Location: PHPKode > projects > Basic Announce > Basic Announce Version 4.0/inc/languages/tr.php
<?php
//------------------------------------------------------------------ 
//*** Turkish (tr) - provided by: Murat HALAÇOÐLU hide@address.com    
//------------------------------------------------------------------  
  $arrLang = array();
  
  // separate words and short phrases
  $arrLang['access_denied']   = "Erişim Engellendi";
  $arrLang['account_summary']  = "Hesap Özeti";
  $arrLang['account_type']    = "Hesap Tipi";
  $arrLang['accounts_manager']  = "Hesapları Yöneticisi";
  $arrLang['action_required']  = "Eylem Gerekli";
  $arrLang['adm_panel_settings'] = "Admin Panel Ayarları";
  $arrLang['admin']       = "Yönetici";  
  $arrLang['admin_panel']    = "Yönetici Paneli";  
  $arrLang['admin_email']    = "Admin E-posta";
  $arrLang['admin_excessive_logins'] = "Admin Aşırı Girişler";
  $arrLang['admin_tools']    = "Yönetici Araçları";
  $arrLang['admins']       = "Yöneticileri";
  $arrLang['admins_settings']  = "Yöneticileri Ayarlar";
  $arrLang['alert_panel_state'] = "Uyarı Panel Devlet";
  $arrLang['allow_edit_user_password'] = "Düzenleme kullanıcının şifre ver";
  $arrLang['allow_edit_admin_password'] = "Düzenleme admin şifresini ver";
  $arrLang['allow_password_recovery'] = "Şifre kurtarma izin";
  $arrLang['attempts_allowed']  = "girişimlerine izin";
  $arrLang['backup']       = "Yedek";
  $arrLang['block']       = "Blok";
  $arrLang['body']        = "Vücut";
  $arrLang['breadcrumbs']    = "Kırıntıları";
  $arrLang['calendar']      = "Еakvim";  
  $arrLang['clean_data']     = "Temiz Data";
  $arrLang['click_to_collapse'] = "Sol paneldeki daraltmak için tıklayın";
  $arrLang['click_to_view']   = "Görmek için tıklayın";
  $arrLang['collapse_all_menus'] = "Collapse tüm menüler";  
  $arrLang['country']   	  = "Ülke";
  $arrLang['countries']   	  = "Ülkeler";
  $arrLang['countries_management'] = "Ülkeler Yönetimi";    
  $arrLang['css_style']     = "CSS Stil";
  $arrLang['dashboard']     = "Gösterge paneli";
  $arrLang['dashboard_icons']  = "Çizim Pano Simgeler";
  $arrLang['database_type']   = "veritabanı Türü";
  $arrLang['datagrid_css_style'] = "DataGrid CSS tarzı";  
  $arrLang['datagrid_pages']   = "Datagrid Sayfa";
  $arrLang['date_and_time']   = "Tarih ve Zaman";
  $arrLang['default_language']  = "Varsayılan Dil";
  $arrLang['delete']       = "Sil";
  $arrLang['disable']      = "Devre Dışı Bırak";
  $arrLang['dynamic_pages']   = "Dinamik Sayfalar";
  $arrLang['edit']        = "Düzenle";  
  $arrLang['edit_account']    = "Hesap Düzenle";
  $arrLang['enable']       = "Etkinleştir";  
  $arrLang['email_address']   = "E-posta Adresi";  
  $arrLang['email_template']   = "E-Posta Şablonu";
  $arrLang['encryption_type']  = "Şifreleme Türü";
  $arrLang['existing_backups']  = "Mevcut Yedeklemeler";
  $arrLang['excessive_logins_timeout'] = "Aşırı Girişler Zaman Aşımı";
  $arrLang['expand_all_menus']  = "Expand tüm menüler";
  $arrLang['force_https_protocol'] = "Kuvvet HTTPS protokolünü";
  $arrLang['forgot_password']  = "Şifremi unuttum";
  $arrLang['gallery']      = "Galeri";
  $arrLang['gallery_album']   = "Albüm";  
  $arrLang['general']      = "Genel";
  $arrLang['general_settings']  = "Genel Ayarlar";
  $arrLang['getting_started']  = "Başlarken";
  $arrLang['header']       = "Başlık";
  $arrLang['help']        = "Yardım";  
  $arrLang['hide']        = "Gizlemek";
  $arrLang['home']        = "Ev";
  $arrLang['home_panel_state']  = "Ana Panel Devlet";
  $arrLang['icon']        = "Ikon";  
  $arrLang['installed']     = "Yüklendi";
  $arrLang['language_direction'] = "Dil Yönü";
  $arrLang['last_login']     = "Son giriş";  
  $arrLang['last_update']    = "Son güncelleme";
  $arrLang['left_panel_scroll'] = "Sol Paneli Kaydırma";
  $arrLang['left_to_right']   = "Soldan Sağa";
  $arrLang['log_out']      = "Çıkış yap";
  $arrLang['login']       = "giriş";
  $arrLang['login_as']      = "olarak giriş";
  $arrLang['logins_count']    = "Girişler sayımı";
  $arrLang['mail_settings']   = "Posta Ayarları";
  $arrLang['mail_templates']   = "Posta Şablonları";
  $arrLang['mailer']       = "posta gemisi";
  $arrLang['mass_mail']     = "Toplu Posta";
  $arrLang['manage_templates']  = "Şablonları Yönet";
  $arrLang['menu']        = "Menü";  
  $arrLang['menu_category']   = "Menü Kategori";  
  $arrLang['menu_manager']    = "Menü Yöneticisi";
  $arrLang['menu_placement']   = "Menü Yerleştirme";
  $arrLang['module_name']    = "Modülü Adı";
  $arrLang['module_file']    = "Modül Dosya";
  $arrLang['modules']      = "Modüller";
  $arrLang['modules_manager']  = "Modüller Müdürü";
  $arrLang['my_account']     = "Hesabım";
  $arrLang['name']        = "Isim";
  $arrLang['news']        = "Haber";
  $arrLang['news_and_events']  = "Haberler ve Etkinlikler";
  $arrLang['no']         = "Yok";
  $arrLang['not_installed']   = "Yüklü Değil";  
  $arrLang['order']       = "sipariş";
  $arrLang['package_size']    = "Paket Boyutu";
  $arrLang['pages']       = "Sayfalar";
  $arrLang['pages_manager']   = "Sayfa Yöneticisi";		 
  $arrLang['panel_css_style']  = "Panel CSS Stil";
  $arrLang['panel_settings']   = "Panel Ayarları";  
  $arrLang['panel_language']   = "Panel Dil";
  $arrLang['password']      = "Parola";
  $arrLang['password_recovery'] = "Şifre kurtarma";
  $arrLang['passwords_encryption'] = "Şifreler Şifreleme";
  $arrLang['penalty_in_minutes'] = "dk.(birkaç dakika içinde ceza)";
  $arrLang['priority_order']   = "Öncelik sırasına";
  $arrLang['preview']      = "Önizleme";  
  $arrLang['ranks']       = "Rütbeleri";
  $arrLang['right_to_left']   = "Sağdan Sola";
  $arrLang['remember_me']    = "Beni hatırla";
  $arrLang['search']       = "Arama";
  $arrLang['security_settings'] = "Güvenlik Ayarları";
  $arrLang['select']       = "seçmek";  
  $arrLang['send']        = "Göndermek";
  $arrLang['send_email']     = "E-posta Gönder";
  $arrLang['session_timeout']  = "Oturum Zaman Aşımı";
  $arrLang['show']        = "Göstermek";
  $arrLang['show_in']      = "Göster";
  $arrLang['system_info']    = "Sistem Bilgisi";
  $arrLang['system_log']     = "Sistem Günlüğü";
  $arrLang['site_name']     = "Site Adı";
  $arrLang['site_address']    = "Site Adres";
  $arrLang['site_language']   = "Site Dili";
  $arrLang['smtp_address']    = "SMTP Adresi";
  $arrLang['smtp_port']     = "SMTP Port";
  $arrLang['smtp_username']   = "SMTP kullanıcı adı";
  $arrLang['smtp_password']   = "SMTP Parola";    
  $arrLang['static_pages']    = "Statik Sayfalar";    
  $arrLang['statistics']     = "Istatistik";  
  $arrLang['subject']      = "Konu";
  $arrLang['template']      = "Şablon";
  $arrLang['time_zone']     = "Zaman Dilimi";
  $arrLang['tips']        = "İpuçları";
  $arrLang['test_email_to_admin'] = "Yönetici için Testi E-posta";
  $arrLang['today']       = "Bugün";  
  $arrLang['unhide']       = "Göster'i";
  $arrLang['update']       = "Güncelleştirme";
  $arrLang['update_ranks']    = "Güncelleme Ranks";
  $arrLang['upload']       = "Yükleme";
  $arrLang['user']        = "Kullanıcı";
  $arrLang['user_excessive_logins'] = "Kullanıcı Aşırı Girişler";
  $arrLang['user_groups']    = "Kullanıcı Grupları";
  $arrLang['user_panel']     = "Kullanıcı Paneli";
  $arrLang['username']      = "Kullanıcı Adı";  
  $arrLang['users']   		  = "Kullanıcılar";
  $arrLang['users_settings']   = "Kullanıcılar Ayarlar";
  $arrLang['users_admins_settings'] = "Kullanıcılar ve Yöneticiler Ayarlar";
  $arrLang['variables']     = "Değişkenler";
  $arrLang['version']   	  = "Versiyon";
  $arrLang['visual_settings']  = "Görsel Ayarlar";
  $arrLang['welcome_to']     = "Hoşgeldiniz";
  $arrLang['yes']        = "Evet";
  
  // alerts, notes and messages  
  $arrLang['alert_are_you_sure']       = "Emin misin?";  
  $arrLang['alert_remove_instal_files']   = "Dosya <b>install.php</b> ya da dizin <b>install/</b> hala var. <br /> güvenlik nedenleriyle hemen bunları kaldırmak için lütfen!";
  $arrLang['alert_change_site_address']   = "Varsayılan olarak site adresi değiştirmek zorunda. Tıklayın <a href='admin_edit_account.php'>burada</a> devam etmek.";
  $arrLang['alert_change_admin_email']    = "Site yöneticisi için varsayılan e-posta adresini değiştirmek zorunda. Tıklayın <a href='admin_edit_account.php'>burada</a> devam etmek.";
  $arrLang['alert_change_own_email']     = "Kendi varsayılan e-posta adresini değiştirmek için var. Tıklayın <a href='admin_edit_account.php'>burada</a> devam etmek.";
  
  $arrLang['error_wrong_username_password'] = "Yanlış kullanıcı adı veya şifre!";
  $arrLang['error_login_attempts_exceeded'] = "İzin verilen oturum açma girişimleri sayısı aşıldı! <br />_MIN_ dakika içinde yeniden deneyin.";
  
  $arrLang['msg_enter_username_password']  = "Oturum açmak için kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz";
  $arrLang['msg_passwords_encrypted']    = "Şifreleri tüm yöneticiler için şifreli.";
  $arrLang['msg_passwords_decrypted']    = "Tüm yöneticiler için Şifreleri deşifre edildi.";
  $arrLang['msg_ps_update_successful']    = "Güncelleme işlemi başarıyla tamamlandı! _MSG_ADD_<br>Yeni ayarlar geçerli olacağını emin olmak için, lütfen <a href='javascript:parent.location.reload();'>yenileme</a> ya da birkaç saniye bekleyin.";
  
  $arrLang['msg_mm_adding_successful']    = "Ekleme işlemi başarıyla tamamlandı! <br>yeni ayarlar geçerli olacağını emin olmak için, lütfen <a href='javascript:parent.location.reload();'>sitesi yenileme</a> ya da birkaç saniye bekleyin.";
  $arrLang['msg_mm_update_successful']    = "Güncelleme işlemi başarıyla tamamlandı! <br>yeni ayarlar geçerli olacağını emin olmak için, lütfen <a href='javascript:parent.location.reload();'>sitesi yenileme</a> ya da birkaç saniye bekleyin.";
  $arrLang['msg_mm_delete_successful']    = "Silme işlemi başarıyla tamamlandı! <br>yeni ayarlar geçerli olacağını emin olmak için, lütfen <a href='javascript:parent.location.reload();'>sitesi yenileme</a> ya da birkaç saniye bekleyin.";

  $arrLang['msg_m_truncate_all_tables']   = "Ilgili tüm tabloları da kesecek?";

  $arrLang['msg_bk_module_allows']      = "Bu modül size tam bir site yedekleme yapmak için izin verir.";
  $arrLang['msg_bk_backup_was_created']   = "Yedekleme _FILE_NAME_ başarıyla oluşturuldu.";
  $arrLang['msg_bk_backup_was_deleted']   = "Yedekleme _FILE_NAME_ başarıyla silindi.";
  $arrLang['msg_bk_backup_was_restored']   = "Yedekleme _FILE_NAME_ başarılı bir şekilde restore edildi.";
  $arrLang['msg_bk_access_rights']      = "Aşağıdaki dizinde yazma erişim haklarını vermek zorunda";

  $arrLang['msg_ps_change_encryption_type'] = "Şifreleme türünü değiştirmek için ilk olarak mevcut şifreleme iptal";
  $arrLang['msg_ps_after_selecting_md5']   = "MD5 şifrelemesi seçtikten sonra geri alınamaz";

  $arrLang['msg_fp_enter_email']       = "Hesabınız tanımlamanıza yardımcı olması için e-posta adresinizi girin";
  $arrLang['msg_fp_back_to_login']      = "Arka Sayfa Giriş";
  $arrLang['msg_fp_wrong_email']       = "Girdiğiniz e-posta, herhangi bir hesaba ait değil! - Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.";
  $arrLang['msg_fp_password_sent']      = "Parolanız başarıyla gönderildi! - bir dakika içinde e-posta kutusunu kontrol edin.";
  $arrLang['msg_fp_password_already_sent']  = "Parolanız zaten gönderildi! - 2 dakika içinde yeniden deneyin.";

  $arrLang['msg_ps_first_tab_text']     = "Bu sekme Admin Paneli Genel Ayarlar düzenlemenize olanak tanır.";
  $arrLang['msg_ps_second_tab_text']     = "Bu sekme Yönetim Paneli Görsel Ayarlar düzenlemenize olanak tanır.";
  $arrLang['msg_ps_third_tab_text']     = "Bu sekme Yönetici Paneli Kullanıcılar ve Yöneticiler Ayarlar düzenlemenize olanak tanır.";
  $arrLang['msg_ps_fourth_tab_text']     = "Bu sekme Admin Panel Güvenlik Ayarları düzenlemenize olanak tanır.";
  $arrLang['msg_ps_https_addition_text']   = "Bazen kullanıcı güvenli bir bağlantı üzerinden sitenizi gezen olduğunu emin olmak gerekebilir. Her zaman güvenli bağlantı (https://) kullanıcı yönlendirmek için bir kolay yolu aşağıdaki satırları içeren bir htaccess dosyası ile yapılabilir:";

?>
Return current item: Basic Announce