Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/catalan/email_lang.php
<?php
$lang['email_must_be_array'] = 'El mètode de validació de correu s\'ha de passar com un array.';
$lang['email_invalid_address'] = "Direcció de correu no és vàlida: %s";
$lang['email_attachment_missing'] = "No s\'ha pogut localitzar el fitxer adjunt: %s";
$lang['email_attachment_unredable'] = "No s'ha pogut obrir el fitxer adjunt: %s";
$lang['email_no_recipients'] = 'Ha d\'incloure receptors: Per a, CC, o BCC';
$lang['email_send_failure_phpmail'] = 'No es pot enviar el correu utilitzant la funció mail() de PHP.  El seu servidor pot no estar configurat per a utilitzar aquest mètodo d\'enviament.';
$lang['email_send_failure_sendmail'] = 'No es pot enviar el correu utilitzant SendMail. El seu servidor pot no estar configurat per a utilitzar aquest mètodo d\'enviament.';
$lang['email_send_failure_smtp'] = 'No es pot enviar el correu utilitzant SMTP PHP. El seu servidor pot no estar configurat per a utilitzar aquest mètodo d\'enviament.';
$lang['email_sent'] = "El seu missatge ha estat enviat satisfactoriament utilitzant el següent protocol: %s";
$lang['email_no_socket'] = 'No es pot obrir un socket per Sendmail. Si us plau revisi les configuracions.';
$lang['email_no_hostname'] = 'No s\'ha especificat un servidor SMTP';
$lang['email_smtp_error'] = "S'han trobat els següents errors SMTP: %s";
$lang['email_no_smtp_unpw'] = 'Error: Ha d\'assignar un usuario i contrasenya per el servidor SMTP.';
$lang['email_filed_smtp_login'] = "Error enviant la comande AUTH LOGIN. Error: %s";
$lang['email_smtp_auth_un'] = "Error autentificant l'usuari. Error: %s";
$lang['email_smtp_auth_pw'] = "Error usant la contrasenya. Error: %s";
$lang['email_smtp_data_failure'] = "No s'ha pogut enviar les dades: %s";
?>
Return current item: BambooInvoice