Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/swedish/imglib_lang.php
<?php

$lang['imglib_source_image_required'] = "Du måste ange en källbild i dina inställningar.";
$lang['imglib_gd_required'] = "GD bildbibliotek krävs för denna funktion.";
$lang['imglib_gd_required_for_props'] = "Din server måste stödja GD bildbibliotek för att bestämma bildens egenskaper.";
$lang['imglib_unsupported_imagecreate'] = "Servern stödjer inte den GD-funktion som krävs för att bearbeta denna typ av bild.";
$lang['imglib_gif_not_supported'] = "GIF-bilder är stöds ofta inte på grund av license-restriktioner. Du måste kanske använda JPG och PNG bilder i stället.";
$lang['imglib_jpg_not_supported'] = "JPG-bilder stöds inte.";
$lang['imglib_png_not_supported'] = "PNG-bilder stöds inte.";
$lang['imglib_jpg_or_png_required'] = "Bildförändringsprotokollet du angett i dina inställningar fungerar endast med JPEG och PNG bilder.";
$lang['imglib_copy_error'] = "Ett fel uppstod vid försök att ersätta filen. Se till att katalogen är skrivbar.";
$lang['imglib_rotate_unsupported'] = "bildrotering verkar inte stödjas av din server.";
$lang['imglib_libpath_invalid'] = "Sökvägen till ditt bildbibliotek är inte korrekt. Ange rätt sökväg i dina bildinställningar.";
$lang['imglib_image_process_failed'] = "Bildbehandling misslyckades. Kontrollera att din server stöder det valda protokollet och att sökvägen till ditt bildbibliotek är korrekt.";
$lang['imglib_rotation_angle_required'] = "En vinkel på rotation krävs för att rotera bilden.";
$lang['imglib_writing_failed_gif'] = "GIF bild.";
$lang['imglib_invalid_path'] = "Sökvägen till bilden är inte korrekt.";
$lang['imglib_copy_failed'] = "Bildkopieringsrutinen misslyckades.";
$lang['imglib_missing_font'] = "Kan inte hitta något typsnitt att använda.";


/* End of file imglib_lang.php */
/* Location: ./system/language/swedish/imglib_lang.php */
Return current item: BambooInvoice