Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/bulgarian/email_lang.php
<?php

$lang['email_must_be_array'] = "Методът за валидация на имейл трябва да бъде предаден в масив.";
$lang['email_invalid_address'] = "Невалиден имейл адрес: %s";
$lang['email_attachment_missing'] = "Не може да бъде намерен следният прикрепен файл: %s";
$lang['email_attachment_unredable'] = "Не може да бъде отворен следния прикрепен файл: %s";
$lang['email_no_recipients'] = "Необходимо е да въведете получатели: To, Cc, or Bcc";
$lang['email_send_failure_phpmail'] = "Невъзможно е да се изпрати имейл чрез PHP mail(). Вашият сървър вероятно не поддържа този метод.";
$lang['email_send_failure_sendmail'] = "Невъзможно е да се изпрати имейл чрез PHP Sendmail. Вашият сървър вероятно не поддържа този метод.";
$lang['email_send_failure_smtp'] = "Невъзможно е да се изпрати имейл чрез PHP SMTP. Вашият сървър вероятно не поддържа този метод.";
$lang['email_sent'] = "Имейлът Ви беше изпратен успешно чрез: %s";
$lang['email_no_socket'] = "Невъзможно е да се нямери път до Sendmail. Моля проверете настройките.";
$lang['email_no_hostname'] = "Не сте избрали SMTP хост";
$lang['email_smtp_error'] = "Възникна следната SMTP грешка: %s";
$lang['email_no_smtp_unpw'] = "Грешка: трябва да се идентифицирате чрез SMTP потребителско име и парола.";
$lang['email_filed_smtp_login'] = "Невъзможно е да се изпрати команда AUTH LOGIN. Грешка: %s";
$lang['email_smtp_auth_un'] = "Грешно потребителско име. Грешка: %s";
$lang['email_smtp_auth_pw'] = "Грешна парола. Грешка: %s";
$lang['email_smtp_data_failure'] = "Не е възможно да бъде изпратено: %s";

?>
Return current item: BambooInvoice