Location: PHPKode > projects > Basic Announce > Basic Announce Version 4.0/inc/languages/ca.php
<?php
//------------------------------------------------------------------------------
//*** Català (ca)
//------------------------------------------------------------------------------
  $arrLang = array();
  
  // separate words and short phrases
  $arrLang['access_denied']   = "Accés denegat";
  $arrLang['account_summary']  = "Resum de compte";
  $arrLang['account_type']    = "Tipus de compte";
  $arrLang['accounts_manager']  = "Gerent de Comptes";
  $arrLang['action_required']  = "Acció necessària";
  $arrLang['adm_panel_settings'] = "Configuració del Panell d'Administració";
  $arrLang['admin']       = "Administrador";
  $arrLang['admin_panel']    = "Panell d'Administració";
  $arrLang['admin_email']    = "Admin Email";
  $arrLang['admin_excessive_logins'] = "Administrador d'inicis de sessió excessiva";
  $arrLang['admin_tools']    = "Eines d'administració";
  $arrLang['admins']       = "Administradors";
  $arrLang['admins_settings']  = "Administradors de Configuració";
  $arrLang['alert_panel_state'] = "Alerta Panell d'Estat";
  $arrLang['allow_edit_user_password'] = "Permetre una contrasenya d'usuari d'edició";
  $arrLang['allow_edit_admin_password'] = "Permetre una contrasenya d'administrador d'edició";
  $arrLang['allow_password_recovery'] = "Permetre recuperació de la contrasenya";
  $arrLang['attempts_allowed']  = "intent (s) permès";
  $arrLang['backup']       = "Còpia de seguretat";
  $arrLang['block']       = "Bloc";
  $arrLang['body']        = "Cos";
  $arrLang['breadcrumbs']    = "Migas de pa";
  $arrLang['calendar']      = "Calendari";
  $arrLang['clean_data']     = "Netejar dades";
  $arrLang['click_to_collapse'] = "Click per minimitzar panell de l'esquerra";
  $arrLang['click_to_view']   = "Feu clic per veure";
  $arrLang['collapse_all_menus'] = "Col.lapse de tots els menús";
  $arrLang['country']   	  = "País";
  $arrLang['countries']   	  = "Països";
  $arrLang['countries_management'] = "Gestió dels països";
  $arrLang['css_style']     = "D'estil CSS";
  $arrLang['dashboard']     = "Tauler d'instruments";
  $arrLang['dashboard_icons']  = "Icones tauler de dibuix";
  $arrLang['database_type']   = "Tipus de base de dades";
  $arrLang['datagrid_css_style'] = "DataGrid d'estil CSS";
  $arrLang['datagrid_pages']   = "Pàgines DataGrid";
  $arrLang['date_and_time']   = "Data i hora";
  $arrLang['default_language']  = "Idioma per defecte";  
  $arrLang['delete']       = "Esborrar";
  $arrLang['disable']      = "Desactiva";
  $arrLang['dynamic_pages']   = "Pàgines dinàmiques";
  $arrLang['edit']        = "Edita";
  $arrLang['edit_account']    = "Edita compte";
  $arrLang['enable']       = "Permetre";
  $arrLang['email_address']   = "Adreça de correu electrònic";  
  $arrLang['email_template']   = "Plantilla de correu electrònic";
  $arrLang['encryption_type']  = "tipus de xifrat";
  $arrLang['existing_backups']  = "les còpies de seguretat existents";
  $arrLang['excessive_logins_timeout'] = "Els inicis de sessió de temps d'espera excessiu";
  $arrLang['expand_all_menus']  = "Ampliar tots els menús";
  $arrLang['force_https_protocol'] = "Força el protocol HTTPS";
  $arrLang['forgot_password']  = "Heu oblidat la contrasenya";
  $arrLang['gallery']      = "Galeria";
  $arrLang['gallery_album']   = "Galeria Album";  
  $arrLang['general']      = "General";
  $arrLang['general_settings']  = "Configuració general";
  $arrLang['getting_started']  = "Primers passos";
  $arrLang['header']       = "Encapçalament";
  $arrLang['help']        = "Ajuda";
  $arrLang['hide']        = "Amaga";
  $arrLang['home']        = "Сasa";
  $arrLang['home_panel_state']  = "De l'Estat d'origen de la consola";
  $arrLang['icon']        = "Icona";
  $arrLang['installed']     = "instal.lat";
  $arrLang['language_direction'] = "idioma Direcció";
  $arrLang['last_login']     = "Darrer accés";
  $arrLang['last_update']    = "darrera actualització";
  $arrLang['left_panel_scroll'] = "Desplaçament del panell esquerre";
  $arrLang['left_to_right']   = "D'esquerra a dreta";
  $arrLang['log_out']      = "Tancament de sessió";
  $arrLang['login']       = "Login";
  $arrLang['login_as']      = "Ingressar com";
  $arrLang['logins_count']    = "Els inicis de sessió compte";
  $arrLang['mail_settings']   = "Configuració del correu";
  $arrLang['mail_templates']   = "Plantilles de correu electrònic";
  $arrLang['mailer']       = "Remitent";
  $arrLang['mass_mail']     = "Missa de correu";
  $arrLang['manage_templates']  = "Administrar plantilles";  
  $arrLang['menu']        = "Menú";
  $arrLang['menu_category']   = "Menú Categoria";
  $arrLang['menu_manager']    = "Menú d'administració";
  $arrLang['menu_placement']   = "Menú de Col.locació";
  $arrLang['module_name']    = "Nom del mòdul";
  $arrLang['module_file']    = "Mòdul d'arxiu";
  $arrLang['modules']      = "Mòduls";
  $arrLang['modules_manager']  = "Administrador";
  $arrLang['my_account']     = "El meu compte";
  $arrLang['name']        = "Nom";
  $arrLang['news']        = "Notícies";
  $arrLang['news_and_events']  = "Notícies i Esdeveniments";
  $arrLang['no']         = "No";
  $arrLang['not_installed']   = "No s'ha instal.lat";
  $arrLang['order']       = "Ordre";
  $arrLang['package_size']    = "Mida del paquet";
  $arrLang['pages']       = "Pàgines";
  $arrLang['pages_manager']   = "Administrador de pàgines";
  $arrLang['panel_css_style']  = "Panell d'estil CSS";
  $arrLang['panel_settings']   = "Configuració del Panell";  
  $arrLang['panel_language']   = "Panell Idioma";
  $arrLang['password']      = "Contrasenya";
  $arrLang['password_recovery'] = "Recuperació de la contrasenya";
  $arrLang['passwords_encryption'] = "Contrasenyes xifrat";
  $arrLang['penalty_in_minutes'] = "min. (pena en qüestió de minuts)";
  $arrLang['priority_order']   = "Ordre de prioritat";
  $arrLang['preview']      = "Vista prèvia";
  $arrLang['ranks']       = "Ocupa el lloc";
  $arrLang['right_to_left']   = "De dreta a esquerra";
  $arrLang['remember_me']    = "Recordar";
  $arrLang['search']       = "Cerca";
  $arrLang['security_settings'] = "Configuració de seguretat";
  $arrLang['select']       = "seleccionar";  
  $arrLang['send']        = "Enviar";
  $arrLang['send_email']     = "Enviar correu";
  $arrLang['session_timeout']  = "Temps d'espera de sessió";
  $arrLang['show']        = "Mostra";
  $arrLang['show_in']      = "Mostrar al";
  $arrLang['system_info']    = "Sistema d'Informació";
  $arrLang['system_log']     = "Registre del sistema";
  $arrLang['site_name']     = "Nom del lloc";  
  $arrLang['site_address']    = "Direcció del lloc";
  $arrLang['site_language']   = "l'idioma";
  $arrLang['smtp_address']    = "SMTP direcció";
  $arrLang['smtp_port']     = "SMTP port";
  $arrLang['smtp_username']   = "SMTP nom d'usuari";
  $arrLang['smtp_password']   = "SMTP contrasenya";    
  $arrLang['static_pages']    = "Pàgines estàtiques";    
  $arrLang['statistics']     = "Estadística";
  $arrLang['subject']      = "Tema";
  $arrLang['template']      = "Plantilla";
  $arrLang['time_zone']     = "Fus horari:";  
  $arrLang['tips']        = "Consells";
  $arrLang['test_email_to_admin'] = "Prova de correu electrònic a admin";
  $arrLang['today']       = "Avui";
  $arrLang['unhide']       = "Mostra";
  $arrLang['update']       = "Actualització";
  $arrLang['update_ranks']    = "Ocupa el lloc d'actualització";
  $arrLang['upload']       = "Pujar";
  $arrLang['user']        = "Usuari";  
  $arrLang['user_excessive_logins'] = "Els inicis de sessió d'usuari excessiu";
  $arrLang['user_groups']    = "Grups d'usuaris";
  $arrLang['user_panel']     = "Panell de";  
  $arrLang['username']      = "Nom d'usuari";
  $arrLang['users']   		  = "Els usuaris";
  $arrLang['users_settings']   = "Configuració dels usuaris";
  $arrLang['users_admins_settings'] = "Usuaris i Administradors de Configuració";
  $arrLang['variables']     = "Variables";
  $arrLang['version']   	  = "Versió";
  $arrLang['visual_settings']  = "Amb valors de configuració";
  $arrLang['welcome_to']     = "Benvingut a";
  $arrLang['yes']        = "Sí";
  
  // alerts, notes and messages  
  $arrLang['alert_are_you_sure']       = "Segur?";  
  $arrLang['alert_remove_instal_files']   = "Arxiu <b>install.php</b> o el directori <b>d'instal/</b> lació encara existeix.<br />Per raons de seguretat per favor retiri immediatament!";
  $arrLang['alert_change_site_address']   = "Cal canviar la direcció per defecte del lloc. Feu clic <a href='panel_settings.php'>aquí</a> per continuar.";
  $arrLang['alert_change_admin_email']    = "Cal canviar l'adreça de correu electrònic per omissió de l'administrador del lloc. Feu clic <a href='panel_settings.php'>aquí</a> per continuar.";
  $arrLang['alert_change_own_email']     = "Vostè ha de canviar la vostra adreça de correu electrònic per defecte. Feu clic <a href='admin_edit_account.php'>aquí</a> per continuar.";
  
  $arrLang['error_wrong_username_password'] = "Nom d'usuari o contrasenya incorrecta!";
  $arrLang['error_login_attempts_exceeded'] = "S'ha superat el nombre d'intents de connexió permesos! <br />Torneu-ho de nou en qüestió de minuts _MIN_.";
  
  $arrLang['msg_enter_username_password']  = "Si us plau introdueix el teu nom d'usuari i contrasenya per accedir";
  $arrLang['msg_passwords_encrypted']    = "Contrasenyes per a tots els administradors van ser xifrats.";
  $arrLang['msg_passwords_decrypted']    = "Contrasenyes per a tots els administradors van ser desxifrats.";
  $arrLang['msg_ps_update_successful']    = "L'operació d'actualització completat amb èxit! _MSG_ADD_ <br>Per assegurar que la configuració es faran efectius, si us plau <a href='javascript:parent.location.reload();'>actualitzar el lloc</a> o espereu uns segons.";
  
  $arrLang['msg_mm_adding_successful']    = "L'operació de l'addició de completar amb èxit! <br>Per assegurar que la configuració es faran efectius, si us plau <a href='javascript:parent.location.reload();'>actualitzar el lloc</a> o espereu uns segons.";
  $arrLang['msg_mm_update_successful']    = "L'operació d'actualització completat amb èxit! <br>Per assegurar-se que la configuració es faran efectius, si us plau <a href='javascript:parent.location.reload();'>actualitzar el lloc</a> o espereu uns segons.";
  $arrLang['msg_mm_delete_successful']    = "L'operació d'eliminació completat amb èxit! <br>Per assegurar-se que la configuració es faran efectius, si us plau <a href='javascript: parent.location.reload();'>actualitzar el lloc</a> o espereu uns segons.";

  $arrLang['msg_m_truncate_all_tables']   = "Truncar totes les taules relacionades?";
  
  $arrLang['msg_bk_module_allows']      = "Aquest mòdul li permet fer una còpia de seguretat completa del lloc.";
  $arrLang['msg_bk_backup_was_created']   = "Còpia de seguretat _FILE_NAME_ s'ha creat correctament.";
  $arrLang['msg_bk_backup_was_deleted']   = "Còpia de seguretat _FILE_NAME_ s'ha eliminat correctament.";
  $arrLang['msg_bk_backup_was_restored']   = "Còpia de seguretat _FILE_NAME_ va ser restaurat amb èxit.";
  $arrLang['msg_bk_access_rights']      = "Ha de concedir drets d'accés a escriptura següent directori";

  $arrLang['msg_ps_change_encryption_type'] = "Per canviar el tipus de xifrat - primer has de cancel lar la codificació actual";
  $arrLang['msg_ps_after_selecting_md5']   = "Després de seleccionar el xifratge MD5 - que no es pot revertir";

  $arrLang['msg_fp_enter_email']       = "Introduïu l'adreça de correu electrònic per ajudar a identificar al seu compte";
  $arrLang['msg_fp_back_to_login']      = "Tornar a inici pàgina";
  $arrLang['msg_fp_wrong_email']       = "L'email que has introduït no pertany a cap compte! <br>Torneu-ho a provar més tard.";
  $arrLang['msg_fp_password_sent']      = "La seva contrasenya ha estat enviat amb èxit per a tu! <br>Si us plau, consulteu la seva bústia de correu en un minut.";
  $arrLang['msg_fp_password_already_sent']  = "La seva contrasenya ha estat enviada a vostè! <br>Torneu-ho de nou en 2 minuts.";

  $arrLang['msg_ps_first_tab_text']     = "Aquesta fitxa li permet editar la configuració general del panell d'administració";
  $arrLang['msg_ps_second_tab_text']     = "Aquesta fitxa us permet modificar valors de configuració de panell d'administració";
  $arrLang['msg_ps_third_tab_text']     = "Aquesta fitxa us permet editar configuració d'usuaris i administradors del Panell d'Administració";
  $arrLang['msg_ps_fourth_tab_text']     = "Aquesta fitxa us permet editar la configuració de seguretat del panell d'administració";
  $arrLang['msg_ps_https_addition_text']   = "De vegades pot ser necessari per assegurar-se que l'usuari està navegant aquest lloc web en una connexió segura. Una manera fàcil de redirigir sempre a l'usuari connexió segura (https://) es pot aconseguir amb un arxiu htaccess amb les següents línies.:";

?>
Return current item: Basic Announce