Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/swedish/validation_lang.php
<?php

$lang['required'] 		= "%s är ett krav.";
$lang['isset']			= "%s måste innehålla ett värde.";
$lang['valid_email']	= "%s måste innehålla en giltig e-post.";
$lang['valid_url'] 		= "%s måste innehålla en giltig URL.";
$lang['valid_ip'] 		= "%s måste innehålla en giltig IP.";
$lang['min_length']		= "%s måste innehålla minst %s tecken.";
$lang['max_length']		= "%s får inte vara längre än %s tecken.";
$lang['exact_length']	= "%s måste vara exakt %s tecken.";
$lang['alpha']			= "%s får bara innehålla bokstäver.";
$lang['alpha_numeric']	= "%s får bara innehålla alfanumeriska tecken.";
$lang['alpha_dash']		= "%s får bara innehålla alfanumeriska tecken, understreck och bindestreck.";
$lang['numeric']		= "%s måste innehålla ett nummer.";
$lang['integer']		= "T%s måste innehålla ett heltal.";
$lang['matches']		= "%s skiljer sig från fältet %s.";


/* End of file validation_lang.php */
/* Location: ./system/language/swedish/validation_lang.php */
Return current item: BambooInvoice