Location: PHPKode > projects > ArticleSetup > ArticleSetup-v1-1/upload/admin/paginator.php
<?php

class Paginator{
	var $urlparam;
  var $items_per_page;
  var $items_total;
  var $current_page;
  var $num_pages;
  var $mid_range;
  var $low;
  var $high;
  var $limit;
  var $return;
  var $default_ipp = 15;

  function Paginator()
  {
    $this->current_page = 1;
    $this->mid_range = 7;
    $this->items_per_page = (!empty($_GET['ipp'])) ? $_GET['ipp']:$this->default_ipp;
  }

  function paginate()
  {
    if($_GET['ipp'] == 'All')
    {
      $this->num_pages = ceil($this->items_total/$this->default_ipp);
      $this->items_per_page = $this->default_ipp;
    }
    else
    {
      if(!is_numeric($this->items_per_page) OR $this->items_per_page <= 0) $this->items_per_page = $this->default_ipp;
      $this->num_pages = ceil($this->items_total/$this->items_per_page);
    }
    $this->current_page = (int) $_GET['page']; // must be numeric > 0
    if($this->current_page < 1 Or !is_numeric($this->current_page)) $this->current_page = 1;
    if($this->current_page > $this->num_pages) $this->current_page = $this->num_pages;
    $prev_page = $this->current_page-1;
    $next_page = $this->current_page+1;

    if($this->num_pages > 1)
    {
      $this->return = ($this->current_page != 1 And $this->items_total >= 2) ? "<a class=\"paginate\" href=\"$_SERVER[PHP_SELF]".$this->urlparam."&page=$prev_page&ipp=$this->items_per_page\">&larr; Previous &nbsp;</a> ":"";

      $this->start_range = $this->current_page - floor($this->mid_range/2);
      $this->end_range = $this->current_page + floor($this->mid_range/2);

      if($this->start_range <= 0)
      {
        $this->end_range += abs($this->start_range)+1;
        $this->start_range = 1;
      }
      if($this->end_range > $this->num_pages)
      {
        $this->start_range -= $this->end_range-$this->num_pages;
        $this->end_range = $this->num_pages;
      }
      $this->range = range($this->start_range,$this->end_range);

      for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++)
      {
        if($this->range[0] > 2 And $i == $this->range[0]) $this->return .= " ... ";
        // loop through all pages. if first, last, or in range, display
        if($i==1 Or $i==$this->num_pages Or in_array($i,$this->range))
        {
          $this->return .= ($i == $this->current_page And $_GET['page'] != 'All') ? "<a title=\"Go to page $i of $this->num_pages\" class=\"current\" href=\"#\">$i</a> ":"<a class=\"paginate\" title=\"Go to page $i of $this->num_pages\" href=\"$_SERVER[PHP_SELF]".$this->urlparam."&page=$i&ipp=$this->items_per_page\">$i</a> ";
        }
        if($this->range[$this->mid_range-1] < $this->num_pages-1 And $i == $this->range[$this->mid_range-1]) $this->return .= " ... ";
      }
      $this->return .= (($this->current_page != $this->num_pages And $this->items_total >= 2) And ($_GET['page'] != 'All')) ? "<a class=\"paginate\" href=\"$_SERVER[PHP_SELF]".$this->urlparam."&page=$next_page&ipp=$this->items_per_page\"> &nbsp;Next &rarr;</a>\n":"";
      $this->return .= ($_GET['page'] == 'All') ? "":"";
    }
    else
    {
      for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++)
      {
        $this->return .= ($i == $this->current_page) ? "<a class=\"current\" href=\"#\">$i</a> ":"<a class=\"paginate\" href=\"$_SERVER[PHP_SELF]".$this->urlparam."&page=$i&ipp=$this->items_per_page\">$i</a> ";
      }
      $this->return .= "";
    }
    $this->low = ($this->current_page-1) * $this->items_per_page;
    $this->high = ($_GET['ipp'] == 'All') ? $this->items_total:($this->current_page * $this->items_per_page)-1;
    $this->limit = ($_GET['ipp'] == 'All') ? "":" LIMIT $this->low,$this->items_per_page";
  }

  function display_items_per_page()
  {
    $items = '';
    $ipp_array = array(15,25,50,100,'All');
    foreach($ipp_array as $ipp_opt)  $items .= ($ipp_opt == $this->items_per_page) ? "<option selected value=\"$ipp_opt\">$ipp_opt</option>\n":"<option value=\"$ipp_opt\">$ipp_opt</option>\n";
    return "<span class=\"paginate\">Items per page:</span><select class=\"paginate\" onchange=\"window.location='$_SERVER[PHP_SELF]".$this->urlparam."&page=1&ipp='+this[this.selectedIndex].value;return false\">$items</select>\n";
  }

  function display_jump_menu()
  {
    for($i=1;$i<=$this->num_pages;$i++)
    {
      $option .= ($i==$this->current_page) ? "<option value=\"$i\" selected>$i</option>\n":"<option value=\"$i\">$i</option>\n";
    }
    return "<span class=\"paginate\">Page:</span><select class=\"paginate\" onchange=\"window.location='$_SERVER[PHP_SELF]".$this->urlparam."&page='+this[this.selectedIndex].value+'&ipp=$this->items_per_page';return false\">$option</select>\n";
  }

  function display_pages()
  {
    return $this->return;
  }
}
?>
Return current item: ArticleSetup