Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/dutch/imglib_lang.php
<?php

$lang['imglib_source_image_required'] = "U moet een bron bestand opgeven in uw instellingen.";
$lang['imglib_gd_required'] = "De GD image library is benodigd voor deze functie.";
$lang['imglib_gd_required_for_props'] = "Uw server moet de GD library ondersteunen om de eigenschappen van de afbeelding te kunnen bepalen.";
$lang['imglib_unsupported_imagecreate'] = "Uw server ondersteunt de benodigde GD functie voor dit type afbeelding niet.";
$lang['imglib_gif_not_supported'] = "GIF afbeeldingen worden vaak niet ondersteund door licentie beperkingen.  U zou JPG of PNG afbeeldingen kunnen proberen.";
$lang['imglib_jpg_not_supported'] = "JPG afbeeldingen worden niet ondersteund.";
$lang['imglib_png_not_supported'] = "PNG afbeeldingen worden niet ondersteund.";
$lang['imglib_jpg_or_png_required'] = "Het veranderen van de grootte van afbeeldingen werkt alleen voor JPEG of PNG afbeeldingen.";
$lang['imglib_copy_error'] = "Er is een fout opgetreden bij het vervangen van de afbeelding.  Zorg ervoor dat de directory schrijfbaar is.";
$lang['imglib_rotate_unsupported'] = "Afbeeldingen roteren met behulp van PHP wordt niet ondersteund op uw server.";
$lang['imglib_libpath_invalid'] = "Het pad dat u hebt opgegeven van de image library is niet correct.  Verandert u dit a.u.b. in uw instellingen van de afbeelding.";
$lang['imglib_image_process_failed'] = "Afbeeldingsverwerking mislukt.  Gaat u a.u.b. na of het pad naar uw image libray correct is ingesteld en of uw server het gekozen protocol ondersteunt.";
$lang['imglib_rotation_angle_required'] = "Een draaihoek moet worden opgegeven om een afbeelding te kunnen roteren.";
$lang['imglib_writing_failed_gif'] = "GIF afbeelding ";
$lang['imglib_invalid_path'] = "Het opgegeven pad van het afbeelding is incorrect.";
$lang['imglib_copy_failed'] = "De afbeeldings kopier routine is mislukt.";
$lang['imglib_missing_font'] = "Kon geen font(lettertype) vinden om te gebruiken.";

?>
Return current item: BambooInvoice