Location: PHPKode > projects > Auto TV to Sabnzbd > autoTvToSab/application/i18n/se.php
<?php defined('SYSPATH') or die('No direct script access.');

return array(

  'Update' => 'Uppdatera',
  'Update all' => 'Uppdatera alla',
  'Edit' => 'Ändra',
  'Delete' => 'Radera',
  'delete all' => 'Radera alla',
  'Serie name' => 'Seriens namn',
  'Wait' => 'Vänta',
  'Download catagory' => 'Nerladdnings kategori',
  'alredy exists' => 'Finns redan',
  'Categories do not match' => 'Kategorierna matchar inte',
  'Click to download' => 'Klicka på den du vill ladda ner',
  'No match' => 'Ingen matchning',
  'Category' => 'Kattegori',
  'Group' => 'Grupp',
  'Comments' => 'Kommentarer',
  'Size' => 'Storlek',
  'Last episode' => 'Senaste avsnittet',
  'Runtime' => 'Längd',
  'Rating' => 'Betyg',
  'minutes' => 'min',
  'Status' => 'Status',
  'Genre' => 'Genre',
  'Actors' => 'Skådespelare',
  'Language' => 'Språk',
  'List all specials' => 'Lista alla special - avsnitt',
  'Save' => 'Spara',
  'no results' => '"%s" gav inget resultat',
  'Pause' => 'Paus',
  'Resume' => 'Återuppta',
  'Restart' => 'Starta om',
  'Shutdown' => 'Stäng av',
  
  'None' => 'Ingen',
  'unknown' => 'okänd',
  'Skip' => 'Hoppa över',
  'Repair' => 'Reparera',
  'Repair/Unpack' => 'Reparera/Packa upp',
  'Repair/Unpack/Delete' => 'Reparera/Packa upp/Radera',
  'Low' => 'LÃ¥g',
  'Normal' => 'Normal',
  'High' => 'Hög',
  'finished' => 'klar',
  'active' => 'verksam',
  'queued' => 'köad',
  'Queued' => 'Köad',
  'Completed' => 'Klar',
  'Failed' => 'Misslyckades',

  'Order' => 'Ordning',
  'Category' => 'Kategori',
  'Processing' => 'Bearbetar',
  'Priority' => 'Prioritet',
  'Script' => 'Script',
  'Name' => 'Namn',
  'Remain/Total' => 'Återstår/Totalt',
  'Left' => 'Kvar',
  'Age' => 'Ålder',
  'The image is downloaded' => 'Bilden är nedladdad',

  'slow-page' => 'Ja ja sida <b>är</b> slö jag vet!!! Men lungn bara, den är bara det när den laddar ner bilder. <br />Vilket den bara gör första gången du besöker just den här sidan',
  'add-slow-page' => 'Jag laddar ner bilder just nu, därför är jag lite seg',

  /*Welcome Controller*/
  'show all series' => 'Visa alla tv serier',
  'Add new series' => 'Lägg till en ny serie',
  'today' => 'idag',
  'In RSS' => 'I RSS',

  /*Menu*/
  'Home' => 'Hem',
  'New series' => 'Ny serie',
  'Download list' => 'Lista nedladdade',
  'Search' => 'Sök',
  'Queue' => 'Kö',


  /*Pagination*/
  'First' => 'Första',
  'Previous' => 'Föregående',
  'Next' => 'Nästa',
  'Last' => 'Sista',


  'Continuing' => 'Fortsatt',
  'Ended' => 'Avslutad',
  'is deleted' => 'är raderad',
  'is updated' => 'är uppdaterad',
  'is saved' => 'är sparad',
  'on The Tv DB' => 'på The Tv DB',
  'on Imdb' => 'på Imdb',
  'Last episode of' => 'Senaste avsnittet av',
  'yes' => 'ja',
  'no' => 'nej',
  'Alredy downloaded' => 'Redan nerladdad',
  'Latest episode is downloaded' => 'Senaste avsnittet är nedladdat',
  'is downloaded' => 'är nedladdat',


  'Network' => 'Kanal',
  'at' => 'kl',
  'Airs' => 'Sänds',
  'Sunday' => 'Söndag',
  'Monday' => 'MÃ¥ndag',
  'Tuesday' => 'Tisdag',
  'Wednesday' => 'Onsdag',
  'Thursday' => 'Torsdag',
  'Friday' => 'Fredag',
  'Saturday' => 'Lördag',

  'External link' => 'Extern länk',  /*NZBMatrix error msg*/
  'invalid_login' => 'Det är ett problem med användarnamnet som används.',
  'invalid_api' => 'Det är något ett problem med API nyckeln som används.',
  'invalid_nzbid' => 'Det är ett problem med NZBid som medföljer.',
  'vip_only' => 'Du måste vara VIP eller högre för att få tillgång.',
  'disabled_account' => 'Användarkonto avstängt.',
  'no_nzb_found' => 'Hittar ingen NZB.',
  'no_search' => 'Ingen sök fråga.',
  'please_wait_x' => 'Var god vänta %d sekunder innan nytt försök.',
  'nothing_found' => 'Inga resultat hittades.',
);

?>
Return current item: Auto TV to Sabnzbd