Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/dutch/validation_lang.php
<?php

$lang['required']     = "Het %s veld moet verplicht worden ingevuld.";
$lang['isset']      = "Het %s veld moet een waarde hebben.";
$lang['valid_email']  = "Het %s veld moet een geldig emailadres bevatten.";
$lang['valid_url']     = "Het %s veld moet een correcte URL bevatten.";
$lang['min_length']    = "Het %s veld moet tenminste %s tekens bevatten.";
$lang['max_length']    = "Het %s veld mag niet meer dan %s tekens bevatten.";
$lang['exact_length']  = "Het %s veld moet exact %s tekens bevatten.";
$lang['alpha']      = "Het %s veld mag alleen letters bevatten.";
$lang['alpha_numeric']  = "Het %s veld mag alleen letters en cijfers bevatten.";
$lang['alpha_dash']    = "Het %s veld mag alleen letters, cijfers, underscores(_) en strepen(-) bevatten.";
$lang['numeric']    = "Het %s veld mag alleen nummers bevatten.";
$lang['matches']    = "De waarde van het %s veld is niet gelijk aan de waarde van het %s veld.";

?>
Return current item: BambooInvoice