Location: PHPKode > projects > Basic Announce > Basic Announce Version 4.0/inc/languages/cz.php
<?php
//------------------------------------------------------------------------------
//*** Czech (cz)
//------------------------------------------------------------------------------
  $arrLang = array();

  // separate words and short phrases
  $arrLang['access_denied']   = "Přístup odepřen ";
  $arrLang['account_summary']  = "Souhrn účtu";
  $arrLang['account_type']    = "Typ účtu";
  $arrLang['accounts_manager']  = "Správce účtů";
  $arrLang['action_required']  = "Požadovaná akce";
  $arrLang['adm_panel_settings'] = "Admin Panel Nastavení";
  $arrLang['admin']       = "Správce";
  $arrLang['admin_panel']    = "Admin Panel";  
  $arrLang['admin_email']    = "Admin Email";
  $arrLang['admin_excessive_logins'] = "Admin Nadměrné přihlášení";
  $arrLang['admin_tools']    = "Admin nástroje";
  $arrLang['admins']       = "Admins";
  $arrLang['admins_settings']  = "Správci nastavení";
  $arrLang['alert_panel_state'] = "Upozornění Panel stát";
  $arrLang['allow_edit_user_password'] = "Povolit změnu uživatelského hesla";
  $arrLang['allow_edit_admin_password'] = "Povolit editaci admin heslo";
  $arrLang['allow_password_recovery'] = "Povolit Password Recovery";
  $arrLang['attempts_allowed']  = "pokusy povoleny";
  $arrLang['backup']       = "Zálohovat";
  $arrLang['block']       = "Blok";
  $arrLang['body']        = "Tělo";
  $arrLang['breadcrumbs']    = "Strouhanka";
  $arrLang['calendar']      = "Kalendář";
  $arrLang['clean_data']     = "Vyčistit data";
  $arrLang['click_to_collapse'] = "Klikněte pro kolaps levého panelu";
  $arrLang['click_to_view']   = "Klikněte pro zobrazení";
  $arrLang['collapse_all_menus'] = "Sbalit všechny nabídky";
  $arrLang['country']   	  = "Země";
  $arrLang['countries']   	  = "země";
  $arrLang['countries_management'] = "Země řízení";  
  $arrLang['css_style']     = "CSS styl";
  $arrLang['dashboard']     = "Palubní deska";
  $arrLang['dashboard_icons']  = "Dashboard Ikony kreslení";
  $arrLang['database_type']   = "Typ databáze";
  $arrLang['datagrid_css_style'] = "DataGrid CSS styl";
  $arrLang['datagrid_pages']   = "DataGrid stránky";
  $arrLang['date_and_time']   = "Datum a čas";
  $arrLang['default_language']  = "Výchozí jazyk";  
  $arrLang['delete']       = "Smazat";
  $arrLang['disable']      = "Zakázat";
  $arrLang['dynamic_pages']   = "Dynamických stránek";
  $arrLang['edit']        = "Upravit";
  $arrLang['edit_account']    = "Upravit účet";
  $arrLang['enable']       = "Umožnit";
  $arrLang['email_address']   = "E-mailovou adresu";  
  $arrLang['email_template']   = "E-mail Å¡ablony";  
  $arrLang['encryption_type']  = "Typ šifrování";
  $arrLang['existing_backups']  = "Existující zálohy";
  $arrLang['excessive_logins_timeout'] = "Nadměrné přihlášení Timeout";
  $arrLang['expand_all_menus']  = "Rozbalit všechny nabídky";
  $arrLang['force_https_protocol'] = "Síla HTTPS protokolu";
  $arrLang['forgot_password']  = "Zapomněli jste heslo";
  $arrLang['gallery']      = "Galerie";
  $arrLang['gallery_album']   = "Galerie Album";  
  $arrLang['general']      = "Generální";  
  $arrLang['general_settings']  = "Obecné nastavení";
  $arrLang['getting_started']  = "Začínáme";
  $arrLang['header']       = "Hlavička";  
  $arrLang['help']        = "Pomoc";
  $arrLang['hide']        = "Skrýt";
  $arrLang['home']        = "Domácí";
  $arrLang['home_panel_state']  = "Hlavní panel státu";
  $arrLang['icon']        = "Iikona";
  $arrLang['installed']     = "Instalovaný";
  $arrLang['language_direction'] = "Jazyk Směr";
  $arrLang['last_login']     = "Poslední přihlášení";
  $arrLang['last_update']    = "Aktualizace";
  $arrLang['left_panel_scroll'] = "Levý panel rolování";
  $arrLang['left_to_right']   = "Zleva doprava";
  $arrLang['log_out']      = "Odhlásit se";
  $arrLang['login']       = "Přihlášení";
  $arrLang['login_as']      = "Přihlásit se jako";
  $arrLang['logins_count']    = "Počet přihlášení";
  $arrLang['mail_settings']   = "Nastavení pošty";
  $arrLang['mail_templates']   = "Mail Å¡ablony";
  $arrLang['mailer']       = "Mailer";
  $arrLang['mass_mail']     = "Hmotnost mail";
  $arrLang['manage_templates']  = "Správa šablon";
  $arrLang['menu']        = "Menu";
  $arrLang['menu_category']   = "Nabídka Kategorie";
  $arrLang['menu_manager']    = "Menu manažer";  
  $arrLang['menu_placement']   = "Menu umístění";
  $arrLang['module_name']    = "název modulu";
  $arrLang['module_file']    = "Modul souborů";
  $arrLang['modules']      = "moduly";
  $arrLang['modules_manager']  = "moduly manažer";
  $arrLang['my_account']     = "Můj účet";
  $arrLang['name']        = "Jméno";
  $arrLang['news']        = "Zprávy";
  $arrLang['news_and_events']  = "Novinky a události";
  $arrLang['no']         = "Ne";
  $arrLang['not_installed']   = "Není nainstalováno";
  $arrLang['order']       = "Pořadí";
  $arrLang['package_size']    = "Velikost balení";
  $arrLang['pages']       = "Stránky";
  $arrLang['pages_manager']   = "Stránky manažer";
  $arrLang['panel_css_style']  = "Panel CSS styl";
  $arrLang['panel_settings']   = "Panel Nastavení";  
  $arrLang['panel_language']   = "Panel jazyků";
  $arrLang['password']      = "Heslo";
  $arrLang['password_recovery'] = "Obnovení hesla";
  $arrLang['passwords_encryption'] = "hesla šifrování";
  $arrLang['penalty_in_minutes'] = "min. (trest v minutách)";
  $arrLang['priority_order']   = "Pořadí priorit";
  $arrLang['preview']      = "Náhled";
  $arrLang['ranks']       = "Hodnosti";
  $arrLang['right_to_left']   = "Zprava doleva";
  $arrLang['remember_me']    = "Pamatuj si mě";
  $arrLang['search']       = "Hledání";  
  $arrLang['security_settings'] = "Nastavení zabezpečení";
  $arrLang['select']       = "vybrat";
  $arrLang['send']        = "Odeslat";
  $arrLang['send_email']     = "Odeslat e-mail";
  $arrLang['session_timeout']  = "Session Timeout";
  $arrLang['show']        = "Show";
  $arrLang['show_in']      = "Show v";
  $arrLang['system_info']    = "Informace o systému";
  $arrLang['system_log']     = "Systémového protokolu";
  $arrLang['site_name']     = "Název webu";
  $arrLang['site_address']    = "Adresa stránek";
  $arrLang['site_language']   = "Jazyk webu";
  $arrLang['smtp_address']    = "SMTP adresa";
  $arrLang['smtp_port']     = "SMTP přístav";
  $arrLang['smtp_username']   = "SMTP Uživatelské jméno";
  $arrLang['smtp_password']   = "SMTP heslo";  
  $arrLang['static_pages']    = "Statických stránek";    
  $arrLang['statistics']     = "Statistika";
  $arrLang['subject']      = "Předmět";
  $arrLang['template']      = "Å¡ablona";
  $arrLang['time_zone']     = "časové pásmo";
  $arrLang['tips']        = "tipy";
  $arrLang['test_email_to_admin'] = "Testovací e-mail na admin";
  $arrLang['today']       = "Dnes";
  $arrLang['unhide']       = "Zobrazit";
  $arrLang['update']       = "Aktualizovat";  
  $arrLang['update_ranks']    = "Aktualizace hodnosti";
  $arrLang['upload']       = "Nahrát";
  $arrLang['user']        = "Uživatel";  
  $arrLang['user_excessive_logins'] = "Uživatel Nadměrné přihlášení";
  $arrLang['user_groups']    = "User Groups";
  $arrLang['user_panel']     = "Uživatelský panel";  
  $arrLang['username']      = "Uživatelské jméno";
  $arrLang['users']   		  = "Uživatelé";
  $arrLang['users_settings']   = "Uživatelé nastavení";
  $arrLang['users_admins_settings'] = "Uživatelé a Správci nastavení";
  $arrLang['variables']     = "Proměnné";
  $arrLang['version']   	  = "Verze";
  $arrLang['visual_settings']  = "Nastavení zobrazení";
  $arrLang['welcome_to']     = "Vítejte";
  $arrLang['yes']        = "Ano";
  
  // alerts, notes and messages  
  $arrLang['alert_are_you_sure']       = "Jste si jisti?";  
  $arrLang['alert_remove_instal_files']   = "Soubor install.php a adresář install/ ještě existuje. <br />Z bezpečnostních důvodů prosím, odstraňte je hned!";
  $arrLang['alert_change_site_address']   = "Musíte změnit výchozí adresu webu. Klikněte <a href='panel_settings.php'>zde</a> pokračovat.";
  $arrLang['alert_change_admin_email']    = "Musíte změnit výchozí e-mailovou adresu správce webu. Klikněte <a href='panel_settings.php'>zde</a> pokračovat.";
  $arrLang['alert_change_own_email']     = "Musíte změnit své výchozí e-mailovou adresu. Klikněte <a href='admin_edit_account.php'>zde</a> pokračovat.";
  
  $arrLang['error_wrong_username_password'] = "Špatné přihlašovací jméno nebo heslo!";
  $arrLang['error_login_attempts_exceeded'] = "Překročili jste povolený počet pokusů o přihlášení! <br />Zkuste to prosím znovu _MIN_ minut.";
  
  $arrLang['msg_enter_username_password']  = "Prosím, zadejte své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení";
  $arrLang['msg_passwords_encrypted']    = "Hesla pro všechny administrátory byly zašifrovány.";
  $arrLang['msg_passwords_decrypted']    = "Hesla pro všechny administrátory byly dešifrovány.";
  $arrLang['msg_ps_update_successful']    = "Aktualizace operace byla úspěšně dokončena! _MSG_ADD_ <br />Chcete-li mít jistotu, že nové nastavení se projeví, prosím <a href='javascript:parent.location.reload();'>refresh stránky</a>, nebo počkat pár sekund.";
  
  $arrLang['msg_mm_adding_successful']    = "Přidávání operace byla úspěšně dokončena! <br>Chcete-li být jisti, že nové nastavení se projeví, prosím <a href='javascript:parent.location.reload();'>refresh stránky</a>, nebo počkat pár sekund.";
  $arrLang['msg_mm_update_successful']    = "Aktualizace operace byla úspěšně dokončena! <br>Chcete-li být jisti, že nové nastavení se projeví, prosím <a href='javascript:parent.location.reload();'>refresh stránky</a>, nebo počkat pár sekund.";
  $arrLang['msg_mm_delete_successful']    = "Odstranění operace byla úspěšně dokončena! <br>Chcete-li být jisti, že nové nastavení se projeví, prosím <a href='javascript:parent.location.reload();'>refresh stránky</a>, nebo počkat pár sekund.";

  $arrLang['msg_m_truncate_all_tables']   = "Zkrátit všechny související tabulky?";
  
  $arrLang['msg_bk_module_allows']      = "Tento modul umožňuje provádět úplnou zálohu webu.";
  $arrLang['msg_bk_backup_was_created']   = "Backup _FILE_NAME_ byl úspěšně vytvořen.";
  $arrLang['msg_bk_backup_was_deleted']   = "Backup _FILE_NAME_ byl úspěšně odstraněn.";
  $arrLang['msg_bk_backup_was_restored']   = "Backup _FILE_NAME_ byl úspěšně obnoven.";
  $arrLang['msg_bk_access_rights']      = "Musíte poskytnout přístupová práva pro zápis do následujícího adresáře";

  $arrLang['msg_ps_change_encryption_type'] = "Chcete-li změnit typ šifrování - nejprve zrušit stávající šifrování";
  $arrLang['msg_ps_after_selecting_md5']   = "Po výběru MD5 - to nelze zvrátit";

  $arrLang['msg_fp_enter_email']       = "Zadejte e-mailovou adresu k identifikaci vašeho účtu";
  $arrLang['msg_fp_back_to_login']      = "Zpět na přihlašovací stránku";
  $arrLang['msg_fp_wrong_email']       = "Email, který jste zadali nepatří na jiný účet! <br>Zkuste to znovu později.";
  $arrLang['msg_fp_password_sent']      = "Vaše heslo bylo úspěšně odeslána na Vás! <br> Zkontrolujte prosím e-mailové schránky za minutu.";
  $arrLang['msg_fp_password_already_sent']  = "Vaše heslo bylo již odesláno na Vás! <br> Prosím zkuste to znovu za 2 minuty.";

  $arrLang['msg_ps_first_tab_text']     = "Tato karta umožňuje upravit obecná nastavení Admin Panel";
  $arrLang['msg_ps_second_tab_text']     = "Tato karta umožňuje upravit vizuální Nastavení Admin Panel";
  $arrLang['msg_ps_third_tab_text']     = "Tato karta umožňuje editovat uživatelé a Správci nastavení v Admin Panel";
  $arrLang['msg_ps_fourth_tab_text']     = "Tato karta umožňuje upravit nastavení zabezpečení Admin Panel";
  $arrLang['msg_ps_https_addition_text']   = "Někdy může být potřeba, abyste se ujistili, že uživatel je procházení webu přes zabezpečené připojení. Snadný způsob, jak se vždy přesměrovat uživatele na zabezpečené připojení (https://) může být dosaženo pomocí souboru htaccess obsahující následující řádky.:";

?>
Return current item: Basic Announce