Location: PHPKode > projects > Auto TV to Sabnzbd > autoTvToSab/application/views/update/i18n/se-sv.php
<?php defined('SYSPATH') or die('No direct script access.');
echo $menu;
?>

<style type="text/css">
div.update-wrapper {
  width: 748px;
  padding-top: 20px;
  margin-right: auto;
  margin-left: auto;
}
div.update-wrapper p {
  margin-top: 10px;
}
div.update-wrapper ul {
  margin-top: 5px;
  margin-left: 35px;
}
</style>
<div class="update-wrapper">
  <p>Alla avsnitt som blir uppdaterade och är markerade som nerladdade, kommer inte längre vara markerade som nedladdade.</p>
  <p>Klicka <a href="<?php echo URL::site('update/doAll')?>" id="update">här</a> om du vill updatera alla serier.</p>
  <p>Klicka <a href="<?php echo URL::site('rss/update')?>" id="update">här</a> om du vill updatera rss flödet.</p>
  <p>Denna åtgärd kan ta flera minuter.</p>
  <p>Om du vill använda dig av crontab (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cron">för linux</a>) eller schemalagda aktiviteter (för windows). 
    Kan du använda dessa länkar:</p>
  <ul>
    <li>Serier: "<?php echo URL::site('update/doAll', true)?>" (uppdatera en gång per vecka)</li>
    <li>RSS: "<?php echo URL::site('rss/update', true)?>" (uppdatera varannan timme)</li>
  </ul>
  <p><a href="#">Klicka här</a> om du vill generera filerna som behövs.</p>
  <div style="display: none">
    <form method="get" action="#">
      <p>
        <label class="noFloting" for="uri_to_php">The path to php.exe (usually: "C:\wamp\bin\php\php5.3.0\php.exe")</label>
        <input type="text" name="path_to_php" value="<?php echo $phpPath?>" size="45" />
      </p>
      <p>
        <input type="submit" name="rss" value="Generate RSS file" />
        <input type="submit" name="series" value="Generate Series file" />
      </p>
    </form>
    <p>Vissa webläsare sätter .htm eller liknande som filändelse. Du måste ta bort det för att det ska fungera</p>
  </div>
</div>


<script type="text/javascript">
$('a[href="#"]').click(function () {
  $('div[style]').toggle();
})
//$('<img src="' + baseUrl + '/images/move-spinner.gif" id="spinner" />').css('position','absolute').hide().appendTo('body');
//$('#update').click(function () {
//  var position = $(this).offset();
//  $('#spinner').css({ top: position.top , left: position.left + $(this).width() + 30 }).fadeIn();
//  var url = $(this).attr('href');
//
//  $.ajax({
//    type: "GET",
//    url: url,
//    error: function (XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
//      $('#spinner').fadeOut();
//      alert(XMLHttpRequest.status);
//      alert(url);
//    },
//    success: function(data){
//      alert(data)
//      $('#spinner').fadeOut();
//      $('p:first-of-type').text(data);
//    }
//  });
//
////  $.get(url, function (data) {
////    alert(data)
////    $('#spinner').fadeOut();
////    $('p:first-of-type').text(data);
////  });
//  return false;
//});
</script>
Return current item: Auto TV to Sabnzbd