbekend besturingssysteem',
  'cfg_dis_osversions' => 'Besturingssysteem van gebruikers inklusief versies',
  'cfg_dis_browsers' => 'Gebruikers browser type',
  'cfg_dis_browserversions' => "Gebruikers browser type (+{$BAW_MES[58]})",
  'cfg_dis_unknownbrowser' => 'Onbekende browsers',
  'cfg_dis_unknownbrowser_agent' => 'User agent',
  'cfg_dis_screensizes' => 'Schermafmetingen van gebruikers',
  'cfg_dis_se_referers' => 'Referrals van zoek machines',
  'cfg_dis_referers' => 'Referrals van andere sites',
  'cfg_dis_referer_domains' => 'Referrals van andere sites, gegroepeerd per 2e level domeinen',
  'cfg_dis_hotlinks' => 'Paginas die verwijzen naar afbeeldingen/gegevens op uw site',
  'cfg_dis_hotlink_domains' => 'Domeinen die verwijzen naar afbeeldingen/gegevens op uw site',
  'cfg_dis_searchphrases' => 'Zoek zinnen',
  'cfg_dis_searchwords' => 'Zoek woorden',
  'cfg_dis_misc' => 'Gebruikers systeem kenmerken',
  'cfg_dis_errors' => 'Toegang tot pagina\'s die foutmeldingen afgaven',

  // display_helpers
  'config_not_writable' => 'Configuratie bestand niet overschrijfbaar!',
  'config_editor' => 'Configuratie editor',
  'created_by' => 'gemaakt door %s',
  'config_intro' => "// ATTENTIE:\r\n// BetterAWstats heeft een online config "
    . "editor die u kunt gebruiken inplaats van deze file te editen. De "
    . "verwijzing naar de online config editor staat onderaan het menu! Om "
    . "deze te gebruiken zet u \$BAW_CONF['online_config']= true; en zorgt "
    . "u ervoor dat het bestand overschrijfbaar is door de server.\r\n",
  'cfg_name' => 'NAAM:  ',
  'cfg_info' => 'INFO:  ',
  'cfg_def' => 'DEFAULT:',
  'cfg_display' => 'TOON',
  'cfg_display2' => 'Toon',
  'cfg_logout' => 'Uitloggen',
  'confirm_password' => 'Bevestig Wachtwoord: ',
  'cfg_saved' => "De configuratie is bewaard. Ga verder met "
    . "<a href=\"{$BAW_CONF['site_url']}/\">Statistieken</a> of ga terug naar de "
    . "<a href=\"{$BAW_CONF['site_url']}/index.php?action=config_editor\">"
    . "Config editor</a>.",
  'cfg_save' => 'Bewaar alles',
  'cfg_reset' => 'Reset',
  'cfg_exit' => 'Exit',
  'cfg_asc'=> 'Oplopend',
  'cfg_desc' => 'Aflopend',
  'show' => 'Toon',
  'hide' => 'Verberg',
  'all_months' => 'Alle (Maandelijks)',
  'all_days' => 'Alle (Dagelijks)',
  'get_help' => 'Vraag hulp',
  'back' => 'Terug',
  'version_check' => 'Kijk of er updates zijn',
  'version_info' => 'Versie Gegevens',
  'unknown_list' => 'Onbekende Gegevens',

  // config.inc.php
  'require_password' => 'Voer a.u.b. het wachtwoord in en druk op OK.',
  'password_incorrect' => 'Het wachtwoord is onjuist. Probeer a.u.b. opnieuw.',

  // reder_table
  'table_max_hits_exceed' => '(Overstijgende max_hits config beperken tot %s)',
  'records'=> '%s records',

  // section help
  'hlp_overview' => 'Deze sectie toont de algemene gegevens van de huidig '
    . 'geselecteerde maand. Let a.u.b. op dat de hits, veroorzaakt door hotlinks en '
    . 'robots, hacker-scripts etc., op een niet accurate wijze zijn weggelaten. Als u '
    . "\$BAW_CONF['show_parser_stats'] op true zet, kunt u hier statistieken zien over"
    . 'de logfile update zoals geanalyseerde records, oude records, nieuwe records, '
    . 'onbetrouwbare en weggelaten regels.',
  'hlp_months' => 'Deze sectie toont de historie van gegevens enkele maanden in het '
    . 'verleden. U kunt de tijdspanne veranderen in de configuratie.',
  'hlp_days' => 'Deze sectie toont de dagelijkse historie van gegevens van de geselecteerde maand. '
    . 'Als de huidige maand nog gaande is, zullen hier de gegevens getoond worden van de '
    . 'verleden maand voor hezelfde aantal dagen dat nog te gaan is in de huidige maand. ',
  'hlp_weekdays' => 'Deze sectie toont de gemiddelden van bezoeken/pagina\'s/hits historie voor '
    .'elke weekdag. Omdat iedere maand een verschillend aantal weekdagen heeft, zou sommering '
    . 'van de gegevens, zoals AWSTATS dat doet, de gegevens vervormen. Daarom toont BetterAWStats '
    . 'alleen de gemiddelden.',
  'hlp_hours' => 'Deze sectie toont de gemiddelden van bezoeken/pagina\'s/hits historie voor '
    .'elk uur van de dag. Als de huidige maand nog gaande is, zou sommering '
    . 'van de gegevens, zoals AWSTATS dat doet, de gegevens vervormen. Daarom toont BetterAWStats '
    . 'alleen de gemiddelden.',
  'hlp_domains' => 'Deze sectie toont de hits per land (indien bekend). Let a.u.b. op dat '
    . 'in de wereldkaartafbeelding de domeinen us, mil, edu, gov en arpa gesommeerd zijn in het "us" domein.',
  'hlp_visitors' => 'Deze sectie toont de statistieken per gebruiker\'s IP adres. '
    . 'Omdat haast alle pagina\'s bestaan uit verschillende bestanden (afbeeldingen, stylesheets etc.), '
    . 'zijn bezoeken met met een lage hits/pagina\'s ratio zeer '
    . 'waarschijnlijk gecreeerd door bots, scripts of andere software maar niet door reguliere gebruikers. '
    . 'Deze zijn hier gesommeerd onder "Veronderstelde Scripts &amp; Bots". Om de ratio te wijzigen '
    . 'die een gebruiker als een script definieert, verandert u de '
    . '$BAW_CONF_DIS[\'visitors\'][\'assumebot\'] waarde in de configuratie.'
    . 'Evenzo, gebruikers met alleen hits maar geen pagina\'s zijn hits van proxies of '
    . 'hotlinking gebruikers. Deze zijn gesommeerd onder "Hotlinks/Proxies".' ,
  'hlp_logins' => 'Deze sectie toont de hits per ge-autoriseerde gebruiker. Een gebruiker '
    . 'met maar 1 hit is zeer waarschijnlijk het resultaat van een mislukte login poging.',
  'hlp_referer_domains' => 'Deze sectie neemt de gegevens van "Referring sites" '
    . 'en sommeerd dit per domein. AWStats toont deze informatie niet. '
    . 'Als een referer een link naar uw site heeft op al zijn '
    . 'pagina\'s, dan zou het totaal aantal van refer bezoekers zeer hoog zijn, maar de '
    . 'referrer zou nog steeds niet getoond worden in de top 10 van de "Refering Sites". '
    . 'Dit is de reden dat BetterAWStats het domein totaal toont, zodat u de juiste waarde aan '
    . 'refering site kunt hechten.',
  'hlp_hotlinks' => 'Deze sectie toont de referrers van andere sites die bestanden '
    . 'zoals afbeeldingen aanvragen maar geen pagina\'s. Dit houdt in dat de '
    . 'referring site hotlinks naar uw site heeft (en dus gebruik maakt van uw bandbreedte, opslag '
    . 'en afbeelding(en)) terwijl zijn gebruikers het idee gegeven wordt dat de gegevens gehost '
    . 'zijn op de referring site. Deze gegevens zijn gescheiden van "Referring sites" '
    . 'Statistieken door BetterAWStats. AWStats maakt dit onderscheid niet. ',
  'hlp_hotlink_domains' => 'Deze sectie toont de referrers van andere sites die bestanden '
    . 'zoals afbeeldingen aanvragen maar geen pagina\'s. Dit houdt in dat de '
    . 'referring site hotlinks naar uw site heeft (en dus gebruik maakt van uw bandbreedte, opslag '
    . 'en afbeelding(en)) terwijl zijn gebruikers het idee gegeven wordt dat de gegevens gehost '
    . 'zijn op de referring site. Deze gegevens zijn gescheiden van "Referring sites" '
    . 'Statistieken door BetterAWStats. AWStats maakt dit onderscheid niet '
    . 'Bovendien, BetterAWStats sommeert in deze sectie de gegevens per domain om de hits per '
    . 'domein meer inzichtelijk te maken, omdat een domain wellicht dezelfde gegevens '
    . 'van meerdere URLs hotlinkt.',
);

?>
Return current item: Betterawstats