Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/dutch/ftp_lang.php
<?php

$lang['ftp_no_connection']    = "Kan geen geldige connection ID vinden. Zorg dat je zeker verbonden bent voordat je bestandsroutines gaat uitvoeren.";
$lang['ftp_unable_to_connect']    = "Kan geen verbinding maken met de FTP server op de opgegeven hostname.";
$lang['ftp_unable_to_login']    = "Aanmelden op de FTP server is mislukt. Controleer de gebruikersnaam en het wachtwoord.";
$lang['ftp_unable_to_makdir']    = "Kan de opgegeven directory niet aanmaken.";
$lang['ftp_unable_to_changedir']  = "Kan niet van directory veranderen.";
$lang['ftp_unable_to_chmod']    = "Kan de bestandspermissies niet instellen. Controleer het pad. Opmerking: Deze functionaliteit is enkel beschikbaar in PHP 5 en hoger.";
$lang['ftp_unable_to_upload']    = "Kan het opgegen bestand niet uploaden. Controleer het pad.";
$lang['ftp_no_source_file']    = "Kan het bronbestand niet vinden. Controleer het pad.";
$lang['ftp_unable_to_remame']    = "Kan de naam van het bestand niet wijzigen.";
$lang['ftp_unable_to_delete']    = "Kan het bestand niet verwijderen.";
$lang['ftp_unable_to_move']    = "Kan het bestand niet verplaatsen. Controleer of de doeldirectory wel bestaat.";

?>
Return current item: BambooInvoice