Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/catalan/upload_lang.php
<?php
$lang['upload_userfile_not_set'] = 'No s\'ha pogut trobar una variable de tipus POST a la trucada userfile.';
$lang['upload_file_exceeds_limit'] = 'L\'arxiu pujat excedeix del tamany màximo permès en la configuración del seu PHP';
$lang['upload_file_partial'] = 'El fitxer s\'ha pujat parcialment.';
$lang['upload_no_file_selected'] = 'No s\'ha seleccionat cap fitxer per pujar.';
$lang['upload_invalid_filetype'] = 'El tipus de fitxer que prova de pujar no està permès';
$lang['upload_invalid_filesize'] = 'El fitxer que està provant de pujar és més gran del tamany permès.';
$lang['upload_invalid_dimensions'] = 'La imatge que està intentant pujar excedeix en dimensions del màxim permès per l\'alçada i/o l\'amplada.';
$lang['upload_destination_error'] = 'S\'han trobat problemes mentre s\'intentava moure el fitxer pujat al directori de destí final.';
$lang['upload_no_filepath'] = 'L\'adreça per pujar el fitxer sembla no ésser vàlida.';
$lang['upload_no_file_types'] = 'No s\'ha especificat cap format de fitxer permès.';
$lang['upload_bad_filename'] = 'El fitxer enviat ja existeix en el servidor.';
$lang['upload_not_writable'] = 'El directori de destí no disposa de permisos d\'escriptura.';
?>
Return current item: BambooInvoice