Location: PHPKode > projects > Basic Announce > Basic Announce Version 4.0/modules/datagrid/languages/hu.php
<?php
//------------------------------------------------------------------------------
//*** Hungarian (hu)
//------------------------------------------------------------------------------
function setLanguage(){ 
  $lang['='] = "="; // "equal"; 
  $lang['>'] = ">"; // "bigger"; 
  $lang['<'] = "<"; // "smaller";
  $lang['add'] = "Hozzáadása";
  $lang['add_new'] = "+ Hozzáadni &uacute;j";
  $lang['add_new_record'] = "&uacute;j rekord hozz&aacute;ad&aacute;sa";
  $lang['add_new_record_blocked'] = "Security Check: k&iacute;sérlet egy &uacute;j rekord! Ellen&#337;rizze a be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokat, a m&#369;velet nem engedélyezett!";  
  $lang['adding_operation_completed'] = "Az &ouml;sszead&aacute;s m&#369;velet sikeresen befejez&#337;d&ouml;tt!";
  $lang['adding_operation_uncompleted'] = "Az &ouml;sszead&aacute;s m&#369;velet befejezetlen!";
  $lang['alert_perform_operation'] = "Biztos benne, hogy szeretné elvégezni a m&#369;veletet?";
  $lang['alert_select_row'] = "Ki kell v&aacute;lasztani egy vagy t&ouml;bb sort, hogy hajtsa végre ezt a m&#369;veletet!";  
  $lang['and'] = "és";
  $lang['any'] = "b&aacute;rmely"; 
  $lang['ascending'] = "Növekvő"; 
  $lang['back'] = "Vissza";
  $lang['cancel'] = "Szak&iacute;tani";
  $lang['cancel_creating_new_record'] = "Biztos benne, hogy meg akarja szak&iacute;tani &uacute;j rekord?";  
  $lang['check_all'] = "Check All";
  $lang['clear'] = "Vil&aacute;gos";  
  $lang['create'] = "Létrehoz";
  $lang['create_new_record'] = "Teremt &uacute;j rekord";
  $lang['current'] = "aktu&aacute;lis";
  $lang['delete'] = "T&#337;r&#337;l";
  $lang['delete_record'] = "Rekord törlése";
  $lang['delete_record_blocked'] = "Security Check: k&iacute;sérlet t&ouml;rlése a rekord! Ellen&#337;rizze a be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokat, a m&#369;velet nem engedélyezett!";  
  $lang['delete_selected'] = "Kijel&ouml;ltek t&ouml;rlése";
  $lang['delete_selected_records'] = "Biztos benne, hogy t&ouml;r&ouml;lni k&iacute;v&aacute;nja a kijel&ouml;lt rekordok?";
  $lang['delete_this_record'] = "Biztos benne, hogy t&ouml;r&ouml;lni k&iacute;v&aacute;nja ezt a rekordot?";     
  $lang['deleting_operation_completed'] = "A t&ouml;rlés m&#369;velet sikeresen befejez&#337;d&ouml;tt!";
  $lang['deleting_operation_uncompleted'] = "A t&ouml;rlés m&#369;velet befejezetlen!";
  $lang['descending'] = "Cs&ouml;kken&#337;";
  $lang['details'] = "Részleteket";
  $lang['details_selected'] = "A kijel&ouml;lt";
  $lang['edit'] = "Szerkeszt";
  $lang['edit_selected'] = "A kijel&ouml;lt";
  $lang['edit_record'] = "Szerkesztés rekord";
  $lang['edit_selected_records'] = "Biztos benne, hogy m&oacute;dos&iacute;tani szeretné a kijel&ouml;lt rekordok?";  
  $lang['errors'] = "Tévedések";
  $lang['export_to_excel'] = "Export&aacute;lt Excel";
  $lang['export_to_pdf'] = "Export&aacute;lt PDF";  
  $lang['export_to_xml'] = "Export&aacute;lt XML";
  $lang['export_message'] = "<label class=\"default_dg_label\">A f&aacute;jl _FILE_ kész. Miut&aacute;n befejezte let&#337;ltése,</label> <a class=\"default_dg_error_message\" href=\"javascript: window.close();\">ablak bez&aacute;r&aacute;sa</a>.";
  $lang['field'] = "Mez&#337;";
  $lang['field_value'] = "Mez&#337; érték";
  $lang['file_find_error'] = "A f&aacute;jl nem tal&aacute;lhat&oacute;: <b>_FILE_</b>. <br>E f&aacute;jlt, ha létezik és haszn&aacute;ljuk a helyes utat!";
  $lang['file_opening_error'] = "Nem tudja megnyitni a f&aacute;jlt. Ellen&#337;rizze a jogosults&aacute;gokat.";
  $lang['file_writing_error'] = "Nem lehet &iacute;rni a f&aacute;jlt. Ellen&#337;rizze &iacute;r&aacute;s jogosults&aacute;gokat!";
  $lang['file_invalid file_size'] = "érvénytelen f&aacute;jlméret";
  $lang['file_uploading_error'] = "Hiba t&#337;rtént a felt&#337;ltése k&#337;zben, kérj&uuml;k pr&oacute;b&aacute;lja meg &uacute;jra!";
  $lang['file_deleting_error'] = "Hiba t&#337;rlése k&#337;zben!";
  $lang['first'] = "els&#337;";
  $lang['generate'] = "Gener&aacute;l&aacute;sa";
  $lang['handle_selected_records'] = "Biztos benne, hogy szeretné kezelni a kijel&#337;lt rekordok?";
  $lang['hide_search'] = "Keresés elrejtése";
  $lang['last'] = "utolsó";
  $lang['like'] = "mint";
  $lang['like%'] = "mint%"; // "begins with"; 
  $lang['%like'] = "%mint"; // "ends with";
  $lang['%like%'] = "%mint%"; 
  $lang['loading_data'] = "Adatok bet&#337;ltése...";
  $lang['max'] = "max";    
  $lang['next'] = "következ&#337;";
  $lang['no'] = "Nem";
  $lang['no_data_found'] = "Nincs adat tal&aacute;ltak!";
  $lang['no_data_found_error'] = "Nincs adat! Kérj&uuml;k, ellen&#337;rizze figyelmesen a k&oacute;d szintaktikai! <br> Lehet kis-és nagybet&#369;ket, illetve van néh&aacute;ny v&aacute;ratlan Szimb&oacute;lum.";
  $lang['no_image'] = "No Image";
  $lang['not_like'] = "nem tetszik";
  $lang['of'] = "-t&#337;l";
  $lang['operation_was_already_done'] = "A m&#369;velet m&aacute;r befejez&#337;d&#337;tt! Nem tudod pr&oacute;b&aacute;lkozik &uacute;jra meg &uacute;jra.";        
  $lang['or'] = "vagy";    
  $lang['pages'] = "Oldalak";
  $lang['page_size'] = "Oldalméretet";
  $lang['previous'] = "Kor&aacute;bbi";
  $lang['printable_view'] = "Nyomtathat&oacute; v&aacute;ltozat";
  $lang['print_now'] = "Print Now";  
  $lang['print_now_title'] = "Kattintson ide az oldal nyomtat&aacute;sa";
  $lang['record_n'] = "Rekord #";
  $lang['refresh_page'] = "Oldal friss&iacute;tése";  
  $lang['results'] = "Eredményt";
  $lang['remove'] = "Elt&aacute;vol&iacute;t";
  $lang['reset'] = "Null&aacute;zva";
  $lang['required_fields_msg'] = "<font color='#cd0000'>*</font> Elemek gal jel&#337;lt van sz&uuml;kség";
  $lang['search'] = "Keresés";
  $lang['search_d'] = "Keresés"; // (description)
  $lang['search_type'] = "Keresés t&iacute;pusa";
  $lang['select'] = "nyomjuk";
  $lang['set_date'] = "D&aacute;tum be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa";
  $lang['sort'] = "Egyfajta";  
  $lang['test'] = "Teszt";
  $lang['total'] = "Teljes";
  $lang['turn_on_debug_mode'] = "Tov&aacute;bbi inform&aacute;ci&oacute;k, kapcsolja be a debug mode.";
  $lang['uncheck_all'] = "Minden akad&aacute;lytalan";
  $lang['unhide_search'] = "Megzavar Keresés";
  $lang['unique_field_error'] = "A mez&#337; lehet&#337;vé teszi, _FIELD_ csak egyedi értékeket - kérj&uuml;k, adja meg &uacute;jra!";
  $lang['update'] = "Update";
  $lang['update_record'] = "Update eredménye";
  $lang['update_record_blocked'] = "Security Check: k&iacute;sérlet friss&iacute;tése rekord! Ellen&#337;rizze a be&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokat, a m&#369;velet nem engedélyezett!";  
  $lang['updating_operation_completed'] = "A korszer&#369;s&iacute;tés a m&#369;velet sikeresen befejez&#337;d&#337;tt!";
  $lang['updating_operation_uncompleted'] = "A korszer&#369;s&iacute;tés a m&#369;velet befejezetlen!";
  $lang['upload'] = "Felt&ouml;ltheti";  
  $lang['view'] = "Részletek";
  $lang['view_details'] = "Részletek megtekintése";
  $lang['warnings'] = "Figyelmeztetést";
  $lang['with_selected'] = "A kiv&aacute;lasztott";
  $lang['wrong_field_name'] = "Rossz mez&#337;név";
  $lang['wrong_parameter_error'] = "Helytelen paraméter [<b>_FIELD_</b>]: _VALUE_";
  $lang['yes'] = "Igen";

  // date-time
  $lang['day']  = "nap";
  $lang['month'] = "h&oacute;napon";
  $lang['year']  = "év";
  $lang['hour']  = "&oacute;r&aacute;n";
  $lang['min']  = "percig";
  $lang['sec']  = "sek";
  $lang['months'][1] = "Janu&aacute;r";
  $lang['months'][2] = "Febru&aacute;r";
  $lang['months'][3] = "M&aacute;rcius&aacute;ban";
  $lang['months'][4] = "&Aacute;prilis";
  $lang['months'][5] = "Lehet";
  $lang['months'][6] = "J&uacute;nius";
  $lang['months'][7] = "J&uacute;lius";
  $lang['months'][8] = "Augusztus";
  $lang['months'][9] = "Szeptember";
  $lang['months'][10] = "Okt&oacute;ber";
  $lang['months'][11] = "November";
  $lang['months'][12] = "December";
    
  return $lang; 
}
?>
Return current item: Basic Announce