Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/estonian/bamboo_lang.php
<?php  if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');

$lang['accounts_change_password'] = 'Change Password'; // TO BE TRANSLATED
$lang['accounts_admin_account_create_success'] = 'Administraatori konto edukalt loodud';
$lang['accounts_admin_account_create_fail'] = 'Ilmnes probleem konto loomisel';
$lang['accounts_admin_account_delete_success'] = 'Administraatori konto edukalt kustutatud';
$lang['accounts_admin_account_edit'] = 'Edit Account'; // TO BE TRANSLATED
$lang['accounts_admin_account_edit_success'] = 'Account successfully edited'; // TO BE TRANLSATED
$lang['accounts_admin_account_edit_fail'] = 'Problem editing account'; // TO BE TRANLSATED
$lang['accounts_admin_account'] = 'Admin Account'; // TO BE TRANLSATED
$lang['accounts_admin_account_primary'] = 'Primary Admin Account'; // TO BE TRANLSATED
$lang['accounts_admin_account_delete_fail'] = 'Ilmnes probleem konto kustutamisel';

$lang['actions_cancel'] = 'T&uuml;hista';
$lang['actions_change'] = 'Muuda';
$lang['actions_create_invoice'] = 'Loo Arve';
$lang['actions_delete'] = 'Kustuta';
$lang['actions_donate'] = '"Anneta';
$lang['actions_edit'] = 'Muuda';
$lang['actions_required_fields'] = 'N&otilde;utud v&auml;ljad';
$lang['actions_select_below'] = 'vali loetelust';

$lang['bambooinvoice_logo'] = '<span class=\'bamboo_invoice_bam\'>Bamboo</span><span class=\'bamboo_invoice_inv\'>Invoice</span>';
$lang['bambooinvoice_version'] = 'Versioon';

$lang['clients_add_contact'] = 'Lisa Kontakt';
$lang['clients_address1'] = 'Aadress1';
$lang['clients_address2'] = 'Aadress2';
$lang['clients_assigned_to_them'] = 'Sa asud <strong class="error">j&auml;&auml;davalt kustutama</strong> seda firmat, ja <strong class="error"> k&otilde;iki sellega seotud arveid</strong>. Oled Sa kindel, et soovid seda teha?';
$lang['clients_cancel_add_contact'] = 'T&uuml;hista kontakti lisamine';
$lang['clients_city'] = 'Linn';
$lang['clients_client_has'] = 'Sellel firmaga on seotud ';
$lang['clients_clients_registered'] = 'firmat arvel';
$lang['clients_contact_add'] = 'Kontakti ei saa lisada. Perekonna- ja Eesnimi ning toimiv e-kirjade konto on kohustuslikud.';
$lang['clients_contact_delete_fail'] = 'Kontakti ei saa kustutada.';
$lang['clients_contacts'] = 'Kontaktid';
$lang['clients_country'] = 'Riik';
$lang['clients_create_new_client'] = 'Tee uus Firma';
$lang['clients_created'] = 'Uus Firma Lisatud';
$lang['clients_delete_all_invoices'] = 'Kustuta firma ja k&otilde;ik sellega seonduvad arved';
$lang['clients_delete_client'] = 'Kustuta Firma';
$lang['clients_delete_contact'] = 'Kustuta Kontakt';
$lang['clients_deleted'] = 'Firma edukalt kustutatud';
$lang['clients_deleted_error'] = 'Firma andmeid ei saanud kustutada'; 

$lang['clients_edit_client'] = 'Muuda Firma andmeid';
$lang['clients_edit_contact'] = 'Muuda Kontakti';
$lang['clients_edited'] = 'Firma andmed edukalt muudetud';
$lang['clients_edited_contact_info'] = 'Kontakti andmed edukalt uuendatud';
$lang['clients_email'] = 'E-kiri';
$lang['clients_first_name'] = 'Eesnimi';
$lang['clients_id'] = 'Firma tunnus';
$lang['clients_last_name'] = 'Perekonnanimi';
$lang['clients_name'] = 'Firma Nimi';
$lang['clients_no_invoice_listed'] = 'Pole lisatud &uuml;htegi kontaktisikut firmale';
$lang['clients_new_contact_fail'] = 'Kontakti ei saa lisada. Perekonna- ja Eesnimi ning toimiv e-kirjade konto on kohustuslikud.';
$lang['clients_notes'] = 'M&auml;rkmed';
$lang['clients_phone'] = 'Telefon';
$lang['clients_postal'] = 'Posti Indeks';
$lang['clients_province'] = 'Maakond';
$lang['clients_save_client'] = 'Salvesta Firma';
$lang['clients_title'] = 'Title';
$lang['clients_to'] = 'to';
$lang['clients_update_client'] = 'Uuenda Firma andmeid';
$lang['clients_website'] = 'Kodulehek&uuml;lg';
$lang['clients_you_have'] = 'Sul on ';

$lang['error_date_fill'] = 'Ilmnes vigu. Veenduge, et kuup&auml;ev oleks vormingus AAAA-KK-PP, ja summa oleks number. Mine tagasi ja proovi uuesti.';
$lang['error_date_format'] = 'Kuup&auml;ev oleks vormingus AAAA-KK-PP';
$lang['error_email_recipients'] = 'Palun valige v&auml;hemalt 1 arve saaja';
$lang['error_field_required'] = 'See v&auml;li on kohustuslik';
$lang['error_login_password'] = 'Sisesta palun salas&otilde;na';
$lang['error_login_username'] = 'Sisesta palun kasutaja tunnus';
$lang['error_problem_editing'] = 'Ilmnes probleem selle arve muutmisega. Palun teata veateatest: invoice_controller_edit';
$lang['error_problem_inserting'] = 'Probleem lisamisega';
$lang['error_problem_saving'] = 'Ilmnes probleem arve salvestamsiega saatmiseks.';
$lang['error_selection'] = 'Tehtud valik ei sisalda arveid.';

$lang['install_explain'] = 'Sinu e-kirja aadressi kasutatakse nii sinu &quot;kasutajanimena&quot; sisse logimisel, kui ka k&otilde;ikideks e-kirjadega seonduvateks toiminguteks, nagu arvete saatmine, salas&otilde;na nullimine, jne.  Esmast kontaktnime kuvatakse &quot;saatja&quot; v&auml;ljal, kui arve l&auml;hetatakse e-kirjaga.';
$lang['install_install'] = 'H&auml;&auml;lesta';
$lang['install_welcome'] = 'Teretulemast '.$lang['bambooinvoice_logo'].'.  H&auml;&auml;lestamiseks on mul n&uuml;&uuml;d vaja koguda veidi teavet sinu kohta.';

$lang['invoice_add_note'] = 'Lisa M&auml;rge';
$lang['invoice_all_clients'] = 'K&otilde;ik Firmad';
$lang['invoice_all_invoices'] = 'K&otilde;ik Arved';
$lang['invoice_amount'] = 'Koond';
$lang['invoice_amount_item'] = 'Hind';
$lang['invoice_amount_error'] = 'Palun sisestage kogus';
$lang['invoice_amount_numbers_only'] = 'Ainult numbrid palun';
$lang['invoice_amount_paid'] = 'Summa makstud';
$lang['invoice_amount_outstanding'] = 'Summa maksmata';
$lang['invoice_bill_to'] = 'Arve saaja';
$lang['invoice_client'] = 'Firma';
$lang['invoice_client_id'] = 'Firma tunnus';
$lang['invoice_closed'] = 'Suletud';
$lang['invoice_comment'] = 'M&auml;rge';
$lang['invoice_comment_success'] = 'M&auml;rge edualt lisatud, &uuml;levaade lehek&uuml;lje all osas.';
$lang['invoice_contact_add'] = 'Pole ühtegi kontakti kellele saaks arvet saata. Et lisada kontakte, palun kasuta';
$lang['invoice_details'] = 'Invoice Details';
$lang['invoice_date_issued'] = 'Arve v&auml;ljastatud';
$lang['invoice_date_issued_full'] = 'Arve v&auml;ljastatud (kujul AAAA-KK-PP)';
$lang['invoice_date_paid_full'] = 'Arve tasutud (kujul AAAA-KK-PP)';
$lang['invoice_email_demo'] = 'T&auml;helepanu! Et &auml;rahoida selle Demo v&auml;&auml;rkasutamist pole e-kirja saatmine <em>lubatud</em>. Et n&auml;ha kirja manust PDF kujul, vali men&uuml;&uuml;st &ldquo;Loo PDF&rdquo;.';
$lang['invoice_email_invoice_to'] = 'Arve E-kirjaga firmalt';
$lang['invoice_email_message'] = 'E-kirja sisu';
$lang['invoice_email_no_recipient'] = 'Palun mine tagasi ja vali kellele see are tueb saata.';
$lang['invoice_email_success'] = 'Arve edukalt E-kirjaga saadetud. Selle Arvega seonduvaid v&auml;ljac&otilde;tteid vaata lehe l&otilde;pust.';
$lang['invoice_export_to'] = 'Teisenda arvete andmebaas teisel kujul';
$lang['invoice_generated_by'] = 'Arve loodud';
$lang['invoice_history_comments'] = 'Arve ajalugu &amp; M&auml;rkmed';
$lang['invoice_invoice'] = 'Arve';
$lang['invoice_blind_copy_me'] = 'Pimekoopia sellest e-kirjast ka minule';
$lang['invoice_invoice_delete_success'] = 'Arve edukalt kustutatud';
$lang['invoice_invoice_edit_success'] = 'Arve edukalt muudetud';
$lang['invoice_is_tax_exempt'] = 'maksuvabastus';
$lang['invoice_item'] = 'Item'; // to be translated
$lang['invoice_last_used'] = 'viimane number kasutatud ';
$lang['invoice_new_item'] = 'New Item'; // to be translated
$lang['invoice_new_invoice'] = 'Uus Arve';
$lang['invoice_new_invoice_error'] = 'Viga Uue Arvega';
$lang['invoice_new_invoice_to'] = 'Uus Arve firmale';
$lang['invoice_no_payments_entered'] = 'Selle arve eest pole tasu sisestatud. Et sisestada tasutud summa, vali men&uuml;&uuml;st &quot;Sisesta Maksed&quot;.';
$lang['invoice_not_sent'] = 'Arve pole veel firmale saadetud. Arve saatmiseks vali men&uuml;&uuml;st &quot;Arve E-kirjaga&quot;.';
$lang['invoice_not_taxable'] = 'Maksuvaba';
$lang['invoice_not_unique'] = 'See arvenumber on juba olemas';
$lang['invoice_note'] = 'Arve m&auml;rge';
$lang['invoice_note_max_chars'] = '(max 255 t&auml;hte)';
$lang['invoice_no_invoice_match'] = 'Selliseid arveid ei leitud mis vastaks otsingu tulemusele';
$lang['invoice_number'] = 'Arve number';
$lang['invoice_open'] = 'Avatud';
$lang['invoice_or'] = 'v&otilde;i';
$lang['invoice_or_new_client'] = 'v&otilde;i sisesta uus Firma';
$lang['invoice_overdue'] = 'Aegunud';
$lang['invoice_overdue_invoices'] = 'aegunud arve(t)';
$lang['invoice_payment_enter'] = 'Tasutud Firmale';
$lang['invoice_payment_history'] = 'Makse ajalugu';
$lang['invoice_payment_note_blank'] = 'There was no payment note entered'; // TO BE TRANSLATED
$lang['invoice_payment_success'] = 'Arvele laekumine edukalt sisestatud.';
$lang['invoice_payment_term'] = 'Makse tingimused';
$lang['invoice_premenently_delete'] = 'Sa asud <strong class="error">j&auml;&auml;davalt kustutama</strong> arvet';
$lang['invoice_problem_creating'] = 'Arve loomisega ilmnesid probleemid.';
$lang['invoice_problem_editing'] = 'There was a problem editing your invoice'; // TO BE TRANSLATED
$lang['invoice_quantity'] = 'Kogus';
$lang['invoice_return_invoice_view'] = 'naase arve &uuml;levaate juurde';
$lang['invoice_save_edited_invoice'] = 'Salvesta muudetud Arve';
$lang['invoice_select_client'] = 'Vali firma';
$lang['invoice_send_to'] = 'Kellele arve saata';
$lang['invoice_sent_to'] = 'Arve saadetud:';
$lang['invoice_status'] = 'Olek';
$lang['invoice_summary'] = 'Kokkuv&otilde;te';
$lang['invoice_sure_delete'] = 'Oled kindel et soovid seda teha? ';
$lang['invoice_use_tax_by_default'] = 'Use Tax by Default';
$lang['invoice_tax_name'] = 'Esimese maksu nimetus';
$lang['invoice_tax_rate'] = 'Esimese maksu kogus';
$lang['invoice_tax2_description'] = 'Teise maksu nimetus';
$lang['invoice_tax2_rate'] = 'Teise maksu kogus';
$lang['invoice_tax_exempt'] = 'M&auml;rge: See firma on maksudest vabastatud';
$lang['invoice_tax_status'] = 'Maksu kohuslus';
$lang['invoice_taxable'] = 'Maksustatav';
$lang['invoice_taxes'] = 'Taxes'; // TO BE TRANSLATED
$lang['invoice_there_are_currently'] = 'Praegu on';
$lang['invoice_total'] = 'Kokku';
$lang['invoice_work_description'] = 'Selgitus';
$lang['invoice_you_may_now'] = 'Sa v&otilde;id n&uuml;&uuml;d';
$lang['invoice_you'] = 'Sina';

$lang['login_allow_login'] = 'Lisa uus Administraatori konto';
$lang['login_caps_lock'] = 'Veendu, et klahv <em>Caps Lock</em> ei oleks sisse l&uuml;litatud';
$lang['login_forgot_password'] = 'Unustatud salas&otilde;na';
$lang['login_login'] = 'Logi sisse';
$lang['login_logout'] = 'Logi v&auml;lja';
$lang['login_logout_confirm'] = 'Sa oled v&auml;ljumas arvete keskkonnast. Oled sa ikka veendunud, et seda teha soovid??';
$lang['login_logout_success1'] = "Oled edukalt v&auml;lja logitud. Kui soovid siis";
$lang['login_logout_success2'] = 'logi uuesti sisse';
$lang['login_password'] = 'Salas&otilde;na';
$lang['login_password_confirm'] = 'Salas&otilde;na kinnitus';
$lang['login_password_email'] = "v&otilde;ib saata e-kirjaga sinu salas&otilde;na aadressil mille andsid registreerimisel. Kui sa oled selle unustanud ja soovid salas&otilde;na nullida, lihtsalt t&auml;ida allolev ankeet.";
$lang['login_password_email1'] = 'Salas&otilde;na muutmine on olnud edukas. Uus salas&otilde;na on';
$lang['login_password_email2'] = 'ja seda v&otilde;ib n&uuml;&uuml;d kasutada';
$lang['login_password_fail'] = "Miski l&auml;ks viltu. Saan aru, et sellest teatest pole suurt kasu, seega peab veateateid uurima";
$lang['login_password_reset_demo'] = 'Demo tarbeks on see toiming blokeeritud, praegu aga oleks saadetud sinu e-kirjale teade info uuendamisest.';
$lang['login_password_reset_disabled'] = 'Demo versioonis on salas&otilde;na nullimine blokeeritud.';
$lang['login_password_reset_email1'] = 'Keegi (arvatavasti sina ise), on esitanud taotluse BambooInvoice arvelduskeskonna konto salas&otilde;na muutmiseks.';
$lang['login_password_reset_email2'] = 'Selle uuendamiseks kasutage seda viidet meie kodulehele:';
$lang['login_password_reset_email3'] = "Kui see ei olnud sina kes selle palve esitas, siis lihtsalt eira k&auml;esolevat kirja ja v&auml;hemalt meil on kahju et sind asjata t&uuml;litasime.";
$lang['login_password_reset_title'] = 'BambooInvoice Salas&otilde;na nullimine';
$lang['login_password_reset_unable'] = 'Salas&otilde;na nullimine eba&otilde;nnestus. Palun proovi uuesti.';
$lang['login_password_sent'] = 'Kinnitus salas&otilde;na vahetuse kohta on saadetud aadressile';
$lang['login_password_submit'] = 'Saada salas&otilde;na';
$lang['login_password_success'] = 'Salas&otilde;na vahetus oli edukas ja kinnitus sellekohta on saadetud e-kirjaga.';
$lang['login_remember_me'] = 'M&auml;leta mind';
$lang['login_username'] = 'E-kiri';
$lang['login_wrong_password'] = 'Vabandan aga kasutaja nime ja/v&otilde;i salas&otilde;na ei leitud v&otilde;i old valesti sisestatud. Proovi uuesti.';

$lang['menu_accounts'] = 'Kasutaja Kontod';
$lang['menu_bugs'] = 'Vead';
$lang['menu_catchphrase'] = 'Lihtne,<br />Ilus,<br />Open Source,<br />Onlain Arveldus';
$lang['menu_catchphrase_nobreak'] = 'Lihtne, Ilus, Open Source, Onlain Arveldus';
$lang['menu_changelog'] = 'Muudatuste Logi';
$lang['menu_clients'] = 'Firmad';
$lang['menu_credits'] = 'Tunustus';
$lang['menu_delete_invoice'] = 'Kustuta Arve';
$lang['menu_duplicate_invoice'] = 'Arve Duplikaat';
$lang['menu_did_you_know'] = 'Kas Sa teadsid?';
$lang['menu_edit_invoice'] = 'Muuda Arvet';
$lang['menu_email_invoice'] = 'Arve E-kirjaga';
$lang['menu_enter_payment'] = 'Sisesta maksed';
$lang['menu_faq'] = 'Korduma Kippuvad K&uuml;simused';
$lang['menu_generate_pdf'] = 'Loo PDF';
$lang['menu_help'] = 'Abi';
$lang['menu_invoice_summary'] = 'Arvete Kokkuv&otilde;te';
$lang['menu_private_note'] = 'Oma m&auml;rkmed';
$lang['menu_invoices'] = 'Arved';
$lang['menu_logout'] = 'Logi end v&auml;lja';
$lang['menu_new_invoice'] = 'Uus Arve';
$lang['menu_print_invoice'] = 'Tr&uuml;ki Arve';
$lang['menu_reports'] = 'Raportid';
$lang['menu_roadmap'] = 'Kuhu edasi';
$lang['menu_root_system'] = 'Valikud';
$lang['menu_see_also'] = 'Vaata ka';
$lang['menu_settings'] = 'S&auml;tted';
$lang['menu_welcome'] = 'Welcome'; // TO BE TRANSLATED
$lang['menu_utilities'] = 'Tarvikud';

$lang['notice_english_only'] = 'Available in English Only'; // to be translated
$lang['notice_generated_by'] = 'Arve loodud';

$lang['reports_back_to_reports'] = 'tagasi raportite juurde';
$lang['reports_collected'] = 'kogutud';
$lang['reports_end_date'] = 'Lõpu kuupäev (aaaa-kk-pp)';
$lang['reports_first_quarter'] = 'esimene kvartal';
$lang['reports_fourth_quarter'] = 'neljas kvartal';
$lang['reports_generate_report'] = 'Loo raport';
$lang['reports_invoices_issued_year'] = 'arvet väljastatud see aasta';
$lang['reports_legend'] = 'Tähised';
$lang['reports_second_quarter'] = 'teine kvartal';
$lang['reports_start_date'] = 'Alguse kuupäev (aaaa-kk-pp)';
$lang['reports_third_quarter'] = 'kolmas kvartal';
$lang['reports_year_to_date'] = 'Aasta tänaseni';
$lang['reports_no_data'] = 'There is no data available for those dates.'; // to be translated
$lang['reports_yearly_income'] = 'Aastane sissetulek';

$lang['settings_account_settings'] = 'Kasutaja S&auml;tted';
$lang['settings_invoice_settings'] = 'Arve S&auml;tted';
$lang['settings_advanced_settings'] = 'T&auml;psemad Seadistused';

$lang['settings_company_name'] = 'Firma Nimi';
$lang['settings_currency_symbol'] = 'Valuuta S&uuml;mbol';
$lang['settings_currency_type'] = 'Valuuta';
$lang['settings_days_payment_due'] = 'Kuna Arve peab olema tasutud';
$lang['settings_default_note'] = 'Eelsisestatud m&auml;rge arvel';
$lang['settings_display_branding'] = 'Kuva BambooInvoice Tunnuseid';
$lang['settings_logo'] = 'Logo';
$lang['settings_modify_fail'] = 'Ilmnes viga seadete muutmisel.';
$lang['settings_modify_success'] = 'S&auml;tted edukalt muudetud.';
$lang['settings_note_max_chars'] = '(max 255 t&auml;hte)';
$lang['settings_primary_contact'] = 'Esmane Kontaktisik';
$lang['settings_primary_email'] = 'Kontaktisiku e-kirja aadress';
$lang['settings_primary_email_message'] = 'Changing this email will also change the email you use to login with.'; // TO BE TRANSLATED
$lang['settings_save_settings'] = 'Salvesta S&auml;tted';
$lang['settings_save_invoices'] = 'Salvesta Arved';
$lang['settings_save_invoices_warning'] = '<strong>Hoiatus:</strong> Kui Sa selle v&auml;lja l&uuml;sitad kustutatakse &auml;ra k&otilde;ik salvestatud arved.';
$lang['settings_settings_default'] = 'Need on vaikimisi seaded mida';
$lang['settings_short_language'] = 'et';
$lang['settings_tax_settings'] = 'Tax Settings'; // to be translated
$lang['settings_tax_code'] = 'K&auml;ibemaksu kohuslase number';
$lang['settings_will_use'] = 'kasutab uute arvete ja firmade loomisel.';

$lang['utilities_download_backup'] = 'Lae alla andmebaasi varundus koopia';
$lang['utilities_automatic_version_check'] = 'K&uuml;si versiooni uuendusi';
$lang['utilities_phpinfo'] = 'PHP info';
$lang['feature_not_available'] = 'Demo variandis seda omadust pole.';
$lang['utilities_new_version_available'] = "Uus versioon BambooInvoice-sest on saadavalt. "; // space after period

$lang['utilities_up_to_date'] = "Sa kasutad BambooInvoice viimast versiooni.";
$lang['utilities_connection_failed'] = "&Uuml;hendust http://bambooinvoice.org ei saanud luua.";
$lang['utilities_version_check'] = "Versiooni uuenduse kontroll";
$lang['utilities_version_undetermined'] = "Versiooni numbrit ei &otilde;nnestunud tuvasada.";

$lang['menu_did_you_know_quotes'] = array(

					"BambooINVOICE omab vestluskeskkonda aadressil forums.bambooinvoice.org kus saab k&uuml;sida abi, suhelda ja tellida v&otilde;imalikke uuendusi.",
					"BambooINVOICE on v&auml;lja antud GPL litsentsi alusel.",
					"Sätteid saab muuta igal ajal kasutades menüüd &ldquo;sätted&rdquo;.",
					"Abi fail täieneb igapäevaga.  Mine aadressile BambooINVOICE.org viimaste uuenduste saamiseks!",
					"Sa võid sisestada andmeid uue firma kohta kasutades menüüd &ldquo;firmad&rdquo;, või vahetult enne arve väljastamist!",
					"Üks bambuse vars korralikust juurestikust saavutab oma  täieliku pikkuse ühe aastaga!",
					"Bambuse taime pikk iga on Hiinas pika ea sümboliks ja Indias on ta sõpruse sümboliks."
					);
?>
Return current item: BambooInvoice