Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/dutch/upload_lang.php
<?php

$lang['upload_userfile_not_set'] = "Kon de POST variabele userfile niet vinden.";
$lang['upload_file_exceeds_limit'] = "Het geuploade bestand overschrijdt de maximum grootte. Deze maximum grootte is gespecificeerd in uw PHP configuratie bestand.";
$lang['upload_file_partial'] = "Het bestand is maar gedeeltelijk geupload.";
$lang['upload_no_file_selected'] = "U heeft geen bestand geselecteerd om te uploaden.";
$lang['upload_invalid_filetype'] = "Het bestandstype van het bestand dat u probeert te uploaden is niet toegestaan.";
$lang['upload_invalid_filesize'] = "De bestandsgrootte van het bestand dat u probeert te uploaden is te groot.";
$lang['upload_invalid_dimensions'] = "De afbeelding die u probeert te uploaden is breder of hoger dan toegestaan.";
$lang['upload_destination_error'] = "Er is een probleem opgetreden bij het verplaatsen van het bestand naar de doellocatie.";
$lang['upload_no_filepath'] = "Het uploadpad lijkt niet correct te zijn.";
$lang['upload_no_file_types'] = "U heeft geen toegestane bestandstypen gespecificeerd.";
$lang['upload_bad_filename'] = "De bestandsnaam die u heeft opgegeven komt al voor op de server.";
$lang['upload_not_writable'] = "De doellocatie op de server is niet schijfbaar";

?>
Return current item: BambooInvoice