Location: PHPKode > projects > BambooInvoice > bamboo_system_files/language/bulgarian/db_lang.php
<?php

$lang['db_invalid_connection_str'] = 'Не е възможно да се направи връзка към базата с данните, които сте въвели.';
$lang['db_unable_to_connect'] = 'Не е възможно да се направи връзка към базата с данните, които сте въвели.';
$lang['db_unable_to_select'] = 'Не е възможно да бъде направена връзка към базата данни: %s';
$lang['db_unable_to_create'] = 'Не е възможно да бъде създадена базата данни: %s';
$lang['db_invalid_query'] = 'Заявката, която сте задали, е неправилна.';
$lang['db_must_set_table'] = 'Трябва да изберете таблица за Вашата заявка.';
$lang['db_must_use_set'] = 'Трябва да изберете метода "set", за да обновите.';
$lang['db_must_use_where'] = 'Не са позволени обновявания, докато нямате "where" като атрибут в заявката си.';
$lang['db_del_must_use_where'] = 'Не са позволени триения, докато нямате "where" като атрибут в заявката си.';
$lang['db_field_param_missing'] = 'To fetch fields requires the name of the table as a parameter.';
$lang['db_unsupported_function'] = 'Платформата, която ползвате, не поддържа този инструмент.';
$lang['db_transaction_failure'] = 'Грешка при транзакцията: изпълнен е Rollback.';
$lang['db_unable_to_drop'] = 'Не е възможно да се изтрие базата данни.';
$lang['db_unsuported_feature'] = 'Платформата, която ползвате, не поддържа този инструмент.';
$lang['db_unsuported_compression'] = 'Форматът на компресия, който сте избрали, не е достъпен на този сървър.';
$lang['db_filepath_error'] = 'Не е възможно да бъде записана информация във файла, който сте посочили.';
$lang['db_invalid_cache_path'] = 'Кеш директорията, която сте посочили, не е достъпна.';

?>
Return current item: BambooInvoice