Location: PHPKode > projects > Basic Announce > Basic Announce Version 4.0/modules/datagrid/languages/bg.php
<?php
//------------------------------------------------------------------------------       
//*** Bulgarian (bg)
//------------------------------------------------------------------------------
function setLanguage(){ 
  $lang['='] = "="; // "равно"; 
  $lang['>'] = ">"; // "по-голямо"; 
  $lang['<'] = "<"; // "по-малко";      
  $lang['add'] = "Добави"; 
  $lang['add_new'] = "+ Добави нов"; 
  $lang['add_new_record'] = "Добави нов запис";
  $lang['add_new_record_blocked'] = "Проверка на сигурността: опитът на добавянето на нов рекорд! Проверете настройките си, че тази дейност не е позволено!";  
  $lang['adding_operation_completed'] = "Операцията по добавяне е успешна!";
  $lang['adding_operation_uncompleted'] = "Операцията по добавяне е неуспешна!";
  $lang['alert_perform_operation'] = "Наистина ли искате да извършат тази операция?";
  $lang['alert_select_row'] = "Вие трябва да изберете един или повече редове, за да извърши тази операция!";
  $lang['and'] = "и";
  $lang['any'] = "някой";                         
  $lang['ascending'] = "Увеличаващо"; 
  $lang['back'] = "Назад"; 
  $lang['cancel'] = "Прекъсни";
  $lang['cancel_creating_new_record'] = "Сигурни ли сте, че искате да премахнете записа?";
  $lang['check_all'] = "Избери всички";
  $lang['clear'] = "Clear";        
  $lang['create'] = "Създай"; 
  $lang['create_new_record'] = "Създай нов запис"; 
  $lang['current'] = "сегашен"; 
  $lang['delete'] = "Премахни"; 
  $lang['delete_record'] = "Премахни запис";
  $lang['delete_record_blocked'] = "Security Check: опит за изтриване запис на! Проверете вашите настройки, операцията не е позволено!";  
  $lang['delete_selected'] = "Премахни избраното";
  $lang['delete_selected_records'] = "Сигурни ли сте че искате да премахнете избрания запис?";
  $lang['delete_this_record'] = "Сигурни ли сте че искате да премахнете този запис?";                 
  $lang['deleting_operation_completed'] = "Премахването е исъществено успешно!";
  $lang['deleting_operation_uncompleted'] = "Премахването е незавършено!";                  
  $lang['descending'] = "Намаляващо";
  $lang['details'] = "Подробно";
  $lang['details_selected'] = "Виж избрани";      
  $lang['edit'] = "Редактирай";
  $lang['edit_selected'] = "Редактирай избрани";
  $lang['edit_record'] = "Редактирай запис"; 
  $lang['edit_selected_records'] = "Сигурни ли сте че искате да редактирате избрания запис?";        
  $lang['errors'] = "Грешки";      
  $lang['export_to_excel'] = "Експорт към Excel";
  $lang['export_to_pdf'] = "Експорт към PDF";
  $lang['export_to_xml'] = "Експорт към XML";
  $lang['export_message'] = "<label class=\"default_dg_label\">Файла _FILE_ е готов. След като приключите истеглянето,</label> <a class=\"default_dg_error_message\" href=\"javascript: window.close();\">затворете прозореца</a>.";
  $lang['field'] = "Поле"; 
  $lang['field_value'] = "Стойност";
  $lang['file_find_error'] = "Не мога да намеря файла: <b>_FILE_</b>. <br>Проверете че съществъва и опитайте отново!";                  
  $lang['file_opening_error'] = "Не мога да отворя файла. Проверете правата си.";            
  $lang['file_writing_error'] = "Не мога да запиша във файла. Проверете правата си!";
  $lang['file_invalid file_size'] = "Грешен размер на файла";
  $lang['file_uploading_error'] = "Грешка при ъплоуда, опитайте отново!";
  $lang['file_deleting_error'] = "Грешка при премахване!";
  $lang['first'] = "първи";
  $lang['generate'] = "Генериране";
  $lang['handle_selected_records'] = "Наистина ли искате да се справят с избрани записи?";
  $lang['hide_search'] = "Скрий търсене";
  $lang['last'] = "последен";
  $lang['like'] = "like";
  $lang['like%'] = "like%"; // "започва със"; 
  $lang['%like'] = "%like"; // "завършва със";
  $lang['%like%'] = "%like%"; 
  $lang['loading_data'] = "зарежда данни...";
  $lang['max'] = "макс";        
  $lang['next'] = "следващ";
  $lang['no'] = "Не";                
  $lang['no_data_found'] = "Няма информация"; 
  $lang['no_data_found_error'] = "Няма намерена информация!";                
  $lang['no_image'] = "Мяма изображение";
  $lang['not_like'] = "не прилича";
  $lang['of'] = "на";
  $lang['operation_was_already_done'] = "Операцията е вече завършена! Вие не можете да го опитате отново.";      
  $lang['or'] = "или";        
  $lang['pages'] = "Страници";          
  $lang['page_size'] = "Размер на страница"; 
  $lang['previous'] = "Предишен";        
  $lang['printable_view'] = "Изглед принтер";
  $lang['print_now'] = "Принтирай";
  $lang['print_now_title'] = "Натисни за да принтираш";
  $lang['record_n'] = "Запис #";
  $lang['refresh_page'] = "Обновяване на страницата";
  $lang['remove'] = "Премахни";
  $lang['reset'] = "Обнови";            
  $lang['results'] = "Резултат";
  $lang['required_fields_msg'] = "<font color='#cd0000'>*</font> Отбелязаните полета са задължителни";
  $lang['search'] = "Търси"; 
  $lang['search_d'] = "Търси"; // (description) 
  $lang['search_type'] = "Тип търсене"; 
  $lang['select'] = "Избери";
  $lang['set_date'] = "Постави дата";
  $lang['sort'] = "Sort";  
  $lang['test'] = "Test";
  $lang['total'] = "Общо";
  $lang['turn_on_debug_mode'] = "За по-вече информация, преминете в debug mode.";
  $lang['uncheck_all'] = "Отмаркирай всички";
  $lang['unhide_search'] = "Открий търсене";
  $lang['unique_field_error'] = "The field _FIELD_ позволява само уникална стойност - моля пре-въведете!";      
  $lang['update'] = "Обнови"; 
  $lang['update_record'] = "Обнови запис";
  $lang['update_record_blocked'] = "Security Check: опит за актуализиране на запис! Проверете вашите настройки, операцията не е позволено!";
  $lang['updating_operation_completed'] = "Обновяването завърши успешно!";
  $lang['updating_operation_uncompleted'] = "Обновяване то е незавършено!";            
  $lang['upload'] = "Ъплоуд";
  $lang['view'] = "Виж"; 
  $lang['view_details'] = "Виж подробности";
  $lang['warnings'] = "Внимание";      
  $lang['with_selected'] = "С избраните";
  $lang['wrong_field_name'] = "Грешно име на поле";
  $lang['wrong_parameter_error'] = "Грешен параметър [<b>_FIELD_</b>]: _VALUE_";
  $lang['yes'] = "ДА";        
 
  // date-time
  $lang['day']  = "ден";
  $lang['month'] = "месец";
  $lang['year']  = "година";
  $lang['hour']  = "часа";
  $lang['min']  = "мин";
  $lang['sec']  = "сек";
  $lang['months'][1] = "Януари";
  $lang['months'][2] = "Февруари";
  $lang['months'][3] = "Март";
  $lang['months'][4] = "Април";
  $lang['months'][5] = "Мога";
  $lang['months'][6] = "Юни";
  $lang['months'][7] = "Юли";
  $lang['months'][8] = "Август";
  $lang['months'][9] = "Септември";
  $lang['months'][10] = "Октомври";
  $lang['months'][11] = "Ноември";
  $lang['months'][12] = "Декември";
  
  return $lang;
}
?>
Return current item: Basic Announce