Location: PHPKode > projects > Basic Announce > Basic Announce Version 4.0/inc/languages/nl.php
<?php
//------------------------------------------------------------------------------
//*** Netherlands / "Vlaams" (Flemish) (nl)
//------------------------------------------------------------------------------
  $arrLang = array();
  
  // separate words and short phrases
  $arrLang['access_denied']   = "Toegang geweigerd";
  $arrLang['account_summary']  = "Samenvatting van de account";
  $arrLang['account_type']    = "Accounttype";
  $arrLang['accounts_manager']  = "Accounts Manager";
  $arrLang['action_required']  = "Actie vereist";
  $arrLang['adm_panel_settings'] = "Admin Panel Instellingen";
  $arrLang['admin']       = "Beheerder";
  $arrLang['admin_panel']    = "Admin Paneel";  
  $arrLang['admin_email']    = "Admin E-mail";
  $arrLang['admin_excessive_logins'] = "Admin Overmatige Logins";
  $arrLang['admin_tools']    = "Admin Tools";
  $arrLang['admins']       = "Admins";
  $arrLang['admins_settings']  = "Admins Instellingen";
  $arrLang['alert_panel_state'] = "Alert Panel staat";
  $arrLang['allow_edit_user_password'] = "Laat de bewerking gebruikerswachtwoord";
  $arrLang['allow_edit_admin_password'] = "Laat de bewerking admin wachtwoord";
  $arrLang['allow_password_recovery'] = "Laat Password Recovery";
  $arrLang['attempts_allowed']  = "pogingen toegestaan";
  $arrLang['backup']       = "Back-up";
  $arrLang['block']       = "Blok";
  $arrLang['body']        = "Het lichaam";
  $arrLang['breadcrumbs']    = "Paneermeel";
  $arrLang['calendar']      = "Kalender";
  $arrLang['clean_data']     = "Gegevens Opschonen";  
  $arrLang['click_to_collapse'] = "Klik op linker paneel instorten";
  $arrLang['click_to_view']   = "Klik om te bekijken";
  $arrLang['collapse_all_menus'] = "ineenstorting alle menu's";  
  $arrLang['country']   	  = "land";
  $arrLang['countries']   	  = "landen";
  $arrLang['countries_management'] = "landen beheer";      
  $arrLang['css_style']     = "CSS Stijl";  
  $arrLang['dashboard']     = "Dashboard";
  $arrLang['dashboard_icons']  = "Dashboard Pictogrammen Tekenen";
  $arrLang['database_type']   = "Database Type";
  $arrLang['datagrid_css_style'] = "DataGrid CSS Stijl";
  $arrLang['datagrid_pages']   = "Datagrid Pages";
  $arrLang['date_and_time']   = "Datum en Tijd";
  $arrLang['default_language']  = "Standaard Taal";
  $arrLang['delete']       = "Verwijder";
  $arrLang['disable']      = "Uit te schakelen";
  $arrLang['dynamic_pages']   = "Dynamische pagina's";
  $arrLang['edit']        = "Aanpassen";
  $arrLang['edit_account']    = "Account Aanpassen";
  $arrLang['enable']       = "In staat stellen";  
  $arrLang['email_address']   = "E-mail Adres";  
  $arrLang['email_template']   = "E-mail sjabloon";
  $arrLang['encryption_type']  = "Encryptie Type";
  $arrLang['existing_backups']  = "Bestaande Backups";
  $arrLang['excessive_logins_timeout'] = "Overmatige logins time-out";
  $arrLang['expand_all_menus']  = "Uit te breiden alle menu's";
  $arrLang['force_https_protocol'] = "Force HTTPS-protocol";  
  $arrLang['forgot_password']  = "Wachtwoord vergeten";
  $arrLang['gallery']      = "Galerij";
  $arrLang['gallery_album']   = "Album van Gallery";  
  $arrLang['general']      = "Algemeen";
  $arrLang['general_settings']  = "Algemene instellingen";
  $arrLang['getting_started']  = "Aan de slag";
  $arrLang['header']       = "Header";  
  $arrLang['help']        = "Help";
  $arrLang['hide']        = "Verbergen";  
  $arrLang['home']        = "Naar huis";
  $arrLang['home_panel_state']  = "Home Paneel Status";
  $arrLang['icon']        = "Icoon";
  $arrLang['installed']     = "Geïnstalleerd";
  $arrLang['language_direction'] = "Taal Direction";
  $arrLang['last_login']     = "Laaste login";
  $arrLang['last_update']    = "Laatste update";  
  $arrLang['left_panel_scroll'] = "Linker Paneel Scrolling";
  $arrLang['left_to_right']   = "Links naar rechts";
  $arrLang['log_out']      = "Afmelden";
  $arrLang['login']       = "Aanmelden";
  $arrLang['login_as']      = "Aanmelden als";
  $arrLang['logins_count']    = "Aantal aanmeldingen";
  $arrLang['mail_settings']   = "Mailinstellingen";
  $arrLang['mail_templates']   = "E-mail Templates";  
  $arrLang['mailer']       = "Mailer";
  $arrLang['mass_mail']     = "Massa-mail";
  $arrLang['manage_templates']  = "Sjablonen beheren";
  $arrLang['menu']        = "Menu";
  $arrLang['menu_category']   = "Menu Categorie";
  $arrLang['menu_manager']    = "Menu Manager";  
  $arrLang['menu_placement']   = "Menu Positie";
  $arrLang['module_name']    = "Module Naam";
  $arrLang['module_file']    = "Module Bestand";  
  $arrLang['modules']      = "Modules";
  $arrLang['modules_manager']  = "Modules Manager";
  $arrLang['my_account']     = "Mijn account";
  $arrLang['name']        = "Naam";
  $arrLang['news']        = "Nieuws";
  $arrLang['news_and_events']  = "Nieuws & Evenementen";
  $arrLang['no']         = "Geen";
  $arrLang['not_installed']   = "Niet Geïnstalleerd";  
  $arrLang['order']       = "Bestellen";
  $arrLang['package_size']    = "Paket Groote";  
  $arrLang['pages']       = "Pagina's";
  $arrLang['pages_manager']   = "Pagina's Manager";		 
  $arrLang['panel_css_style']  = "Paneel CSS Stijl";
  $arrLang['panel_settings']   = "Paneel Instellingen";  
  $arrLang['panel_language']   = "Paneel Taal";
  $arrLang['password']      = "Wachtwoord";  
  $arrLang['password_recovery'] = "Herstellen van het wachtwoord";
  $arrLang['passwords_encryption'] = "Wachtwoord Encryptie";
  $arrLang['penalty_in_minutes'] = "min. (penalty in minuten)";
  $arrLang['priority_order']   = "Volgorde van prioriteit";
  $arrLang['preview']      = "Voorbeeld";  
  $arrLang['ranks']       = "Gelederen";
  $arrLang['right_to_left']   = "Van rechts naar links";
  $arrLang['remember_me']    = "Onthoud mij";
  $arrLang['search']       = "Search";
  $arrLang['security_settings'] = "Beveiliging";
  $arrLang['select']       = "selecteer";
  $arrLang['send']        = "Sturen";
  $arrLang['send_email']     = "Verstuur Email";
  $arrLang['session_timeout']  = "Sessie Timeout";
  $arrLang['show']        = "Toon";
  $arrLang['show_in']      = "Toon in";
  $arrLang['system_info']    = "Systeem info";
  $arrLang['system_log']     = "Systeemlogboek";
  $arrLang['site_name']     = "Site Naam";
  $arrLang['site_address']    = "Site Adres";
  $arrLang['site_language']   = "Site Taal";  
  $arrLang['smtp_address']    = "SMTP-adres";
  $arrLang['smtp_port']     = "SMTP-poort";
  $arrLang['smtp_username']   = "SMTP-gebruikersnaam";
  $arrLang['smtp_password']   = "SMTP-wachtwoord";    
  $arrLang['static_pages']    = "Statische pagina's";    
  $arrLang['statistics']     = "Statistiek";
  $arrLang['subject']      = "Onderwerp";
  $arrLang['template']      = "Template";
  $arrLang['time_zone']     = "Tijd Zone";  
  $arrLang['tips']        = "Tips";
  $arrLang['test_email_to_admin'] = "Test E-mail Naar Admin";
  $arrLang['today']       = "Vandaag";
  $arrLang['unhide']       = "Tonen";
  $arrLang['update']       = "Moderniseren";
  $arrLang['update_ranks']    = "Update-gelederen";
  $arrLang['upload']       = "Uploaden";
  $arrLang['user']        = "Gebruiker";
  $arrLang['user_excessive_logins'] = "Gebruiker Overmatige Logins";  
  $arrLang['user_groups']    = "Gebruikersgroepen";
  $arrLang['user_panel']     = "Gebruikers Paneel";  
  $arrLang['username']      = "Gebruikersnaam";
  $arrLang['users']   		  = "Gebruikers";  
  $arrLang['users_settings']   = "Gebruikers Instellingen";
  $arrLang['users_admins_settings'] = "Gebruikers & Admins";
  $arrLang['variables']     = "Variabele";
  $arrLang['version']   	  = "Versie";
  $arrLang['visual_settings']  = "Visueel";
  $arrLang['welcome_to']     = "Welkom op";
  $arrLang['yes']        = "Ja";

  // alerts, notes and messages  
  $arrLang['alert_are_you_sure']       = "Bent u zeker?";  
  $arrLang['alert_remove_instal_files']   = "Bestanden <b>install.php</b> en/of Map <b>install/</b> Bestaat nog. <br />Voor uw veiligheid raden we u aan deze zo snel mogelijk te verwijderen!";
  $arrLang['alert_change_site_address']   = "Je moet standaard website-adres te wijzigen. Klik <a href='panel_settings.php'>hier</a> om verder te gaan.";
  $arrLang['alert_change_admin_email']    = "Je moet standaard e-mailadres wijzigen voor de beheerder van deze site. Klik <a href='panel_settings.php'>hier</a> om verder te gaan.";
  $arrLang['alert_change_own_email']     = "Je moet je eigen standaard e-mailadres te wijzigen. Klik <a href='admin_edit_account.php'>hier</a> om verder te gaan.";
  
  $arrLang['error_wrong_username_password'] = "Verkeerde Gebruikersnaam of wachtwoord";
  $arrLang['error_login_attempts_exceeded'] = "U heeft het aantal toegestane inlogpogingen! <br /> Probeer het opnieuw in _MIN_ minuten.";
  
  $arrLang['msg_enter_username_password']  = "Gelieve uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen";
  $arrLang['msg_passwords_encrypted']    = "Wachtwoorden voor alle administrators werden encrypted.";
  $arrLang['msg_passwords_decrypted']    = "Wqchtwoord voor alle administrators werden decrypted.";
  $arrLang['msg_ps_update_successful']    = "De update werd met succes afgehandeld! _MSG_ADD_<br> om zeker te zijn dat uw instellingen correct werken, gelieve <a href='javascript:parent.location.reload();'>de pagina te verversen</a> of wacht enkele seconden.";
  
  $arrLang['msg_mm_adding_successful']    = "Het toevoegen werd met succes afgehandeld! <br>To be sure that new settings will take effect, please <a href='javascript:parent.location.reload();'>refresh the site</a> or wait few seconds.";
  $arrLang['msg_mm_update_successful']    = "De update werd met succes afgehandeld! <br>om zeker te zijn dat uw instellingen correct werken, gelieve <a href='javascript:parent.location.reload();'>de pagina te verversen</a> of wacht enkele seconden.";
  $arrLang['msg_mm_delete_successful']    = "De delete werd met succes afgehandeld! <br>om zeker te zijn dat uw instellingen correct werken, gelieve <a href='javascript:parent.location.reload();'>de pagina te verversen</a> of wacht enkele seconden.";
  
  $arrLang['msg_m_truncate_all_tables']   = "Alle verwante tafels afknotten?";

  $arrLang['msg_bk_module_allows']      = "Deze module geeft u de mogelijkheid om een volledige site backup te maken.";
  $arrLang['msg_bk_backup_was_created']   = "Backup _FILE_NAME_ was succesvol aangemaakt.";
  $arrLang['msg_bk_backup_was_deleted']   = "Backup _FILE_NAME_ was succesvol verwijderd.";
  $arrLang['msg_bk_backup_was_restored']   = "Backup _FILE_NAME_ succesvol hersteld.";
  $arrLang['msg_bk_access_rights']      = "Je moet toegangsrechten verlenen schrijven naar volgende directory";

  $arrLang['msg_ps_change_encryption_type'] = "Om het encryptie type te verranderen - gelieve eerst de huidige te annuleren";
  $arrLang['msg_ps_after_selecting_md5']   = "Na het selecteren van MD5 encryptie - Kan deze niet worden hersteld";

  $arrLang['msg_fp_enter_email']       = "E-mailadres invoeren om uw account te identificeren";
  $arrLang['msg_fp_back_to_login']      = "Terug naar login pagina";
  $arrLang['msg_fp_wrong_email']       = "De e-mail die u hebt ingevoerd behoort niet tot een account! <br> Probeer het later opnieuw.";
  $arrLang['msg_fp_password_sent']      = "Uw wachtwoord is succesvol verstuurd naar u toe! <br> Controleer uw e-mail box in een minuut.";
  $arrLang['msg_fp_password_already_sent']  = "Uw wachtwoord is al verstuurd naar u toe! <br> Probeer het opnieuw in 2 minuten.";

  $arrLang['msg_ps_first_tab_text']     = "Op dit tabblad kunt u bewerken algemene instellingen van Admin Panel";
  $arrLang['msg_ps_second_tab_text']     = "Op dit tabblad kunt u bewerken Visual instellingen van Admin Panel";
  $arrLang['msg_ps_third_tab_text']     = "Op dit tabblad kunt u bewerken gebruikers en Beheerders instellingen van Admin Panel";
  $arrLang['msg_ps_fourth_tab_text']     = "Op dit tabblad kunt u Beveiligingsinstellingen bewerken van Admin Panel";
  $arrLang['msg_ps_https_addition_text']   = "Soms kan het nodig om ervoor te zorgen dat de gebruiker uw site browsen via een beveiligde verbinding. Een eenvoudig te gebruiken manier om altijd redirect de gebruiker verbinding (https://) veilig kan worden bereikt met een htaccess bestand met de volgende regels.:";

?>
Return current item: Basic Announce