Location: PHPKode > projects > Basic Announce > Basic Announce Version 4.0/inc/languages/se.php
<?php
//------------------------------------------------------------------------------ 		
//*** Swedish (se)
//------------------------------------------------------------------------------ 		
  $arrLang = array();
  
  // separate words and short phrases
  $arrLang['access_denied']   = "Nekat tillträde";
  $arrLang['account_summary']  = "Kontosammanfattning";
  $arrLang['account_type']    = "Kontotyp";
  $arrLang['accounts_manager']  = "Accounts Manager";
  $arrLang['action_required']  = "Nödvändig åtgärd";
  $arrLang['adm_panel_settings'] = "Admin panelinställningar";  
  $arrLang['admin']       = "Administratör";  
  $arrLang['admin_panel']    = "Admin panel";  
  $arrLang['admin_email']    = "Admin e-post";
  $arrLang['admin_excessive_logins'] = "Admin Överdriven Inloggningar";
  $arrLang['admin_tools']    = "Admin verktyg";  
  $arrLang['admins']       = "Admins";
  $arrLang['admins_settings']  = "Admins Inställningar";
  $arrLang['alert_panel_state'] = "Alert Panel staten";
  $arrLang['allow_edit_user_password'] = "Tillåt lösenord redigering användare";
  $arrLang['allow_edit_admin_password'] = "Tillåt redigering admin lösenord";
  $arrLang['allow_password_recovery'] = "Tillåt Password Recovery";
  $arrLang['attempts_allowed']  = "försök tillåtet";
  $arrLang['backup']       = "Reserv";
  $arrLang['block']       = "Blockera";
  $arrLang['body']        = "Body";
  $arrLang['breadcrumbs']    = "Ströbröd";
  $arrLang['calendar']      = "Kalender";
  $arrLang['clean_data']     = "Rengör Data";
  $arrLang['click_to_collapse'] = "Click to collapse left panel";
  $arrLang['click_to_view']   = "Klicka för att visa";
  $arrLang['collapse_all_menus'] = "Minimera alla menyer";
  $arrLang['country']   	  = "Land";
  $arrLang['countries']   	  = "Länder";
  $arrLang['countries_management'] = "Länder hantering";    
  $arrLang['css_style']     = "CSS-Style";
  $arrLang['dashboard']     = "Instrumentbräda";
  $arrLang['dashboard_icons']  = "instrumentbrädan Ikoner Rita";  
  $arrLang['database_type']   = "Databastyp";  
  $arrLang['datagrid_css_style'] = "DataGrid CSS";
  $arrLang['datagrid_pages']   = "DataGrid sidor";
  $arrLang['date_and_time']   = "Datum och tid";
  $arrLang['default_language']  = "Standardspråk";
  $arrLang['delete']       = "Radera";
  $arrLang['disable']      = "Inaktivera";
  $arrLang['dynamic_pages']   = "Dynamiska sidor";
  $arrLang['edit']        = "Redigera";
  $arrLang['edit_account']    = "Redigera konto";
  $arrLang['enable']       = "Aktivera";  
  $arrLang['email_address']   = "E-postadress";  
  $arrLang['email_template']   = "E Mall";
  $arrLang['encryption_type']  = "Kryptering Typ";  
  $arrLang['existing_backups']  = "Befintliga säkerhetskopior";
  $arrLang['excessive_logins_timeout'] = "Överdriven Inloggningar timeout";
  $arrLang['expand_all_menus']  = "Expandera alla menyer";
  $arrLang['force_https_protocol'] = "Force HTTPS-protokoll";
  $arrLang['forgot_password']  = "Glömt lösenord";
  $arrLang['gallery']      = "Galleri";
  $arrLang['gallery_album']   = "Galleri Album";  
  $arrLang['general']      = "Allmänt";
  $arrLang['general_settings']  = "Allmänna inställningar";
  $arrLang['getting_started']  = "Komma igång";
  $arrLang['header']       = "Rubrik";  
  $arrLang['help']        = "Hjälp";
  $arrLang['hide']        = "Dölja";
  $arrLang['home']        = "Hem";
  $arrLang['home_panel_state']  = "Hem Panel staten";
  $arrLang['icon']        = "Ikon";
  $arrLang['installed']     = "Installerad";
  $arrLang['language_direction'] = "Språk Riktning";
  $arrLang['last_login']     = "Senaste inloggning";
  $arrLang['last_update']    = "Senast uppdaterad";
  $arrLang['left_panel_scroll'] = "Vänsterpanel Rulla";
  $arrLang['left_to_right']   = "Vänster till höger";  
  $arrLang['log_out']      = "Logga ut";
  $arrLang['login']       = "Inloggning";
  $arrLang['login_as']      = "Logga in som";
  $arrLang['logins_count']    = "Inloggningar räkna";
  $arrLang['mail_settings']   = "Postinställningar";
  $arrLang['mail_templates']   = "Mail Mallar";
  $arrLang['mailer']       = "Mailer";
  $arrLang['mass_mail']     = "Mass post";
  $arrLang['manage_templates']  = "Hantera mallar";
  $arrLang['menu']        = "Meny";
  $arrLang['menu_category']   = "Meny Kategori";
  $arrLang['menu_manager']    = "Meny Manager";
  $arrLang['menu_placement']   = "Meny Placering";
  $arrLang['module_name']    = "Modulnamn";
  $arrLang['module_file']    = "Modul Arkiv";  
  $arrLang['modules']      = "Moduler";
  $arrLang['modules_manager']  = "Moduler chef";
  $arrLang['my_account']     = "Mitt Konto";
  $arrLang['name']        = "Namn";
  $arrLang['news']        = "Nyheter";
  $arrLang['news_and_events']  = "Nyheter & Events";
  $arrLang['no']         = "Inga";
  $arrLang['not_installed']   = "Inte installerade";
  $arrLang['order']       = "Beställ";
  $arrLang['package_size']    = "Förpackningsstorlek";  
  $arrLang['pages']       = "Sidor";
  $arrLang['pages_manager']   = "Sidor chef";  
  $arrLang['panel_css_style']  = "Panelen CSS-Style";
  $arrLang['panel_settings']   = "Panelinställningar";  
  $arrLang['panel_language']   = "Panelen Språk";
  $arrLang['password']      = "Lösenord";
  $arrLang['password_recovery'] = "återställning av lösenord";
  $arrLang['passwords_encryption'] = "Lösenord Kryptering";
  $arrLang['penalty_in_minutes'] = "min. (straff i minuter)";
  $arrLang['priority_order']   = "Prioritetsordning";
  $arrLang['preview']      = "Förhandsgranskning";
  $arrLang['ranks']       = "Rankat";
  $arrLang['right_to_left']   = "Höger till vänster";
  $arrLang['remember_me']    = "Kom ihåg mig";
  $arrLang['search']       = "Sök";
  $arrLang['security_settings'] = "Säkerhetsinställningar";
  $arrLang['select']       = "Välj";
  $arrLang['send']        = "Skicka";
  $arrLang['send_email']     = "Skicka e-post";  
  $arrLang['session_timeout']  = "Session Timeout";
  $arrLang['show']        = "Visa";
  $arrLang['show_in']      = "Visa i";
  $arrLang['system_info']    = "System information";
  $arrLang['system_log']     = "Systemloggen";
  $arrLang['site_name']     = "Webbplatsens namn";
  $arrLang['site_address']    = "Adress";
  $arrLang['site_language']   = "Site Språk";
  $arrLang['smtp_address']    = "SMTP-adress";
  $arrLang['smtp_port']     = "SMTP-porten";
  $arrLang['smtp_username']   = "SMTP-användarnamn";
  $arrLang['smtp_password']   = "SMTP-lösenord";    
  $arrLang['static_pages']    = "Statiska sidor";    
  $arrLang['statistics']     = "Statistik";
  $arrLang['subject']      = "Ämne";
  $arrLang['template']      = "Mall";
  $arrLang['time_zone']     = "Tidszon";  
  $arrLang['tips']        = "Tips";
  $arrLang['test_email_to_admin'] = "Test e-post till admin";
  $arrLang['today']       = "I dag";
  $arrLang['unhide']       = "Ta fram";
  $arrLang['update']       = "Uppdatera";  
  $arrLang['update_ranks']    = "Uppdatera Rankat";
  $arrLang['upload']       = "Ladda upp";
  $arrLang['user']        = "Användare";
  $arrLang['user_excessive_logins'] = "Användare Överdriven Inloggningar";
  $arrLang['user_groups']    = "Användargrupper";
  $arrLang['user_panel']     = "Användare panel";
  $arrLang['username']      = "Användarnamn";
  $arrLang['users']   		  = "Användare";
  $arrLang['users_settings']   = "Användare Inställningar";  
  $arrLang['users_admins_settings'] = "Användare & Admins Inställningar";
  $arrLang['variables']     = "Variabler";
  $arrLang['version']   	  = "Version";  
  $arrLang['visual_settings']  = "visuella inställningar";
  $arrLang['welcome_to']     = "Välkommen till";
  $arrLang['yes']        = "Ja";
  
  // alerts, notes and messages  
  $arrLang['alert_are_you_sure']       = "Är du säker?";  
  $arrLang['alert_remove_instal_files']   = "Arkiv <b>install.php</b> eller katalogen <b>installera/</b> fortfarande existerar. <br />Av säkerhetsskäl kan du ta bort dem omedelbart!";
  $arrLang['alert_change_site_address']   = "Du måste ändra adressen standard webbplats. Klicka <a href='panel_settings.php'> här </ a> för att fortsätta.";
  $arrLang['alert_change_admin_email']    = "Du måste ändra standard e-postadressen för administratören. Klicka <a href='panel_settings.php'>här</a> för att fortsätta.";
  $arrLang['alert_change_own_email']     = "Du måste ändra din egen standard e-postadressen. Klicka <a href='admin_edit_account.php'>här</a> för att fortsätta.";
  
  $arrLang['error_wrong_username_password'] = "Fel användarnamn eller lösenord!";
  $arrLang['error_login_attempts_exceeded'] = "Du har överskridit antalet tillåtna inloggningsförsök! <br />Försök igen _MIN_ minuter.";
  
  $arrLang['msg_enter_username_password']  = "Vänligen ange ditt användarnamn och lösenord för att logga in";
  $arrLang['msg_passwords_encrypted']    = "Lösenord för alla administratörer var krypterat.";
  $arrLang['msg_passwords_decrypted']    = "Lösenord för alla administratörer var dekrypteras.";
  $arrLang['msg_ps_update_successful']    = "Uppdateringen operationen lyckades! _MSG_ADD_ <br> För att vara säker på att nya inställningarna börjar gälla, uppdatera <a href='javascript:parent.location.reload();'>sajten</a> eller vänta några sekunder.";
  
  $arrLang['msg_mm_adding_successful']    = "Lägga operationen lyckades! <br>För att vara säker på att nya inställningarna träder i kraft, <a href='javascript:parent.location.reload();'>uppdatera webbplats</a> eller vänta några sekunder.";
  $arrLang['msg_mm_update_successful']    = "Uppdateringen operationen lyckades! <br>För att vara säker på att nya inställningarna träder i kraft, <a href='javascript:parent.location.reload();'>uppdatera webbplats</a> eller vänta några sekunder.";
  $arrLang['msg_mm_delete_successful']    = "Den tar bort operationen lyckades! <br>För att vara säker på att nya inställningarna träder i kraft, <a href='javascript:parent.location.reload();'>uppdatera webbplats</a> eller vänta några sekunder.";

  $arrLang['msg_m_truncate_all_tables']   = "Trunkera alla relaterade tabeller?";

  $arrLang['msg_bk_module_allows']      = "Denna modul kan du utföra en fullständig site backup.";
  $arrLang['msg_bk_backup_was_created']   = "Backup _FILE_NAME_ har skapats.";
  $arrLang['msg_bk_backup_was_deleted']   = "Backup _FILE_NAME_ har tagits bort.";
  $arrLang['msg_bk_backup_was_restored']   = "Backup _FILE_NAME_ framgångsrikt återställts.";
  $arrLang['msg_bk_access_rights']      = "Du måste ge skrivrättigheter till följande katalog";

  $arrLang['msg_ps_change_encryption_type'] = "För att ändra typ av kryptering - först avbryta det aktuella kryptering";
  $arrLang['msg_ps_after_selecting_md5']   = "Efter att ha valt MD5-kryptering - kan det inte vändas";

  $arrLang['msg_fp_enter_email']       = "Ange e-postadress för att identifiera ditt konto";
  $arrLang['msg_fp_back_to_login']      = "Tillbaka till Inloggningssida";
  $arrLang['msg_fp_wrong_email']       = "E-postmeddelandet du angav tillhör inte något konto! <br> Försök igen senare.";
  $arrLang['msg_fp_password_sent']      = "Ditt lösenord har skickats till dig! <br> Kontrollera din brevlåda i en minut.";
  $arrLang['msg_fp_password_already_sent']  = "Ditt lösenord har redan skickats till dig! <br> Försök igen om 2 minuter.";

  $arrLang['msg_ps_first_tab_text']     = "Den här fliken låter dig redigera allmänna inställningar Admin Panel";
  $arrLang['msg_ps_second_tab_text']     = "Den här fliken låter dig redigera Visuella inställningar av Admin Panel";
  $arrLang['msg_ps_third_tab_text']     = "Den här fliken kan du redigera användare och Administratörer inställningar av Admin Panel";
  $arrLang['msg_ps_fourth_tab_text']     = "Den här fliken låter dig redigera säkerhetsinställningarna på Admin Panel";
  $arrLang['msg_ps_https_addition_text']   = "Ibland kan du behöva se till att användare läser din webbplats via säker anslutning. Ett enkelt sätt att alltid omdirigera användaren till säker anslutning (https) kan genomföras med en htaccess-fil som innehåller följande rader.:";

?>
Return current item: Basic Announce