Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/swedish/upload_lang.php
<?php

$lang['upload_userfile_not_set'] = "Kunde inte hitta någon post variabel som heter userfile.";
$lang['upload_file_exceeds_limit'] = "Filen överskrider den maximalt tillåtna storleken som är angiven i din PHP-konfigurationsfil.";
$lang['upload_file_exceeds_form_limit'] = "Filen överskrider den maximala storleken som tillåts av formuläret.";
$lang['upload_file_partial'] = "Filen blev endast delvis uppladdad.";
$lang['upload_no_temp_directory'] = "Temp-mappen saknas.";
$lang['upload_unable_to_write_file'] = "Filen kunde inte skrivas till disk.";
$lang['upload_stopped_by_extension'] = "Uppladdningen stoppades av ett tillägg.";
$lang['upload_no_file_selected'] = "Du har inte valt någon fil att ladda upp.";
$lang['upload_invalid_filetype'] = "Filtypen du försöker ladda upp är inte tillåten.";
$lang['upload_invalid_filesize'] = "Filen du försöker ladda upp är större än den tillåtna storleken.";
$lang['upload_invalid_dimensions'] = "Bilden du försöker ladda upp överskrider den högsta höjden eller bredden.";
$lang['upload_destination_error'] = "Ett problem uppstod vid försök att flytta den uppladdade filen till målmappen.";
$lang['upload_no_filepath'] = "Sökvägen verkar inte vara giltigt.";
$lang['upload_no_file_types'] = "Du har inte angivit några tillåtna filtyper.";
$lang['upload_bad_filename'] = "Filnamnet du angav finns redan på servern.";
$lang['upload_not_writable'] = "MÃ¥lmappen verkar inte vara skrivbar.";


/* End of file upload_lang.php */
/* Location: ./system/language/swedish/upload_lang.php */
Return current item: BambooInvoice